2020/25 Genel Sirküler

 

SİRKÜLER  (2020/25)

 

 1. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve ilgili Tebliğ Hakkında Bilgi;
 2. İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar Hakkında Bilgi;
 3. Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Bilgi;
 4. İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Bilgi;
 5. Rusya Federasyonu'na Domates İhracatı Hakkında Bilgi;
 6. AB Tarım Mevzuatı Değişikliği Hakkında Bilgi;
 7. Ukrayna/Polimer Malzemeleri Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi; 
 8. Dolandırıcılık Faaliyetleri Hakkında Bilgi; 
 9. Fine Food Avustralya 2020 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi; 
 10. Gürcistan Sınır Geçişleri-Koronavirüs Önlemleri Hakkında Bilgi; 
 11. ETSG Sektör Duyurusu Hakkında Bilgi; 
 12. EXIM Ticaret Konferansı Hakkında Bilgi; 
 13. PLMA'S Chicago 2020 Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi; 
 14. Singapur'a İhracat Hakkında Bilgi; 
 15. Türkiye - Birleşik Krallık Sağlık İş Forumu Hakkında Bilgi; 
 16. Romanya Büyükelçiliği İhale Duyurusu Hakkında Bilgi; 
 17. 44. KKTC Uluslararası Fuarı Hakkında Bilgi; 
 18. Türkiye - Ruanda İş Forumu Hakkında Bilgi; 
 19. Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarının İleri Bir Tarihe Ertelenmesi Hakkında Bilgi;
 20. 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı Hakkında Bilgi; 
 21. Fuar Duyuruları Hakkında Bilgi; 

 

     Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

1

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI VE İLGİLİ TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve ilgili Tebliğ, 3 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olup buna göre;
 • Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında gerçekleştirilenler dahil olmak üzere standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılacaktır.
 • Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlar ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri 3 iş günü içinde borsaya teslim edecek. Ancak Dahilde İşleme Rejimi kararı kapsamında gerçekleştirilen kıymetli maden ithalatında, ithal edilen standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin borsaya teslim şartı bulunmayıp, 3 iş günü içinde kıymetli maden aracı kuruluşu tarafından yazılı olarak bilgi verilmesi zorunlu olacaktır.
 • En fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde mümkün olacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve yurda giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcuların, beraberlerinde bir takvim yılı içerisinde kendilerine ait olan en fazla 5 kilogram ağırlığındaki standart işlenmemiş altını yurda getirmeleri serbest olacak. Yurda getirilen standart işlenmemiş altın Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan altın beyan formu ile yetkili gümrük idaresine beyan edilir.
 • 5 kilogram ağırlığını aşan miktarda standart işlenmemiş altının, bu kapsamda yurda getirilerek beyan edilmek istenmesi halinde yurda getirilen altının 5 kilogramı aşan kısmı yetkili gümrük idaresince yolcu beraberi eşya ambarına alınacak. 5 kilograma kadar olan kısmı ise yolcu beraberi standart işlenmemiş altının yurda getirilmesine ilişkin usule tabi tutulacaktır.
 • Yurda getirilecek altının Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunlu olacak. Yetkili gümrük idaresince ilgili altının Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan bir rafineriye ait olup olmadığının kontrolü Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan rehber esas alınarak yapılacaktır.
 • Standart işlenmemiş altın getirilmesine ilişkin işlemlerde yetkili gümrük idaresi, İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü olacak. Yetkili gümrük idaresi, yolcu beraberinde yurda getirilen standart işlenmemiş altına ilişkin bilgileri, aylık dönemler halinde her ayın onuncu günü bitimine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirecektir.

İlgili Karar ve Tebliğ 3 Mart 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200303-8.pdf adresinden, ilgili tebliğe ise https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200303-10.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.

 

2

İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLAR HAKKINDA BİLGİ;

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen "koruyucu maske (gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler)", "tulum (koruyucu iş elbisesi)", "sıvı geçirmez önlük (kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler)", "gözlük (koruyucu gözlükler)" ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen "tıbbi ve cerrahi maske" ve "tıbbi steril/non-steril eldivenlerin" Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun ön iznine bağlanmasına ilişkin "İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat:96/31)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/4) 4 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200304-54.htm adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

3

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 6 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Dahilde İşlem belgelerinin kapatılması için gerekli bilgi ve belgelerde yapılan değişiklikle gümrük beyannamesi aslının yanı sıra elektronik ortamda temin edilen gümrük beyannamesi bilgileri sunulabilecektir. Yurt içi alım veya belgeden belgeye teslim olması halinde ise fatura asılları istenecektir. İlgili Tebliğ 6 Mart 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup Tebliğ eklerinde yapılan değişikliklere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200306-6-1.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

4

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT: 2005/2)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

“İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 6 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Tebliğin, EK-4'ünde yapılan değişiklikle, elektronik ortamda düzenlenen satış faturalarında, alıcı firma tarafından üzerine "teslim alındı" şerhi düşülerek tasdik edilen basılı satış faturasına gerek bulunmayacaktır. Bunun yerine gerekli kontroller elektronik ortamda yerine getirilecektir.

