2020/38 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2019/38)

 

 1. Limon İhracatının Ön İzne Bağlanması Hakkında Bilgi;
 2. Mevsimlik Tarım İşçileri Duyurusu Hakkında Bilgi; 
 3. Gürcistan'a ve Gürcistan Üzerinden Rusya Federasyonu'na Yapılacak Taşımalarda Uyulması Gerekli Önlemler Hakkında Bilgi; 
 4. HIR Mücbir Sebep - Ek Süre Onayı Hakkında Bilgi; 
 5. Özbekistan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Bilgi;
 6. Helal İş Forumu 2020 Hakkında Bilgi; 
 7. COVID-19'a İlişkin İlave Tedbirler Hakkında Bilgi;  
 8. Ukrayna Tarım Arazileri Kanunu Hakkında Bilgi;  
 9. Tanzanya Petrol Geliştirme Şirketi İhale Duyurusu Hakkında Bilgi;  
 10. AB'nin SPS Uygulamaları  Hakkında Bilgi;  
 11. Arjantin ve Paraguay'da Açılan İhaleler Hakkında Bilgi;  
 12. Umman - Etiketleme İşgücü ve Vergi Alanlarında Muhtelif Mevzuat Hakkında Bilgi;  
 13. Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

1

LİMON İHRACATININ ÖN İZNE BAĞLANMASI HAKKINDA BİLGİ;

07/04/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7) ile limon ihracatı ön izne bağlı mallar listesine dahil edilmiş olup bu kapsamda limon ihracatında, 31/8/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön izni aranacaktır.

Bahse konu tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200407-5.htm adresinden erişim sağlanmaktadır

 

2

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Koronavirüs COVID-19 salgınının bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın korunması ve ülkemize olan etkilerinin azaltılması yönünde alınan tedbirler kapsamında, tarımsal üretimin/arzın sürdürülebilirliğinin sağlanması ile birlikte tarım sektöründe çalışanların (mevsimlik işçiler dâhil) pandemiye karşı korunmasında izlenecek usul ve esasları içeren İçişleri Bakanlığı Genelgeleri'nin ekte sunulduğu ifade edilmekte olup bahse konu Genelge ve eklerine aşağıda yer verilmiştir.

Mevsimlik Tarım İşçileri Duyurusu

 

3

GÜRCİSTAN'A VE GÜRCİSTAN ÜZERİNDEN RUSYA FEDERASYONU'NA YAPILACAK TAŞIMALARDA UYULMASI GEREKLİ ÖNLEMLER HAKKINDA BİLGİ; 

 

Gürcistan ve Gürcistan üzerinden Rusya Federasyonu'na yapılan taşımalarla ilgili olarak Koronavirüsü ile mücadele kapsamında alınan önlemlerde;

 1. Rus tarafının sınır geçişi yapan tır şoförleri tarafından maske ve eldiven kullanılmaması halinde geçişlere izin verilmediği bundan dolayı
 • şoförlerin maske ve eldiven kullanmaları,  ile Rus aracı kurumlarından benzersiz kimlik numarası (unique idendification number) edinmeleri ve
 • Gümrük idaresine varmadan önce;  önceden özet beyanın verilmiş olması,  kurallarına sıkı sıkıya uyulması gerektiği.
 1. Gürcistan'a giriş yapacak Taşıtları; Transit geçecek araçların ise;
 • Gümrükte gereken işlemleri bitirdikten sonra varacağı yerine kadar durmadan hareket etmeli (durmak sadece STOP POINT alanlarında, hukuki zorunlu sorumluluk sigortasını alacak yerlerde (https://www.tpl.ge/en/salespoints) ve gümrük kontrol noktalarında olan araç parklarında izinlidir);
 • STOP POINT yerlerinde sürücünün sadece yakıt doldurma, yol kullanım kartı satın alma, hukuki zorunlu sorumluluk sigortasını alma, kişisek ihtiyaclar, gıda ve WC vs. satın almak için durma hakkının olduğu,
 • Yoldayken acil durum zorunlukları yaşandığında (araç arızası/kazası, sağlık durumun kötüleşmesi vs.) sürücü gerekli olan servise ulaşmalı ve onların gelmelerine kadar aracının kabininde beklemeli. Bu durumlarda İçişleri Bakanlığı acil durum ve yardım merkezi hat numarasının  112 aranması;
 1. Gürcistan'a giriş yapacak Transit olarak diğer ülkelere geçecek araçların ise;

