2020/01 Genel Sirküler Hk.

 

SİRKÜLER  (2020/01)

 

 1. Rusya Federasyonu'na Domates İhracatı Hakkında Bilgi;
 2. SDŞ Aracılığıyla İhracat Yapan Firmaların Hususi Damgalı Pasaport Talepleri Hakkında Bilgi;
 3. HANNOVER MESSE 2020 Hakkında Bilgi;
 4. Nijerya'nın Benin Sınırını Ticarete Kapatması Hakkında Bilgi;
 5. 2. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı Hakkında Bilgi;
 6. TGK- Baharat Tebliği Taslağı Hakkında Bilgi;
 7. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına ilişkin Genelge Hakkında Bilgi;
 8. Katar Ticaret Heyeti 29 Şubat - 4 Mart 2020 Hakkında Bilgi;
 9. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hakkında Bilgi;
 10. Resmi Gazetede Yayımlanan Vergisel Mevzuatlar Hakkında Bilgi;
 11. Kağıtsız İhracat Uygulaması Hakkında Bilgi;
 12. Proje Bazlı Teşvik Kapsamındaki Yatırımlara İlişkin Esaslar
 13. Dış Ticaret talepleri Hakkında Bilgi;

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

 

 

1

RUSYA FEDERASYONU'NA DOMATES İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;    

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 31/12/2019 tarih 50926951 sayılı yazıda,   Bilindiği üzere, Rusya Federasyonu tarafından ülkemiz menşeli domates ithalatında 01/11/2017 tarihinden itibaren kümülatif olarak uygulanmakta olan 100 bin tonluk kota miktarının Rus Tarım Bakanlığınca 2019 yılı Nisan ayı sonunda 150 bin ton mertebesine yükseltilmiş olduğu ve söz konusu kotanın takibinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından haftalık iletilen rakamlar doğrultusunda Bakanlıklarınca yapıldığı, Bu çerçevede, 29 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 135 bin ton seviyelerine ulaşıldığı, Bakanlıklarınca söz konusu kota uygulamasının kaldırılmasına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı ile de koordineli bir şekilde Rus makamları nezdinde girişimlerin devam ettiği ve mevcut durumda 150 bin ton olarak tahsis edilen ithalat miktarının ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek olan ihracat neticesinde tamamıyla kullanılması ihtimalinin bulunduğu ifade edilmekte olup, sevkiyat aşamasında sorun yaşanmaması adına ihracatçılarımızın konuya ilişkin gerekli hassasiyeti göstermesinin önem arz ettiği belirtilmektedir.

 

2

SDŞ ARACILIĞIYLA İHRACAT YAPAN FİRMALARIN HUSUSİ DAMGALI PASAPORT TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;                            

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 31/12/2019 tarih 50910550 sayılı yazıda,   Bilindiği üzere, 2017/9962 sayılı İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar'ın 23/3/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, Karar kapsamında yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecek firmaların Bakanlıklarınca belirlenerek hak sahiplerine hususi damgalı pasaport verilmekte olduğu, diğer taraftan, Bakanlıklarına gelen bazı müracaatlarda, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) aracılığıyla ihracat yapan firmaların, tıpkı Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) aracılığıyla ihracat gerçekleştiren firmalar gibi hususi damgalı pasaport verilmesi uygulamasından yararlandırılmasının talep edildiği,

Konunun Bakanlıklarınca olumlu değerlendirildiği ve 29/12/2019 tarihli ve 50877204 sayılı Bakanlık Makam Oluruyla;

- Firmaların 2017/9962 sayılı Kararın 5'inci maddesinde düzenlenen ihracat tutarının hesaplanmasında, ihracatına aracılık edilen firmanın ve söz konusu firmanın ihracat tutarının SDŞ tarafından Yeminli Mali Müşavir tasdikli olarak beyan edilmesi şartıyla, SDŞ aracılığıyla yapılan ihracatın da firmanın ihracatı kapsamında değerlendirilmesinin,

- Her yılın 15 Şubat tarihine kadar SDŞ'lerce bu kapsamda Yeminli Mali Müşavir tasdikli olarak İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapılacak başvuru üzerine, başvuruda belirtilen bilgilerin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince kontrolünü müteakip Bakanlıklarına bildirilmesinin,