İlgili Tebliğ 6 Mart 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, bahse konu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200306-8.htm adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

5

RUSYA FEDERASYONU'NA DOMATES İHRACATI HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Rusya Federasyonu tarafından ülkemiz menşeli domates ithalatında uygulanmakta olan 150 bin tonluk kota sınırlamasının kaldırılmasına veya kota miktarının artırılmasına yönelik olarak Bakanlıklarınca Rus makamları nezdinde girişimlerde bulunulduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, konuya ilişkin Moskova Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda; kota miktarını 200 bin tona çıkaran Kararın resmi onay sürecinin 25/02/2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış olduğu ve Rusya Federal Gümrük Servisi yetkilileriyle yapılan şifahi görüşmede ülkemiz menşeli domates ürünlerinin ithalatına ilişkin 150 bin tonluk sınırlamayı 200 bin tona çıkaran mezkur Kararın 07/03/2020 tarihinden itibaren uygulanacağı bilgisinin edinildiği ifade edilmektedir.

 

6

AB TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda detaylarına yer verilen Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişiklikler aşağıda yer almaktadır.
 1. “Queso Castellano”, “Norsk Vodka”, “Norsk Akevitt” ve “Arseniko Naxou” adlı ürünlerin AB'de coğrafi işaret olarak tescil edilmesine dair 2020/247, 2020/154, 2020/156 ve 2020/41 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 51, L 34 ve L 15 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.
 2. AB'de 2019-2020 dönemi için bazı balıkçılık ürünlerinde Birlik tarife kotalarının belirlenmesine dair 2018/1977/AB sayılı Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2020/231/AB sayılı Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Şubat 2020 tarihli ve L 47 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
 3. Hayvan beslemede kullanılan yem katkı maddelerine ilişkin 1831/2003/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü bağlamında bazı yem katkı maddelerinin onaylanması hakkında 2020/228, 2020/229, 2020/196, 2020/197, 2020/180, 2020/172, 2020/173, 2020/157, 2020/159, 2020/160, 2020/161, 2020/162, 2020/163, 2020/164, 2020/165, 2020/166, 2020/148, 2020/149, 2020/150, 2020/151, 2020/146, 2020/147, 2020/106 ve 2020/107 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 47, L 42, L 37, L 35, L 34, L 33, L 31 ve L19 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.
 4. Bazı coğrafi işaretlerde yapılan değişikliklere ilişkin 2020/221, 2020/185, 2020/179, 2020/7 ve 2020/5 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 46, L 39, L 37, L 4ve L 2 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.
 5. Bazı üye ülkelerde rastlanan Afrika domuz gribi ile ilgili hayvan sağlığı tedbirlerine dair 2014/709/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2020/220, 2020/46 ve 2020/15 sayılı Komisyon Uygulama Kararları, AB Resmi Gazetesi'nin L 44, L 16 ve L6 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.
 6. Aromatize şarap ürünlerinin üretim yöntemlerine dair 251/2014/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün uygulanmasıyla ilgili kuralları belirleyen 2020/198/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 14 Şubat 2020 tarihli ve L 42 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
 7. Bazı gıda ve bitki ürünlerinin içerisinde veya üzerinde kabul edilen azami kalıntı seviyelerinin belirlenmesine dair 396/2005/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2020/192/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 13 Şubat 2020 tarihli ve L 40 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
 8. Tohum ve diğer bitki üretim materyallerinde bitki zararlılarına dair 2020/177, 66/401, 66/402, 68/193, 2002/55, 2002/56, 2002/57, 93/49, 93/61, 2014/21 ve 2014/98 sayılı Direktifleri tadil eden 2020/177/AB sayılı Komisyon Uygulama Direktifi, AB Resmi Gazetesi'nin 13 Şubat 2020 tarihli ve L 41 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
 9. Bitki zararlılarına karşı koruma önlemleriyle ilgili 2016/2031/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak bitki ve bitkisel ürünlerin Birliği girişine ilişkin bilgi sunumuyla ilgili 2020/178/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 10 Şubat 2020 tarihli ve L 37 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
 10. Yunanistan'da Afrika domuz gribi ile ilgili alınan geçici önlemlere ilişkin 2020/181/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB resmi Gazetesinin 10 Şubat 2020 tarihli ve L 37 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
 11. Bazı AB üye ülkelerinde rastlanan H5N8 kuş gribi virüsüne karşı alınan korunma önlemlerine dair 2020/47/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı ve bahse konu Kararı tadil eden 2020/175, 2020/134 ve 2020/114 sayılı Komisyon Uygulama Kararları, AB Resmi Gazetesi'nin L 35, L 27, L 21 ve L 16 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.
 12. Akdeniz biyocoğrafi bölgesinde Topluluk için önem arz eden alan listelerinin güncellenmesine dair 2020/96/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 31 Ocak 2020 tarihli ve L 28 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
 13. Bazı balık stokları ve balık stok gruplarında 2020 yılı için balıkçılık olanaklarını belirleyen 2020/123/AB sayılı konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 30 Ocak 2020 tarihli ve L 25 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
 14. Ukrayna menşeli kanatlı eti ithalatında Birlik tarife kotalarıyla ilgili değişikliklere dair 2015/2078/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2020/94/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 23 Ocak 2020 tarihli ve L 18 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
 15. Hayvansal gıdalarda bulunan farmakolojik aktif maddelerin sınıflandırılması hakkında 37/2010/AB sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2020/42 ve 2020/43 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin 20 Ocak 2020 tarihli ve L 15 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzı ile ilgili kurallara dair 1107/2009/AT sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak aktif maddelerin onayı hakkında 2020/29, 2020/23, 2020/18, 2020/17 ve 2020/16 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 9, L 8 ve L 7 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır.
 16. Yeni gıdalar listesine ilişkin 2017/2470/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü
 17. tadil eden 2020/24/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 14 Ocak 2020 tarihli ve L 8 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
 18. Organik ürünlerin üçüncü ülkelerden ithalatı hakkında 834/2007/AT sayılı Konsey Tüzüğü'nün uygulanmasına dair 1235/2008/AT sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2020/25/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 14 Ocak 2020 tarihli ve L 8 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
 19. Polonya'da H5N8 kuş gribi ile ilgili alınan geçici önlemlere ilişkin 2020/10/AB sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 9 Ocak 2020 tarihli ve L 5 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.
 20. Akdeniz'de bazı demersal balık stokları için belirlenen ıskarta planlarına dair 2017/86/AB sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2020/4/AB sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Ocak 2020 tarihli ve L 2 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

