2019/68 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER  (2019/68)

 

 1. Fas / Çelik ve Demir Boru Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;
 2. Ortak İş Birliği Teklifi Hakkında Bilgi;
 3. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları Hakkında Bilgi;
 4. Nijerya-Türkiye İş Forumu Hakkında Bilgi;
 5. Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen Numunelik Eşya ve Modeller Hakkında Bilgi;
 6. Hususi Damgalı Pasaport Süresinde Değişiklik Hakkında Bilgi;
 7. "TWFA Asia Pacific" FuarıDuyurusuHakkında Bilgi;
 8. Türkiye-İsviçre Yüksek Düzeyli İstişareleri 9. Dönem Toplantısı Hakkında Bilgi;
 9. Ottava Ticaret Müşavirliği Uyarısı Hakkında Bilgi;
 10. İhracat Beyannamelerinin KapatılmasıHakkında Bilgi;
 11. (Hayvan ve Hayvansal Ürünler)AB Mevzuatı Hakkında Bilgi;
 12. Dış Ticaret talepleri Hakkında Bilgi;

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

1

FAS / ÇELİK VE DEMİR BORU KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Fas Krallığı, Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından, Fas'lı "Industube, Batıfer ve Longofer” firmalarının başvurusu üzerine "tüp ve borular” ithalatına karşı 7 Ekim 2019 tarihinde korunma önlemi soruşturmasının başlatıldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Rabat Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, Fas Gümrük ve Dolayı Vergi İdaresinin internet sitesinde yayımlanan 13 Aralık 2019 tarihli ve ekli 5988/211 sayılı sirkülerden bahisle, 03 Ekim 2019 ve 3032-19 sayılı Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı ile Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nın ortak kararı uyarınca "Çelik ve Demir Boru” (73.05.31.10.00, 73.05.31.99.00, 73.06.19.10.90; 73.06.19.99.00, 73.06.30.10.99; 73.06.30.99.00; 73.06.50.10.90; 73.06.50.99.00; 73.06.61.10.00; 73.06.61.90.00; 73.06.69.10.00; 73.06.69.99.00; 73.06.90.10.90; 73.06.90.99.00) ithalatına karşı uygulanmasına daha önce karar verilen geçici korunma önleminin, 13 Aralık 2019 tarihinden itibaren 200 gün boyunca ve % 25'lik ek vergi (ad valorem) şeklinde uygulanmaya başlanacağı ifade edilmektedir.

Ayrıca aynı sirkülerde söz konusu ek verginin,

 • Çelik ve demir boru ürünlerinin Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı Sanayi Departmanı tarafından usulüne uygun olarak onaylanmış fatura ile ithal edilmesi,
 • Gümrük Sirküleri eki ülke menşeli olarak ithal edilmesi,
 • Önlemin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen taşıma belgelerine sahip olup doğrudan ve münhasır bir şekilde Fas'a ithal edilmesi halinde uygulanmayacağı belirtilmektedir.

EK-1: 5988-211 Sayılı Gümrük Sirküleri

2

ORTAK İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/12/2019 tarih 337-03016 sayılı yazıda, Bişkek Ticaret Müşavirliğine başvuran Bişkek Kuruluş Üretim A.Ş.ce, Bişkek'in Doğu Sanayi Bölgesi'nde alışveriş merkezi, üretim tesisleri, lojistik merkezi veya önerilen başka iş projeleri için 4 hektarlık geniş bir alanda kullanılmayan üretim tesislerinin bulunduğu, bu arazilerin yeniden yapılandırılması ve geliştirilmesi amacıyla yatırım yapmak için Türkiye'den potansiyel yatırımcılar ile işbirliği yapılmak istendiği, Doğu Sanayi Bölgesi'nin, önümüzdeki 5 yılda Bişkek için önemli bir iş merkezi haline dönüşeceği, merkeze en yakın bölgede yer alan Bişkek Kuruluş A.Ş.nin Kırgızistan'da en eski ve en istikrarlı büyüyen şirketlerden biri olduğu ve Türk yatırımcıları açısından güvenilir bir şirket olarak görüldüğü ifade edilmekte olup, şirketle iletişim kuracak firmaların Bişkek Ticaret Müşavirliğiyle temasa geçmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

3

ABD / ANTİ-DAMPİNG VE TELAFİ EDİCİ VERGİ SORUŞTURMALARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından ülkemiz ve Hindistan menşeli kuvars yüzey ürünleri (certain quartz surface products) (ABD gümrük tarife cetveline göre 6810.99.0010, 6810.11.0010, 6810.11.0070,

6810.19.1200, 6810.19.1400, 6810.19.5000, 6810.91.0000, 6810.99.0080, 6815.99.4070, 2506.10.0010, 2506.10.0050, 2506.20.0010, 2506.20.0080, 7016.90.1050 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 28 Mayıs 2019 tarihinden bu yana anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları yürütüldüğü, telafi edici vergi soruşturmasına ilişkin ön kararın 8 Ekim 2019 tarihinde ITA tarafından açıklandığı bildirilmektedir.

