2020/47 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/47)

 

 1. Kırmızı Hatta Yönlendirilen Gümrük Beyannamelerinin İşlemlerinin Hızlı Sonuçlandırılması Hakkında Bilgi;
 2. Milli Emlak Genel Tebliği Hakkında Bilgi; 
 3. İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü Hakkında Bilgi; 
 4. Çad Cumhuriyeti Sağlık Malzemesi Alma Talebi  Hakkında Bilgi; 
 5. Meltblown Kumaş İhracatı Hakkında Bilgi; 
 6. Buhara City Projesi Hakkında Bilgi;  
 7. World Food Moscow 2020 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;  
 8. Fas Gümrük Muafiyeti Başvurularının Elektronik Olarak Gerçekleştirilmesi Hakkında Bilgi;  
 9. Rusya Federasyonu İhracat Kotası Hakkında Bilgi;  
 10. Avrasya Ekonomik Komisyonu/Bazı Ürünlerde Gümrük Muafiyeti Hakkında Bilgi;  
 11. MEDOS Islak İmza Hakkında Bilgi;
 12.  Brezilya Silahı Kuvvetlerinin Covid-19 İle Mücadele Kapsamında Ürün İhtiyacı Hakkında Bilgi;
 13. Güney Koreli JINSUNG F.M Firmasının Ülkemizden Talebi Hakkında Bilgi;
 14. Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

1

KIRMIZI HATTA YÖNLENDİRİLEN GÜMRÜK BEYANNAMELERİNİN İŞLEMLERİNİN HIZLI SONUÇLANDIRILMASI HAKKINDA BİLGİ;

Kırmızı Hatta Yönlendirilen Gümrük Beyannamelerinin işlemlerinin hızlı sonuçlandırılmasına yönelik Gümrükler Genel Müdürlüğünün Bölge Müdürlüklerine muhatap yazıları http://www.dkib.org.tr/files/downloads/Kirmizi_hat.pdf adresinde bilgi olarak sunulmuştur.

 

2

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Milli Emlak Genel Tebliği 22/04/2020 tarih 31107 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup bahse konu Tebliğin tam metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200422-9.htm adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

3

İSTANBUL ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA BİLGİ; 

Tarım ve Orman Bakanlığındanalınan yazıya atıfla Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alına yazıda; son dönemde vuku bulan COVİD-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü'nde personel ve altyapı sıkıntısının yaşandığı, anılan Müdürlükte Bitki Karantinası Yönetmeliği kapsamında yürütülen bitkisel ürün ithalatına ilişkin başlamış işlemler ile laboratuvar analizlerinin devam ettiği, ancak mevcut durum nedeniyle 17 Nisan - 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak ithalat ve ihracat başvurularının mağduriyet yaşanmamasını teminen başka Müdürlüklere yönlendirilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği bildirilmektedir.

Bu nedenle,

- İthalat başvurularının, "Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri İle Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım Ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ"inde yer alan girişe yetkili başka bir Müdürlüğe yönlendirilmesi,

- İhracat başvurularının ise bitki ve bitkisel ürün ihracat işlemlerinin yürütüldüğü http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/istanbul_zirai_karantina.pdf adresinden erişilebilen listede yer alan illerdeki İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Zirai Karantina Müdürlüklerine yönlendirilmesinin

talep edildiği belirtilmektedir.

 

4

ÇAD CUMHURİYETİ SAĞLIK MALZEMESİ ALMA TALEBİ HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Çad Cumhuriyeti'nin ülkemizden Covid-19 ile mücadele çerçevesinde tıbbi malzeme talebinde bulunduğu bildirilmektedir. Yazıda Çad makamlarının,

      -300 adet solunum cihazı,

      -75 yataklı 6 adet mobil hastane,

      -30 yataklı 10 adet mobil hastane,

      -15 yataklı donanımlı 30 adet çadır,

      -600 adet oksijen konsantratörü ile listesi http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/Cad_Saglık_malz_talebi.pdf adresinde sunulan tıbbi malzemeleri Türk şirketlerinden acilen temin etmek istediği belirtilmektedir.

Diğer taraftan bilindiği üzere söz konusu malzemelerden bir kısmı Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun iznine bağlanmış bulunmaktadır.

Bahse konu talebe yanıt verebilecek ihracatçı firmalarımız için Çad makamlarının iletişim bilgisi aşağıda sunulmaktadır.

 

Etienne Alingue

Secrétariat Technique

Présidence de la République

Ndjamena, TCHAD

+(235) 68370296 / 98983553

ealingu@ehotmail.com

 

5

MELTBLOWN KUMAŞ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ; 

İstanbul Tekstil Ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 18 Mart 2020 tarih ve 31072 sayı ile Resmi Gazete'de, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5) yayımlanmış olduğu, bahse konu tebliğ kapsamında İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 56.03 GTP ile başlayan ürünler içerisinde yer alan "Yalnız Meltblown Kumaş” eklenmiş olduğu, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü talimatları doğrultusunda ilgili eşyaya ilişkin onay işlemlerinin sadece İTKİB Genel Sekreterliği tarafından yapılmakta olduğu ve söz konusu ürünlerin ihracat işlemlerinin ihracatçı firmadan talep edilen ek bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde sonuçlandırılmakta olduğu bildirilmektedir.