 

7

UKRAYNA/POLİMER MALZEMELERİ KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ; 

T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Ukrayna tarafından, "polimer malzemeleri” (Ukrayna gümrük tarife cetveline göre 3901 20 90 00 ve 3904 10 00 00 GTİP kodlu) ithalatına karşı bir korunma önlemi (safeguard measure)soruşturması başlatıldığına ilişkin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesine yapılan bildirimin ekte yer aldığı bildirilmektedir.

25 Şubat 2020 tarihinde açılan mezkûr soruşturmanın, aynı tarihli Ukrayna resmi gazetesinde yayımlandığı; söz konusu soruşturmaya taraf olmak isteyen üçüncü kişilerin taleplerini, soruşturma açılışının yayımlanma tarihinden itibaren 20 gün içerisinde, söz konusu soruşturmanın açılışına yönelik yazılı görüşlerin ise soruşturma açılışının yayımlanma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanlığı'na iletilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Korunma önlemi soruşturmalarının, DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olduğu, soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabileceği bildirilmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlığın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” (TPSA) internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın incelenmesinde fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

 

8

DOLANDIRICILIK FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ; 

Kopenhag Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Danimarka'da bir süredir kaydedilen ithalatçı firmaları dolandırmaya yönelik faaliyetlerde son dönemde artış gözlendiği, Danimarka'dan ihracat yaptığını belirterek firmalarımızla temasa geçen bazı şahıslar hakkında şüphe duyarak Müşavirliğimize danışan Türk ithalatçı firma sayısının arttığı ve şüphelerin tamamına yakınının haklı olduğunun tespit edildiği, gerçek firmalar adına web sitesi kuran ve bu web sitelerde çeşitli ürünler sattığı izlenimini veren dolandırıcıların, başta Polonya olmak üzere farklı ülkelerdeki banka hesaplarına para gönderilmesini talep ettiği ve genellikle web sitelerini kapatarak ortadan kaybolduğu ifade edilmektedir.

