2020/41 Suudi Arabistan Krallığının Sınır Kapılarında Aldığı Önlemler Hk.

Sayın Üyemiz;                           

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Suudi Arabistan Krallığı'nın Covid-19 önlemleri kapsamında sınır kapılarında aldığı tedbirlere ilişkin T.C. Dışişleri Bakanlığının yazısı ile Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliğine ait Nota iletilmiş olup, bahse konu notada aşağıda yer alan hususlara aşağıda yer verilmiştir.

“Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na saygılarını sunar ve S.A.K'nm kara sınır kapılarında ticari nakliyat hareketi, ticari hareket/trafiğin düzenlenmesi ile ürün nakliyat tır şoförlerinin Suudi Arabistan'a girişleri ve diğer ülkelere taransit geçişleri ile ilgili mekanizmalar hakkında alınan tedbirleri aşağıda sunar.

  1. Tüm tüccar, ihracatçı ve nakliye firmalarının deniz ve havayolu kargo/nakliyelerini kullanmaya özen göstermeleri ve çok zaruri durumda kara yolu nakliyesinin kullanılmasının vurgulanması önem arz etmektedir.
  2. Alınan tedbirler kapsamında vize işlemleri için S.A.K. Büyükelçilikleri tarafınca bazı ülkelerde akredite olan büroların kapalı olması dikkate alınmıştır. Buna göre kara sınır kapılarında geçici vize verilme uygulamasına gidilmiştir. (İlgili firmaların Suudi Arabistan'a gönderdiği yada Suudi Arabistan üzerinden transit olarak geçiş yapacak ürün nakliye tırlarının şoförlerine verilecektir.)
  3. Suudi sınır kapılarına giriş yapmadan önce ilgili Sağlık Bakanlığı tüm tır şoförlerinin gerekli sağlık kontrollerinden geçirilmesi amacıyla uzmanları görevlendirecek ve virüs semptomu saptanan kişilerin girişine engel olacaktır. Yine bu şoförlerin çıkış kapılarından ayrılmadan önce sağlık kontrolüne tabi tutulmaları sağlanacak ve sağlık kontrollerinde virüsle ilgili raporun pozitif çıkması halinde onlarla temas kuranların belirlenmesi konusunda çalışma yapılacaktır.
  4. Suudi Arabistan Krallığı sınırlarından transit geçiş olarak sadece, gıda, ilaç, tıbbi ve yardım malzemeleri gibi temel ürünleri taşıyan nakliye tırlarına izin verilecektir.
  5. Suudi Arabistan'a giriş yapan tir şoförlerine 96 saati geçmemek kaydıyla süre tanınacaktır. Bu süre Suudi Arabistan'a girişlerinden itibaren başlayacak ve takip sistemiyle izlenecektir. Bu süreye uymayanlara mali para ceza düzenlenecektir. Tırların herhangi bir arızasının olması durumunda Gümrük Genel Müdürlüğü gerekli tedbir ve işlemleri yapacaktır.
  6. Tüm kara sınırların aracılığıyla Suudi Arabistan'a gönderilen ve en son durağı Suudi Arabistan olan ürünlerin girişine de izin verilecektir.
  7. Virüsün Suudi Arabistan'a intikalinin engellenmesi ve yayılımının önlenmesi amacıyla Sağlık Hakanlığı'nın belirlediği koruma tedbirlerinin yerine getiriliğinden emin olunması halinde kara sınırlarından girişe izin verilecektir.”

Bilgilerine sunulur.