2020/126 Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Avustralya

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret  Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle, 17 Eylül 2020 Perşembe günü 10.00-11.30 saatleri arasında Avustralya'da görev yapmakta olan Ticaret Ataşelerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş  insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Kayıt için tıklayınız.