2020/108 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2020/108)

 

 1. Yunanistan Seyahat Kısıtlamaları Hakkında Bilgi;
 2. Orta Afrika Cumhuriyeti Yaptırımlar Komitesi Kararı Hakkında Bilgi; 
 3. Suudi Arabistan - Akredite Helal Merkezleri Hakkında Bilgi; 
 4. Şili, Peru, Kolombiya ve Meksika Sanal Genel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi; 
 5. Helal Teknik Eğitimleri Hakkında Bilgi;
 6. Ukrayna-Romanya Feribot Seferleri Hakkında Bilgi;
 7. AB Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi;
 8. Avustralya “Khapra Beetle” Böceği ile Mücadele Tedbirleri Hakkında Bilgi;
 9. Kazakistan Sanal Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
 10. Radyoaktivite Kontrollerine İlişkin 2020-1158-AB Komisyon Uygulama Tüzüğü Hakkında Bilgi;
 11. Filipinler Sanal Genel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
 12. Mahsul Limon Satış İhalesi Hakkında Bilgi;
 13. Dış Ticaret Talepleri Hakkında Bilgi;

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

1

YUNANİSTAN SEYAHAT KISITLAMALARI HAKKINDA BİLGİ;

Atina Büyükelçiliği tarafından hazırlanan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Yunanistan'ın uygulamaya başladığı uluslararası seyahat kısıtlamalarına ilişkin duyuru metninin iletildiği bildirilmekte olup bahse konu metne http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/Yunanistan_seyahat_kisitlamalari.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

2

ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ YAPTIRIMLAR KOMİTESİ KARARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Orta Afrika Cumhuriyeti Yaptırımlar Komitesi tarafından yayımlandığı belirtilen ve yaptırımlar listesine 5 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yeni kişi ve kuruluşların eklenmesini öngören duyuruya https://www.un.org/press/en/2020/sc14272.doc.htm internet adresinden ulaşılabilmekte olduğu bildirilmektedir.

 

3

SUUDİ ARABİSTAN - AKREDİTE HELAL MERKEZLERİ HAKKINDA BİLGİ; 

Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından alındığı belirtilen Nota'da, Suudi Gıda ve İlaç Kurumu'nun (SFDA) Suudi Arabistan'a ihraç edilecek et, tavuk ve et-tavuk ürünlerinin Helal Sertifikası sahibi olmasını bir zorunluluk olarak kabul etmeyi öngördüğü ifade edilerek, söz konusu sertifikanın Suudi Arabistan'ın onay verdiği, zaman içinde güncellenecek olan ve anılan Nota'daki QR kodundan takip edilebilecek ekli listede yer alan Helal Merkezleri tarafından verileceği bildirilmektedir.

Akredite Helal Merkezine sahip olan ülkelerin bu uygulamaya 1 Kasım 2020 tarihi itibariyle geçeceği, diğer ülkelerin ise 1 Mart 2021 tarihi itibariyle bu uygulamaya tabi olacağı belirtilmektedir.

Nota

Onaylı Kuruluş Listesi

Notanın İngilizce Tercümesi

 

4

ŞİLİ, PERU, KOLOMBİYA VE MEKSİKA SANAL GENEL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 21 Eylül - 2 Ekim 2020 tarihleri arasında Kadın İhracatçılara Yönelik Şili, Peru, Kolombiya, Meksika ülkelerini kapsayacak şekilde bir Sanal Genel Ticaret Heyeti düzenlenecek olduğu, Şili, Peru, Kolombiya ve Meksika'dan iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörüldüğü bildirilmektedir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenleneceği belirtilen söz konusu sanal genel ticaret heyetiminin tüm sektörlerin katılımına açık olacağı ifade edilmektedir.

