2020/31 Koronavirüs Salgını Kapsamında Alınan Tedbirleri İçeren 518 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hk.

SİRKÜLER (2020/31)

 

Sayın Üyemiz;                           

24 Mart 2020 tarih ve 31078 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (518 Sıra Nolu) ile Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen mükelleflere yönelik mücbir sebep hali kapsamında getirilen düzenlemeler bilgi notu olarak aşağıda sunulmuştur.

Bilgilerine rica ederim.

 

Gelir Vergisi Mükellefleri ile Belli Sektörlere Mücbir Sebep Tanınması

 1.  Aşağıdaki mükellefler için 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep hali kabul edilmiştir: 
 • Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan
 • Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla belli sektörlerde (alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocakçılığı, bina inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri) bulunan mükellefler 
 • Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler. 
 1. Mücbir sebep uygulaması açısından ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınacaktır. (Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu itibarıyla yukarıda sayılan sektörler arasında bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep kapsamında olup olmadığının tespitinde ana faaliyet kodu yerine fiilen iştigal edilen ana faaliyet alanı dikkate alınır.) 
 • 27.04.2020'ye kadar verilmesi gereken muhtasar beyannameler (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil) ve KDV beyannameleri ile 30.04.2020'ye kadar verilmesi gereken Form Ba-Bs bildirimlerinin verilme ve aynı tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturma ve imzalanma süreleri 27.07.2020'ye uzatılmış, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 27.10.2020'ye uzatılmıştır. 
 • 27.05.2020'ye kadar verilmesi gereken muhtasar beyannameler (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil) ve KDV beyannameleri ile 01.06.2020'ye kadar verilmesi gereken Form Ba-Bs bildirimlerinin verilme ve aynı tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süreleri 27.07.2020'ye uzatılmış, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 27.11.2020'ye uzatılmıştır. 
 • 26.06.2020'ye kadar verilmesi gereken muhtasar beyannameler (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri dahil) ve KDV beyannameleri ile 30.06.2020'ye kadar verilmesi gereken Form Ba-Bs bildirimlerinin verilme ve aynı tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süreleri 27.07.2020'ye uzatılmış, bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri ise 28.12.2020'ye uzatılmıştır.

Sokağa Çıkma Yasağı Kapsamındaki Mücbir Sebep 

 1.  Aşağıdaki mükellefler için 22/03/2020 ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep hali kabul edilmiştir:
 • Sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler
 • Sokağa çıkma yasağı kapsamına giren meslek mensupları
 • Beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenler 
 1.  Mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15'inci günün sonuna kadar uzatılmıştır.

 Diğer Hususlar

 1.  Sokağa çıkma yasağı 30/6/2020 tarihinden daha önce sona ererse kapsamdaki mükellefler, “Gelir Vergisi Mükellefleri ile Belli Sektörlere Mücbir Sebep Tanınması” na ilişkin hükümlerden de faydalanacaktır.
 2.  Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacaktır.

Bilindiği üzere, 23.03.2020 tarihinde yayınlanan 126 seri nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile tüm mükelleflere yönelik olarak KDV beyannameleri, Form Ba-Bs bildirimleri ile E-deftere ilişkin yükümlülükler ertelenmişti. 518 seri nolu VUK Tebliğ ile 126 Seri nolu VUK Sirküleri birlikte değerlendirilerek mükelleflerin yükümlülükleri aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

 KDV Beyannameleri Açısından

 1.  Mücbir sebep kapsamında olsun veyahut olmasın tüm mükellefler için Şubat 2020 dönemine ilişkin KDV beyannamelerinin verilme ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri 24 Nisan 2020'ye uzatılmıştır. (518 nolu VUK Tebliği, 27.04.2020'ye kadar verilmesi gereken KDV beyannamelerini Temmuz ayına ötelemiştir. Halbuki, Şubat 2020 dönemi beyannameleri daha önceki bir tarih olan 24 Nisan 2020'ye ötelenmiştir)
 2.  Mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin Mart 2020 dönemine ilişkin KDV beyannamelerinin verilme süresi 27 Temmuz 2020'ye; bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri ise 27 Ekim 2020'ye uzatılmıştır.
 3.  Mücbir sebep kapsamında olmayan mükelleflerin Mart 2020 dönemine ilişkin KDV beyannameleri normal süresi olan 27 Nisan 2020'ye kadar beyan edilip ödenecektir.