Bu defa, istenilen bilgi ve belgelerin e-birlik sisteminde, beyanname içeriğine yüklenmesine ilişkin çalışmaların tamamlanmış olduğu, söz konusu ürün ihracatı yapan firmaların istenilen bilgi ve belgeleri 21.04.2020 tarihinden itibaren e-birlik sistemi üzerinden göndermesi gerektiği bildirilmektedir.

http://itkib.org.tr/files/downloads/Meltbown%20Kullanma%20Kilavuzu.pdf adresinde yer alan kullanma kılavuzunda, bu kapsamdaki ihracat işleminin nasıl yapılacağına ait bilgiler yer almaktadır.

 

6

 BUHARA CITY PROJESİ HAKKINDA BİLGİ; 

Taşkent Ticaret Müşavirliği'nden alınan mailde, şehir merkezine yaklaşık 3 km mesafede 83 hektarlık bir alanda Buhara Hakimiyeti (Valiliği) uhdesinde 'Buhara City' projesi devam etmekte olduğu ve söz konusu projenin master planını ve proje yönetimini bir Türk firması olan Studia Vertebra'nın gerçekleştirdiği belirtilmektedir.

Halihazırda projenin özel bir yatırımcı firması bulunmadığı ve projenin lot'lara bölündüğü bilgisi verilmektedir. Bahse konu yatırım fırsatı ile ilgilenebilecek firmalarımız için ilgili kişilerin iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.

bukharacity2019@gmail.com

info@bukhara-city.com

www.bukhara-city.com

uz@studiovertebra.com

+9989 3570 87 67 (Studio V.)

+998902987766 E.Fayozbek

 

7

WORLD FOOD MOSCOW 2020 FUARI MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ; 

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda; 22-25 Eylül 2020 tarihleri arasında Moskova/Rusya Federasyonu'nda düzenlenecek olan World Food Moscow 2020 fuarının "yaş meyve sebze sektörüne” yönelik Türkiye milli katılımının 8nci kez AKİB tarafından gerçekleştirileceğinden bahisle, fuara Türkiye'nin milli katılımı ile katılmak isteyen firmaların 09.05.2020 tarihine kadar online başvuru formunu doldurmaları gerektiği bildirilmektedir.

Başvurunuzun kabul edilmesi için Akdeniz İhracatçı Birlikleri Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51 IBAN no'lu Euro hesabına Toplam Katılım Bedelinin %50'sinin 09.05.2020 tarihine kadar yatırılması ve online başvurudan sonra gönderilecek olan katılımcı sözleşmesinin firma imza yetkili/yetkililerince imzalanıp, ıslak imzalı sözleşmenin ve imza sirkülerinin AKİB'e kargo edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Yaş meyve sebze, her türlü gıda (dondurulmuş gıda, dondurma, zeytin, zeytinyağı, çikolata, şekerleme, alkollü içecekler, süt, deniz ürünleri, organik ürünler, tütün, ekmek ve pasta teknolojisi, gıda işleme sistemleri, gıda katkı maddeleri) ve içecek sergilenen fuara, 2019 yılında 65 ülkeden 1.764 firmanın katıldığı ve fuarın 92 ülkeden 30.768 ziyaretçi tarafından ziyaret edildiği belirtilmektedir.

Fuar Desteği: T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Rusya Federasyonu'nun "Hedef Ülkeler Listesi”'nde yer aldığı açıklandığı; Fuarın, "2017/4 sayılı Karar” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılımcı firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyat üzerinden 117.000 Türk Lirası'na kadar destekleneceği bildirilmektedir.

Korona virüsü tehdidinin devam etmesi ve fuarın iptal olması durumunda AKİB Genel Sekreterliği'ne ödenen katılım bedellerinin firmalara iade edileceği belirtilmektedir.

Bahse konu fuar organizasyonuna ilişkin detaylı bilgiye ise https://www.akib.org.tr/tr/faaliyetler-fuarlar-world-food-moscow-2020.html adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

8

FAS GÜMRÜK MUAFİYETİ BAŞVURULARININ ELEKTRONİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ  HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla; Fas Ekonomi, Finans ve İdarenin Reformu Bakanlığı, Gümrükler ve Dolaylı Vergiler İdaresi tarafından yayımlanan 9 Nisan 2020 tarihli ve 6035/200 sayılı bir örneği ekli gümrük sirküleri uyarınca, tarife kotaları ve tercihli anlaşmalar kapsamındaki gümrük muafiyetlerinden yararlanan eşyanın ithalinin gerçekleştirilmesinde gümrük muafiyeti başvurularının, (Demandes de Franchise Douaniére) 8 Nisan 2020 tarihi itibariyle gümrüklerde kullanılan elektronik uygulama olan PORTNET sistemi üzerinden yapılmaya başlanacağı ifade edilmektedir.

