2020/117 UPS Online Kadın İhracatçı Programı Hk.

SİRKÜLER (2020/117)

 

Sayın Üyemiz;                           

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; UPS Hızlı Kargo Taşımacılığı A.Ş.'den alınan bir yazıya atıfla, UPS'in dünyanın 220'den fazla ülke ve bölgesinde 495.000'den fazla çalışanı ile günde 20 milyondan fazla paket taşıyan uluslararası hızlı kargo şirketi olduğu, uluslararası hizmete başladığı ilk yıllardan itibaren dünya ticaretinin gelişmesi için çaba harcadığı ve bu alanda çeşitli programları desteklediği, söz konusu programlardan en yenisinin ise kadınları dünya ticaretinin önemli bir parçası haline getirmek için Dünya Ticaret Örgütü bağlantılı Uluslararası Ticaret Merkezi ile birlikte tasarlanan “UPS Kadın İhracatçı Programı” olduğu ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ülkemizde kadınlar arasında ihracat konusunda farkındalık yaratmak, ihracat fikrini yaymak ve eğitim vermek amacıyla, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın da kıymetli destekleriyle Türkiye genelinde KEDV ve KAGİDER ile birlikte Kadın İhracatçı Programı dizisi oluşturulduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Online Kadın İhracatçı Programı'nın 10 Eylül 2020 Perşembe günü gerçekleştirileceği, programın ücretsiz olduğu, bahse konu programda kadın ihracatçılara sağlanacak destek ve kolaylıkların anlatılacağı ve ayrıca e-ihracat eğitimi verileceği bildirilmekte olup, programın akışı ekte yer almaktadır.

Bilgileri ve gereği rica olunur

 

Kayıt için: https://ups.zoom.us/webinar/register/WN_eQXmVE6rSeyCaL77VX9fEA

 

EKİ: Program Akışı (1 sayfa)