2019/66 İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi Hk.

Sayın Üyemiz;                           

Bilindiği üzere son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 milyon ABD Dolarının üzerinde olan  ihracatçı firma temsilcileri hususi damgalı “yeşil” pasaport hakkından yararlanabilmektedir.

Bu kapsamda, 24 Aralık 2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7196 sayılı “Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” ile İhracatçılarımıza verilmekte olan hususi damgalı “YEŞİL” PASAPORTLARIN süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılmış olup, Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca ihracatçı firmaların hak ettikleri hususi damgalı “yeşil” pasaport kontenjanlarının, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Bakanlığımızca her yılın 15 Şubat tarihine kadar belirlenip hususi pasaport takip sistemine tanımlandığından, söz konusu sistemde yaşanılacak aksaklıkların önüne geçilebilmesi maksadıyla, 1 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri tarafından firmalardan yeni başvuru alınamayacaktır.

Bu kapsamda belirtilen dönemde “yeşil” pasaporta ihtiyaç duyacak ihracatçılarımızın başvurularını 1 Ocak 2020 öncesinde yapması önem arz etmekte olup aksi halde ancak 15 Şubat 2020 sonrasında başvuru yapılabilecektir.