2020/124 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/124)

 

  1. Meksika - Rekabet Avantajı Hakkında Bilgi;
  2. Çin Halk Cumhuriyeti Bilgilendirme Etkinlikleri Hakkında Bilgi;
  3. Avustralya-Khapra Beetle Böceği İle Mücadele Tedbirleri Hakkında Bilgi; 
  4. Lao Top 3 Expo Fuarı Hakkında Bilgi;
  5. Çerezlik Ayçiçek Tohumu Gümrük Vergisi Hakkında Bilgi;
  6. Fuar Duyurusu - SCO Local Economic And Trade Cooperation Qingdao Forum And Exposition Hakkında Bilgi;
  7. ABD /Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri Hakkında Bilgi;
  8. Ukrayna-Kostik Soda-Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;
  9. Kolay İhracat Platformu Hakkında Bilgi;
  10. SDG Business Forum Hakkında Bilgi;

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

1

MEKSİKA - REKABET AVANTAJI HAKKINDA BİLGİ;

Meksiko Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Rusya ve Kazakistan menşeli "soğuk haddelenmiş sac” (Meksika gümrük tarife cetveline göre 7209.17.01 tarife kodlu) ithalatına uygulanan telafi edici vergilerin geçerliliğine dair Meksika Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan nihai idari inceleme sonucunda, anılan ülkelerden ithalata uygulanan sırasıyla %15 ve %22 oranındaki vergilerin 30 Haziran 2019 tarihinden itibaren 5 yıl daha uzatılmasına karar verildiği belirtilmekte olup, konuya ilişkin ilgili mevzuat Ek-1'de yer almaktadır.

Bahse konu yazıda devamla, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "alın kaynağı için karbon çelik bağlantılar" (Meksika gümrük tarife cetveline göre 7307.93.01 tarife kodlu) ithalatına uygulanan telafi edici verginin geçerliliğine dair Meksika Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan nihai idari inceleme sonucunda, anılan ülkeden ithalatta uygulanan kilogram başına 2,07 ila 1,05 ABD doları değerindeki verginin 5 Ağustos 2019 tarihinden itibaren 5 yıl daha uzatılmasına karar verildiği bildirilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu hususların ülkemize bahse konu ürünlerin Meksika'ya ihracatı açısından rekabet avantajı sağlayabileceği belirtilmektedir.

Ek 1: “Soğuk Haddelenmiş Sac” a ilişkin Mevzuat (26 Sayfa)

Ek 2: “Alın Kaynağı İçin Karbon Çelik Bağlantılar” a ilişkin Mevzuat (28 Sayfa)

2

ÇİN HALK CUMHURİYETİ BİLGİLENDİRME ETKİNLİKLERİ  HAKKINDA BİLGİ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) alınan, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından DEİK'e iletilen bir yazıda, Guangzhou Ticaret Ataşeliğimiz ve Pekin Ticaret Müşavirliğimiz koordinasyonunda, 15 Eylül tarihinde TSİ 10.00'da “Hainan Serbest Ticaret Limanı Bilgilendirme Etkinliği” ve 17 Eylül tarihinde TSİ 10.00'da “Tianjin Pilot Serbest Ticaret Bölgesi Bilgilendirme Etkinliği” düzenleneceği bildirilmiştir.

Bu çerçevede, Hainan Adası'nın Çin Hükümeti tarafından 1 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan Hainan Free Trade Limanı master planı ile serbest bölge ilan edildiği ve 9,2 milyon nüfus ve 35.000 kilometrekarelik alana sahip adanın, dünyanın en büyük serbest bölgesi olacağı belirtilmektedir. Aynı zamanda "duty free" olarak da hizmet vermesi öngörülen Ada'dan B2C kapsamında yıllık kişi başı 100.000 RMB tutarında (yaklaşık 14.000 ABD Doları) kadar ürünün vergisiz olarak anakara Çin'e girebilmesi mümkün olabilecektir. Diğer taraftan, söz konusu adanın önemli bir lojistik merkezi olarak da hizmet vermesi öngörülmektedir. Diğer yandan Çin'in Tier 1 olarak adlandırılan gelişmiş şehirleri arasındaki Tianjin'de yer alan Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin, ihracatçılarımız ve yatırımcılarımız açısından depolama, lojistik ve e-ticaret açısından birçok avantajı barındırabileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Hainan Serbest Ticaret Limanı ve Tianjin Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'ne yönelik bilgiler, Türk iş dünyası açısından stratejik önemine yönelik detaylar ve etkinlik programlarına http://www.deik.org.tr/contents-fileaction-25619  linkinden ulaşılabilmektedir.

