2020/34 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/34)

 

 1. Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi Hakkında Bilgi;
 2. Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar Hakkında Bilgi; 
 3. Dökme Etil Alkol, Solunum Cihazları ve Tek Kullanımlı Tıbbi Maske İthalatında Gümrük Vergisi Uygulamaları Hakkında Bilgi; 
 4. İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi'nde Güncelleme Hakkında Bilgi; 
 5. Geçiş Belgeleri Hakkında Bilgi; 
 6. Brezilya'nın Medikal Ürünlerde Gümrük Vergisi Muafiyeti Hakkında Bilgi; 
 7. Interfresh Eurasia Fuarı Alım Heyeti Hakkında Bilgi; 
 8. Romanya COVID-19 Salgınının Yayılmasını Önleme Amaçlı Tedbirler Hakkında Bilgi; 
 9. Tanzanya Karayolları İdaresi İhale Duyurusu Hakkında Bilgi; 
 10. Filipinler de İlaç Sektörüne Yönelik İhtiyaç Hakkında Bilgi; 
 11. 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Hakkında Bilgi; 
 12. Kanada Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları / Korozyona Dayanıklı Çelik Ürünler Hakkında Bilgi; 
 13. Katar'a Gıda Ürünleri İhracatı Hakkında Bilgi; 
 14. Kazakhstan Machinery Fair 2020 Duyurusu Hakkında Bilgi; 
 15. Covıd-19 Salgını Tedbirleri - Gümrük İdareleri Online Hizmetler Hakkında Bilgi; 
 16. Peru Güvenlik Araçları İhalesi Hakkında Bilgi;
 17. Kapasite Raporları Geçerlilik Süresinin Uzatılması Hakkında Bilgi;
 18. Tanzanya Liman İdaresi İhalesi Hakkında Bilgi;
 19. Meltblown Kumaşı İhracatı Hakkında Bilgi;
 20. Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

 

     Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

1

TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği 25 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete''de yayımlanmış olup bahse konu Tebliğ''e https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-10.htm  adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

2

YER ALTI MADEN İŞLETMELERİNDE MEYDANA GELEN MALİYET ARTIŞLARININ KARŞILANMASI AMACIYLA DESTEK VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR HAKKINDA BİLGİ;

"Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar" 25 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete''''de yayımlanmış olup bahse konu karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-2.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

3

DÖKME ETİL ALKOL, SOLUNUM CİHAZLARI VE TEK KULLANIMLI TIBBİ MASKE İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ; 

Resmi Gazete'nin 25/03/2020 tarihli sayısında yayınlanan ithalat rejimi kararına ek karar uyarınca, dökme etil alkol ithalatı, 'nihai kullanım mevzuatı kapsamında indirimli gümrük vergisi uygulanacak tarım ürünleri listesi'ne eklenmiş ve etil alkolde gümrük vergisi sıfırlanmıştır. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan solunum cihazları ilave gümrük vergisi uygulamasından çıkartılmış olup, buna göre, "ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları" sınıflandırması kapsamındaki ventilatör, oksijen konsantratörü ve benzeri solunum cihazlarının ithalatında yüzde 13 ilave gümrük vergisi uygulaması sonlandırılmıştır.

Yüzde 20 ilave gümrük vergisine tabi "diğer hazır eşya" sınıflandırmasında tek kullanımlık tıbbi maskeler de hariç tutulacaktır.

 İlgili Tebliğler yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup Tebliğlere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-4.pdf, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-5.pdf https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200325-6.pdf adreslerinden ulaşım sağlanmaktadır.

 

4

İHRACI ÖN İZNE BAĞLI MALLAR LİSTESİ'NDE GÜNCELLEME HAKKINDA BİLGİ; 

Resmi Gazete'nin 26/03/2020 tarihli sayısında yer alan ihracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğle, bu tebliğe eklenen geçici maddeye göre, tıp alanında kullanılan ventilatör, oksijen konsantratörü, ventilasyon sarf malzemeleri (flow sensör, ekspirasyon valfi, oksijen sensörü, ventilatör devreleri), hasta devreleri (anestezi/ventilatör devresi), kanül, entübasyon tüpleri ve yoğun bakım monitörleri, ihracı ön izne bağlı mallar listesine eklenmiştir.