Ekte yer alan dokümanda ise bu şekilde hareket eden şahıslara ait web sayfalarının genel özellikleri, bazı örnek sayfa bağlantıları ve ekran görüntülerinin yer aldığı bildirilmektedir.

Yaşanabilecek mağduriyetlerin bertarafını teminen özellikle Danimarka'dan ilk kez ithalat yapacak firmaların ve özellikle yeni kurulacak ticari ilişkilerde benzer şüpheli durumların ortaya çıkması halinde Kopenhag Ticaret Müşavirliğine danışmalarının önem arz ettiği belirtilmektedir.

 

9

FINE FOOD AVUSTRALYA FUARI MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ; 

İstanbul İhracatçı Birliklerinden (İİB) alınan bir yazıda, Melburn/Avustralya'da 07-10 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek "FINE AUSTRALIA 2020 Uluslararası Gıda Ürünleri Makineleri - Restoran Ekipmanları Fuarı” milli katılım organizasyonu 5. defa İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) tarafından gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

Bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen katılımcıların, EK'te yer alan Fuar Katılım Sözleşmesi'ni firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak katılım payının (1.200 USD/m²) yarısının ödendiğine ilişkin banka dekontu ile birlikte İİB Genel Sekreterliğinin kurumeyve@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

10

GÜRCİSTAN SINIR GEÇİŞLERİ-KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, Gürcistan'daki ilk koronavirüs vakasının 26 Şubat 2020 tarihinde, İran'dan Azerbaycan yoluyla Gürcistan'a geçen bir Gürcü vatandaşında tespit edildiği ve alınan önlemlerin artırılarak havayolunda İran için getirilen kısıtlamanın karayolunu da kapsayacak şekilde genişletildiği aktarılmaktadır.

Bu kapsamda, söz konusu tarih itibarıyla, TIR şoförlerinden Gürcistan'a giriş esnasında pasaport ibrazı uygulamasına geçildiği ve son 21 gün içerisinde Çin, İran, G.Kore ve İtalya'ya seyahate dair pasaportlarında vize/kaşe bulunan TIR şoförlerinin Gürcistan'a girişine (Gürcistan vatandaşları hariç) izin verilmediği belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca Batum Ticaret Ataşeliğimizce, adı geçen ülkelere tedbir uygulanan süreler kapsamında girişleri bulunan, Orta Asya ve özellikle Türk Cumhuriyetleri sevkiyatları sonrası ülkemize dönüş yolunda bulunan nakliyecilerimiz için de ilave önlemler alınması gerektiği mütalaa edilmekte olduğu, öte yandan Gürcü makamlarınca adı geçen ülkelere seyahatlerin tespitine yönelik pasaport kontrolü uygulamasının başlatılması nedeniyle, ülkemizden Gürcistan'a seyahat edecek vatandaşlarımızdan pasaport talep edilebileceği ifade edilmektedir.

 

11

ETSG SEKTÖR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27/02/2020 tarih 68-00589 sayılı yazıda, Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmektedir.

Bu bağlamda, halihazırda gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesi ilişik bulunmakta olup, AB ithalat değerinin 15.000 avronun altına düşmesi dolayısıyla, Komisyon tarafından 2021 Ocak döneminde söz konusu listeden çıkarılması öngörülen ve kırmızı ile renklendirilen eşyaya yönelik olarak 2021 yılından sonra da askıya alma uygulamasının devam etmesinin talep edilmesi durumunda ilgili firmaların en geç 06.03.2020 tarihine kadar Ticaret Bakanlığına temdit (uzatma) başvurusunda bulunması ve başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığından evrak kayıt numarasının alınmış olması gerekmekte olup, başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.

Gümrük Vergisi Askıya Alınmış Olan Eşya Listesi için tıklayınız

 

12

EXIM TİCARET KONFERANSI HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05/03/2020 tarih 164-00670 sayılı yazıda; ABD İhracat - İthalat Bankası (EXIM) Pazarlama Müdürü Stephen Maroon tarafından iletilen bir örneği ilişik e-postada, yaklaşan yıllık konferansın bu yıl Washington DC'de 2-3 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceği, kayıt yaptıracak firmaların kredi şirketleri, ABD'li firmalar ve hükümet ticaret yetkilileri ile tanışma fırsatları bulacaklarının belirtildiği ifade edilmektedir.