- SDŞ'ler tarafından herhangi bir firmanın ihracatına aracılık edilmemiş olması halinde ise, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için bu durumun SDŞ tarafından Yeminli Mali Müşavir onaylı olarak Bakanlıklarına beyan edilmesinin, uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

Öte yandan, mezkur yazıda devamla, SDŞ'ler tarafından yalnızca anılan statüyü haiz oldukları dönemde ihracatına aracılık ettikleri firmalara ilişkin bilgilerin beyan edilmesinin gerektiği belirtilmekte olup, bu kapsamda, hususi damgalı pasaport talebinde bulunmak isteyen ve SDŞ aracılığıyla ihracat yapan firmaların, ilişik tablodaki bilgileri 15 Şubat 2020 Cumartesi gününe kadar Genel Sekreterliğimize iletmesi gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.

 

EK: Tablo (1 sayfa)

3

HANNOVER MESSE 2020 HAKKINDA BİLGİ;                                        

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27/12/2019 tarih 645-03098 sayılı yazıda, Her yıl Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen HANNOVER MESSE Fuarı Türkiye Milli İştirak Organizasyonu'nun 1992 yılından itibaren İTO tarafından düzenlendiği, söz konusu fuarın, dünyanın en önemli ve kapsamlı sanayi fuarı olduğu, 20-24 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek HANNOVER MESSE 2020 Türkiye Milli İştiraki'nin Lojistik, Enerji, Dijital Ekosistemler ve Yan Sanayi olmak üzere 4 ayrı ihtisas salonunda yer alacağı ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye milli katılımına ilişkin teşvik işlemlerin İTO tarafından takip edileceği belirtilmekte olup, fuar duyuru metni ve katılım sözleşmesi ilişik bulunmaktadır.

 

Ekler:

1. Hannover Messe 2020 – Duyuru (1 sayfa)

2. Hannover Messe 2020 - Katılım Sözleşmesi (1 sayfa)

İrtibat:

Pelin Karamahmutoğlu, Gökhan Çapkın

Tel: 0212 455 65 06, 0212 455 61 16

GSM: 0533 959 30 57

E-posta: pelin.karamahmutoglu@ito.org.tr, gokhan.capkin@ito.org.tr,

aylin.odabasi@ito.org.tr

 

4

NİJERYA'NIN BENİN SINIRINI TİCARETE KAPATMASI HAKKINDA BİLGİ;                                        

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27/12/2019 tarih 659-03112 sayılı yazıda, Nijerya'nın 20 Ağustos 2019 itibarıyla Benin sınırını ticarete kapattığı, üçüncü ülkelerden ithal ettikleri ürünleri Nijerya piyasasına kaçak veya yasal yollardan sokan birçok Beninli yerel firmanın zor durumda olduğu, ayrıca ithalat-ihracat yapan Togo'daki firmaların da bu durumdan olumsuz etkilendiği, Nijerya'ya ithalatı uzun süredir yasak olan ürünlerin listesinin Benin gümrük makamları tarafından tekrar kamuoyuna hatırlatıldığı ve bu listede ülkemizden Benin'e ihraç edilen buğday unu, bitkisel yağlar ve makarnanın bulunduğu, Benin ve Togo'ya bu ürünleri ihraç eden firmalarımızın alacaklarında sıkıntı yaşamalarının olası olduğu belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, Nijerya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne gönderdiği notada, Nijerya'nın kaçakçılık faaliyetlerine engel olmak adına ticarete kapattığı sınırlarını komşularına yeniden açmak için aradığı kriterlerin listesinin yer aldığı ve ticarete konu olan mallarda komşu ülkelerde yeniden ambalajlama yapılmadan orijinal ambalajın korunması, ürünün uygun ambalajlanmış olması, Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerde üretildiği belirtilen ürünler için ECOWAS menşe kurallarının karşılanması ve Nijerya ile ortak sınırlar boyunca reeksport için kullanılan tüm depoların kaldırılması şartlarının öne sürüldüğü ifade edilmektedir.