Bu ürünlerin ihracatı için Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun izni aranacak ve Tebliğde yer alan geçici ek maddeye göre de, tebliğ hükümleri, bu maddenin yayımı öncesinde gümrük beyannamesi tescil edilmiş mallara uygulanmayacaktır.

İlgili Tebliğ yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326-13.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

 

5

GEÇİŞ BELGELERİ HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesinin 25 inci maddesi uyarınca;

· Özbekistan tarafından temin edilen 3. ülke geçiş belgelerinden 50 adetinin ülkemizden transit geçme şart aranmaksızın Özbekistan'a veya Özbekistan'dan yapılacak 3. ülke taşımaları için kullanıma açılması,

· Kazakistan tarafından temin edilen tektip geçiş belgelerinden 50 adetinin transit taşımalar için kullanıma açılması,

· 15 Mart 2020 tarihinde kullanıma açılacak Slovenya geçiş belgelerinin 13 Mart 2020 tarihi itibariyle kullanıma açılması

uygun görüldüğü bildirilmektedir.

 

6

BREZİLYA'NIN MEDİKAL ÜRÜNLERDE GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ HAKKINDA BİLGİ; 

Sao Paulo Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Koronavirüsün Brezilya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek amacıyla Brezilya hükümeti tarafından alınan önlemler kapsamında, %70 veya daha yüksek içeriğe sahip etil alkol, dezenfektanlar, antiseptik jeller, koruyucu plastik giysi ve aksesuarları, klinik eldivenler ve maskeler, cerrahi kullanım için eşyalar, kompres, kateterler, otomatik solunum cihazları ve termometreler gibi tıbbi ürün ve hastane malzemelerinde gümrük vergilerinin 18/03/2020 tarihinden 30/09/2020 tarihine kadar sıfırlandığının ifade edildiği bildirilmektedir.

Brezilya'ya İhracatta Gümrük Vergisi Sıfırlanan Ürünler Listesi

7

INTERFRESH EURASIA FUARI ALIM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ; 

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nden alınan yazıda 28-30 Mayıs 2020 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek olan "Interfresh Eurasia Yaş Sebze, Meyve, Depolama, Ambalaj, Lojistik, Tarım Makineleri ve Teknolojileri” Fuarı ile eş zamanlı olarak bir Alım Heyeti Programı düzenlenmesine ilişkin fuar organizatörü Antexpo Fuarcılık Hizm. A.Ş. tarafından Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurunun Bakanlık tarafından onaylandığı belirtilmektedir.

 

8

ROMANYA COVID-19 SALGINININ YAYILMASINI ÖNLEME AMAÇLI TEDBİRLER HAKKINDA BİLGİ; 

Romanya'daki Türk İş Adamları Derneğinden (TİAD) alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, 21/03/2020 tarihli ve 2 numaralı karar uyarınca, 22 Mart 2020 Pazar günü saat 22:00'den itibaren geçerli olmak üzere ülkede yeni tedbirlerin yürürlüğe girmiş olduğu belirtilmektedir.

Buna göre:

- Diş hekimlerinin ve muayenehanelerinin faaliyetlerinin acil müdahaleler haricinde durdurulduğu,

- AVM ve ticaret merkezlerinde perakende satış faaliyetlerinin gıda, veterinerlik, eczacılık ürünlerinin satışı ve temizlik hizmetleri hariç olmak üzere geçici olarak durdurulduğu,

- Üçten fazla kişinin dışarıda bir araya gelmesinin ve grup olarak dolaşmasının yasaklandığı

bildirilmektedir.