Toplantı Bağlantı Bilgileri

Hainan Serbest Ticaret Limanı Bilgilendirme Etkinliği:
https://zoom.us/j/92559943620?pwd=MXZWY2FxZ0Frb3RoZGNzdmF2MzJ0Zz09
Meeting ID: 925 5994 3620
Passcode: 518066


Tianjin Pilot Serbest Ticaret Bölgesi Bilgilendirme Etkinliği:
https://zoom.us/j/93646307842?pwd=WTBtSlBpdHlWOEY3bGx6UnJWSWVTUT09
Meeting ID: 936 4630 7842
Passcode: 081236

 

3

AVUSTRALYA-KHAPRA BEETLE BÖCEĞİ İLE MÜCADELE TEDBİRLERİ HAKKINDA BİLGİ

T. C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan önceki yazısında, Sidney Ticaret Ataşeliğinden Ticaret Bakanlığımıza intikal eden Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından “khapra beetle” böceği ile mücadele kapsamında yüksek riskli olduğu belirlenen muhtelif ürünlere karşı tedbirlerin tedrici olarak uygulamaya konulacağına ilişkin yazı iletilmişti. Bu defa, Sidney Ticaret Ataşeliğinden Ticaret Bakanlığımıza intikal eden ekli yazıda, anılan Bakanlık tarafından 2 Eylül 2020 tarihinde yapılan Duyuruda, “khapra beetle” böceği ile mücadelenin 1. Aşaması içerisinde, 3 Eylül 2020 tarihinden itibaren yüksek riskli olarak belirlenen ürünlerin (herhangi bir son kullanım için çeşitli ham ve işlenmiş formlarda) hiçbir ülkeden refakatsiz kişisel eşyalarla veya düşük değerli (1.000 Avustralya Doları ve altındaki) hava ve deniz taşımacılığı dahilinde getirilerek Avustralya'ya girişine izin verilmeyeceğinin ilan edildiği belirtilmektedir.

EK: Ticaret Ataşeliği Yazısı

 

4

LAO TOP 3 EXPO FUARI HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan Ticaret Bakanlığının bir yazısında, Dışişleri Bakanlığının bir yazısına atfen, Laos/Viyentiyan'da 17-19 Haziran 2021 tarihleri arasında yapı, gıda ve otelcilik sektörleri ve su fuarlarından oluşacak "Lao Top 3 Expo Fuarı"nın düzenleneceği bildirilmektedir.  

Söz konusu etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgilere www.laobuild.com,  www.laowater.org ve www.laofoodhotel.com adreslerinden ulaşılabileceği hususları ifade edilmektedir.

 

5

ÇEREZLİK AYÇİÇEK TOHUMU GÜMRÜK VERGİSİ HAKKINDA BİLGİ; 

09 Eylül 2020 tarih ve 31239 sayılı  yayınlanan Resmi Gazetede 2942 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  İthalat Rejim Kararına ekli (I) sayılı listede yer alan “12.FASIL” başlıklı tablonun sonundaki (11) numaralı dipnot, “(11) Gümrük vergisi oranları ile birlikte 32 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek, Kosova ve Singapur hariç) Toplu Konut Fonu uygulanır” şeklinde değiştirildi.

Buna göre; Çerezlik Ayçiçek Tohumunda Bosna-Hersek, Kosova ve Singapur hariç olmak üzere Gümrük Vergisi ile 24 EUR/100 kg/net olarak uygulanan Toplu Konut Fonu, 32 EUR/100 kg/net'e yükseltilmiş oldu.

Yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girecek olan söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200909-2.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.

 

6

FUAR DUYURUSU - SCO LOCAL ECONOMİC AND TRADE COOPERATİON QİNGDAO FORUM AND EXPOSİTİON HAKKINDA BİLGİ; 

T. C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesinde bünyesindeki “SCO Local Economic and Trade Cooperation Qingdao Forum and Exposition” fuarı 19-21 Ekim 2020 tarihleri arasında Qingdao/Çin'de düzenleneceği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerekmektedir. Öte yandan, halihazırda Çin'e girişlerde 14 gün zorunlu karantina uygulanmaktadır.

 

7

ABD /ANTİ-DAMPİNG VE TELAFİ EDİCİ VERGİ ÖNLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli “Petrol Boruları – OCTG” (7304.29, 7304.39, 7304.59, 7305.20, 7305.31, 7306.29, 7306.30 ve 7306.50 GTİP'li) ithalatına karşı 5 Eylül 2014 tarihinden bu yana anti-damping önlemi; 18 Temmuz 2014 tarihinden bu yana ise telafi edici vergi (sübvansiyona karşı önlem) uygulanmaktadır.
Yine ABD tarafından, ülkemiz menşeli “Kesiti Dikdörtgen Kalın Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” (7306.61 Gümrük Tarife Pozisyonlu) ithalatına karşı 21 Temmuz 2016 tarihinden bu yana telafi edici vergi (sübvansiyona karşı önlem) ve anti-damping önlemleri uygulanmaktadır.