Mezkur sanal genel ticaret heyetine başvuru ve ödemeler için son tarihin 28 Ağustos 2020 Cuma günü saat 17:00 olduğu belirtilmektedir. Bu tarihe kadar https://bit.ly/2Y6rety internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercüman, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 250,00-USD tutarındaki katılım bedelinin Türkiye İhracatçılar Meclisinin Vakıfbank Güneşli Ticari Şb. (Şube Kodu: 1248) IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04 numaralı Dolar hesabına yatırılması ve ödemeye dair banka dekontlarının ozkanaltuntas@tim.org.tr eposta adresine gönderilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Şili, Peru, Kolombiya, Meksika Sanal Genel Ticaret Heyeti kapsamında;

· Heyete şirket ortağı kadın olan veya yönetim kurulunda kadın üyesi bulunan firmaların katılabileceği,

· Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olduğu, ödemelerin firma başı olarak alınacağı,

· Heyete katılımı için başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmamasının önem arz ettiği,

· Heyete katılımın, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleştiği; heyete katılımın, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedelinin iade edilemediği,

· Türk katılımcı listesi ve sektörler kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışmasının gerçekleştirileceği, yabancı potansiyel satın alımcıların etkinliğe davet edileceği,

· B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmaların eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşeceği, ihtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verileceği bildirilmektedir.

Etkinlik Taslak Programı:

21 Eylül 2020 - Webinar (Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/)

* Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında paylaşılacaktır.

21 Eylül-2 Ekim 2020 - İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile - https://zoom.us/)

Ayrıntılı Bilgi:

Özkan ALTUNTAŞ: ozkanaltuntas@tim.org.tr 0212 454 06 18

Mehmet CESUROĞLU: mehmetcesuroglu@tim.org.tr 0212 454 04 86

 

5

HELAL TEKNİK EĞİTİMLERİ HAKKINDA BİLGİ; 

Helal Akreditasyon Kurumu Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) görevleri arasında helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmenin yanı sıra helal belgelendirme özelinde sektör paydaşlarına ve profesyonellere yönelik eğitimler düzenlenmenin yer aldığı ve bu çerçevede ülkemizdeki helal belgeli ürün ve hizmet üreticisi/sağlayıcısı firmalar ya da bu alanda ihracat yapmak isteyen işletmeler bünyesindeki çalışanlar ile helal belgeli ürün ve hizmetler konusunda tecrübesi olmayan ancak bu alanda bilgi sahibi olmak isteyen kişilere yönelik 27-28 Ağustos 2020 tarihlerinde "Helal Gıda Standardı Temel Eğitimi” verilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bahse konu eğitimlerin;

· İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ilgili kuruluşu olan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) standartlarından başta "OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda Genel Kılavuzu”

· Helal belgeli ürün ve hizmetlerin uluslararası ticareti,

· Dünyadaki helal belgelendirmenin tarihçesi ve güncel durum,

· Çeşitli ülkelerdeki helal belgelendirmeye ilişkin düzenlemeler

konularından oluştuğu ve 2 gün (toplam 8 saat) süre ile Microsoft Teams uygulaması üzerinden canlı çevirim-içi katılım şeklinde tasarlanan eğitim programı kontenjanın 20 kişi olup katılım ücretinin 200,00.- ₺/kişi olduğu ifade edilmektedir.

Helal belgeli ürün ve hizmet sektörü ile helal belgelendirme piyasasının nitelikli personel ihtiyacının karşılanması ve istihdama katkı sağlanması amacıyla ekte yer alan başvuru formunda belirtilen bölümlerden son 3 yılda mezun olmuş ve halihazırda kendi namına ya da başka bir surette istihdam edilmeyen kişilere Helal Akreditasyon Kurumu tarafından ücretsiz olarak bir eğitim düzenleneceği ve söz konusu eğitimlere başvuru konusunda ayrıntılı bilgiye www.hak.gov.tr adresinden erişilebileceği belirtilmektedir.

İlerleyen dönemde Helal Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarında (belgelendirme kuruluşları) çalışanlara yönelik olarak da ayrıca bir eğitim düzenleneceği söz konusu eğitimin de ayrıca Helal Akreditasyon Kurumu resmi internet sitesinden ilan edileceği bildirilmektedir.