 

5

2. ULUSLARARASI GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ KONFERANSI  HAKKINDA BİLGİ;

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü tarafından gayrimenkul, inşaat, imar ve finans alanlarında ulusal ve uluslararası deneyimleri buluşturmayı amaçlayan “Birinci Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı”nın 30 Ocak – 02 Şubat 2020 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenmesine ilişkin Ankara Üniversitesi'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 27/12/2019 tarih 312-03081 sayılı yazı ve konferans bilgi notu ilişik bulunmaktadır.   

 

Ek: TİM Yazısı ve Konferans Bilgi Notu (11 sayfa)

 

6

TGK- BAHARAT TEBLİĞİ TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26/12/2019 tarih 310-03047 sayılı yazıda; Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği'nin 11'inci maddesi gereği anılan Bakanlık tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi-Baharat Tebliği taslak metnin bir örneği ilişik bulunmakta olup, söz konusu Tebliğ Taslağı” hakkında görüş ve önerilerimizin bildirilmesi talep edilmektedir. Bu çerçevede, söz konusu tebliğ taslağına ilişkin olabilecek görüş ve önerilerin en geç 09 Ocak 2020 Perşembe günü saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini bilgilerinize sunarız.

 

Ekler:            

EkI: Tebliğ Taslağı (13 sayfa)

EkII: Görüş Bildirim Formu ( 1sayfa)

 

7

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN GENELGE HAKKINDA BİLGİ; 

Bilindiği üzere, Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin, firmaların müracaati, 2020 yılında gerçekleşen ihracat için de geçerli, 2018/12 sayılı Karara ilişkin, "Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin, 2018/12 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı'na Ait Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Genelge” (eski genelge) çerçevesinde tekemmül ettirilmektedir.

Bu defâ, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 31/12/2019 tarihli, 50902321 sayılı yazıda, özetle;

-"Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin, 2018/12 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararının Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi (DYS) Üzerinden İşleyişine Dâir Genelge”nin (yeni genelge) onaylanarak, 01/01/2020 itibariyle, yürürlüğe girdiği;

-"Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin, 2018/12 sayılı Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı'na Ait Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Genelge”nin (eski genelge), yürürlükten kaldırıldığı; ancak, geçici madde gereği, 31/03/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil), eski genelgenin de yürürlükte kalmaya devam edeceği;

-31/03/2020 tarihini müteâkiben ise Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin başvuruların, yeni genelgenin âmir hükmü gereği, tamamen, DYS üzerinden alınacağı bildirilmektedir.

Bu itibarla, Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin, başvuru şekline dâir, değişen durum nedeniyle, muhtemel hak kaybına mahal verilmemesini teminen, müteyakkız olunması hususu bilgilerine sunulur.

8

KATAR TİCARET HEYETİ 29 ŞUBAT - 4 MART 2020 HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ve THY iş birliği ile 29 Şubat - 4 Mart 2020 tarihleri arasında Katar'ın başkenti Doha'ya yönelik bir Ticaret Heyeti düzenleneceği, söz konusu organizasyonda Türkiye-Katar iş forumunun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan ikili firma görüşmelerinin (B2B) gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete; inşaat malzemeleri, gıda, gıda dışı hızlı tüketim malları, mobilya, mücevherat, otomotiv yedek parça sektörleri başta olmak üzere demir - çelik, elektrik - elektronik ve beyaz eşya, prefabrik yapılar, tekstil - hazır giyim, halı, soğutucular, klima cihazları, sıhhi tesisat, valfler, tarım makineleri, tekstil makineleri, yangına dayanıklı kablolar, paratonerler, alçıpan levhalar, kişisel bakım ürünleri, plastik mutfak eşyaları sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara göre imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüldüğü bildirilmektedir.

Bu çerçevede bahse konu heyete katılmayı arzu eden üyelerimizin 24 Ocak 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar https://bit.ly/2MOpn7d  internet bağlantısında yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurmaları ve organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderlerinden oluşan 9.500,00-TL tutarındaki katılım bedelinin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Vakıfbank Güneşli Ticari Şb. (Şube Kodu: 1248) IBAN No: TR58 0001 5001 5800 7261 1743 61 numaralı hesabına yatırılması ve ödemeye dair banka dekontlarının huseyingok@tim.org.tr  e-posta adresine gönderilmesi beklenmektedir.