Bahse konu anti-damping soruşturmasının ön kararının 13 Aralık 2019 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı, söz konusu karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-12-13/pdf/2019-26818.pdf bağlantısından ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Belirli 3 adet firma dışındaki diğer ihracatçı firmalarımızın tabi olacağı marjın %4,88 olarak belirlendiği ifade edilmektedir. Anılan anti-damping soruşturması kapsamında ITA'nın nihai kararının ön kararın yayımlanma tarihinden itibaren 135 günü geçmeyecek şekilde açıklaması beklendiği bildirilmektedir.

 

4

Nijerya-Türkiye İş Forumu Hakkında Bilgi;

 

Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi'nden (DEİK) alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar PEKCAN'ın 14 Ocak 2020 tarihinde Nijerya'yı resmi ziyareti vesilesiyle 13-15 Ocak 2020 tarihleri arasında başkent Abuja'ya yönelik bir özel sektör heyet programı düzenlenmesinin planlandığı, söz konusu ziyaret kapsamında, Nijerya-Türkiye İş Forumu, ikili iş görüşmeleri ve kurum ziyaretlerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Ayrıca, Afrika kıtasının en yoğun nüfuslu ülkesi olan Nijerya'nın doğal kaynakları ile ekonomik açıdan önemli bir potansiyel taşıdığı, 1960 yılında bulunan petrol sayesinde ülke ekonomisi büyük ölçüde rahatlamış olduğu, hâlihazırda 400 milyar dolarlık GSYH ile Afrika kıtasının en büyük ekonomisi haline geldiği, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olan Nijerya'nın, dünyanın yedinci büyük petrol üreticisi konumunda olduğu, Dünyanın dokuzuncu büyük doğalgaz rezervine de sahip olan Nijerya'nın, Afrika kıtasında Cezayir'den sonraki tek doğalgaz ihracatçısı olduğu, 2018 yılı verilerine göre Nijerya'nın ihracatının 52 milyar dolar düzeyinde olup ihraç ürünlerinin büyük bir kısmını petrol ürünlerinin oluşturmakta olduğu, ithalatının ise 36 milyar dolar düzeyinde olup ithalatının büyük kısmını yine petrol ürünleri, makine ve ekipmanları, deniz araçları, elektrikli aletler ve gıda ürünlerinin oluşturduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu ziyarete katılmayı arzu eden ihracatçı firmaların, 6 Ocak 2020 Pazartesi günü mesai bitimine tarihine kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1121/14145 bağlantısında yer alan katılım formunu doldurarak ödeme dekontunu Talha Usluoğlu'na (africa@deik.org.tr) iletmeleri gerektiği bildirilmiştir.

5

POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI YOLUYLA GELEN NUMUNELİK EŞYA VE MODELLER HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen; Bakanlığa intikal eden bilgilerden posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ülkemize gelen numunelik eşya ve modellerin gümrük işlem süreçlerinde sorun ve tereddütlerin yaşandığının anlaşıldığı bildirilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun;

-167. maddesinin birinci fıkrası ile yine aynı kararın 126. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde; Kanunun 167. maddesinin birinci fıkrasının 8/d bendi kapsamı numunelik eşya ve modeller ile 8/e bendi kapsamı inceleme, analiz veya test amaçlı eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin takip edilip sonuçlandırılmasında, posta idaresi ile anılan Bakanlıkça belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin dolaylı temsilci olarak yetkili bulundukları,

-127. maddesi gereğince de, posta idaresi ve hızlı kargo firmalarınca verilen bu hizmet karşılığında gümrük müşavirliği, ordino, terminal, ardiye, vb. isimler altında ilave ücret alınmadığı, belirtilmektedir.