Yazıda devamla, 06:00-22:00 saatleri arasında:

- Mesleki faaliyetin gerekli olduğu, ertelenemediği veya uzaktan gerçekleştirilemediği durumlarda mesleki ilgi alanına giren seyahatler,

- Kişilerin ve evcil hayvanların temel ihtiyaçlarını karşılayan ürünlerin yanı sıra mesleki faaliyet için gerekli ürünlerin sağlanması,

- Ertelenemeyen veya uzaktan gerçekleştirilemeyen sağlık hizmetleri,

- Çocuk bakmak veya çocuğa eşlik etmek, yaşlılara, hasta ya da engellilere yardım etmek ya da bir aile ferdinin vefatı gibi haklı nedenler,

- Evlerin yakınında, insanların bireysel fiziksel aktiviteleri ve evcil hayvanların ihtiyaçları ile ilgili kısa gezintiler haricinde dışarı çıkılmaması gerektiği ifade edilmektedir.

Ayrıca;

- 22:00 - 06:00 saatleri arasında dışarı çıkabilmek için ise özel dilekçe ve izin alınması gerektiği,

- Sınır kapılarından sadece Romen vatandaşları, aile birleşim vizesi olanlar ve uzun süreli oturum izni olanların girebilecekleri,

- Evlerinde izole olanların kurala uymayıp dışarı çıkmaları halinde para cezasının yanında 14 günlüğüne karantinaya alınacakları,

- Yerel kamu idaresi yetkililerinin, 65 yaşın üzerindeki kişilerin kayıtlarını tutmak ve konut dışına çıkışlarını en aza indirgemek için destek sağlamakla yükümlü oldukları,

Türkiye'nin 500 yaka sayısını aşması nedeniyle sarı listedeki ülkeler kategorisine girmiş olduğuTürkiye'den Romanya'ya yolculuk yapan kişilerin 14 gün ev izolasyonunda kalmaları gerektiği, Romen makamlarının konuyu oldukça sıkı takip etmekte oldukları ve kurallara uyulmaması halinde cezai müeyyide uygulanabildiği bildirilmektedir.

 

9

TANZANYA KARAYOLLARI İDARESİ İHALE DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ; 

Darüsselam Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Tanzanya Karayolları İdaresinin (TANROADS) ihale duyurusuna çıktığı ifade edilmekte olup, ihaleye ilişkin detaylı bilgi ve duyuru metni Genel Sekreterliğimizden temin edilebilir.

 

10

FİLİPİNLER DE İLAÇ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İHTİYAÇ HAKKINDA BİLGİ; 

DEİK'ten alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Filipinli firmaların ilaç sektörüne yönelik ekte yer alan içerikleri ithal etmeyi arzu ettikleri ve bu ihtiyaçların Türk firmaları tarafından karşılanabileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu ürünlerin Filipinler'e ihracatıyla ilgilenen ihracatçılarımızın Filipinler Ticaret ve Yatırım Merkezi (İlgili Kişi: Direktör ve Ticaret Ataşesi Sayın Froilan Emil D. Pamintuan, E-posta: froilanemilpamintuan@dti.gov.ph; Tel: +33 (0) 5812 0064) ile iletişime geçmeleri gerektiği bildirilmektedir.

 

11

KANADA ANTİ-DAMPİNG VE TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMALARI / KOROZYONA DAYANIKLI ÇELİK ÜRÜNLER HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) tarafından, Kanadalı üreticilerce iletilen şikayet üzerine 8 Kasım 2019 tarihinde, ülkemizin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam menşeli "Korozyona Dayanıklı Çelik Ürünler” (721030, 721049, 721061, 721069, 721220, 721230, 721250, 722591, 722592, 722699 GTP'li) ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları başlatıldığının daha önceden bildirildiği ifade edilmektedir.

Bu defa, 20 Mart 2020 tarihinde CBSA'nın web sitesinde yayımlanan ve https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/cor22019/cor22019-np-eng.html uzantısından erişilebilen ön karar kapsamında, 20 Mart 2020 tarihi itibarıyla ihracatçılarımıza %0,87 ila %7,72 (diğerleri marjı) arasında değişen oranlarda sübvansiyon marjı ve %39,7 oranında damping marjı olmak üzere, toplam %39,7 ve %47,42 arasında değişen oranlarda geçici önlem uygulanacağının belirtildiği, bahse konu bildirimde ayrıca, ön karara ilişkin gerekçeli kararın (statement of reasons) 15 gün içerisinde CBSA'nın web sitesinde yayımlanacağının belirtildiği ifade edilmektedir.

