2020/23 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/23)

 

 1. 6 Puanlık Sigorta Prim Teşvikinde Süre Uzatımı Hakkında Bilgi;
 2. Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Tebliği Hakkında Bilgi; 
 3. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
 4. Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı Hakkında Bilgi; 
 5. Güney Kore Fuarları Hakkında Bilgi; 
 6. Özbekistan - Rezervuar İnşaatı Yatırım Projeleri Hakkında Bilgi; 
 7. 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı Hakkında Bilgi; 
 8. Saraybosna İhale Duyuruları Hakkında Bilgi; 
 9. Nijerya Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi; 
 10. Prokloraz Etken Maddesi Maksimum Kalıntı Düzeyi Hakkında Bilgi;  
 11. Nijerya da PPP Modeliyle Hastane İhale Duyurusu Hakkında Bilgi;  
 12. Sri Lanka Savunma Bakanlığı İhale Duyurusu Hakkında Bilgi;  
 13. İşletme Değerlendirme Raporu Hakkında Bilgi;  
 14. Şili'deki Karabineroların Araç Alımı Hakkında Bilgi;  
 15. Nijerya - Polis Ekipmanları Temini Hakkında Bilgi;  
 16. Asia Fruit Logistica 2020 Singapur Milli Katılımı Hakkında Bilgi;  
 17. Özel Bankalar ile Yapılan Protokollerin İptali Hakkında Bilgi;  
 18. Ortak Piyasa Düzeni Hakkında Bilgi;  
 19. Singapur'dan Maske Talebi Hakkında Bilgi;  
 20. Bangladeş İş Birliği Talebi Hakkında Bilgi;  
 21. Libya – İkili İş Görüşmeleri Hakkında Bilgi;  
 22. Uzakdoğu Ülkelerine Kiraz İhracatı Hakkında Bilgi;  
 23. Fuar Duyuruları Hakkında Bilgi;  

 

Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

1
6 PUANLIK SİGORTA PRİM TEŞVİKİNDE SÜRE UZATIMI HAKKINDA BİLGİ;
29/5/2013 tarihli 6486 Sayılı Kanun'la yürürlüğe giren ve Sosyo gelişmişlik endeksi düşük illerde üretim ve istihdam imkânlarının arttırılması için verilen 5510 sayılı Kanunun 81'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi teşviki 31/12/2020 tarihi sonuna kadar uzatılmıştır.

İllerin Sosyo-gelişmiş endekslerinin yer aldığı üç farklı liste hazırlanmıştır. 6 puanlık ilave prim teşviki, listelerde belirtilen 51 il ile Gökçeada ve Bozcada ilçelerinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde beş (5) puanlık prim indirimine ilave olarak, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacaktır.

Bahse konu teşvik 31/12/2020 tarihine kadar uygulanacak olup söz konusu teşvikten yararlanmak için;

− Aylık prim ve hizmet belgesinin süresi içinde SGK'ya verilmesi,

− Sigorta primlerinin sigortalı hissesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanmayan işveren hissesinin tamamının yasal süresi içerisinde ödenmesi,

− Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borcu bulunmaması veya taksitlendirilmiş olması,

− Teşvik kapsamındaki iller veya ilçelerden birisinde faaliyet gösteriliyor ve Sigortalı istihdam ediliyor olması gerekmektedir.

 

2
MİLLETLERARASI TAHKİM ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ
 HAKKINDA BİLGİ;
Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ 1 Mart 2020 tarih 31055 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup bahse konu tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200301-12.htm adresinden erişim sağlanabilemktedir.

 

3
GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ
 HAKKINDA BİLGİ;
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin, 21/02/2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu yönetmelik metni, yönetmelik ekleri, değişikliklere ilişkin açıklayıcı dokümanlar ile soru, görüş ve öneri formuna http://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/21-02-2020-tarihli-yonetmelik-degisikligi resmi gazete metnine ise https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200221M1-1.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

 