 

13

PLMA'S CHİCAGO 2020 MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ; 

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB)'nden alınan yazıda 17-19 Kasım 2019 tarihleri arasında Chicago/ABD'de gıda ve gıda dışı sektörlerine yönelik düzenlenecek olan “PLMA's 2019 Private Label Trade Show” Fuarı'nın Türkiye milli katılımının 6. kez Birlikleri organizasyonunda gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, gıda (bisküvi, çikolata, kraker, içecek, şarap, makarna, konserve ürünler, …) ve gıda dışı (kozmetik, güzellik ve bakım, sağlık ve sıhhat ürünleri, mutfak eşyaları, ev eşyaları, dikiş malzemeleri (iğne, iplik, çengelli iğne vb.), ıslak mendil, pamuk, hijyen ürünleri, boya, do it yourself ürünleri, ambalaj, hediyelik eşya, mum, hediyelik paketleme, süs eşyaları, ışıklandırma, puzzle vb. boş vakit oyunları, temizlik ürünleri, giyim ve aksesuarları, vb.) birçok sektöre yönelik ÖZEL MARKALI (store brands, private labels, private brands) ürünlerin sergilenebildiği ve senede bir kez düzenlenen fuara geçen sene 50 ülkeden 2.800 katılımcı firmanın katıldığı ve fuarı 5.400'ün üzerinde yerli ve yabancı profesyonel ziyaret ettiği ifade edilmekte olup fuara küçük ve orta ölçekli firmaların yanı sıra süpermarketlere Marka Ürün tedarik eden tanınmış büyük firmalar da katıldığı ve Fuarda Food, Home & Health, Houseware & Kitchenware olmak üzere 3 bölüm bulunduğu ifade edilmektedir.

Özel markalı ürünler sektöründe dünyada düzenlenen en önemli etkinliklerden biri konumunda olan fuara Milli katılım organizasyonları altında katılacak firmalar için katılım bedelinin 872 $/m2 olduğunun belirtildiği yazıda katılım bedeline; yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, stand genel ve günlük temizlik hizmeti, kataloğa giriş bedeli, internet bağlantısı, ikram (çay-kahve-kurabiye-sandviç) hizmetleri, katılımcı broşürünün dahil olduğu belirtilmekte ve  sergi ürünlerinin İstanbul-Fuar alanı tek yön standa teslim havayolu nakliyesi almak isteyenler için katılım bedelinin 1000 $/m2 olduğu, m2 başına 15 kg nakliye limiti bulunduğu ve FDA code alınmasının firmaların sorumluluğunda olduğunun altı çizilmektedir.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından ABD'nin Hedef Ülkeler Listesi'nde yer aldığı hatırlatıldığı yazıda,  Fuarın milli katılımının T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılımcı firmaların stand alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyat üzerinden 107.000 Türk Lirası'na kadar destekleneceği ifade edilmekte ve ilgili fuara katılmak isteyen firmaların https://goo.gl/forms/MdO3JRbZL8Ak716o1 adresinde yer alan Online Başvuru Formu'nu doldurarak katılım payı toplam bedelinin %50'sinin belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair ödeme dekontunu en geç 14 Haziran 2019 günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliklerine (E-posta: aydanhancer@akib.org.tr İletişim: 0324 325 37 37 Dahili:1205 ) göndermeleri gerektiği vurgulanmaktadır. Katılım formu, katılım şartları ve ek bilgilendirmelere ise  https://www.akib.org.tr/tr/faaliyetler-fuarlar-plma-chicago-fuari.html adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

14

SİNGAPUR'A İHRACAT HAKKINDA BİLGİ; 

Singapur Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Ülkemizden Singapur'a gerçekleştirilecek tarım ürünleri ihracatına ilişkin olarak yer verilen hususlar aşağıda sıralanmaktadır:

-Singapur 719 km2'lik yüzölçümü ile küçük bir ada ülkesi olup, önemli bir tarımsal üretimi bulunmamakta ve ihtiyacının tamamına yakınını ithalat yoluyla karşılamakta olduğu belirtilmektedir.

-Singapur'da gıda güvenliğinden sorumlu kuruluş olan Singapur Gıda Ajansı'nın (Singapore FoodAgency-SFA)'nin öncelikli politikalarından birinin gıda kaynaklarını çeşitlendirmek olduğu ifade edilmektedir.