Taşıma aracı Gürcistan sınırlarını aşağıdaki koşullarda terk etmeli:

 • Transit yolundayken (“Kazgebi” gümrük kontrol noktasından veya “Kazbegi” gömrük kontrol noktasına hareket ettiği durumlar hariç) - ülkeye girişten 24 saat içerisinde. 
 • Diğer durumlarda (İthalat durumu ve “Kazgebi” gümrük kontrol noktasından veya “Kazbegi” gümrük kontrol noktasına hareket ettiği durumda transit hareketi dahil) - ülkeye girişten 48 saat içerisinde

Gümrük kontrol noktasında gümrük işlemleri için gereken zaman ve gümrük kontrol noktasındaki park yerlerinde durma zamanı hareket etme süresine dahil değildir. Sürücülerin ödemelerde nakit dışı (kredi kartı, online alışveriş)

ödemeleri  kullanmaları şiddetle tavsiye edilir ve ayrıca araç sürücülerinin kendini korumak tıbbi maske ve eldiven takmaları gerekmektedir.

         

GÜRCİSTAN'da STOP POINT olarak aşağıdaki yerler belirlenmiştir: 

 • URBNİSİ - Kareli bölgesi, Urbnisi köyü, kadastro kodu: 68.16.45.054
 • TERCOLA - Terjola bölgesi, Siktarva köyü, kadastro kodu: 33.08.38.224
 • GORİ - Gori bölgesi, Tanishidi (Tiniskhidi) köyü, kadastro kodu: 66.44.02.033
 • ZESTAPONİ - Zestaponi bölgesi, Argveta köyü, kadastro kodu: 32.03.34.211

Sürücülerin, yukarıda belirlenmiş kurallara uymaması halinde; (aracın izinsiz ayrılması, yasak olan bölgede durması, hareket kurallarının çiğnenmesi vs) taşıt sürücüsüne  Olağanüstü Hâl kurallarını çiğnemekten dolayı 3.000 Lari ceza uygulanmakta ve sürücü 14 günlük karantinaya alınacak ve taşıt alıkonularak,  ceza park yerine götürülecektir.   

İhracatçılarımızın sürücülerini bu konularda bilgilendirerek, uyarmaları yaşanabilecek mağduriyetleri önleyecektir.

 

4

HIR MÜCBİR SEBEP - EK SÜRE ONAYI HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Kovid-19 salgınının bugüne kadar çok sayıda insanda görüldüğü ve salgın sebebiyle onbinlerce insanın hayatını kaybettiğinin bilinmekte olduğu, yüksek bulaşıcılığı ve aşısının ya da özel ilacının henüz geliştirilememiş olması nedeniyle hastalığın, insan sağlığına yönelik önemli bir tehdit olarak kabul edildiği belirtilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü'nce de küresel salgın (pandemi) olarak ilan edilen hastalık nedeniyle hastalıktan etkilenen ülkeler ve ülkemiz tarafından sınır kapısından yapılan geçişler, uçuşlar ve seyahatlerin yasaklanmış veya kısıtlanmış olduğu, bu durumun ithalatçı ülkelerce konulan yasaklar ile fiilen aynı sonucu doğurduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu salgın nedeniyle, 11/05/2007 tarihli ve 26519 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinin 10 ve 24 üncü maddelerinde anılan Bakanlığa verilen özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırma, mücbir sebep hallerine istinaden ek süre verme yetkisinin kullanılmasının zorunluluk haline geldiği bildirilmektedir. Bu kapsamda; Bakanlık Makamının 08/04/2020 tarihli ve 53761570 sayılı Onayı ile bu Onay tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı henüz kapatılmamış hariçte işleme izin belgelerine/izinlerine, en geç belge/izin süresi sonundan itibaren bir (1) ay içerisinde müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin uygun görüldüğü tarihten itibaren, İhracat: 2007/5 sayılı Tebliğ'in 10 ve 24 üncü maddeleri çerçevesinde 6 (altı) aya kadar ek süre verilmesi, Onayın ise 31/12/2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmasının uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