4
MEKSİKA TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI HAKKINDA BİLGİ; 
Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Orta Anadolu İhracatçı Birliklerinden alınan yazılarda, Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın ilkinin 17-20 Nisan 2020 tarihleri arasında Meksika'nın Meksiko şehrinde Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin organizatörlüğünde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bahse konu fuarın gerçekleştirilmesinin Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN ve Meksikalı mevkidaşının iki ülke arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak kararlılıklarının bir ifadesi olduğu ayrıca fuar açılışının Sayın Bakanlar tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Meksika'nın dünyanın 11 'inci büyük ekonomisi olması, dış ticaret bakımından ülkemizin bölgede yoğunluklu ticari faaliyet gösterdiği ülkelerden birisi olmaması gibi unsurların bu ülkeyi Türk iş insanları için önemli bir cazibe odağı haline getirmekte olduğu, tarım ürünleri, petrol ürünleri, plastik, kauçuk, tekstil ve konfeksiyon, demir-çelik, iklimlendirme, elektronik, otomotiv yan sanayi, deniz taşıtları ve mobilya sektörlerinde bu ülkeye yapılacak ihracatın büyük bir potansiyel teşkil ettiği, bu kapsamda, Türkiye-Meksika ticari ilişkilerinin sahip olduğu yüksek potansiyel ve Sayın Bakanların bu potansiyeli gerçekleştirme iradeleri de dikkate alındığında yukarıda zikredilen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların geniş katılımıyla bir fuarın sağlanmasında fayda olduğu belirtilmektedir.

Ülkenin dış ticaretteki en önemli ortağı olan ABD ile son yıllarda yaşadığı siyasi sıkıntılar, dış ticaret bakımından ülkemizin bölgede yoğunluklu ticari faaliyet gösteren ülkelerden birisi olmaması gibi unsurların bu ülkeyi Türk iş insanları için önemli bir cazibe odağı haline getirdiği belirtilmektedir.

Fuara katılım bedeli 975.-USD/m² olduğu, daha çok ihracatçımızın bu önemli pazarda ürünlerini alıcılarla buluşturmasını sağlamak için fuar katılım bedelinin 13 Mart 2020 akşamına kadar özel paket fiyatlar halinde uygulanacağı, aşağıda yer alan paket fiyatların 13 Mart 2020 tarihine kadar sözleşmesini yapan firmalar için geçerli olduğu, bu tarihten sonra sözleşme yapacak firmaların 975.-USD/m² fiyattan yerlerini alabilecekleri ifade edilmektedir.

12 m²'lik stant:9.900.-USD; 16 m²'lik stant:12.240.-USD; 24 m²'lik stant:17.040.-USD; 32 m²'lik stant : 21.760.-USD; 32 m² üzeri stantlar: 680.-USD / birim m² fiyatı uygulanacağı bildirilmektedir.

Bu rakamlara dahil olan hizmetlerin Her firmadan bir kişinin 6 gece 4* yıldızlı otelde oda kahvaltı konaklaması, Kiralanan her m² başına 10 kg hava kargo bedeli, Özel tasarım stant konstüksiyon bedeli, Türkiye ve Meksika'da gümrükleme işlemleri, Gönderilerin fuar alanına taşınması, Paket kapsamında verilen taşıma hakkının üzerinde ki nakliyeler için taşıma limitlerinin aşılması halinde 20.-USD/kg ilave navlun bedeli firma tarafından ayrıca ödeneceği belirtilmektedir.

Nakliye evraklarının son teslim tarihinin 23 Mart 2020 Pazartesi mesai bitimi olduğu, bu tarihten sonra katılım için başvuru yapan firmalara nakliye hizmeti verilemeyeceği, Fuara sevk edilecek malzemelerin Birlikleri tarafından belirlenecek depoya teslim tarihinin 30 Mart 2020 Pazartesi olduğu, nakliyesiz olarak katılacak firmalar için fuara son başvuru tarihinin 27 Mart 2020 olduğu dile getirilmektedir.

Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarına katılacak olan firmaların T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 2017/4 sayılı karar kapsamında, destek olarak Türk İhraç Ürünleri katılımlarına sağlanan teşviklerden yararlandırılacakları, Fuarın desteğe esas tutarının m² başına 4.558.-TL olduğu, destek tavanının 77.000 TL olduğu belirtilmekte olup, sözleşme bedelinin %40'ının imza tarihinde, %30'unun 31 Mart 2020 tarihinde ve kalan %30'unun ise 10 Nisan 2020 tarihinde tahsil edileceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, başvuru formu örneği ekte yer almakta olup, söz konusu fuara katılmak isteyen firmaların Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (0 312 447 27 40/165-164-161 veya oaib-pr@ oaib.org.tr) ile irtibata geçmeleri gerektiği belirtilmektedir.

 

5
GÜNEY KORE FUARLARI HAKKINDA BİLGİ; 
T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Seul/GÜNEY KORE'de 19-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında "Seoul Food and Hotel" fuarının Selten Uluslararası Fuar ve Aksesuarları Tic. Ltd. Şti. tarafından; 25-27 Haziran 2020 tarihleri arasında "Import Goods Fair-İthal Ürünler Fuarı"nın ise Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından düzenleneceği bildirilmektedir.