 Muhtasar Beyanname Açısından 

 1. Mücbir sebep kapsamında olsun veyahut olmasın tüm mükellefler Şubat 2020 dönemine ilişkin muhtasar beyannamelerini 26.03.2020'ye kadar verecek ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergileri aynı tarihe kadar ödeyeceklerdir. 
 2. Mücbir sebep kapsamında olan mükellefler için Mart 2020 dönemine ilişkin muhtasar ve prim beyannamelerinin (Mart döneminde iki beyanname birleştirilerek verilecektir) verilme süresi 27 Temmuz 2020'ye bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden verginin ödenme süresi ise 27 Ekim 2020'ye uzatılmıştır. Bununla birlikte, mücbir sebep hali an itibariyle sadece vergi kısmı için geçerli olup sosyal güvenlik mevzuatı gereğince Mart 2020 dönemine ilişkin prim beyannamesi süresinde verilecek ve ödemesi de yine süresinde yapılacaktır. (Hali hazırda sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında bir mücbir sebep tanımlanmış değildir) 
 3. Mücbir sebep kapsamında olmayan mükellefler için Mart 2020 dönemine ilişkin muhtasar ve prim beyannamesi süresinde verilip vergi de süresinde ödenecektir.

Diğer Beyannameler Açısından

Mücbir sebep kapsamında olsun veyahut olmasın diğer beyannameler süresinde verilecek ve ödenecektir. (Damga vergisi beyannamesi, turizm payı beyannamesi vb.)

Form Ba-Bs Bildirimleri Açısından

 1.  Mücbir sebep kapsamında olmayan mükellefler Şubat 2020 dönemine ilişkin bildirimlerini 30 Nisan 2020'ye kadar yapacaklardır.
 2. Mücbir sebep kapsamındaki mükellefler için, 518 nolu Tebliği ile 30 Nisan 2020'ye kadar verilmesi gereken bildirimlerin süresin 27 Temmuz 2020'ye uzatılmış olduğu belirtilmişse de, bu uzatmanın Mart 2020 dönemine ilişkin bildirimden itibaren başlayacağı ve bu nedenle de Şubat 2020 dönemine ilişkin bildirimin 30 Nisan 2020'ye kadar yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.
 3. Mücbir sebep kapsamında olmayan mükelleflerin Mart 2020 dönemine ilişkin bildirimlerini süresinde yapması gerekmektedir.
 4. Mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin Mart 2020 dönemine ilişkin bildirim süreleri 27 Temmuz 2020'ye uzatılmıştır.

 E-Defter Yükümlülükleri Açısından 

 1. Mücbir sebep kapsamında olmayan mükellefler için 31 Mart 2020'de gerçekleştirilecek E-defter yükümlülükleri 30 Nisan 2020'ye uzatılmıştır.
 2. Mücbir sebep kapsamındaki mükellefler için, 518 nolu Tebliği ile 30 Nisan 2020'ye kadar yapılması gereken E-defter yükümlülüklerinin süresinin 27 Temmuz 2020'ye uzatılmış olduğu belirtilmişse de, bu uzatmanın Nisan 2020 dönemine ilişkin yükümlülüklerden başlayacağı ve bu nedenle de Mart 2020 dönemine ilişkin olup 30 Nisan 2020'ye uzatılan yükümlüklerin yine 30 Nisan 2020'ye kadar tamamlanması gerektiği değerlendirilmektedir.
 3. Mücbir sebep kapsamında olmayan mükelleflerin Nisan 2020 dönemindeki yükümlülüklerini yine süresinde yerine getirmesi gerekmektedir.
 4. Mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin Nisan 2020 dönemindeki yükümlülükleri 27 Temmuz 2020'ye uzatılmıştır.