 

5

ÖZBEKİSTAN GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Özbekistan Cumhuriyeti'ne Giren Eşya ve Taşıtların Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına Dair Özbekistan Bakanlar Kurulu Kararnameleri'ne ilişkin bilgi notu iletilmiş olup bahse konu bilgi notuna http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/Ozbekistan.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

6

HELAL İŞ FORUMU 2020 HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, 2-3 Haziran 2020 tarihlerinde Zagreb'de "Helal İş Forumu (Halal Business Forum) 2020" adlı bir etkinliğin düzenleneceği, Hırvatistan Helâl Sertifikasyonu Merkezi tarafından Hırvatistan'ın AB Dönem Başkanlığı himayesinde gerçekleştirileceği belirtilen söz konusu etkinliğe ülkemizden katılıma önem verildiği bildirilmektedir. Söz konusu etkinlikle ilgili detaylı bilgiye https://hbf2020.halal.hr/about adresi üzerinden ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

 

7

COVID-19'A İLİŞKİN İLAVE TEDBİRLER HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden alınan bir yazısıya atıfla; yabancı ülke limanlarından limanlarımıza gelen gemilerden ülkemize giriş yapmak isteyen yolcu ve mürettebatın sağlık kontrolünden geçirilerek hastalık semptomu bulunanların COVID-19 (Sars-Cov2 Enfeksiyonu) rehberi doğrultusunda hastaneye sevk edileceği, hastalık semptomu taşımayanlara ise "COVID-19'a ilişkin Karantina Bilgilendirme ve Onam Formu" imzalatılıp belirlenen yerlerde 14 günlük gözleme ve izleme kapsamına alınacağı bildirilmektedir.

 

8

UKRAYNA TARIM ARAZİLERİ KANUNU HAKKINDA BİLGİ; 

Odesa Ticaret Ataşeliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 31 Mart 2020'de Ukrayna'da tarımsal amaçla kullanılan arazi satış moratoryumunun 10.10.2019 tarihli 2178-10 sayılı Yasanın Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanan yasa ile kaldırıldığı, bahse konu yasanın ülkede tarım sektörünün gelişiminde en önemli konu olarak değerlendirildiği, Yasanın 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği, Yasanın yayınlandıktan 6 ay içinde Ukrayna Bakanlar Kurulu'nun Tarım Yasası ile ilgili mevzuatın hazırlanması ve kabul edilmesi ile yetkilendirildiği (Uygulama usul ve esasları ve ilgili ikincil mevzuatlar 6 ay içinde Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanacaktır) belirtilmektedir.

Bahse konu Kanun ile öngörülen hususlar aşağıda yer almaktadır:

- 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Ukrayna'da tarımsal arazi satışı konusundaki moratoryum kaldırılmaktadır.

- 2Haziran 2021'den 1 Ocak 2024'e kadar, bir alıcıya 100 hektardan fazla arazinin satılamamasına yönelik arazi alımlarında kısıtlamalar uygulanacaktır. 2024 yılından itibaren geçerli olacak şekilde bir alıcıya en fazla satılabilecek arazi azami limiti 10 bin hektara çıkarılacaktır.