Öte yandan, bahsedilen etkinliklerde ülkemizin Güney Kore'ye ihracat potansiyeli yüksek olan sektörlerinde, özellikle gıda ve tarım ürünleri, plastik, kauçuk, tekstil ve konfeksiyon, demir-çelik, iklimlendirme, elektronik, otomotiv yan sanayi, deniz taşıtları ve mobilya sektörlerinde, firmaların yoğun katılım sağlaması hususunun Sayın Bakanımızca ayrıca talimatlandırıldığı ifade edilmektedir.

 

6
ÖZBEKİSTAN - REZERVUAR İNŞAATI YATIRIM PROJELERİ HAKKINDA BİLGİ; 
Taşkent Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıda, Özbekistan Su Kaynakları Bakanlığına bağlı "Su Sektörü Projelerini Uygulama Ajansı” Balkan Vekili Shavkat Batirov tarafından Müşavirliklerine iletilen bilgiye göre, Rezervuar İnşaatı Yatırım Projeleri'nin Özbekistan Su Kaynakları Bakanlığınca başlatıldığı, 5-6 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek Uluslararası Taşkent Yatırım Forumu kapsamında, adı geçen Bakanlık tarafından Taşkent ve Namangan bölgesindeki su depoları inşaatı yatırımlarını finanse edecek yatırımcıların arandığı, proje kapsamındaki yerlerin potansiyel yatırımcılara meyve bahçeleri ve diğer tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi için tahsis edilebileceği, proje kapsamındaki yerlerin turizm açısından elverişli olması nedeniyle rekreasyon alanları ve otel inşaatı için de kullanılabileceği belirtilmektedir.

Bahse konu yatırım projeleri ile ilgilenebilecek potansiyel yatırımcıların, Müşavirlikleri ile veya Proje Tüzüğü (Project Charter) belgesi içindeki Initiator of the Project bölümünde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak ilgili Bakanlık ile doğrudan iletişime geçmesinin mümkün olduğu belirtilmektedir. Ayrıca sh.batirov1@gmaiI.com e-posta adresinden Su Sektörü Projelerini Uygulama Ajansı Balkan Vekili Shavkat Batirov ile iletişime geçilerek yatırım projelerinin detayları hakkında da bilgi alınabileceği ifade edilmektedir.

Rezervuar Yatırım Projeleri Detayları

 

7
10. DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ KURULTAYI HAKKINDA BİLGİ; 
Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi'nden (DEİK) alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, yurtdışında yaşayan Türkleri ortak hedefler etrafında birleştirmek için 2008 yılında DEİK bünyesinde kurulduğu belirtilen Dünya Türk İş Konseyi'nin (DTİK) en önemli faaliyetlerinden biri olduğu belirtilen Dünya Türk İş Konseyi Kurultayının, bu yıl onuncusunun 21-22 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle DEİK ev sahipliğinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Kurultay kapsamında, dünyanın dört bir yanında yaşayan Türk girişimci iş insanlarının yanı sıra önde gelen profesyonel, akademisyen, sanatçı ve sporcularının, Hükümetimizin değerli Bakanlarının ve Türkiye'de yaşayan iş dünyasının bir araya getirilmesinin hedeflendiği; Türk diasporasının ekonomik kalkınmasının yanı sıra başta iş örgütleri olmak üzere yurtdışında yaşayan Türklerin iş birliği içerisinde hareket etmelerine dönük stratejilerin tartışılacağı belirtilen etkinlikte, aynı zamanda yurtdışından katılan Türk firmaları ile Türkiye'de yerleşik firmalar arasında ikili iş görüşmeleri vesilesi ile katılımcıların iş birlikleri ve ortaklıklar kurmasına zemin oluşturulacağı belirtilmektedir.

Son başvuru tarihi 20 Mart 2020 olan etkinlik için https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1157/14416 linki üzerinden kayıt olunması gerekmektedir.

 

8
SARAYBOSNA İHALE DUYURULARI HAKKINDA BİLGİ; 
Saraybosna Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Saraybosna Kantonu Hükümeti ile Saraybosna Kantonu Ulaştırma Bakanlığı'nın ihtiyaçları için 25 adet yeni troleybüs alımına ilişkin ihale duyurusu yapıldığı belirtilmektedir.

İhale duyurusuna EBRD'nin https://ecepp.ebrd.com/respond/49EPVKG9X4 adresinden ulaşılabileceği ve aday firmaların 23/03/2020 günü yerel saatle 12:00'a kadar tekliflerini iletebilecekleri belirtilmektedir.