 

Heyet Taslak Programıma ulaşmak için tıklayınız

 

9

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ HAKKINDA BİLGİ; 

30 Aralık 2019 tarihli (5. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan 2019-32/56 Numaralı Tebliğ ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında 2018-32/48 numaralı Tebliğde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu Tebliğ ile yapılan değişikliklere özetle aşağıda yer verilmiş olup, karşılaştırmaları içeren detaylı tablo ilişikte yer almaktadır.

 Tebliğ ile getirilen değişiklikler:

 • Halihazırda 4 Eylül 2018 tarihinden itibaren 18 ay süre ile geçerli olan “İhracat Bedelleri Hakkında”ki 2018-32/48 sayılı Tebliğ sürekli bir uygulama haline getirilmiştir.
 • İhracat bedelinin fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün ihracata aracılık eden bankaya transfer edilmesi veya getirilmesi zorunluluğu korunmakla birlikte, söz konusu bedelin bankaya satılması zorunluluğu kaldırılmıştır.
 • Döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında farklı bir döviz cinsinin getirilmesi mümkün hale getirilmiştir.
 • “Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO)” ihracat işlemlerine ilişkin bedelin yurda getirilmesinde uygulanabilecek yöntemler arasına alınmıştır.
 • Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin, konsinye yoluyla yapılacak ihracat bedellerinin, yurt dışına geçici ihracı yapılan malların verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi veya bu süreler içerisinde satılması halinde satış bedelinin, finansal kiralama mevzuatı çerçevesinde kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracatta, ihracat bedelinin yurda getirilmesi zorunluluğu devam etmekle birlikte bankaya satılması zorunluluğu kaldırılmıştır.
 • İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmüş ise ihracat bedeli vade bitiminden itibaren 90 gün içinde yurda getirilebilecektir.
 • İhracat bedelinden indirimlerde bankalarca incelenip sonuçlandırılması veya mahsup edilmesine ilişkin hususlar yeniden düzenlenmiştir.
 • Bankalara ihracat bedellerinin yurda getirildiğine dair “İhracat Bedeli Kabul Belgesi” düzenlenmesi yükümlülüğü getirilmiştir.
 • İhracat bedelinin yurda getirilmesine engel olan ve resmi olarak ispat edilebilen durumlar Vergi Dairesi Başkanlıkları/Vergi Dairesi Müdürlüklerince haklı durum olarak değerlendirilebilecektir.
 • Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla 30.000 ABD dolarına kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın Vergi Dairesi Başkanlığınca/Vergi Dairesi Müdürlüğünce terkin edilmek suretiyle kapatılacaktır.

Karşılaştırmalı tablo için buraya tıklayınız.

 

 

10

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN VERGİSEL MEVZUATLAR HAKKINDA BİLGİ;

23/12/2019 ile 30/12/2019 tarihleri arasında Resmi Gazete'de yayımlanan vergi mevzuatına ilişkin değişiklik tebliğleri ve ilgili bilgi notları aşağıda yer almaktadır.

23 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan:
· 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na ekli (I), (I/A), (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtların Motorlu Taşıtlar Vergisi 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere %12 oranında arttırıldı. ( bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız )

27 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazetede (2. Mükerrer) yayımlanan:
· 513 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği,
· 310 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği,
· KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 29 Seri Numaralı Tebliği,
· 18 Seri Numaralı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği,
· 52 Seri Numaralı Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği,
· 51 Seri Numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği,
· 64 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği,
· 84 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği,

ile 01/01/2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni tutarlar ve hadler belirlendi.

( bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız )

30 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan;

· 1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı % 1,6'ya indirildi.

( bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız )

· 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile imalat sanayiine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında indirimli kurumlar vergisi uygulaması yeniden düzenlendi.

( bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız )

· 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV Kanunu'nun Geçici 37 inci maddesinde düzenlenen imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin altı aylık/ yıllık dönemi izleyen bir yıl içerisinde belge sahibi mükellefe iade olunmasına yönelik düzenlemenin 2020 ve 2021 yılları için de uygulanmasına karar verildi.

( bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız )

· Seri: C Sıra No: 5 Tahsilat Genel Tebliği ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilen amme alacaklarına uygulanan tecil faizi oranı yıllık % 15 olarak belirlendi.

( bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız )

· 1948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu'nun Varlık Barışına ilişkin Geçici 90 ıncı maddenin birinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında yer alan süreler bitim tarihlerinden itibaren altı ay süre ile uzatıldı.

( bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız )

27 Aralık 2019 tarihli (2. Mükerrer) Resmi Gazete'de

· 2020 yılına ait emlak vergi değerlerine ilişkin 76 seri numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

( bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız )

11

KAĞITSIZ İHRACAT UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığından almış olduğumuz 24.12.2019 tarih ve E-00050682244 sayılı yazıya göre; İhracatta Dijital Gümrük Uygulaması kapsamında ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt ortamında basımı, ibrazı, yükümlüye verilmesi ve saklanması uygulamasına son verildiği, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin beyan sahibi tarafından elektronik imza ile imzalanmakta olduğu, bu beyannameye ilişkin gümrük idareleri tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerin elektronik imza ile yapılıp, anılan beyannamenin ihracatçı ile elektronik ortamda paylaşıldığı kaydedilmiştir.

Yazıda devamla, ihracatın gerçekleştirildiği ülke tarafindan ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tasdikli örneğinin talep edildiği durumlarda, ihracatçılarca ilgili beyannamenin ibraz edilebilmesi ve ibraz edilen beyannamenin doğrulamasının yapılabilmesini teminen, gümrük işlemleri tamamlanan gümrük beyannamesine karekod atandığı belirtilerek, GET-APP uygulaması üzerinden “e-imzalıdır” ibareli olarak beyannamenin çıktısının alınması ve beyanname çıktısında yer alan karekodun cep telefonu vb. mobil araçlarla okutulması suretiyle yönlendirilen Ticaret Bakanlığı e-TCGB doğrulama ekranından beyannamenin doğrulamasının yapıldığının sağlandığı belirtilmiştir.

12

PROJE BAZLI TEŞVİK KAPSAMINDAKİ YATIRIMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA BİLGİ;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliği" 28 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre,

 • Nitelikli personel desteği, yatırım teşvik belgesi kapsamı yatırımla istihdam edilenler dikkate alınarak yatırım veya işletme döneminde uygulanacak,
 • Söz konusu teşvikten yararlanılan personel için kamu tarafından sağlanan başka bir nakdi ücret desteğinden faydalanılamayacak, şirket ortakları ve yönetim kurulu üyeleriyle bunların birinci ve ikinci derece kan ve kayın hısımları için nitelikli personel desteği başvurusunda bulunulamayacak,
 • Destek, her bir nitelikli personel için kararda belirlenen aylık azami tutarın aşılmaması kaydıyla, bu çalışanlara ödenen net ücret kadar sağlanacak,
 • Enerji desteği, belirlenen oran ve süre aşılmamak kaydıyla azami destek tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak,
 • Destek ödemesi, nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş, bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş enerji tüketim harcaması esas alınarak yapılacak,
 • Yurt dışında yerleşik aracı kurumlardan kullanılan yatırım kredileri veya finansmanına ilişkin faiz veya kar payı desteği uygulanabilmesi için teşvik belgesi kapsamı yatırımda kullanılması şartı aranacak,
 • Makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 25'i karşılanacak,
 • Hibe desteği ödemesi, makine ve teçhizat yatırım tutarının yüzde 25'ini geçmemek üzere belirlenen oranda ve azami destek tutarına ulaşıncaya kadar ödenecek,
 • Teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımla istihdam edilenler için sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, yatırımcıya ait bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanacak ve teşvik belgesinde belirtilen süre kadar bu destekten yararlanılacak,
 • Nitelikli personel, hibe ve enerji desteği ödemeleri Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasımda gerçekleştirilecek,
 • Söz konusu desteklerden faydalanabilmek için Bakanlığa elektronik başvuru yapılması ve istenilen belgelerin sisteme yüklenmesi gerekiyor,

İlgili tebliğ yayımı tarihinden (28 Aralık 2019) itibaren yürürlüğe girmiş olup Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191228-5.htm adresinden erişim sağlanabilmektedir.

13

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.