 

6

UKRAYNA-ROMANYA FERİBOT SEFERLERİ HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 10 Ağustos 2020 tarihinde Orlivka (Ukrayna) ile İsakça (Romanya) arasında Tuna Nehri üzerinden bir feribot hattının açıldığı bildirilerek, anılan hattın çalışma saatlerinin Romanya'daki karantina rejimi nedeniyle şu an için 08:00-20:00 şeklinde düzenlendiği, fakat gelecekte tam çalışma düzenine geçileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, aynı rejim kapsamında şu an için sadece feribot geçişi ile yük taşımacılığına izin verildiği, önümüzdeki iki hafta içerisinde yolcu taşımacılığının başlatılmasının da gündemde olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, yazıda, bahse konu feribot hattı ücretlerinin;

· 1 yolcu: 1 Avro,

· 1 motorsiklet ve 1 mobilet: 2 Avro,

· 1 araba: 15 Avro,

· 1 minibüs: 25 Avro,

· 1 kamyon: 35-50 Avro,

şeklinde olmasının beklendiği, feribotun günlük kapasitesinin ise 350 binek arabası, 150 yük taşıma aracı, 50 otobüs ve 1.000 yolcu olarak değerlendirildiği ifade edilmektedir.

 

7

AB MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 3 Haziran-11 Ağustos 2020 tarihleri arasında tarım ile ilgili AB Resmi Gazetesinde yayımlanan mevzuat değişiklikleri iletilmiş olup bahse konu değişikliklere http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/AB_Mevzuat_Degisiklikleri.pdf adresinden erişim sağlanması mümkündür.

 

8

AVUSTRALYA “KHAPRA BEETLE” BÖCEĞİ İLE MÜCADELE TEDBİRLERİ HAKKINDA BİLGİ; 

Sidney Ticaret Ataşeliğimizin bir yazısına atfen Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda; Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından "khapra beetle” böceği ile mücadele kapsamında yüksek riskli olduğu belirlenen muhtelif ürünlere karşı tedbirlerin tedrici olarak uygulamaya konulacağı belirtilmekte olup mezkur yazıda sıralanan üksek riskli ürünler aşağıda yer almaktadır.

- Pirinç (Oryza sativa)

- Nohut (Cicer arietinum)

- Kabakgiller tohumu (Cucurbita spp; Cucumis spp. ve Citrullus spp.)

- Kimyon tohumu (Cuminum cyminum)

- Aspir tohumu (Carthamus tinctorius)

- Fasulye tohumu (Phaseolus spp.)

- Soya fasulyesi (Glycine max)

- Maş fasulyesi, börülce (Vigna spp.)

- Mercimek (Lens culinaris)

- Buğday (Triticum aestivum)

- Kişniş tohumu (Coriandrum sativum)

- Kereviz tohumu (Apium graveolens)

- Yer fıstığı (Arachis hypogaea)

- Kuru biberler / kırmızı biber (Capsicum spp.)

- Bakla fasulyesi (Vicia faba)

- Güvercin Bezelye (Cajanus cajan)

- Bezelye tohumu (Pisum sativum)

- Rezene tohumu (Foeniculum spp.)

Bahse konu yazıda ayrıca, "khapra beetle” böceği ile mücadele kapsamında uygulamaya konulacak tedbirlerin yüksek riskli ürünlerin; Avustralya'ya seyahat edenlerin kendileri ile beraber getirdikleri veya adlarına farklı zamanlarda gelen kişisel eşyaları arasında veya bagajlarında bulunmasının yasaklanmasından ticari mahiyette yapılan ithalatlarda bitki sağlığı sertifikası aranması ve risk oluşturduğu belirlenen ülkelerden sevkiyat öncesi zorunlu arındırma işlemine tabi tutulması çerçevesinde olacağı ifade edilmektedir.

Ayrıca, yüksek riskli bitki ürünlerinin Avustralya'ya refakatsiz kişisel eşyalar olarak ve düşük değerli hava ve deniz taşımacılığı dahilinde (ticari ticaret numuneleri olarak ve araştırma amacıyla ithal edilen mallar hariç) yasaklanmasının Ağustos 2020'de uygulanmasının beklenildiği belirtilmektedir.

Konuya ilişkin olarak Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından yayımlanan Duyuru metninin tamamına https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2020/127-2020 adresinden ulaşılması mümkün olup, ayrıca, Avustralya'nın söz konusu zararlı ile mücadelesine ilişkin genel politika ve çalışmalarının ise  https://www.agriculture.gov.au/pests-diseases-weeds/plant/khapra-beetle adresinde açıklandığı ifade edilmektedir.