- 2021 yılından 1 Ocak 2024 tarihine kadar sadece gerçek kişiler arazi satın alma hakkına sahip olacaktır. 1 Ocak 2024'ten sonra ancak tüzel kişilikler tarım arazilerini satın alma hakkına sahip olacaktır. Söz konusu madde ile; Ukrayna'da faaliyet gösteren Türk firmaları Ukrayna menşeili bir şirket kurarak tarım arazilerini satın alma hakkını elde edebileceklerdir.

- Yabancılara arazi satın alma hakkı tanınmasıyla ilgili husus ulusal referandum ile ayrıca çözülecektir. Ancak, referandumun sonuçlarına rağmen, yabancılar için Ukrayna devlet sınırından 50 km'ye yakınlarında bulunan arazileri satın almak yasak olacaktır.

- 2023 yılından itibaren, terör örgütlerinin üyesi olup Rusya devleti vatandaşlarına ait olan şirketler Ukrayna arazilerini satın alamayacaklardır. Ayrıca, arazi alma yasağı yabancı ülkelerin sahip olduğu şirketler, offshore şirketleri veya kurucuları (beneficiary) tespit edilmesi mümkün olmayan şirketler için uygulanacaktır.

- Para aklama mücadelesi konusunda işbirliğinde bulunmayan şirketler, yasadışı yolu ile para kazanan şirketler ve yaptırımların uygulandığı şirketler Ukrayna tarım arazilerini satın alamayacaklardır.

- Arazi kiralayan kişi/şirket arazi satın alınmasında rüçhan hakkına sahiptir.

- Arazi üzerinde çalışan ve 2010 yılından geç olmamak üzere kullanma hakkına sahip kiracılar tarım ihalelerine katılmadan 10 yıla kadar taksitle adı geçen araziyi satın alabilecekler. Alıcı, ilk ödemeden hemen sonra mülkiyet hakkını kazanacaktır. Kiracı, araziyi satın almak için rüçhan hakkını başka bir kişiye devretme şansına sahiptir, ancak arazi sahibi bu konuda yazılı olarak bildirilmelidir.

- Bankalar arazinin hediye teminat olarak verilmesi halinde arazinin sahibi olabilirler. Finansal kurumu araziyi aldıktan iki yıl içinde bu tür arsaları satmak zorundadır.

- İlk iki yıl içinde devlet arazilerinin satışı için yasak uygulanacaktır.

 

9

TANZANYA PETROL GELİŞTİRME ŞİRKETİ İHALE DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ; 

Darüsselam Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'inden alınan yazıda, Tanzanya Petrol Geliştirme Şirketinin ihale duyurusuna çıktığı bildirilmekte olup, ihaleye ilişkin detaylı bilgi ve duyuru metni http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/tanzanya_petrol_gelistirme.pdf adresinde yer almaktadır.

 

10

AB'NİN SPS UYGULAMALARI  HAKKINDA BİLGİ; 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Nezdindeki Daimi Temsilciliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Birleşik Krallık (BK) tarafından, bu ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılması kapsamında DTÖ Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri (SPS) Komitesi'ne sunulmuş olan SPS Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin G/SPS/GEN/1767 simgeli belgenin yayınlandığı belirtilmektedir.

BK'nın, AB üyeliğinden 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle ayrılmış olmakla birlikte, AB'den Çekilme (Brexit) Anlaşması kapsamında 31 Aralık 2020 tarihine kadar süreceği belirtilen geçiş dönemi boyunca AB Tek Pazarı ve Gümrük Birliği'nin bir parçası olmayı sürdüreceği ve söz konusu geçiş dönemi boyunca AB'nin SPS düzenlemelerinin BK için geçerli olacağı ifade edilmektedir.

 

11

ARJANTİN VE PARAGUAY'DA AÇILAN İHALELER HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir e-postaya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'inden alınan yazıda, Müşavirliğimizin görevli bulunduğu ülkelerde gerçekleştirilen kamu ihalelerin titizlikle takip edildiği belirtilerek, bu kapsamda yakın tarihte Arjantin ve Paraguay'da gerçekleştirilen ihalelere yönelik bilgilerin sunulduğu belirtilmektedir.

