2020/120 Ukrayna / Anti-Damping Soruşturması Hk.

Sayın Üyemiz,

T. C. Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, 5 Eylül 2020 tarihli ve 172 sayılı Ukrayna Resmi Gazetesi'nde tarafından yayımlanan bildirime göre Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) tarafından ülkemiz menşeli “çimento” (2523.10.00.00, 2523.21.00.00 ve 2523.29.00.00 tarifelerinde yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatılmış olup söz konusu soruşturmanın başlatıldığına dair bildirimin Türkçe tercümesi ekte yer almaktadır.

Bu itibarla, Bakanlık'ın yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin taleplerini soruşturma açılış bildiriminin Ukrayna Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren 30 takvim günü içinde, soruşturmaya ilişkin hazırlayacakları bilgi ve belgeleri ise açılış bildiriminin Ukrayna Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren 60 takvim günü içinde Ukraynaca dilinde yazılı olarak soruşturma otoritesine sunmaları gerekmektedir. Öte yandan, soruşturma kapsamında yayımlanan “Soru Formu” ve  “Şikâyetin Gizli Olmayan Özeti”, Bakanlık'tan temin edilmesini müteakip Birliklerine iletilecektir.

Bununla birlikte, Bakanlığımızın “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) “Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan “TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görülmektedir.

EKİ: Ukrayna Resmi Gazete ve Tercümesi