2020/36 Limon İhracatının Ön İzne Bağlanması ve Mevsimlik Tarım İşçileri Hk

Sayın Üyemiz;                           

 

07/04/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7) ile limon ihracatı ön izne bağlı mallar listesine dahil edilmiş olup bu kapsamda limon ihracatında, 31/8/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön izni aranacaktır.

Bahse konu tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200407-5.htm adresinden erişim sağlanmaktadır

Ayrıca; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Koronavirüs COVID-19 salgınının bir an önce engellenmesi, vatandaşlarımızın korunması ve ülkemize olan etkilerinin azaltılması yönünde alınan tedbirler kapsamında, tarımsal üretimin/arzın sürdürülebilirliğinin sağlanması ile birlikte tarım sektöründe çalışanların (mevsimlik işçiler dâhil) pandemiye karşı korunmasında izlenecek usul ve esasları içeren İçişleri Bakanlığı Genelgeleri'nin ekte sunulduğu ifade edilmekte olup bahse konu Genelge ve eklerine http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/Mevsimlik_tarim_iscileri.PDF adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

Bilgileri ve gereğini rica ederim.