 

12

7223 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, ülkemiz ile Avrupa Birliği (AB) arasında gerçekleştirilen Gümrük Birliği kapsamında, ülkemizin AB'nin ürün güvenliğine ilişkin mevzuatını kendi iç hukuk sistemine dahil etme kararı aldığı, 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile hangi kurumlarımızın hangi ürün mevzuatlarını uyumlaştıracaklarının tespit edildiği ve bu uyumun koordinasyonu ile söz konusu ürün mevzuatlarının uygulamasına ilişkin üst mevzuatın hazırlanması görevinin Bakanlıklarına verildiği, ülkemizde ürün güvenliği uygulamalarının Bakanlıklarınca hazırlandığı ve 2002 yılından itibaren yürürlükte olan 4703 sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun"a istinaden yapıldığı bildirilmektedir.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) mevzuatında yapılan değişikliklere uyum sağlanması ve uygulamada karşılaşılan bazı boşlukların bertaraf edilmesini teminen, söz konusu Kanun'un yenilenmesi ihtiyacının ortaya çıktığı ve 4703 sayılı Kanunun yerine geçmek üzere "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu"nun 7223 sayı numarasıyla 12 Mart 2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yasallaştığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda 7223 sayılı Kanun ile;

• İmalatçı, ithalatçı ve yetkili temsilcinin yükümlülükleri ayrı ayrı belirlendiği, böylece, söz konusu iktisadi işletmecilerin sorumlulukları ve aykırılık durumunda tabi tutulacakları müeyyideler hem daha hakkaniyetli hale geleceği hem de halihazırda AB mevzuatına göre güncellenmiş olan ürünlere ilişkin teknik mevzuatımızın uygulanabilir hale geleceği,

• Türk malı imajının yabancı pazarlarda da korunmasını teminen, güvensiz veya tağşişe konu ürün ihracı yasaklanacağı, bu tür ürün ihraç eden firmalara müeyyide getirileceği,

• E-ticaret kapsama alınmak suretiyle, uygunsuz/güvensiz ürünün satışına aracılık eden internet, radyo veya televizyon firmalarına da müeyyide uygulanabilir hale geleceği,

• İzlenebilirlik mekanizması getirilmek suretiyle, imalatçıdan satıcıya kadar bütün iktisadi işletmecilere ürünü kimden aldığını ve mümkün olduğu hallerde kime sattığını beyan zorunluluğu getirilerek, güvensiz ürünün asıl sorumlusunun bulunması sağlanacağı, böylece hem kayıt dışı üretimin önleneceği hem de vatandaşlarımızın güvenli ürün kullanımı üst seviyeye çıkarılacağı,

• Geri çağırma müessesesi zorunlu hale getirilerek, imalatçıya satmış olduğu bütün güvensiz ürünleri tüketiciden toplatma mecburiyeti getirildiği, böylece vatandaşımızın güvensiz ürün kullanımının engelleneceği, ilave olarak vatandaşımızın güvensiz ürünün getirdiği maddi yükten de kurtulacağı,

• Ürün sorumluluğu tazminatı getirilmek suretiyle, güvenli olmayan bir ürünün sebep olduğu yaralanma ve ölümler ile maddi kayıplardan dolayı imalatçının tazminat ödemekle yükümlü kılındığı, böylece imalatçının güvenli ürün üretme konusunda daha dikkatli olacağı,

• Test/belgelendirme kuruluşları ilgili Bakanlığa karşı sorumlu tutulmak suretiyle, ürünlerin daha güvenli üretilmesinin sağlanacağı

ifade edilmektedir.

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 12 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmekte olup ilgili Kanun metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200312-1.htm internet adresinden erişim imkânı bulunmaktadır. Bu süre zarfında, Bakanlıklarınca 4703 sayılı Kanunun uygulama mevzuatının 7223 sayılı Kanun ve AB mevzuatındaki yenilikler çerçevesinde güncellenmesi, ihtiyaç duyulan yeni uygulama mevzuatının hazırlanması ve 7223 sayılı Kanunla eş zamanlı olarak yürürlüğe girmesinin planlandığı belirtilmektedir.