Saraybosna Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir başka yazıda ise, Uluslararası Saraybosna Havaalanı Kamu Şirketi tarafından Uluslararası Saraybosna Havaalanı Terminal B'nin ihtiyaçları için mobilya ve ekipman alımına ilişkin ihale duyurusu yapıldığı ifade edilmektedir.

İhale sürecinin devlet düzeyinde Bosna Hersek Kamu İhaleleri Ajansının web portalı (https://www.ejn.gov.ba/Announcement/Search) üzerinden takip edilebileceği, anılan web portalına aday firmalar tarafından ücretsiz olarak üye olunmasının akabinde 246-1-1-146-3-33/20 ihale bildirim numarası ile ihale dokümanlarının site üzerinden indirilebileceği ve ihale dokümanlarının alınabileceği belirtilerek son tarihin 23/03/2020 olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu ihaleye yönelik olarak son müracaat tarihinin 25/03/2020 saat 12:00 olduğu, tahmini toplam sözleşme değerinin KDV (%17) hariç 1.000.000,00 KM (511.291,00 Avro) olduğu; ihale seçim kriteri olarak "en düşük fiyat teklifi" ibaresine yer verildiği ifade edilmektedir.

 

9
NİJERYA TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;
T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ile 27-30 Nisan 2020 tarihleri arasında Nijerya'ya inşaat ve yapı malzemeleri sektörlerini kapsayan bir Ticaret Heyeti düzenleneceği, Lagos şehrine yönelik söz konusu organizasyona, Gana, Fildişi Sahili ve Kamerun'dan da iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği daha önceki sirkülerimizde belirtilmişti.

Bu defa anılan ticaret heyeti inşaat ve yapı malzemeleri yanı sıra petrokimya, demir-çelik, alüminyum, cam ve seramik ürünleri, tıbbi ilaçlar, otomotiv endüstrisi, endüstriyel tuz, hazır giyim ve tekstil, makine ve aksamları, inşaat malzemeleri, kâğıt ve karton ürünleri, iş ve maden makineleri, elektrik elektronik, su ürünleri, şekerli ve çikolatalı mamuller ve meyve suları, ambalajlama sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara göre imal ve ihraç eden firmaları kapsayacak şekilde (Genel Nitelikli) yeniden tasarlanmış olduğu, program dahilindeki İş Forumu ve ikili iş görüşmelerinin (B2B) sadece Nijerya özelinde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Heyete katılım 30 kişilik kontenjanla sınırlı olup, başvuru ve ödemeler için son tarih 6 Mart 2020 Cuma günü mesai bitimi şeklinde revize edildiği, bu tarihe kadar https://bit.ly/2RbWy7k internet bağlantısında yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması ve organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderlerinden oluşan 13.000,00-TL tutarındaki katılım bedelinin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Vakıfbank Güneşli Ticari Şb. (Şube Kodu: 1248) IBAN No: TR58 0001 5001 5800 7261 1743 61 numaralı hesabına yatırılması ve ödemeye dair banka dekontlarının bestecoskuner@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir

Nijerya'ya girişin vizeye tabi olduğu, heyete katılmak isteyen firma temsilcilerinin vize başvurularını aşağıda detayları yer alan Vize İşlem Merkezi aracılığı ile şahsi olarak gerçekleştirmeleri gerektiği bildirilmektedir. Yapılan başvuruların, ödeme dekontları TİM'e ulaştıktan sonra kesinleşmekte olduğu, heyet hazırlık çalışmaları kapsamında uçak biletleri kesildikten ve otel rezervasyonları yapıldıktan sonra katılımcının katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesinin yapılamadığı ifade edilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi:

Beste Coşkuner: bestecoskuner@tim.org.tr 0212 454 00 96

Mehmet Cesuroğlu: mehmetcesuroglu@tim.org.tr 0212 454 04 86

 

10
PROKLORAZ ETKEN MADDESİ MAKSİMUM KALINTI Düzeyi HAKKINDA BİLGİ;
T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 12 Şubat 2020 tarihli ve L 40/4 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2020/192/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü kapsamında (AT) 396/2005 sayılı Tüzüğün Ek II ve Ek III'ündeki bazı ürünlerdeki veya bunların üzerindeki "prokloraz" etken maddesi için maksimum kalıntı düzeyleri ile ilgili değişiklik yapıldığı, Tüzük'ün, 4 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olduğu, 4 Eylül 2020 tarihinde uygulanmaya başlanacağı bildirilmektedir.