Söz konusu işler ile ilgilenebilecek firmalarımızın anılan Müşavirliğimizle temasa geçmeleri durumunda kendilerine destek verilebileceği bildirilmekte olup ihalelere ilişkin detaylı bilgi ve duyuru metni http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/Arjantin_ve_paraguay_ihaleleri.pdf adresinde yer almaktadır.

 

 

12

UMMAN - ETİKETLEME İŞGÜCÜ VE VERGİ ALANLARINDA MUHTELİF MEVZUAT HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden dan alınan yazıda, Umman'da yayımlanan çeşitli mevzuatın İngilizce çevirileri iletilmiş olup, söz konusu yazıda, "etiketleme, işgücü ve uluslararası vergi" konularını kapsayan mevzuata ilişkin olarak;

 1. Etiketleme ile ilgili 2 Nisan 2020 tarih ve 57/2020 sayılı Ticaret ve Sanayi Bakanlığı

Kararı'na aşağıdaki adresten ulaşılabileceği

http://mola.gov.om/eng/legislation/decisions/details.aspx?Id=1437&type=D

 1. Karar kapsamında;
 • Gıda, emtia ve sağlık ekipmanları ithalatında gerekli etiketleme kriterlerinin 05 Nisan 2020 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya dek geçici süreyle kaldırıldığı, bununla

birlikte, ithalatta aranan diğer tüm standartların halen geçerliliğini koruduğu,

 • Gıda alanında ithalata bağımlı olan Umman'ın aldığı etiketleme kararı ile, COVID-19 salgını kapsamında ürünlerin piyasaya arzında olası gecikmeleri ve oluşabilecek kıtlık ve/veya kıtlık algısını önlemeyi hedeflediğinin görüldüğü, nitekim, Depolar ve Gıda Rezervleri Kamu İdaresinin, 10 bin ton beyaz şeker alımı yapacağının açıklandığı, idarenin, temel ihtiyaçların her zaman karşılanacağından emin olmak istediklerini beyan ettiği,
 1. İhraç ürünlerde Arapça etiketlemenin üretici ve ihracatçılarımız üzerindeki yükü bilinmemekle birlikte, ihracatımızı daha kolay hale getireceğinin öngörüldüğü, Umman'da yıllık enflasyonun Mart ayında %0.29 olarak açıklanmış olsa da, gıda ve alkolsüz içeceklerde enflasyonun %1.29; meyvede %3.92, sebzede ise %8.54 olarak gerçekleştiğini kaydetmekte fayda görüldüğü,
 2. İnşaat ve tuğla sektöründe çalışacak yabancı işgücünü düzenlemek adına, 30 Mart 2020 tarih ve 127/2020 sayılı İşgücü Bakanlığı Kararı'na aşağıdaki adresten ulaşılabileceği http://mola.gov.om/eng/legislation/decisions/details.aspx?Id=1439&type=D
 3. Karar kapsamında;
 • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Kamu İdaresi'ne kayıtlı ve Sosyal Sigorta Kamu İdaresi kapsamındaki KOBİ'lerin, yabancı mühendis veya tekniker çalıştırmak istediklerinde, benzer pozisyonda bir Ummanlı istihdam etmek koşulundan muaf olacakları,
 • Her durumda, inşaat sektöründe Ummanlı kotasının %10'un altında kalmayacağı,
 • iii. "Mükemmel" düzeyinde (Excellent grade), kamu projeleri yürüten ve 100'den fazla işçi çalıştıran firmaların, Karar kapsamına girmediği,
 1. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından büyük önem atfedilen vergi, matrah aşındırma ve kar kaydırma konularında, Umman tarafından 26 Kasım 2019 tarihinde imzalanan Çoktaraflı Anlaşma (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Sharing) ve İşbirliği Anlaşması'nın (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) onaylandığı ve yürürlüğe girdiği

hususları bildirilmektedir.

 

13

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.