Bu çerçevede, hızlı kargo taşımacılığı yoluyla firmalar adına gelen numunelik eşya ve modeller ile inceleme, analiz veya test amaçlı eşyaya, 2009/15481 sayılı Kararın 86. ve 91. maddeleri kapsamında gümrük vergilerinden muafiyet uygulandığı ve yine aynı kararın 126. maddesi hükümlerine göre operatör hızlı kargo firması tarafından elektronik ticaret gümrük beyannamesi tescil edilerek ilgili muafiyet kodu (NUM) ile beyanı yapılmak suretiyle firmalara teslim edilebildiği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, 23 Temmuz 2019 tarih ve 30840 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Gümrük Genel Tebliği'nde (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No:4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:7)” ile getirilen değişiklik kapsamında, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen numunelik eşya ve modeller ile inceleme, analiz veya test amaçlı eşya için uygulanmakta olan ayda en fazla beş taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilmesi sınırlaması kaldırılmıştır.

Ayrıca, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne muhatap 06.08.2019 tarihli ve 46443109 sayılı yazıları ile ticari hayatın gereklerine uygun olarak numunelik eşya ve modellerin tesliminde gecikmelere mahal verilmeyecek şekilde gerekli hassasiyetin gösterilmesi amacıyla gerek ilgili gümrük müdürlüklerinin ve gerekse ilgili operatör hızlı kargo firmaları ile posta idaresinin bilgilendirilmesi talimatlandırılmıştır.

Bu kapsamda, numunelik eşya ve modellerin serbest dolaşıma girişinde aşağıdaki hususların göz önüne alınması gerekmektedir:

a) Numunelik eşya ve modeller ile inceleme, analiz veya test amaçlı olarak serbest dolaşıma sokulan eşya, gümrük vergilerinden muaftır.

b) Belli bir tür eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı belli bir tür veya nitelikteki eşya için sipariş vermekten başka bir amaç için kullanılması mümkün olmayan her türlü madde veya örnek numune ve model olarak tanımlanmaktadır.

c) Eşyanın numune olup olmadığının belirlenmesinde, faturasında veya ambalajında numune olduğuna dair ibare olması önemli olmakla birlikte, böyle bir ibarenin olmadığı durumlarda, muayene memurunca eşyanın  numune olduğuna kanaat getirilmesi halinde de eşya muafen ithal edilebilmektedir.

d) Gümrük İdaresi, muafiyetin uygulanması esnasında numune veya model olma özelliklerini ortadan kaldırmayacak şekilde, kendi başlarına kullanılabilecek nitelikteki eşya için yırtma, delme veya açık ve sabit bir şekilde işaretleme ya da herhangi başka bir işlem yoluyla kalıcı olarak kullanılmasını önleyici tedbirler alabilmektedir.

e) Numunelik eşya ve modelin ithalinde ağırlık veya kıymet sınırlanması bulunmamaktadır.

f) Operatör hızlı kargo firmalarınca bu hizmet karşılığında gümrük müşavirliği, ordino, terminal, ardiye, vb. isimler altında ilave ücret alınmamaktadır.

g) Operatör hızlı kargo firması tarafından elektronik ticaret gümrük beyannamesi tescil edilirken ilgili muafiyet kodunun (NUM) seçilmesi suretiyle beyanın yapılması gerekmektedir.

h) Eşyanın numune olup olmadığının belirlenmesinde, faturasının bedelli veya bedelsiz olması bir şart olarak aranmamaktadır.

i) Operatör hızlı kargo firması tarafından, gelen eşyaya ilişkin ek belge taleplerinin mümkün mertebe en kısa sürede karşılanması işlem süresinin kısalması anlamında faydalı olacaktır.

Bu itibarla, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen numunelik eşya ve modellerin gümrük işlemlerinde sorun yaşanmamak üzere bilgileriniz rica olunur.

6

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA BİLGİ; 

 

24 Aralık 2019 tarih 30988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun“un  12. Maddesi çerçevesinde, ihracatçılara verilen hususi damgalı pasaport süresi iki yıldan dört yıla çıkartılmıştır.

 

7

"TWFA ASİA PACİFİC" FUARI  DUYURUSU  HAKKINDA BİLGİ;   

 

T.C.Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 24/12/2019 tarih 642-03040 sayılı yazıda,  10-14 Mayıs 2020 tarihleri arasında Singapur'da gümrüksüz alanda satışı yapılan ürünler, seyahat ve kozmetik ürünleri konusunda gerçekleştirilecek olan "TWFA Asia Pacific" fuarına ilişkin olarak ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri hususunun önem arz ettiğinin belirtildiği ve ilgili firmalarımızın “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığın internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer almasının gerektiği ifade edilmektedir.