-Singapur'un gıda kaynakları çeşitlendirme politikaları çerçevesinde Singapur Gıda Ajansı yetkilileri ile ülkemizden Singapur'a gıda ihracatının artırılmasına yönelik işbirlikleri geliştirilmesi amacıyla iletişime geçildiği belirtilmektedir.

-Anılan yetkililer tarafından ilk etapta belirli ürünlerde ülkemizden Singapur'a ihracat yapmak isteyen firmaların tespit edilerek kendilerine iletilmesi halinde Singapurlu ithalatçı firmalar ile temasa geçilerek söz konusu bilgilerin paylaşılacağı bildirilmektedir.

-Hububat, un ve nişasta içeren müstahzarlar ile pastacılık ürünleri, kakao ve şekerleme müstahzarları, meşrubat, deniz ürünleri ile yaş meyve ve sebze ürün gruplarında Singapur'a ihracat yapmak isteyen firmaların iletişim bilgileri ve ihracat yapmak istedikleri ürünleri içeren listelerin anılan kurum ile paylaşılmak üzere dkib@dkib.org.tr adresine göndermesi gerekmektedir.

 

15

TÜRKİYE - BİRLEŞİK KRALLIK SAĞLIK İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ; 

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.'den (USHAŞ) alınan yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'den alınan bir yazıda, Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin KOCA'nın himayelerinde, USHAŞ'ın organizasyonu ile Brexit'in ardından İngiltere'nin ülkeler arası ilk sağlık işbirliği toplantısı olarak Türkiye - Birleşik Krallık Sağlık İş Forumu'nun 12-13 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul CVK Park Bosphorus Hotel'de gerçekleştirileceği ve bahse konu etkinlikte Türkiye ve Birleşik Krallık arasında yatırım ve işbirliği fırsatlarının masaya yatırılacağı ifade edilmektedir.

Başta Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin KOCA olmak üzere, Sağlık Bakanlığından üst düzey yetkililerin katılacağı Forum'da, Birleşik Krallık 'tan 70 kadar kamu, sigorta ve özel sağlık sektörü yetkilisinin yer alacağı; iki ülke arasında sağlık alanındaki işbirliği ve yatırım fırsatlarının değerlendirileceği, uluslararası sağlık konferansı ve B2B görüşmelerinin tesis edileceği belirtilmektedir. Sağlık hizmetlerinin devlet tarafından Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) aracılığı ile ücretsiz olarak sunulduğu Birleşik Krallık 'ta estetik, göz, diş, obezite, üreme sağlığı gibi branşlarda sağlık hizmetlerinin ücretli olduğu, ücret alınmayan diğer hizmetlerde ise uzun bekleme sürelerinin bölge insanını yurtdışından sağlık hizmeti alma arayışına yönelttiği ve bu anlamda, küresel sağlık hizmetlerinde tercih edilen ilk 10 ülke arasında gösterilen Türkiye'nin deneyimli sağlık personeli, yüksek kalitesi ve uygun maliyeti ile sağlık hizmeti almak isteyen İngilizlerin dikkatini çekınekte olduğundan bahisle, Türkiye ve İngiltere'nin sağlık alanında gerek kamu gerekse özel sektörde üst düzey temsilcilerini İstanbul'da buluşturmayı amaçlayan Sağlık İş Forumu'nun, iki ülkenin sağlık alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi açısından önemli fırsatlar sunmasının beklendiği ifade edilmektedir.

Not: Detaylı bilgiye www.ukturksaglikforumu.com adresinden ulaşılabilmektedir.

 

16

ROMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ İHALE DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ; 

Romanya'nın Türkiye Büyükelçiliğinden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'den alınan bir yazıda, Merkezi Milli Satın Alma Ofisi'nin aşağıdaki ihale usulü ile satın alma yapmak üzere aşağıda adetleri belirtilen ürünler ile ilgili teklif daveti sunduğu belirtilmektedir:

1-Şapka ve ayakkabı dâhil olmak üzere Koruma tıbbi takım elbise (1.750.000 adet)

2-Koruma gözlüğü (1.750.000 adet)

3-Orta manşetli tek kullanımlık eldiven (1.750.000 adet)

4-FFP2 veya FFP3 tipi maske (1.750.000 adet)

5-Negatif basınçlı izolasyon ünitesi (110 adet)

6-Negatif basınçlı taşıma sedyesi (50 adet)

7-Sıhhi Vantilatör (200 adet)

8-Tıbbi monitör (200 adet)

9-Şırınga pompası (800 adet)

10-Mevcut negatif basınçlı üniteler için filtre (150 adet set)