 

9

KAZAKİSTAN SANAL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 28-30 Eylül 2020 tarihleri arasında Kazakistan'a yönelik bir Sanal Ticaret Heyeti düzenleneceği bildirilmekte olup, Kazakistan'dan iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu Sanal Ticaret Heyetinin Makine (tarım, inşaat, maden), İnşaat Malzemeleri, Petrol Ürünleri, Medikal Ürünler, Temizlik Malzemeleri ve Kozmetik/Kişisel Bakım Ürünleri ile Elektrik-Elektronik Ürünleri sektörlerinde iştigal eden azami 20 firmamızın katılımları ile gerçekleşeceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, katılımın yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olduğu belirtilen bahse konu sanal ticaret heyetine başvuru ve ödemeler için son tarihin 28 Ağustos 2020 Cuma günü mesai bitimi olduğu, bu tarihe kadar https://bit.ly/3aM5Pvb internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercüman, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 230,00-USD tutarındaki katılım bedelinin Türkiye İhracatçılar Meclisinin Vakıfbank Güneşli Ticari Şb. (Şube Kodu: 1248) IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04 numaralı Dolar hesabına yatırılması ve ödemeye dair banka dekontlarının kemalbatuhanyazici@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Kazakistan Sanal Ticaret Heyeti kapsamında;

- Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak alınacaktır.

- Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmaması önem arz etmektedir.

- Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir. Heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilememektedir.

Etkinlik Taslak Programı:

28 Eylül 2020 - Webinar (Zoom programı aracılığı ile).

28-30 Eylül 2020 - İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile)

Ayrıntılı Bilgi:

Kemal Batuhan YAZICI: kemalbatuhanyazici@tim.org.tr 0212 454 00 90

Hüseyin GÖK: huseyingok@tim.org.tr 0212 454 07 02

 

10

RADYOAKTİVİTE KONTROLLERİNE İLİŞKİN 2020-1158-AB KOMİSYON UYGULAMA TÜZÜĞÜ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; Çernobil nükleer santralinde meydana gelen kaza sebebiyle 1635/2006/AT sayılı Komisyon Tüzüğü kapsamında ülkemiz menşeli doğa mantarlarının AB'ye ihracat öncesinde bazı radyoaktif maddeler açısından analiz edilip, uygun bulunan ürünler içindüzenlenen sertifika ile AB'ye ihraç edildiği, AB üye ülkeleri tarafından da doküman ve gerektiğinde fiziksel kontrollere tabi tutulduğu belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, bu defa, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Ağustos 2020 tarihli ve L 257 sayılı nüshasında, Çernobil nükleer santralinde meydana gelen kazanın ardından üçüncü ülkelerden gıda ve yem ithalatını düzenleyen şartlara ilişkin 2020/1158/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün yayınlandığı ve söz konusu Tüzükte özetle;

· Bazı üçüncü ülkelerden ithal edilen mantar sevkiyatlarında son on yılda maksimum radyoaktivite değerlerini aşan uyumsuzluk vakalarının tespit edildiği, kızılcık, yaban mersini ve diğer meyveler ile Vaccinium cinsinden türetilmiş ürün sevkiyatlarında maksimum seviyeleri aşan yalnızca birkaç uyumsuzluğun bildirildiği ve av etinde herhangi bir uyumsuzluğun rapor edilmediği,

· Bu kapsamda, bazı üçüncü ülkelerden ithal edilen gıda ve yem ürünlerinin radyoaktif bulaşıklık içerebileceği ve insan, hayvan veya çevreye ciddi risk yaratabileceği göz önünde bulundurularak söz konusu ürünler için AB pazarına girmeden önce Birlik seviyesinde önlemlerin alınması gerektiği,

· Anılan Tüzüğün II sayılı Ekinde yer alan ürünlerin (mantar, kızılcık, yaban mersini vb.) her bir sevkiyatının AB'ye girişte sınır kontrol noktaları (border control post) ile kontrol kapılarında (control point) resmi kontrollere tabi olacağı,

· Sınır kontrol noktalarındaki yetkili makamlarının sezyum-137'ye ilişkin laboratuar analizi de dâhil olmak üzere sevkiyatlarda %20 sıklıkla kimlik ve fiziksel kontrol gerçekleştireceği,

· Her bir sevkiyat için Tüzüğün III sayılı Ekinde yer alan model resmi sertifikanın yanı sıra ortak sağlık giriş dokümanının (Common Health EntryDocument-CHED) da düzenlenmesi gerektiği,