 

8

TÜRKİYE-İSVİÇRE YÜKSEK DÜZEYLİ İSTİŞARELERİ 9. DÖNEM TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;                                        

 

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 24/12/2019 tarih 641-03035 sayılı yazıda, Türkiye-İsviçre Yüksek Düzeyli İstişareleri 9. Dönem Toplantısı'nın 3 Aralık 2019 tarihinde Bern'de yapıldığı, özel sektörü temsilen ülkemizden Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK), İsviçre'den ise saat, ilaç, makine ve gıda sektörleri temsilcilerinin katılım sağlandığı belirtilen toplantıda;

1. Dünya ekonomisini etkileyen siyasi belirsizliklere dikkat çeken İsviçre tarafının, halihazırda konu bazlı münferit anlaşmalar temelinde şekillenen AB-İsviçre ilişkilerini yeni bir hukuki zemine oturtmak ve güncellemek amacıyla "Kurumsal Çerçeve Anlaşma" müzakereleri yürütüldüğüne, halihazırda 38 Serbest Ticaret Antlaşması'nın (STA) bulunduğuna ve son dönemde MERCOSUR ve Endonezya ile STA müzakerelerinin tamamlandığına değindiği,

2. Tarafların birbirlerini önemli birer ticaret ortağı olarak gördükleri, mevcut yatırım ve ticaret hacminin üzerinde bir potansiyel olduğunun vurgulandığı, İsviçre tarafının özellikle gıda/tarım sektörlerinde bir iş forumu yapılması yönündeki taleplerinin bu anlamda katkı sağlayabileceğinin değerlendirildiği,

3. İsviçre tarafının, İsviçre ilaç-ecza sektörünün ülkemizdeki yerelleştirme uygulamaları, fiyatlandırma ve döviz kuru politikaları, GMP uygulamaları, paralel ticaret, ruhsatlandırma süreçleri ve veri imtiyazına ilişkin beklentilerini aktardığı, ayrıca ülkemizde fikri ve sınai mülkiyet alanında kaydedilen gelişmelere rağmen taklit saat konusunun halen sorun teşkil ettiğinin işaret edildiği, ülkemize saat ithalatında uygulanan ürün güvenliği gerekliliklerinden İsviçreli firmaların ari tutulması beklentisini dile getirdiği,

4. İsviçre'nin kara yolu taşımacılığında kilometre başına talep ettiği 0.90 cent'lik tutarın ihracatçılar üzerinde yarattığı zorlukların ve müteahhitlik ve müşavirlik hizmetlerinde ülkemizin İsviçre pazarına girebilmesine yönelik beklentimizin İsviçre tarafına iletildiği,

5. Bilim ve teknoloji alanında her iki ülke akademisyenlerinin birlikte yürüttüğü projelere atıfla, ortak yürütülecek projelere mali destek sağlayabilecek olan TÜBİTAK'ın İsviçreli muadil kuruluşlarla iş birliğine hazır olduğunun hatırlatıldığı,

6. Revize edilen Türkiye-EFTA STA'nın onay süreçlerinin İsviçre'de tamamlandığı, Türkiye'de ise TBMM Genel Kurulu'nda onaya sunulma aşamasında olduğu ve STA kapsamındaki menşe ve gümrük uygulamalarına ilişkin hususların ele alındığı,

7. DTÖ müzakerelerine ilişkin olarak, her iki tarafın da Anlaşmazlıkların Halli Organı'na atama yapılması ihtiyacına ve 12. Bakanlar Konferansında belirli alanlarda anlaşmaya varılması hedefine işaret edildiği ve ülkemizce "özel ve lehte muamele"ye tabi olacak ülkelerin gelişmişlik derecesinin bizatihi ülkeler tarafından belirlenmesinin uygun olacağının belirtildiği ve

8. Brexit sonrasında İngiltere ile İsviçre arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek üzere Şubat 2019'da bir anlaşma imzalandığı, böylece ticaret, hava ve kara ulaşımı, istihdam, sosyal güvenlik ve vatandaş hakları alanlarında AB ile İsviçre arasındaki mevcut düzenlemelerin ikili düzeyde korunması suretiyle bir hukuki zemin tesis edildiğinin kaydedildiği, Türk heyetince ise Türkiye-İngiltere Ticaret Çalışma Grubu'nun faaliyetlerine değinildiği ve İngiltere ile mevcut düzenin korunması ve uzun vadede kapsamlı bir STA yapılması yönündeki hedefin vurgulandığı ifade edilmektedir.

