2020/39 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/39)

 

 1. Ürün İrtibat Noktası Bildirimi Hakkında Bilgi;
 2. Polonya - Dolandırıcılık Vakaları Hakkında Bilgi; 
 3. Güney Kore'ye Tarım Ürünleri İhracatı Hakkında Bilgi; 
 4. Norveç'in Medikal Malzeme Tedarik Sistemi Hakkında Bilgi; 
 5. Kişisel Koruyucu Donanımlar Mal Alım İhalesi - Talebi Hakkında Bilgi; 

   

      Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

   

   

1

ÜRÜN İRTİBAT NOKTASI BİLDİRİMİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 02/05/2012 tarihli ve 2012/3196 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan "Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği" kapsamında oluşturulan Ulusal Ürün İrtibat Noktası görevinin Bakanlığın Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olduğundan bahisle, bu görev kapsamında belirli bir ürün veya ürün grubuna uygulanan ulusal teknik kurallar vb. hususlarda AB üyesi ülkeler ve ülkemiz arasında karşılıklı bilgi talepleri veya paylaşımlarının yapılmakta olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Litvanya Ürün İrtibat Noktasından alınan bir e-postada, Litvanya hükümetince iş dünyası için hazırlanan internet sayfası hakkında (https://www.enterpriselithuania.com/en/services/covid-19-news-business/) bilgi verilmekte olduğundan bahisle, bahse konu sayfada Covid-19 virüsünün sebep olduğu ekonomik etkinin, virüse ilişkin güncel haberlerin, iş dünyası tarafından sıkça sorulan soruların ve danışma için iletişim bilgilerinin yer aldığı bildirilmektedir.

 

2

POLONYA - DOLANDIRICILIK VAKALARI HAKKINDA BİLGİ;

Varşova Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Polonya'da ithalatçı firmaları dolandırma vakalarında artış gözlendiği, özellikle Polonya merkezli firmaların web-siteleri taklit edilerek veya tamamen sahte ad ve ürün çeşitliliği ile sahte web-sitesi kurarak dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı ifade edilmektedir.

Firmalarımızın özellikle piyasa değerlerinin altında ucuz ürün (genel olarak A4 kağıt) ithalatı konusunda Polonya merkezli firmaların web-siteleri taklit edilerek veya tamamen sahte ad ve ürün çeşitliliği ile sahte web-sitesi kurularak dolandırılmaya çalışıldığı; ihracat yaptığını belirterek ithalatçı firmalarımız ile iletişime geçen şahısların tetkik edilmesi konusunda Varşova Ticaret Müşavirliğine gelen başvuru sayısının arttığı ve bu araştırılan firmalar konusunda şüphelerin tamamına yakınının haklı olduğunun tespit edildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, özellikle Polonya'dan ilk kez ithalat yapacak firmalarımızın Varşova Ticaret Müşavirliği'ne başvurarak iş yapacakları firmaların doğruluğunu teyit etme ve yeni kurulacak ticari ilişkilerde şüpheli durumların ortaya çıkması halinde ise danışmaları yönünde bilgilendirilmelerinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

 

3

GÜNEY KORE'YE TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, ülkemizden Güney Kore'ye tarım ürünleri ihracatına ilişkin olarak Seul Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla Bakanlığa iletildiği ifade edilmekte olup söz konusu ülke makamlarınca tatbik edildiği belirtilen pestisit uygulamalarına ilişkin Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığının yazısının gayri resmi tercümesine  http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/GK_pestisit.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

4

NORVEÇ'İN MEDİKAL MALZEME TEDARİK SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ; 

Oslo Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Norveç'te hastaneler ve sağlık kuruluşları için tüm satın alma işlemlerinin Sykehusinnkjop HF (www.sykehusinnkjop.no) kurumu tarafından gerçekleştirilmekte olduğu ifade edilerek, söz konusu ülkeye yönelik medikal malzeme tekliflerinin suppliercovid19@sykehusinnkjop.no adresine iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.

 

5

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR MAL ALIM İHALESİ - TALEBİ HAKKINDA BİLGİ; 

Los Angeles Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, COVID-19 salgınına yönelik olarak Kaliforniya Eyaletinin yerel idareleri tarafından alımı yapılması hedeflenen çeşitli kişisel koruyucu donanımlar ve bu ürünlerin teknik özelliklerinin Los Angeles Ticaret Odası tarafında kendilerine iletildiği (ekte yer almaktadır), söz konusu ürünleri sunabilecek firmaların, bir takım ticari bilgilerle beraber Terreb@instagraph.com e-posta adresine başvuruda bulunması gerektiği ve söz konusu olabilecek diğer ürün alımları için Los Angeles Ticaret Odasının ilgili internet sayfasının (https://lachamber.com/resources/onela-matching-needs-with-suppliers) takip edilmesinde fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Ürün listesi ve ürünlerin teknik özellikleri