Bu kapsamda, 1 Eylül 2020 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde tarafların söz konusu telafi edici vergi önlemleri kapsamında 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 dönemi için, anti-damping önlemleri kapsamında ise 1 Eylül 2019 - 31 Ağustos 2020 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı'na Eylül ayının sonuna kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtilmektedir. Anılan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-09-01/pdf/2020-19233.pdf linkinden ulaşılması mümkündür.

Diğer taraftan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul ve Esaslar) 7. maddesine göre; ihracatçı firmalarımızın talebiyle yürürlükteki sübvansiyon önlemlerine yönelik açılan idari gözden geçirme soruşturmalarında, Usul ve Esaslar kapsamında yer alan firma desteklerinden yararlanmak isteyen ihracatçı firmalarımızın soruşturmayı yürütecek kuruma başvurularını yapmadan önce hizmet alacakları avukatlık/danışmanlık firmasına yaptırdıkları ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla birlikte üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne başvurarak TİM'in uygun ve Bakanlığımızın olumlu görüşünü alması gerekmektedir. Ayrıca, Bakanlığın olumlu görüşünü almadan yürürlükte olan sübvansiyon önlemlerine ilişkin gözden geçirme soruşturması açılması için ilgili ülke makamlarına başvuru yapan firma, başvuru yaptığı bu soruşturma için mezkûr Usul ve Esaslar kapsamındaki desteklerden faydalanamamaktadır.

 

8

UKRAYNA-KOSTİK SODA-KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda,  Ukrayna tarafından 7 Şubat 2020 tarihinde “Kostik Soda (Sodyum Hidroksit)” (2815.12.00.90 GTİP'li) ithalatına karşı bir korunma önlemi soruşturması başlatıldığı bildirilmişti. Konu ile ilgili, Kiev Ticaret Müşavirliğimizden alınan 7 Eylül 2020 tarihli yazıda, Ukrayna Kurumlararası Dış Ticaret Komisyonu'nun 02.09.2020 tarihli ve SP-462/2020/4411-03 sayılı kararında; menşe ve ihracatçı ülke dikkate alınmaksızın, Ukrayna'ya yapılan kostik sodanın ithalatına karşı başlatılan korunma önlemi soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar verildiği belirtilmektedir. Söz konusu korunma önleminin kaldırılması ile ilgili DTÖ bildirimi henüz yayımlanmamıştır.

 

9

KOLAY İHRACAT PLATFORMU HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan Ticaret Bakanlığının bir yazısında, yurt dışı pazarlara girişte gereksinim duyulan ve pazarlama stratejilerine yön veren bilgilerin tek kanaldan ihracatçıya ulaştırılması ile hedef pazar tespiti kapsamında bir karar destek mekanizması sunması amacıyla geliştirilen “Kolay İhracat Platformu”nun Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN'ın teşrifleri ile gerçekleştirilen lansman ile kamuoyuna duyurulduğu ve hizmete açıldığı belirtilmektedir. 

Platformla, ihracatçılar için hayati nitelikte sayılabilecek ve farklı kaynaklardan farklı formatlarda toplanıp paylaşılmakta olan birçok bilginin birbirini tamamlayan kullanıcı dostu bir yaklaşımla sistematik bir şekilde ihracatçıya sunulması ve ihracata ilişkin kararlara yönelik bir yol haritası ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

İhracatçılarımızın yurt dışı pazarlara gerekli bilgi donanımına sahip olarak ve somut veriler üzerinden gerçekleştirilen analizlere dayalı sistematik bir bakış açısıyla açılabilmelerini sağlaması öngörülen söz konusu platforma https://www.kolayihracat.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

 

10

SDG BUSINESS FORUM HAKKINDA BİLGİ; 

Dışişleri Bakanlığının yazısına atfen Ticaret Bakanlığı Dış Temsilciler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, BM 75. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında, Uluslararası Ticaret Odası (ICC), BM Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü (DESA) ve BM Küresel Mutabakatı'nın (Global Compact) ev sahipliğinde 23 Eylül 2020 tarihinde 07.00-14.00 saatleri arasında "SDG Business Forum" başlıklı toplantının sanal ortamda düzenleneceği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, özel sektörün mevcut ekonomik sorunların çözümünde ve sürdürülebilir bir gelecek için kalıcı çözümlerin oluşturulmasındaki rolüne odaklanacak bahse konu forumun, esasen 21-22 Eylül 2020 tarihlerinde düzenlenecek Özel Sektör Forumu ve Küresel Etki Forumu'nun devamı niteliğinde olduğu, anılan etkinliğe https://www.sdgbusinessforum.org adresinden kayıt yapılabileceği belirtilmekte olup, formun bir örneği ekte yer almaktadır.