· Anılan Tüzüğün gözden geçirilmesinin 31 Mart 2030 tarihine kadar yapılacağı, bununla birlikte mevcut kontrol sonuçları temelinde Tüzüğün I sayılı Ekinde yer alan üçüncü ülkelerdeki bulaşıklık seviyesine ilişkin detaylı değerlendirmenin yapılacağı ve uygun görüldüğü takdirde anılan değerlendirmenin sonucunda üçüncü ülke ve ürün listesi ile alınan önlemlerin gözden geçirilmesinin daha erken bir tarihte gerçekleştirileceği,

· 1609/2000/AT ve 1635/2006/AT sayılı Komisyon Tüzüklerinin yürürlükten kaldırıldığı,

· Anılan Tüzüğün II sayılı Ekinde yer alan ürün sevkiyatlarının 1635/2006/AT sayılı Tüzük hükümlerine uygun olarak 1 Eylül 2020 tarihinden önce düzenlenen sertifikalar ile birlikte 31 Aralık 2020 tarihine kadar olan bir geçiş dönemi için AB'ye girişlerine izin verileceği,

hususlarına yer verildiği belirtilmektedir.

 

11

FİLİPİNLER SANAL GENEL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 26-30 Ekim 2020 tarihleri arasında Filipinler'e yönelik bir Sanal Genel Ticaret Heyeti düzenlenecek olup, Filipinler'den iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü,

Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek olan

Filipinler Sanal Ticaret Heyetinin İnşaat, Müteahhitlik ve Yapı Malzemeleri, Ecza Ürünleri, İlaç ve İlaç Hammaddesi, Gıda (Kuru Meyve ve Sebze, Bisküvi, Çikolata, Kuru Bakliyat, İçecek, Pastacılık Ürünleri), Elektrik-Elektronik (Güç Üniteleri, Jeneratörler) sektörlerinde iştigal eden azami 20 firmanın katılımı ile gerçekleşeceği,

Bahse konu sanal ticaret heyetine katılımın yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olup, başvuru ve ödemeler için son tarihin 2 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 17:00 olduğu,

Bu tarihe kadar https://bit.ly/324ztHJ internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercümanlık, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 215,00-USD tutarındaki katılım bedelinin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Vakıfbank Güneşli Ticari Şb. (Şube Kodu: 1248) IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04 numaralı USD hesabına yatırılması ve ödemeye dair banka dekontlarının huseyingok@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Filipinler Sanal Genel Ticaret Heyeti kapsamında;

· Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olup, ödemeler firma başı olarak

alınacaktır.

· Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne

bırakılmaması önem arz etmektedir.

· Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleşmektedir.

· Heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade

edilememektedir.

· Türk katılımcı listesi kesinleştikten sonra firma eşleştirme çalışması gerçekleştirilecek

olup, yabancı potansiyel satın alımcılar etkinliğe davet edilecektir.

· B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmalarımız eşleştirme yapılan yabancı firmalarla

bireysel olarak görüşecektir. İhtiyaç halinde tercümanlık hizmeti verilecektir.

Etkinlik Taslak Programı:

26 Ekim 2020 - Webinar (Zoom programı aracılığı ile)

*Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında paylaşılacaktır.

26-30 Ekim 2020- İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile)

Ayrıntılı Bilgi:

Hüseyin GÖK: huseyingok@tim.org.tr ; Tel: 0212 454 07 02

Beste COŞKUNER: bestecoskuner@tim.org.tr; Tel: 0212 454 00 96

 

12

MAHSUL LİMON SATIŞ İHALESİ HAKKINDA BİLGİ;

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürülüğü'nden alınan yazıda, İşletmelerinin 2020 yılı istihsali tahmini 2.600 ton interdonato limon satış ihalesinin 03/09/2020 Perşembe günü saat 14.00'da işletmelerinde yapılacağı belirtilmekte olup ihaleye ilişkin ilan ve şartnamelere https://www.tigem.gov.tr/Ihale/Detay/9efc493b-bf49-4e62-89c7-67268a42e310 adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

13

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ticaret Bakanlığına ait https://www.ticaret.gov.tr/   adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr/   adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.