Bu çerçevede; turunçgiller, kivi, muz, mango, ananas ve sığır karaciğeri hariç tüm ürünlerde bulunan prokloraz etken maddesine ilişkin olarak 4 Eylül 2020 tarihinden önce AB içinde üretilen veya AB'ye ithal edilen ürünler için 396/2005 sayılı (AT) Tüzüğündeki değişiklik öncesindeki maksimum kalıntı limitlerinin uygulanmasına devam edileceği belirtilmektedir. Ayrıca kumkat, liçi, çarkıfelek meyvesi, kaynanadili/kaktüs meyvesi, yıldız elması, Amerikan hurması, avokado, papaya, nar, çerimoya, guava, ekmek meyvesi, duryan ve sursop meyveleri için maksimum kalıntı limitlerinin söz konusu mevzuatın yayımlanma tarihinden itibaren iki yıl içinde elde edilen veriler göz önüne alarak tekrar gözden geçirileceği ifade edilmektedir.

 

11
NİJERYA'DA PPP MODELİYLE HASTANE İHALE DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;
T.C. Abuja Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Nijerya'da PPP modeli çerçevesinde, Türk ve Macar firmaların ekonomik iş birliğine yönelik bir değerlendirme yapıldığı ve bu kapsamda 66 milyon Euro değerinde 100 Yataklı Hastane Projesi'ne yönelik Macaristan Büyükelçiliği tarafından iki ülke arasında işbirliği teklifi gönderildiği bildirilmektedir. Bahse konu projede, Türk ve Macaristan işbirliği ile günümüz çağının en son teknolojisinin kullanılacağı, modern ve çok amaçlı bir hastane yapımından söz edilmektedir.

Nijerya Devleti tarafından hastane arazisinin temin edileceği ve her türlü lisans ve ruhsat işlemlerinde kolaylık gösterilmesinin sağlanacağı belirtilmektedir. Macaristan tarafı hastane mimarisi, hastane eşyaları ve diğer sağlık ekipmanlarını temin ederken, Türk tarafının ise hastane inşaatı tarafını üstleneceği bildirilmektedir. Özel amaçlı bir şirket kurularak, Nijerya'nın %10, Macaristan ve Türkiye'nin ise %45 ortaklık payına sahip olacağı, işin gerçekleştirilmesine uluslararası standartlarda özen gösterileceği ve iki ülke tarafından sağlık çalışanlarının organize edilmesinden sonra Nijeryalı sağlık personelini de eğiteceği ifade edilmektedir. Finansman konusunda ise %15 Türk Kamu Şirketi, %85 Macaristan Eximbank olarak teklif edildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu proje ile ilgilenen üyelerimizin https://portal.deik.org.tr/Anket/1171 bağlantısında yer alan formu doldurmaları, detaylı bilgi için T.C. Abuja Ticaret Müşavirliği (abuja@ticaret.gov.tr) ile iletişime geçmeleri gerektiği bildirilmektedir.

 

12
SRİ LANKA SAVUNMA BAKANLIĞI İHALE DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;
Dışişleri Bakanlığı Ikili Siyasi İşler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Sri Lanka Savunma Bakanlığına bağlı Kabine Tarafından Atanmış Daimi Satın Alma Komitesinin ihale duyurusu kapsamında; Sri Lanka Kara Kuvvetlerinin haberleşme sisteminin iyileştirilmesini teminen taktik telsiz haberleşme cihazlarının satın alımı için uygun ve nitelikli teklifçilerin kapalı zarfla teklif vermeye davet edilmekte olduğu ve satın alınacak cihazların türü ve adedine ilişkin bilgilere yer verildiği bildirilmektedir.

Söz konusu ihaleye katılmak isteyenlerin, ilgili ülke Savunma Bakanlığı saymanlığına yazılı başvuru yapmak ve 300.000 LKR (1676 ABD Doları) tutarındaki geri ödemesiz ihale ücretini nakit olarak ödemek suretiyle ihale belgelerini en geç 8 Nisan 2020'ye kadar satın alabilecekleri, ön ihale toplantısının 3 Mart 2020'de Savunma Bakanlığında düzenleneceği, tekliflerin ise 9 Nisan 2020 saat 11:00'den önce Savunma Bakanlığına iletilmesi gerektiği, bu tarihten sonra alınan tekliflerin ve/veya e-postayla iletilen tekliflerin kabul edilmeyeceği ifade edilmektedir.

 

13
İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU HAKKINDA BİLGİ;
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, işletmelerin mevcut durumlarını, sektörün gelişimini, sektör içerisinde konumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlarına yardımcı olması amacı ile İşletme Değerlendirme Raporu'nun (İDR) e-devlet üzerinden işletmelerin erişimine açıldığı belirtilmektedir.

İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) "İşletme Künye Bilgileri”, "Genel Sıralama”, "İnsan Kaynakları”, "Ar-Ge, Yenilik, Markalaşma”, "Verimlilik”, "İhracat” ve "Finansman” olmak üzere yedi bölümden oluşmakta olduğu; raporun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan işletmelere ait idari kayıtlar esas alınarak oluşturulduğu ifade edilmektedir.

İşletme Değerlendirme Raporu'nun, işletmelerin mevcut durumuna yönelik son 5 yıllık işletme performansının, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1'e göre NACE Rev 2-6'lı kırılımlı sektör ortalamalarının, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1'e göre net satışların, aktif büyüklük ve çalışan sayısı kriterlerinde sıralamasının, ihracat yapan ve yapmayan işletmeler için hedef pazarlar ve pazar payı hakkında bilgiye ve işletmenin kendisini ifade edebileceği ve iş ilişkilerinde kullanabilecekleri analizlerin yer aldığı temel bir doküman niteliğinde olduğu bildirilmektedir. Söz konusu rapora https://www.kosgeb.gov.tr/ üzerinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

 

14
ŞİLİ'DEKİ KARABİNEROLARIN ARAÇ ALIMI HAKKINDA BİLGİ;
Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 18 Ekim 2019 tarihinde başlayan protestolar esnasında taşlar ve boyalarla zarar gören, su ve gaz püskürtme özelliğine sahip toplumsal olaylara müdahale araç filosunun, Mart ayında gösterilerin yeniden artabileceği endişesiyle ülkedeki üniformalı polis kuvvetlerince (Karabinero) yenilenmesinin söz konusu olabileceği belirtilmektedir.

Söz konusu alım için yapılacak ihale bilgilerinin Mercado Publico" (http://www.mercadopublico.cl/Portal/FeedOrg.aspx?qs=3Ksk53ViV8RacbNYTLDPxg%3d %3d) adlı kamu ihale web sitesinde yayımlanacağı ifade edilmektedir.

 

15
NİJERYA - POLİS EKİPMANLARI TEMİNİ HAKKINDA BİLGİ;
Abuja Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Nijerya'lı 'Pens & Drops' isimli firmanın savunma ve güvenlik alanlarında uzman olduğu, her türlü asker ve polis ekipmanları konusunda ülkemizden firmalarla irtibat kurmak ve iş birliği sağlamak isteği belirtilmektedir.

Söz konusu firmanın, Ticaret Müşavirliğimize sunmuş olduğu dilekçesinde Nijerya Polis Gücü'ne numune gönderilmek üzere balistik kask ve kurşungeçirmez yelek temini açısından kendilerine yol gösterebilecek firmalar ile işbirliği yapmak istediklerinin belirtildiği ifade edilmektedir.

 

16
ASİA FRUİT LOGİSTİCA 2020 SİNGAPUR MİLLİ KATILIMI HAKKINDA BİLGİ;
 

Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 16-18 Eylül 2020 tarihleri arasında Singapur'da düzenlenecek olan "ASIA FRUIT LOGISTICA Uluslararası Meyve, Sebze Ticaret Fuarı”nın Türkiye milli katılımının, 6'ncı kez AKİB tarafından gerçekleştirileceği belirtilmekte olup Fuara Türkiye milli katılımı ile katılmak isteyen firmaların 16.03.2020 tarihine kadar https://www.akib.org.tr/tr/faaliyetler-fuarlar-asia-fruit-logistica.html adresinde yer alan online başvuru formunu doldurmaları gerektiği ifade edilmektedir.

Katılmak isteyen ihracatçıların başvurularının kabul edilmesi için Akdeniz İhracatçı Birlikleri Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51 IBAN no'lu Euro hesabına Toplam Katılım Bedelinin %50'sinin 27.03.2020 tarihine kadar yatırılması ve online başvurudan sonra gönderilecek olan katılımcı sözleşmesinin firma imza yetkili/yetkililerince imzalanıp, ıslak imzalı sözleşmenin ve imza sirkülerinin AKİB'e kargo edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Yaş meyve sebze, kuru meyveler, organik ürünler, dondurulmuş meyve-sebze, kabuklu meyveler, baharatlar, taze kesilmiş-hazır taze ürünler, çiçekler, tohum ve fidanlar, bitkiler, paketleme-etiketleme makineleri, paketleme malzemeleri, kalite kontrol sistemleri, soğutma-ürün izleme sistemleri, meyve sebze işleme- yıkama sistemlerinin sergileneceği ifade edilen fuarın, 2019 yılında 70 ülkeden 13.500 profesyonel ziyaretçi tarafından ziyaret edildiği belirtilmektedir.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılım bedelinin yaklaşık %50'sinin destek kapsamında olduğu, firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyat üzerinden 117.000 Türk Lirası'na kadar destekleneceği ifade edilmektedir.