 

13

KATAR'A GIDA ÜRÜNLERİ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ; 

Doha Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atıfla Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Katar Kamu Sağlığı Bakanlığından alınan bildirim doğrultusunda 25/03/2020 tarihinden itibaren ihracatçı ülkenin yetkili otoritesi tarafından sevkiyat bazında "İhracata konu ürünlerin covid-19 virüsü bulaşmamasını teminen tüm önlemlerin alındığı" şeklinde bir metni içeren bildirim yapılması veya sertifika düzenlenmesi hususunun Katar tarafından yapılacak gıda ürünleri ithalatında zorunlu hale getirildiği ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla, anılan Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu bildirimin ihracatçı ülkedeki yetkili makamlar tarafından onaylanmış olması tercih edilmekle birlikte ihracatçı ya da taşıyıcı firmalar tarafından doğrudan yapılan beyanların da kabul edileceği belirtilmektedir.

 

14

KAZAKHSTAN MACHINERY FAIR 2020 DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ; 

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 24/03/2020 tarih 53460932 sayılı yazıda; "Kazakhstan Machinery Fair 2020" ile "Kazakistan Makine Üreticileri VIII. Forumu"nun 17-18 Eylül 2020 tarihlerinde Nur-Sultan'da düzenleneceği, forum esnasında petrol ve gaz, madencilik, tarım, otomobil ve demiryolu, elektrik ve savunma mühendislikleri alanlarında sektörel oturumların gerçekleştirileceği, foruma yabancı ve yerli makine üreticileri ve yan sanayi temsilcileri ile kamu kuruluşları ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin katılacağı, ülkemiz ile Kazakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine istinaden söz konusu Foruma ülkemizden makine üreticileri ile yan sanayi temsilcilerinin davet edildiği bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, ilgili firmaların “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlıkları internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği ifade edilmektedir.

 

15

COVID-19 SALGINI TEDBİRLERİ - GÜMRÜK İDARELERİ ONLİNE HİZMETLER HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Koronavirüs (Covid19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında; mümkün olan hizmetlerin yükümlülerce gümrük idarelerine gidilmesine gerek kalmadan sunulmasının önem kazandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda; gümrük idarelerimizce sunulan hizmetlerden, aşağıdaki bağlantıda sunulan tabloda yer alanların e-devlet üzerinden veya Ticaret Bakanlığı internet sayfası üzerinden ulaşılacak programlar vasıtasıyla verilmesinin mümkün olduğu; yükümlülerin işlemleri mümkün olduğunca gümrük idarelerimizle temas kurmadan gerçekleştirmelerinin önemli olduğu ifade edilmektedir.

Uzaktan Yapılabilecek İşlemler

 

16

PERU GÜVENLİK ARAÇLARI İHALESİ HAKKINDA BİLGİ; 

Bilindiği üzere, Peru İçişleri Bakanlığı Polis Kuvvetleri kullanımına yönelik 56 adet Taktik Ulaştırma Aracı ile 43 adet Zırhlı İç Güvenlik Su Topu Aracı ihale şartnameleri iletilerek, söz konusu ihalelere katılıma yönelik firmalarımız tarafından hazırlanacak niyet beyanı formlarının 21 Mart 2020 tarihine kadar Peru İçişleri Bakanlığına sunulması gerektiği daha önceki sirkülerimizde bildirilmiştir.

Konu ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Lima Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, anılan Bakanlığın söz konusu formların iletilme süresini 7 Nisan 2020 tarihine kadar uzattığı ve ilgili firmalarımızın ihalelere ilişkin olabilecek sorularını İspanyolca olarak gies@mininter.gob.pe e-posta adresine iletmelerinin mümkün olduğu belirtilmektedir.

 

17

KAPASİTE RAPORLARI GEÇERLİLİK SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreterliği'nden alınan yazıya atıfla Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Birlikleri Yönetim Kurulu'nun 23 Mart 2020 tarih ve 35 Sayılı Kararları ile ülkemiz genelinde alınan coronavirüs salgını tedbirleri kapsamında; "Geçerlilik süresi 20 Mart-30 Nisan 2020 tarihleri arasında sona erecek olan kapasite raporlarının geçerlilik sürelerinin 1 Mayıs 2020 tarihine uzatıldığı" ifade edilmektedir.