 

9

RUSYA FEDERASYONU İHRACAT KOTASI HAKKINDA BİLGİ; 

Moskova Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 1 Nisan - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında Rusya Federasyonu tarafından Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki ülkelere yönelik gerçekleştirilecek buğday ve meslin, çavdar, arpa ve mısır ürünleri (tohumluklar hariç) ihracatında toplam 7 milyon tonluk kota uygulaması getiren Kararın yayımlanarak, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiği,

Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı verilerine göre, 16 Nisan 2020 tarihi itibarıyla söz konusu kota uygulamasına tabi tahıl ürünlerinin ihracatında toplam 2,55 milyon tonluk kayıt işlemi gerçekleştirildiği, Nisan ayı sonu itibarıyla ise 3,5 milyon tonu buğday olmak üzere toplam ihracatın 4,1 milyon ton seviyesine ulaşmasının beklendiği,

Öte yandan; Ukrayna'nın toplam buğday ihracatında belirlediği 20,2 milyon tonluk

kotanın 18,2 milyon tonunun dolması ve özellikle Romanya'nın buğday ihracatını yasaklaması sonucu, Mayıs ayı teslimi (%12,5 protein) Rus menşeli buğday ürününde FOB fiyatların ton başına 230 Dolar seviyesini aşmış bulunduğu ifade edilmektedir.

 

10

AVRASYA EKONOMİK KOMİSYONU/BAZI ÜRÜNLERDE GÜMRÜK MUAFİYETİ HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığından gelen, Moskova Ticaret Müşavirliğimizin bir yazısına atfen, Avrasya Ekonomik Komisyonu'nun 7 Nisan 2020 tarih ve 44 sayılı Kararı'nın İngilizce tercümesi iletilmiş olup, söz konusu Karar'ın I nolu ekinin elimine edilen GTİP'leri, II nolu ekinin yeni eklenen GTİP'leri, III nolu ekinin ise ilgili ürünlerde uygulanacak olan gümrük vergilerini gösterdiği bildirilmektedir.

 Alınan yazıda ayrıca, III nolu ekte yer alan ve 8483 40 230 2, 8536 50 800 1 ve 8545 20 000 1 pozisyonlarında belirlenmiş gümrük vergilerinin 7 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2022 dönemi için sıfır olarak uygulanacağı, dönem bitiminde ise karşılarında belirlenen oranların yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

Karar Ekleri tercümesi

 

11

MEDOS - ISLAK İMZA HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, MEDOS Sisteminde elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi ve menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kutusunun ilgili gümrük memurları tarafından imzalanmak suretiyle şimdiye dek işlem yapıldığı, ancak Bakanlığımız ile Avrupa Komisyonu arasındaki görüşmeler neticesinde ıslak imza uygulamasında değişikliğe gidilerek, MEDOS üzerinden elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi ve tüm menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kutusunun 24 Nisan 2020 Cuma itibarıyla ilgili gümrük memurlarınca imzalanmayacağı bildirilmektedir.

 

12

BREZİLYA SİLAHI KUVVETLERİNİN COVİD-19 İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ÜRÜN İHTİYACI HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Brezilya Savunma Bakanlığı tarafından 14 Nisan 2020 tarihinde, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Brezilya Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu ürünlerin bir listesinin yayımlandığı, bunun yanı sıra söz konusu ürünleri tedarik edebilecek Brezilyalı firmalar için Savunma Bakanlığı tarafından bir kayıt sistemi oluşturulduğu ve, anılan firmaların iletişim bilgilerinin de ürün listeleri beraberinde paylaşıldığı, Brezilya Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu açıklanan söz konusu ürünleri doğrudan ya da internet sitesinde iletişim bilgileri bulunan firmalar aracılığıyla ihraç etmek isteyen firmalarımızın, bahse konu bilgilere Brezilya Savunma Bakanlığı'nın aşağıda linki sunulan internet sitesinden ulaşabileceği belirtilmektedir.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWQwN2U1ODctMTI4ZS00MzM1LTg4MWItZmQzYjJkOTY5OGZmIiwidCI6Ijg1MTQ0MGQyLTU5ZmMtNGMwMy1iZGM0LTc2MzhlYjc2ZmIyYiJ9

Öte yandan ayrıntılı bilgi için Savunma Bakanlığı'nın ilgili birimine deprod@defesa.gov.br e-posta adresinden ya da +55 (61) 3312-4252 telefon numarasından ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

 

13

GÜNEY KORELİ JINSUNG F.M FİRMASININ ÜLKEMİZDEN TALEBİ HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda T.C. Seul Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir e-posta mesajına atıfla, 16 Nisan 2020 tarihinde Müşavirliğimizi ziyaret eden Jinsung F.M. isimli bir Güney Koreli firmanın, meyve konsantresi, domates salçası/püresi ve dilimlenmiş domates tedarik etmek istediği belirtilmiş ve anılan firmaya ait detaylı sunum ile talep edilen ürünlere dair teknik spesifikasyonlar iletilmiştir.

Bu kapsamda ekte yer alan ürünleri Güney Kore'ye ihraç etmek isteyebilecek firmalarımız için bahse konu firma bilgileri ve talep edilen ürünlerin detaylarına http://www.dkib.org.tr/files/downloads/GK_Firma_talebi.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

14

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.