2020/29 İhracatı Kayda Bağlı Mallar Listesine Yapılan Eklemeler Hk.

SİRKÜLER (2020/29)

 

Sayın Üyemiz;                           

Ticaret Bakanlığının İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i 18 Mart 2020 (bugün) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown (medikal kumaş) kumaş eklenmiştir.

Tebliğe eklenen geçici hükümle söz konusu mallara ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün ön onayını müteakip kayda alınacaktır. Tebliğ hükümleri, düzenlemenin yayımından önce gümrük beyannamesi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış mallara uygulanmayacaktır.

İhracat Genel Müdürlüğü, uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkili olacaktır.

İlgili Tebliğ 18 Mart 2020 (bugün) tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200318-9.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerine sunulur.