 

9

OTTAVA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ UYARISI HAKKINDA BİLGİ;                                        

 

Ottava Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 24/12/2019 tarih 340-03024 sayılı yazıda, Son dönemde giderek artan bir şekilde dolandırıcılık amacıyla bazı internet hesaplarından vatandaşlarımıza yönelik olarak Kanada'da çalışmak üzere yüksek ücretli iş tekliflerinin yapıldığı, akabinde vize veya iş başvuru ücreti adı altında ödeme yapmalarının istendiği ve vatandaşlarımızın talepleri çerçevesinde yapılan araştırmalar neticesinde bu tür tekliflerin tamamının dolandırıcılık amaçlı olduğunun tespit edildiği ifade edilmektedir.

 

10

İHRACAT BEYANNAMELERİNİN KAPATILMASI  HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 24.12.2019 tarih 342-03039 sayılı yazıda, Ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesinin önem arz ettiği ve bu kapsamda, ihracat taleplerinin karşılanması adına, Aralık ayı sonuna kadar gümrük idarelerinin açık bulundurularak ihracat işlemlerinin süratle tamamlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması için Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri'nin talimatlandırıldığı ifade edilmektedir.

11

(HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLER)AB MEVZUATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 19/12/2019 tarih 50554542 sayılı bir yazıda; 2017/625/AB sayılı Avrupa Birliği (AB) Resmi Kontroller Tüzüğü, AB'ye giriş yapan hayvanlar ve diğer ürünler için resmi kontrollerde geçerli kuralları tek bir hukuki çerçevede birleştirdiği, söz konusu Tüzüğe göre üçüncü ülkelerden bazı hayvan ve ürün kategorilerinin AB'ye giriş öncesinde resmi kontrollerin yapılabilmesi için bir sınır kontrol noktasına her zaman ibraz edilmesi gerektiği, hayvanlar, hayvansal menşeli ürünler, tohum halinde ürünler (germinal products), hayvansal yan ürünler, sap, saman ve kompozit ürünlerin (hem bitkisel hem de işlenmiş hayvansal menşeli ürünleri içeren gıdalar) de sınır kontrol noktalarında resmi kontroller için her zaman ibraz edilmesi gereken kategoriler arasında yer aldığı, 2017/625/AB sayılı Tüzük'ün, Avrupa Komisyonu'nun sınır kontrol noktalarında resmi kontroller için ibraz edilecek farklı hayvanlar ve hayvansal menşeli ürünler, tohum halinde ürünler, hayvansal yan ürünler, sap, saman ve kompozit ürünlerin listesini oluşturmasını gerektirdiği,

Bu çerçevede; 2017/625/AB sayılı AB Resmi Kontroller Tüzüğü'nün uygulanması için sınır kontrol noktalarında resmi kontrollere tabi hayvanlar, hayvansal menşeli ürünler, tohum halinde ürünler, hayvansal yan ve türev ürünler, sap ve samanların listelerine ilişkin kuralları belirleyen ve 2007/275/AT sayılı Kararı değiştiren 2019/2007/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün bir örneğinin ekte gönderildiği, söz konusu Tüzük'ün 14 Aralık 2019 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacağı, anılan Tüzük'ün Ek I'inde listelenen hayvanlar ve ürünlerin 2017/625/AB sayılı Tüzüğe göre sınır kontrol noktalarında resmi kontrollere tabi olacağı,

2017/625/AB sayılı AB Resmi Kontroller Tüzüğü'nü tamamlayıcı 2019/625/AB sayılı yetki devrine dayanan Komisyon Tüzüğü'ne göre kompozit ürünlerde AB'ye giriş için yeni koşulların 21 Nisan 2021 tarihi itibariyle uygulanacağı söz konusu tarihe kadar sınır kontrol noktalarında resmi kontrollere tabi kompozit ürünlere ilişkin 2007/275/AT sayılı Karar'da belirlenen cari kuralların uygulanmaya devam edeceği, bu kapsamda, 2019/2007/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün kompozit ürünlere uygulanmayacağı ve 2007/275/AT sayılı Karar'ın uygulama kapsamını kompozit ürünler ile sınırlandırdığı bildirilmektedir.