11-TP1 tipi el dezenfektanı (9000 LT)

12-Kritik yüzey kullanımı için TP2 tipi hassas dezenfektan (9000 LT)

13-Kritik yüzey ve tıbbi teçhizat için TP2 tipi hızlı kullanım hazır dezenfektan (5100 LT veya KG)

14-Yarı kritik yüzey için dezenfektan (5.100 LT veya KG)

15-Kritik olmayan yüzeyler için dezenfektan (9.000 LT)

16-Hava mikro flora dezenfektan seti (9.000 LT)

17-Termal tarayıcı (35 adet)

Teklif vermek isteyen üyelerimizin tekliflerini en kısa sürede bce.ankara@dee,gov.tr adresine bildirim yapmaları gerektiği ifade edilmektedir.

 

17

44. KKTC ULUSLARARASI FUARI HAKKINDA BİLGİ; 

Akdeniz İhracatçı Birlikleri(AKİB)'den alınan bir yazıda, 12-21 Haziran 2020 tarihleri arasında Lefkoşa/KKTC'de düzenlenecek "44üncü KKTC Uluslararası Fuarı''na Türkiye'nin Milli katılım organizasyonu Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Genel nitelikli ticari bir fuar olan KKTC Uluslararası Fuarı'na Türkiye'nin Milli katılım organizasyonu prestij amacıyla yapılageldiğinden başvuru yapan firmalar arasından yapılacak değerlendirme sonucu seçilecek katılımcı firmalara ücretsiz olarak stand tahsis edilecek ve firmalara personel giderleri hariç belli oranda mallarının nakliyesi (gidiş-dönüş), gümrüklemesi ve sigortası dâhil hiçbir masraf yansıtılmayacağı, fuarda satış kesinlikle yasak olduğu, firmaların Türkiye'den getireceği sergi ürünlerinin KKTC'de bırakılması söz konusu olmadığı ve her ne kadar uluslararası olsa da fuar ziyaretçi profili genellikle Kıbrıs halkından oluştuğu ifade edilmektedir.

AKİB stand alanını değiştirmeye, nakliye için kısıtlama getirmeye ve/veya gönderilecek sergi ürünlerinin nakliyesini kabul etmemeye yetkili, fuar alanında sergi ürünlerinin güvenliğinden katılımcı firmalar sorumlu ve firmalar fuarda sadece Türk ürünü sergileyebileceği yabancı ürün sergilemenin kesinlikle yasak olduğu belirtilmektedir.

Firmalarca fuara katılım düşünüldüğü takdirde online başvuru formunun 13.03.2020 günü mesai bitimine kadar doldurulması gerektiği bildirilmektedir.

Ulaşan başvurular sektörel dağılım, başvuru sırası vb. göre AKİB tarafından değerlendirilecek ve fuarda yer alıp alamayacağı konusunda başvuru yapan firmalara bilgi verileceği, firma katılımının kesinleşmesi için; fuarda yer alacağı bilgisi verilen firmalara katılımcı sözleşmesi gönderilecek olduğu, gönderilen katılımcı sözleşmesinin firma imza yetkili/yetkililerince imzalanacağı, ıslak imzalı sözleşmenin ve imza sirkülerinin AKİB'e kargo edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Online başvuru formu: 44. KKTC FUARI ONLINE BAŞVURU FORMU

Başvurusu kabul edilen firmalardan talep edilecek belgeler: Kapasite raporu, ticaret sicil gazetesi, 2020 yılına ait İhracatçı Birliği yıllık aidat makbuzu, fuarda sergileyeceği ürüne ilişkin marka tescil belgesi, güncel vergi levhası.

İlgili kişiler: Sultan Bayrak, Aydan Hançer (Dahili: 1201,1205)

E-Mail: fuar@akib.org.tr

 

18

TÜRKİYE - RUANDA İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ; 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'den alınan bir yazıda, DEİK/Türkiye-Ruanda İş Konseyi ve Ruanda Özel Sektör Federasyonu (PFS) işbirliğinde değişik sektörlerden toplam 70 Ruandalı alım yapacak firmanın katılımıyla 10 Mart 2020 tarihinde 14:00-16:30 saatleri arasında The Marmara Taksim Otel'de Türkiye - Ruanda İş Forumunun gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

İkili firma görüşmeleri için öncelikle tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta, elektronik ev aletleri, tarım ürünleri işleme makinaları, ambalaj sanayi makinaları, inşaat malzemeleri, mobilya, gıda (çay, kahve, taze meyve-sebze, bakliyat) alanlarında faaliyet gösteren firmalarımızın katılımlarının beklendiği belirtilmektedir.

