2019/67 Akdeniz Meyvesineği Mücadelesi Talimatı Hk.

Sayın Üyemiz;                            

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda Akdeniz meyvesineğinin (AMS) Turunçgillerin en önemli zararlılarından birisi olduğu hatırlatılarak polifag bir zararlı olduğu belirtilerek, söz konusu zararlı ile zamanında ve etkin mücadele yapılması amacıyla turunçgilin yoğun üretim yapıldığı İllerde gerekli tedbirlerin alınması ve paydaşların mücadeleye katkı sağlamaları amacıyla "Akdeniz Meyvesineği Genelgesi" ve "Akdeniz Meyvesineği Mücadelesi Talimatı"nın geçmiş dönemlerde yayımlandığı ve son olarak "2020-2022 Yıllarını kapsayan 3 yıllık AMS Mücadelesi Ulusal Eylem Planı" oluşturulduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda AMS Mücadelesi Ulusal Eylem Planı'nda yer alan ve yaş meyve-sebze işleme ve paketleme tesislerince azami özen gösterilmesi için gerekli tedbirler aşağıya çıkarılmış olup firmalarımızın sözkonusu zararlıyla mücadele konusunda gerekli tedbirleri alınması ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgileri ve gereğini rica ederim.

  • Toplanan bahçelerde yere dökülmüş ve ağaçta kalan artık meyvelerin toplatılarak siyah poşetlerle güneş altında bırakılmasının sağlanması,
  • Paketleme ve işleme tesisi çalışanlarına eğitim verilerek, bulaşık meyvenin ayıklanması, çevreye dağılmadan uygun koşullarda toplanması ve derin bir şekilde toprağa gömülerek imha edilmesi,
  • Çalışanlarda bulaşık meyveyi tanımaya yönelik broşürler bulundurulması,
  • Nakliye sırasında AMS nin bulaşmasını engelleyici gerekli tedbirlerin alınması,
  • Konunun önemi ve nakliye sırasında alınması gereken tedbirler hakkında nakliyecilerin bilgilendirilmesi,
  • Yaş Meyve ve Sebze İşleme ve Paketleme Tesislerinde mor ışık kullanılması,
  • AMS nin yayılma ve yeni bulaşmaları önleyici tedbirlerin alınması,
  • Nakliye araçlarında soğuk zincirin kullanılmasının sağlanması,