Ayrıca, AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nden alınan bir yazıda kompozit ürünlerin AB'ye girişinde uygulanacak olan halk sağlığı gereksinimleri hakkında AB Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü'nden (DG SANTE) bir örneği ekte iletilen mektupta özetle:

İnsan tüketimi amaçlı bazı hayvanların ve gıdaların Birliğe giriş şartlarına dair 2017/625/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün 14 Aralık 2019 tarihinden itibaren uygulanacağı,

Bahse konu ürünlerin Birliğe girişine ilişkin kamu sağlığı gereksinimlerinin 2019/625, 2019/626 ve 2019/628 sayılı Komisyon Tüzükleri ile belirlendiği,

Bitkisel ürünlerin işlenmiş hayvansal ürünlerle birleştirilmesi sonucunda oluşan kompozit ürünlerin AB'ye girişine dair 2016/429/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğüne uygun olarak hayvan sağlığı gereksinimlerini düzenleyen taslak mevzuatın AB Komisyonu tarafından hazırlanmakta olduğu,

Anılan taslak mevzuat kapsamında kompozit ürünlerin sınıflandırılmasında değişikliğe gidileceği ve giriş şartlarının hayvansal ürün oranlarının yerine kompozit ürünün kendisiyle bağlantılı hayvan ile kamu sağlığı risklerine göre belirleneceği,

2019/625/AB sayılı Komisyon Tüzüğü'nün 12. maddesi gereğince kompozit ürünlerin üç ayrı kategoriye göre sınıflandırıldığı ve AB'ye giriş şartlarının 21 Nisan 2021 tarihinden itibaren uygulanacağı,

İşlenmiş hayvansal ürün içeren kompozit ürünler için kamu sağlığı gereksinimleriyle ilgili değişiklik öngörülmediği,

Kompozit ürünlerdeki kimyasal madde kalıntılarına ilişkin koşullara uyulmasına dikkat çekildiği,

Üçüncü ülkeler tarafından sunulan kalıntı izleme planlarının onaylanmasına ilişkin 2011/163/AB sayılı Komisyon Kararı gereğince kompozit ürün imal eden üçüncü ülkelerin her bir işlenmiş hayvansal ürün için söz konusu Karar'ın ekindeki listeye dahil edilmesi gerektiği,

Kompozit ürün imal eden üçüncü ülkelerin 21 Nisan 2021 tarihinden itibaren hayvansal menşeli bileşenler için onaylanmış kalıntı izleme planlarına sahip olmaları veya bahse konu ürünleri AB üyesi ülkelerden veya 2011/163/AB sayılı Komisyon Kararı ekinde listelenen diğer ülkelerden tedarik etmeleri gerektiği,

Kompozit ürün imal eden üçüncü ülkelerin AB'den veya diğer ülkelerden hayvansal ürün tedarik etme isteğinin 2011/163/AB sayılı Komisyon Kararı'nın 2 (1). maddesi uyarınca SANTE-TCRESIDUEPLANS@ec.europa.eu e-posta adresine iletilmesi gerektiği,

Ülke listelerinin yılda iki defa AB Komisyonu tarafından güncelleneceği,

Üçüncü ülkeler için giriş şartlarının ürün kategorilerine göre değişebileceği,

Birinci ve ikinci ürün kategorisinde bulunan ürünler için resmi sertifikalara ihtiyaç duyulurken, üçüncü kategoride bulunan ürünler için özel onayın (private attestation) gerektiği,

Sertifika içeriğinin 2020 yılında belirleneceği, özel onayda kamu sağlığıyla ilgili sunulması gereken bilgilerin 2019/625/AB sayılı Komisyon Tüzüğü'nde tanımlandığı ve hayvan sağlığıyla ilgili şartların 2020 yılında yayımlanacağı,

Kompozit ürünlerin tümünün AB'ye giriş öncesinde sınır kontrol noktalarında veteriner kontrollerine tabi olacağı ve

Gelecekteki bir kanunda Komisyonun daha düşük risk sebebiyle sınırdaki veteriner kontrolünden muafiyetin tanınabileceği ve varış noktasında kontrolleri gerçekleştirilebilecek kompozit ürünleri listeleyeceği belirtilmektedir.

EKLER:

1- 2019/2007 AB Sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü (39 sayfa)

2- Mektup Ek.1 (3 sayfa)

3- Mektup Ek.2 (1 sayfa)

4- Mektup Örneği (3 sayfa)

 

12

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ticaret.gov.tr adresli web sitesi üzerinden https://distalep.ticaret.gov.tr adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.