 

18

TANZANYA LİMAN İDARESİ İHALESİ HAKKINDA BİLGİ; 

Darüsselam Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda, Tanzanya Limanları Otoritesi tarafından Fizibilite Çalışması, Ön Mühendislik Tasarımı, Detaylı Mühendislik Tasarımı ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması, Dar Es Salaam Limanı'nda Yeni Kıyı, Kruvaziyer Gemisi ve Konteyner Terminallerinin Geliştirilmesi İçin ihale açıldığı bildirilmiş olup ihaleye ilişkin detaylı bilgi ve duyuru metni Genel Sekreterliğimizden temin edilebilir.

 

19

MELTBLOWN KUMAŞI İHRACATI HAKKINDA BİLGİ; 

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda, 18 Mart 2020 tarih ve 31072 sayı ile Resmi Gazete'de, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin (İhracat 2020/5) yayımlanmış olduğu ve söz konusu tebliğ kapsamında İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 56.03 GTP ile başlayan ürünler içerisinde yer alan “Yalnız Meltblown Kumaş”ın da eklendiği belirtilmekte olup,

Bununla birlikte, söz konusu ürünün ihracatına kayıt verilmesi hususlarında Bakanlığımızca sadece Genel Sekreterliklerinin yetkilendirildiği, anılan tarihten itibaren ilgili ürüne ait ebirlik sistemi üzerinden yapılacak ihracatlara ilişkin başvurunun Genel Sekreterlikleri onay masasına düşmekte olduğu ve yapılan kontroller sonucunda söz konusu eşyaya ilişkin ihracat işlemlerinin tekamül ettirildiği ifade edilmektedir..

Genel Sekreterlikleri onay masasına düşen mezkur ürüne ait ihracat beyannamesinin değerlendirilmesi aşamasında sırasıyla;

 • İhracatçı firma tarafından, ilgili ürüne ait taahhütname ve ek belgelerin Genel Sekreterliklerine e-posta ile iletmesi
 • Genel Sekreterlikleri tarafından, ihracatçı firmanın ibraz etmiş olduğu bilgi ve belgelerin ön incelemesi yapılmasını takiben eksiklik var ise ihracatçı firmadan talep edmesi
 • Genel Sekreterlikleri tarafından kontrolleri yapılan bilgi ve belgelerin nihai değerlendirmenin yapılabilmesini teminen Bakanlığımıza iletilmesi
 • Bakanlığımız tarafından yapılan nihai değerlendirme sonucunda, Genel Sekreterliğimiz onay masasında bekleyen ihracat beyannamesinin olumlu veya olumsuz olarak sonuçlandırıldığı bilgisinin Genel sekreterliklerine iletilmesi

basamaklarının izlendiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu ürünlere ilişkin ihracat yapacak firmaların, işlemlerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için yukarıda yer alan hususlara azami dikkat gösterilmesinin önem arz ettiği ve söz konusu süreç boyunca ihracatçı firma ya da alıcı firmaların sadece genel sekreterlikleri ile iletişim halinde olmaları, doğrudan Bakanlığa başvuruda bulunmamaları gerektiği, aksi bir durumun süreçte bilgi karışıklığına yol açacağı ve onay süreçlerini de uzatabileceği önemle vurgulanmaktadır.

Diğer taraftan, İhracatçı firmalarımızın her zamanki gibi normal ihracat prosedürlerini izlemeleri ile birlikte yapmalarını gerektirecek başka ilave bir işlem de bulunmadığı ve bununla birlikte, bahse konu ihracatçı firmaların kayıt aşamasında değerlendirme yapılabilmesini teminen ekte talep edilen bilgi ve belgeleri, tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlayarak Genel Sekreterliklerinin uygulama@itkib.org.tr e-posta adresine iletmesi gerektiğinin altı çizilmektedir.

 

20

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.