2020/112 Hasat ve İhraç Tarihleri Gelmemiş Ürünlerin İhracatı Hk.

Sayın Üyemiz;

Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu",  Adana (Yüreğir, Abdioğlu, Yerdelen, Beyköy) ve Mersin (Tarsus, Yenice, Topçu) illerindeki bahçelerde 26/08/2020 tarihinde yaptığı incelemeler sonucunda Limon Mayer çeşidinin yeterli olgunluğa ulaştığı tespit edildiğinden; 29/08/2020 tarihinde kesimine, 03/09/2020 tarihinde ihracatına karar verildiği, Limon, portakal, greyfurt ve benzeri yaş meyve ve sebzelerde hasat ve ihraç tarihleri "Kesim, Toplama ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu" tarafından tespit edilmekte olup, bu komisyon tarafından belirlenecek tarihler öncesinde söz konusu ürünlerin ihraç edilmemesi gerektiği, ayrıca 2020/21 sayılı Tebliğe (Ürün Güvenliği ve Denetimi ) aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı gereğince işlem yapılması gerektiği, bildirilmektedir.