 

17
ÖZEL BANKALAR İLE YAPILAN PROTOKOLLERİN İPTALİ HAKKINDA BİLGİ;
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün yazısına atıfla Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, mükelleflerin ödemekle yükümlü oldukları ithalattan alınması gereken gümrük vergisi, KDV, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, İthal Harcı gibi yükümlülüklerin bankalar aracılığıyla tahsil edilmesine yönelik olarak Bakanlıkları, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ekteki listede belirtilen özel bankalarla imzalanan protokollerin feshedilmiş olduğu ve protokollerin feshedildiğine dair ilgili bankalara 21.02.2020 tarihinde yazı gönderilerek yazı tebliğ tarihinden itibaren bir ay sonra geçerli olmak üzere bankalar ile yapılmış olan protokollerin feshedildiğinin ve tahsilat yetkilerinin kaldırıldığının bildirildiği ifade edilmektedir.

Fesih tarihinden itibaren ekli listede yer alan bankalara bağlı merkez, şube, internet bankacılığı, ATM, telefon bankacılığı da dahil herhangi bir kanal aracılığıyla söz konusu protokoller kapsamında hiçbir surette tahsilat yapılamayacağı bildirilmektedir.

Halihazırda Protokolleri devam eden T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Ziraat Katılım Bankası A.Ş., Vakıf Katılım Bankası A.Ş., vasıtasıyla tahsilat yapılmaya devam edileceği dile getirilmektedir.

 

18
ORTAK PİYASA DÜZENİ HAKKINDA BİLGİ;
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen IPA 2014 yılı programlaması kapsamındaki "Ortak Piyasa Düzeni (OPD) Gerekliliklerine Uyum İçin Strateji Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi”nin tamamlandığı belirtilmekte olup proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimlere dair notların http://opdproje.org/dokumanlar adresinde yer aldığı bildirilmektedir.

 

19
SİNGAPUR'DAN MASKE TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;
T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nde başlayan ve bölge ülkelerine de yayılan Covid-19 virüs salgını nedeniyle Singapur'da dâhil olmak üzere bazı Asya ülkelerinde maske, dezenfektan gibi ürünlerin piyasada bulunamadığından bahisle, virüsün ortaya çıkışının ardından, Tayvan, Tayland ve kısıtlamaların da etkisiyle Singapur'un maske tedariğinde alternatif kaynaklar aramakta olduğu belirtilerek, Singapur Ticaret Bakanlığı'nın ülkemizde bu ürünlerin tedarikçisi olan firmalarımızın iletişim bilgilerini talep ettiği bildirilmektedir.

Bu hususta, anılan talep ile ilgili firmaların iletişim bilgilerini eo@baib.gov.tr adresine göndermesi gerekmektedir.

 

20
BANGLADEŞ İŞ BİRLİĞİ TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;
Dakka Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bangladeş ulusal petrol şirketi Petrobangla'nın yan kuruluşu olan Bangladeş Gas Fields Company Limited'in (BGFCL), duyurusu yapılıp sonra iptal edilen ve yaklaşık 80-100 milyon USD büyüklüğünde olması beklenen doğalgaz kompresörleri ihalesi için yakın bir tarihte tekrar ihaleye çıkacağının, Bangladeşli Spectra International Ltd. firması tarafından iletildiği bildirilmektedir.

Spectra International Ltd. firmasının bu ihale için Türk firmalar ile yerel ortaklık kurabileceği ve Türk firmalarla inşaat, ulaşım, lojistik, tahribatsız muayene vb. alanlarda yerel ortak/yüklenici olarak işbirliği yapmak istedikleri ifade edilmektedir.

Konuyla ilgilenen firmalarımızın detaylı bilgi için Birliğimizle irtibata geçmesi gerekmektedir.

 

21
LİBYA – İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA BİLGİ;
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Samsun Zirai Karantina Müdürlüğü'nden alınan yazıda 16-17 Nisan 2020 tarihlerinde Pullman İstanbul Otel ve Kongre Merkezinde Libya'dan yaklaşık 200 işadamının katılı ile inşaat ve gıda sektörlerine yönelik B2B etkinliği düzenleneceği ve bahse konu ikili iş görüşmelerine katılmak isteyen firmalarımızın detaylı bilgi ve başvuru formuna www.libyaturkeyb2b.com adresinden erişim sağlayabileceği belirtilmektedir.