Söz konusu foruma katılmayı arzu eden firmalarımızın, https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1183/14673 linki üzerinden kayıt yaptırmaları ve toplantı katılım ödeme dekontunu DEİK'e (Saadet Gülmez, africa@deik.org.tr, Tel: 0212 339 50 61) iletmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Taslak program ve Ruanda Firma Heyet Listesi'ne ise https://www.deik.org.tr/etkinlikler-turkiye-ruanda-is-forumu-10-mart-2020-istanbul adresinden ulaşılabilmektedir.

 

19

MEKSİKA TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARININ İLERİ BİR TARİHE ERTELENMESİ HAKKINDA BİLGİ;

İlgi: 2020/23 sayılı Sirkülerimiz.

İlgide kayıtlı Sirkülerimizde, Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın ilkinin 17-20 Nisan 2020 tarihleri arasında Meksika'nın Meksiko şehrinde Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin organizatörlüğünde gerçekleştirileceği bildirilmişti.

Bu kez Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda ise Bakanlık Makamından alınan talimat çerçevesinde anılan fuarın küresel ölçekte etkisini gösteren corona virüs salgını sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmesi uygun görülmüş olduğu tarihin bilahare bildirileceği ifade edilmektedir.

 

20

10. DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ KURULTAYI HAKKINDA BİLGİ;

İlgi: 2020/23 sayılı Sirkülerimiz.

İlgide kayıtlı sirkülerimizde 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nın 21-22 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleneceği bildirilmişti.

Bu kez Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda ise anılan kurultayın küresel ölçekte etkisini gösteren corona virüs salgını sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmesinin uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

 

21

FUAR DUYURULARI HAKKINDA BİLGİ; 

 • Peru'nun Ankara Büyükelçiliği'nden alınan ve aynı konuya ilişkin iki ayrı Nota'ya atıfla Türkiye İhracat Meclisi(TİM)'den alınan bir yazıda, 22-24 Nisan 2020 tarihleri arasında Lima'da, Perulu üreticiler ve tedarikçilerle, ithalatçı firmaları bir araya getirmeyi hedefleyen, Peru'nun giyim, ayakkabı, aksesuar ve mücevherat alanındaki kapasitesinin gösterilmesi amacıyla "Peru Moda 2020” ve "Peru Moda Deco 2020” isimli iki etkinlik düzenleneceği belirtilmekte olup detaylı bilgiye https://www.perumoda.com/en/index.html adresinden ulaşılabilir.
 • Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, Botsvana'da her yıl Botsvana Yatırım ve Ticaret Merkezi (BITC) tarafından düzenlenen "Global Expo Botswana" fuarının bu sene 4-7 Ağustos 2020tarihleri arasında "Küreselleşme 4.0: Botsvana'nın İhracata Dayalı Ekonomiye Geçişi" temasıyla Gaboron'da yapılacağı bildirilmektedir. Yazıda devamla, Global Expo Botswana 2020 çerçevesinde tarım, tekstil, bilişim, enerji, madencilik, gıda, turizm, dericilik, inşaat ve otomotiv başta olmak üzere çeşitli sektörlerden katılımcıların stand açmasının beklendiği, katılımcı işadamlarının Botsvanalı muhataplarıyla ve siyaset çevreleriyle bir araya getirilmesini sağlayacak yan etkinlikler düzenleneceği ifade edilmektedir. Yazıda ayrıca, Botsvana'da düzenlenen başlıca uluslararası ticaret ve yatırım fuarı olan Global Expo'ya özellikle enerji, inşaat, imalat, gıda, tekstil, deri sanayi ve otomotiv gibi alanlarda faaliyet gösteren ve Botsvana'yla ticaret ve yatırım potansiyelini değerlendirmek isteyecek firmaların katılımının yararlı olacağı belirtilmekte olup fuar Hakkında detaylı bilgiye https://globalexpo.co.bw/ adresinden ulaşılabilir.
 • T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Kudüs Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atıfla, 18-21 Temmuz 2020 tarihleri arasında Ramallah/Filistin'de Filistin Su Forumu Toplantısının gerçekleştirileceği, toplantı vesilesi ile su, atık su, desalinasyon, enerji gibi alanları kapsayan bir fuar gerçekleştirileceği bildirilmekte olup detaylı bilgiye https://www.piwf pwa.ps/ adresinden ulaşılabilir.