 

22
UZAKDOĞU ÜLKELERİNE KİRAZ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;
Ülkemizden Çin, Güney Kore ve Tayvan'a kiraz ihracatı gerçekleştirmek isteyen ihracatçı firmaların takip etmesi gereken usullere ilişkin bilgiler ilgi'de kayıtlı sirkülerimiz ile belirtilmiştir.

Bu defa, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yazısına atıfla, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, 2020 yılı için Çin, Güney Kore ve Tayvan'a kiraz ihracatına yönelik bahçe, paketleme ve soğuk işlem/fumigasyon başvuru tarihlerinin revize edildiği bildirilmekte olup konuya ilişkin özet bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Uzakdoğu Ülkelerine kiraz ihracatı bilgi notu

 

23
FUAR DUYURULARI HAKKINDA BİLGİ;
 • Saraybosna Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Saraybosna'da 23-26 Nisan 2020 tarihlerinde "SARAJEVO4WALLS - 4. Uluslararası Mobilya, İç ve Dış Dekorasyon, Teknik ve Yan Sanayi Fuarı” ve 13-16 Mayıs 2020 tarihlerinde "BAU SARAJEVO - Uluslararası İnşaat ve Metal Sanayi Fuarı” düzenleneceği ve bilgileri http://www.sarajevo4walls.ba internet adresinde yer aldığı bildirilmektedir.
 • Peru'nun Ankara Büyükelçiliği'nden alınan Nota'ya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 22 - 24 Nisan 2020 tarihleri arasında Lima'da, Perulu üreticiler ve tedarikçilerle ihracatçı firmalar arasında irtibat kurulması, ticaretin teşvik edilmesi ve Peru'nun giyim, ayakkabı, aksesuar ve mücevherat alanındaki kapasitesinin gösterilmesi amacıyla "Peru Moda ve Peru Moda Deco 2020" isimli iki etkinlik düzenleneceği belirtilmektedir. Bu kapsamda, etkinliğe ilgi duyan Türk ihracatçıların Peru İthalat ve Turizmin Geliştirilmesi Komisyonu (PROMPERÚ), Peru Dış Ticaret ve Turizm Bakanlığı (MINCETUR), Lima Ticaret Odası, İthalatçı Birlikleri (ADEX), Ulusal Sanayiciler Odası, Peru Sanayi ve Dış Ticaret Odası (COMEX), Peru El Sanatları Enstitüsü ve Dışişleri Bakanlığı'ndan oluşan Organizasyon Komitesinin ön değerlendirmesi neticesinde teşvik gezileriyle, ürünlerin bulunduğu kolilerden faydalanabileceği belirtilmektedir. Etkinlikle ilgilenen firmaların https://www.perumoda.com/EN/ adresinden bilgi alabileceği bildirilmektedir.
 • T.C. Yaounde Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan e-posta mesajına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 7-9 Mayıs 2020 tarihlerinde Kamerun'da SAVI (SALON AVICOLE) - Tavukçuluk Fuarı'nın dördüncüsünün düzenleneceği, son yıllarda tavukçuluk konusunda ülkede önemli gelişmelerin olduğu ve firmalarımız için ciddi fırsatların söz konusu olacağı ifade edilmektedir. Fuarla ilgili olarak https://www.saviminepiacameroon.cm/ internet adresinden de bilgi alınabilmekte olduğu bildirilmektedir.
 • Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Irak'ın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan Nota'ya atfen, Majid Al-Amaal Sergi ve Fuarlar Koordinasyon Şirketi tarafından Ninova/Irak'ta 12-15 Nisan 2020 tarihleri arasında "Ninova İnşaat Fuarı"nın düzenleneceği ve fuar organizatörü ile aşağıda kayıtlı irtibat bilgileri üzerinden iletişime geçilebileceği kaydedilmektedir.

Web : www.bg-iq.net

Tel : 00964-7712782919, 00964-7905984770

E-posta : info@bg-iq.net, eng.shahal2016@gmail.com

 • Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Irak'ın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan Nota'ya atfen, Atlas Al-Aseel Genel Ticaret, Sergi ve Fuarlar Koordinasyon Şirketi tarafından Süleymaniye'de 14-23 Kasım 2020 tarihleri arasında "Uluslararası Kitap Fuarı"nın düzenleneceği ve fuar organizatörü ile aşağıda kayıtlı irtibat bilgileri üzerinden iletişime geçilebileceği kaydedilmektedir.

Web: www.alasalasil.com

Tel: 00964-7701505973

E-posta: alatlas_co@yahoo.com

Adres: Saeed Kaban Caddesi, Süleymaniye, Irak

 • Bilindiği üzere, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerekmektedir.