2019/59 Genel Sirküler Hk.

 

SİRKÜLER  (2019/59)

 

 1. 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi Hakkında Bilgi;
 2. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Hakkında Bilgi;
 3. Finlandiya İnşaat Teknolojileri Semineri ve Heyet Ziyareti Hakkında Bilgi;
 4. Avustralya-Kahverengi Kokarca Böceği İle Mücadele Tedbirleri Hakkında Bilgi;
 5. Meksika Gümrük Vergileri Hakkında Bilgi;
 6. Gıda İhracatı E-Sertifika Hakkında Bilgi;
 7. Endonezya /Alüminyum Folyo, Kumaş ve Perdeler, İç Storlar, Yatak Örtüleri, vd. Korunma Önlemi Soruşturmaları Hakkında Bilgi;
 8. Endonezya/İplik Korunma Önlemi Soruşturması
 9. Irak'a Domates İhracatı Hakkında Bilgi;

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

 

1

         4. ULUSLARARASI İPEKYOLU İŞADAMLARI ZİRVESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Tarihi İpekyolu Ticaretinde Asya ile Avrupa arasındaki ticarette önemli misyon üstlenen ve bu sayede de Ülkemizin önde gelen ticaret ve lojistik merkezi işlevini gören Doğu Karadeniz Bölgemiz ve Trabzon ilimizin, günümüz dinamiklerinde tekrar bu işlevini sürdürebilmesi, İpekyolu hinterlandında bulunan ülkelerle ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, Bölgemizde var olan yatırım ve turizm potansiyellerinin tanıtımının yapılması ve Bölge ihracatının geliştirilmesi amacıyla her 3 yılda bir düzenlenen “Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi”'nin bu yıl 4.'üncüsü 28 Kasım 2019 tarihinde ekteki program dahilinde Trabzon ilimizde gerçekleştirilecektir.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ile Trabzon Ticaret Sanayi Odası, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Valiliğimiz müşterek organizasyonunda düzenlenecek olan programa Hazine ve Maliye Bakanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlarımız ile Ticaret Bakanlarımızın da iştiraki beklenmekte olup, Programa; Afganistan, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belarus, Bulgaristan, Çin, Çekya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Hindistan, Irak, İran, İtalya, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Karadağ,  Moldova, Hollanda, Kuzey Makedonya, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Slovakya, İspanya, Sri Lanka, İsviçre, Suriye, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan  ülkelerinden ilgili bakan ve bakan yardımcısı erkan, basın mensupları ve işadamlarından oluşan 300'a yakın temsilcinin katılması öngörülmektedir.

Söz konusu ülkelerden, başta gıda ürünleriyapı ve inşaat malzemeleri ile makine sektörleri olmak üzere ithalat potansiyeli yüksek firmaların katılacağı alım heyeti programı kapsamında firmalar arası ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda 28 Kasım 2019 Perşembe günü ekli program dahilinde Trabzon Ramada Plaza Otel'de saat 09:00'da başlayacak “4. Trabzon İpekyolu İşadamları Zirvesi” ve “Firmalar Arası İkili İş Görüşmeleri” programlarına katılmak isteyen firmalarımızın en geç 27 Kasım 2019 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar www.trabzonsilkroad.com adresinde Register bölümünde yer alan on-line formu doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

PROGRAM

28 Kasım 2019

08:30 – 09:30     Kayıt

08:30 – 09:30     Kahve Molası

09:30 – 12:00     Açılış

12:00 - 13:00     Öğle Yemeği

13:00 – 15:00     Paralel Oturumlar

 • Ticaret, Finans, Yatırım ve İşbirliği
 • Taşımacılık ve Lojistik
 • Turizm 

13:00 – 15:00     Özel Toplantılar

15:00 – 15:30     Kahve Molası

15:30 – 18:30     B2B – Firmalar Arası İkili İş Görüşmeleri

19:30 – 21:30     Gala Yemeği     


            Başvuru Adresleri:

   Firmalar Arası İkili İş Görüşmeler      : https://silkroad2019.b2match.io/

   Panel ve Paralel Oturumlar için          : http://www.trabzonsilkroad.org/panelregistration/

 

Sektörler

 • Gıda Ürünleri
 • İnşaat ve yapı malzemeleri
 • Makine
 • Diğer sektörler ( dış ticarete konu olabilecek diğer ürünlere ait sektörler)

 

Başlangıç-Bitiş

Kayıt

03.10.2019 - 27.11.2019

Görüşme taleplerinin oluşturulması

04.11.2019 - 27.11.2019

Etkinlik

28.11.2019

 


  Detaylı bilgi için:

      DKİB:      Selen AKMAN TUNCER

                        Tel: +90 462 326 16 01 Dahili:115, 

e-mail: selenakman@dkib.org.tr

 

   TTSO:         Elif DUMAN, Türker Metin ONUR

                        Tel: 0462 326 80 70 – Dahili: 270, 269, Faks: 0462 326 80 60

                        e-mail: elifduman@ttso.org.trturkeronur@ttso.org.tr

 

2

AB TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

  T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 11/11/2019 tarih 49321409 sayılı yazısı ekinde alınan T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün 06/11/2019 tarih 49195044 sayılı yazısında; “Pestisit kalıntısı, sülfit, okratoksin-A ve siyanür riski nedeniyle Türk menşeli nar, limon, biber, kuru kayısı, kuru üzüm ve kayısı çekirdeğini içeren 669/2009/AT sayılı Komisyon Tüzüğü; aflatoksin riski sebebiyle Türk menşeli fındık, kuru incir, Antep fıstığı ile türev ürünlerini içeren 884/2014/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü; pestisit kalıntısı riski nedeniyle Türk menşeli asma yaprağını içeren 2018/1660/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile diğer üçüncü ülkeler menşeli ürünleri içeren 2015/175/AB ve 2017/186/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüklerinin asli olarak birbirleriyle bağlantılı kuralları içerdiğinden ve tespit edilen bir risk sebebiyle bazı gıda ve yemlerin üçüncü ülkelerden AB'ye girişte ilave önlemlere tabi olmalarıyla ilgili olduklarından Avrupa Komisyonu'nun söz konusu kuralların uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla tek bir yasa çıkartılmasını uygun gördüğü, bu çerçevede, söz konusu mevzuatta yer alan kuralların bir örneği ekte sunulan ve 14 Aralık 2019 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak olan 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nde bir araya getirildiği,

 

2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü kapsamında ülkemiz menşeli ürünlerin tabi olduğu fiziksel ve kimlik kontrollerinin sıklığında değişiklik bulunmadığı, ülkemiz menşeli kuru kayısı, kuru üzüm, limon, nar, biber ve kayısı çekirdeği anılan mevzuatın Ek I'inde; fındık, kuru incir, Antep fıstığı ve türev ürünleri ile asma yaprağı ise Ek II'sinde yer aldığı ifade edilmekte olup, söz konusu mevzuatın getirdiği değişiklikler özetle aşağıda yer almaktadır:

- Gümrük yetkililerinin, Tüzüğün I ve II sayılı eklerinde listelenen gıda ve yem sevkiyatlarının serbest dolaşıma girebilmesine, usulüne uygun olarak tamamlanan Ortak Sağlık Giriş Belgesi (Common Health Entry Document - CHED) sunulması halinde izin vereceği, söz konusu belge örneklerinin 14 Ekim 2019 tarihli ve L 261 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2019/1715 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün II sayılı ekinde yer almaktadır.

- Tüzüğün Ek II'sinde listelenen her bir gıda ve yem sevkiyatına Tüzüğün Ek IV'ünde yer alan resmi sertifika modeline uygun bir resmi sertifikanın eşlik etmesi gerektiği, söz konusu sertifikaya ilişkin gerekliliklerin Tüzüğün 11. Maddesinde belirtilmiştir.

- Sertifikayı düzenleyen üçüncü ülke yetkili kurumu tarafından Resmi Kontroller için Bilgi Yönetimi Sistemine (IMSOC-Information Management System for Official Controls) ibraz edilmeyen bir resmi sertifikanın 2019/628/AB sayılı Uygulama Tüzüğünün 3. Maddesinde yer alan gereklilikleri de karşılamasının gerekmektedir.

- Komisyonun, risklere ve uygunsuz durumlara ilişkin yeni bilgileri dikkate alabilmek için Tüzüğün I ve II sayılı Ekleri'nde yer alan listeleri altı ayı geçmeyecek periyotlarda düzenli bir şekilde gözden geçirecektir.

                                                                             

 • 669/2009/AT, 884/2014/AB ve 2018/1660/AB sayılı Tüzüklere yapılan referansların, 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğüne referanslar olarak yorumlanacaktır.
 • 669/2009/AT sayılı Komisyon Tüzüğünün 3 (b) sayılı maddesindeki anlamıyla belirlenmiş giriş noktalarına (designated points of entry) referansların, 2017/625/AB sayılı AB Resmi Kontroller Tüzüğünün 3 (38) sayılı maddesindeki anlamıyla sınır kontrol noktalarına referanslar olarak yorumlanacaktır.
 • 669/2009/AT sayılı Komisyon Tüzüğünün 3 (a) sayılı maddesinde ve Ek II'sinde değinilen ortak giriş belgesine (Common Entry Document-CED) referansların 2017/625/AB sayılı Tüzüğün 56 sayılı maddesinde değinilen Ortak Sağlık Giriş Belgesine referanslar olarak yorumlanacaktır.
 • 13 Aralık 2019 tarihine kadar yürürlükte olan 884/2014/AB ve 2018/1660/AB sayılı Tüzüklerdeki hükümlere uygun olarak 14 Şubat 2020 tarihinden önce düzenlenen ilgili sertifikalarca eşlik edilen Tüzüğün Ek II'sinde listelenen gıda ve yem sevkiyatlarının 13 Haziran 2020 tarihine kadar AB'ye girişine izin verilecektir.

     Ek: 2019/1793/AB Sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ( 41 sayfa)

 

3

FİNLANDİYA İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ SEMİNERİ VE HEYET ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;   

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) / Türkiye-Finlandiya İş Konseyi ve Business Finlandiya iş birliğiyle 9-10-11 Aralık 2019 tarihlerinde Helsinki'ye inşaat teknolojileri sektörleri kapsamında bir ziyaret gerçekleştirilmesine ilişkin olarak DEİK'ten alınan 13/11/2019 tarih FIN/2019-1796 sayılı yazı ve program ilişik bulunmaktadır.

EK: DEİK Yazısı ve Program ( 3 sayfa)

 

4

AVUSTRALYA-KAHVERENGİ KOKARCA BÖCEĞİ İLE MÜCADELE TEDBİRLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12/11/2019 tarih 565-02671 sayılı yazıda; Avustralya Federal Tarım Bakanlığı tarafından 2019-2020 döneminde "kahverengi kokarca böceği - brown marmorated stink bug (BMSB)" ile mücadele etmek amacıyla 1 Eylül 2019 tarihinden başlayarak 31 Mayıs 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere muhtelif tedbirler alındığı, bu kapsamda anılan Bakanlık tarafından riskli olduğu ilan edilen fasıllarda yer alan ürünlerin ülkemiz dahil toplam 33 ülkeden ihracatında, sevkiyat öncesi fumigasyon işlemi yapılması zorunluluğunun getirildiği, ülkemizden sevkiyat öncesi fumigasyon hizmeti sunmak üzere halihazırda 12 firmanın anılan Bakanlık tarafından onaylanmış bulunduğu ve daha önce onaylanan Kinetik Çevresağlığı Amb. Tar. Muh. Dan. San. Tic. Ltd. Şti.'ye verilen iznin daha sonra askıya alındığı, onaylanan firmalara ilişkin listeye http://www.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/offshore-bmsb-treatment-providers-scheme/approved-list#turkey internet adresinden ulaşıldığı,

Ayrıca, Avustralya Federal Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda, riskli olduğu değerlendirilen ülkelerden 29 Ekim 2019 tarihi itibariyle Avustralya'ya ulaşmış olan yaklaşık 200 konteynerde, daha önce onaylanmış olan firmalarca sevk ülkesinde yapılan fumigasyon işleminin öngörülen şartları karşılamadığının tespit edildiği, söz konusu konteynerlerin numaralarının, bahsi geçen duyurunun yer aldığı http://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2019/174-2019 internet adresinde ilan edildiği, duyuruda söz konusu konteynerlerin bio-güvenlik riski arz etmemesi için Avustralya'da yeniden fumigasyon işlemine tabi tutulacağı, bu işlemin gerçekleştirilmesine uygun olmayan sevkiyatların ise yeniden ihraç edileceği, dökme halde veya üzeri açık konteynerlerde veya düz paletler üzerinde gelen ürünlerin ise yapılacak işleme ve alınacak tedbire dair Bakanlıklarına bir risk yönetim planı sunulması halinde boşaltılmasına izin verilebileceği ve bu durumdan etkilenen konteynerlerin Türkiye, Almanya, Belçika ve ABD'de fumigasyon işlemine tabi tutulan konteynerler olduğu belirtilmekte olup, bahse konu konteynerler özelinde ilgili hizmet sunucusu firmalar tarafından verilen "fumigasyon işlemi sertifikaları"nın iptal edildiği ve bununla birlikte hizmet sunucusu firmaların askıya alınmayarak çalışmalarına devam etmelerine izin verilmekte olduğu ifade edilmektedir.

 

5

MEKSİKA GÜMRÜK VERGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/11/2019 tarih 564-02664 sayılı yazıda; Meksika tarafından, Genel İthalat ve İhracat Vergileri Kanunu kapsamında, 28/10/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 29/10/2019 tarihinde yürürlüğe giren kararname ile ayakkabı sektöründeki 43 ve hazır giyim ve tekstil sektörlerindeki 274 tarife bölümünde yerli üreticilerin desteklenmesi amacıyla gümrük tarifelerinin %25 ve %30 olarak belirlendiği, söz konusu kararname ile tekstil, hazır giyim ve ayakkabı sektörlerinde Meksika'nın uyguladığı yüksek gümrük vergilerinin 01/10/2024 tarihine kadar devam edeceği ve anılan tarihten itibaren ise gümrük tarifelerinin %20 olarak uygulanacağı sonucunun ortaya çıktığı ifade edilmekte olup, bahse konu kararnamenin İngilizce tercümesi ekte yer almaktadır.

EK: Tekstil, Hazır Giyim ve Ayakkabı Sektörlerindeki Gümrük Kararnamesi (14 Sayfa)

 

6

GIDA İHRACATI E-SERTİFİKA HAKKINDA BİLGİ;                                      

 

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 08/11/2019 tarih 49236153 sayılı yazıda; Katar'ın “Elektronik Sertifika Değişim Sistemi”ne geçtiği ve sistemin gıda sevkiyatlarında, gıda güvenliği ve sertifikaların kontrolü bakımından olası manipülasyonların önüne geçilmesi bağlamında kolaylık sağlayacağı hususları Katar Kamu Sağlığı Bakanlığı'na atıfla ifade edilmekte olup, söz konusu sisteme ilişkin bilgi notu ve sistem kullanım kılavuzu ilişik bulunmaktadır.

Ekler:

Ek1: Gıda İhracatı E-Sertifika Bilgi Notu (3 sayfa)

EK2: Gıda İhracatı E-Sertifika Kullanım Kılavuzu ( 21 sayfa)

7

ENDONEZYA /ALÜMİNYUM FOLYO, KUMAŞ VE PERDELER, İÇ STORLAR, YATAK ÖRTÜLERİ, VD. KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMALARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Endonezya tarafından Alüminyum Folyo (Endonezya gümrük tarife cetveline göre Ex. 7607.11.00" gümrük tarife pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında, bir korunma önlemi kararı alındığı ifade edilmekte olup söz konusu karara ilişkin DTÖ bildirimi Ek'te (Ek-1) sunulmaktadır. Söz konusu bildirimde önlemin, 6 Kasım 2019 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile yıllar itibariyle sırasıyla %6 ve %4 olarak uygulanacağının bildirildiği dile getirilmektedir.

 

Ayrıca, Endonezya tarafından Perdeler, İç Storlar, Yatak Örtüleri, vd. "Curtains (Including Drapes), Interior Blinds, Bed Valances, and Other Furnishing Articles” (Endonezya gümrük tarife cetveline göre 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90 ve 6304.92.00 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında geçici önlem alınmasına karar verildiği bildirilmekte olup anılan karara ilişkin DTÖ bildirimi Ek'te (Ek-2) sunulmaktadır. Bahse konu bildirimde önlemin, Resmi Gazete'de yayımlanacak olan ilgili kararın anılan ülkenin Maliye Bakanlığınca duyurulması ile yürürlüğe gireceği ve bu tarihten itibaren 200 gün süre ile kilogram başına 41,083 Endonezya Rupisi tutarında uygulanacağının belirtildiği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, Endonezya tarafından Kumaş "Fabrics” (5 kategori altındaki 107 farklı gümrük tarife pozisyonunda yer alan ürünler) ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında geçici önlem alınmasına kararı verildiği belirtilmekte olup karara ilişkin DTÖ bildirimi Ek'te (Ek-3) sunulmaktadır. Söz konusu bildirimde önlemin, Resmi Gazete'de yayımlanacak olan ilgili kararın anılan ülkenin Maliye Bakanlığınca duyurulması ile yürürlüğe gireceği ve bu tarihten itibaren 200 gün süre ile boyanmamış ürünler için kilogram başına 11.535 Endonezya Rupisi ve nihai ürünler için kilogram başına 32.134 Endonezya Rupisi tutarında uygulanacağının belirtildiği bildirilmektedir.

Ülkemiz DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi kapsamında, Endonezya'nın söz konusu ürünler ithalatındaki payının %3'ün altında olması sebebiyle söz konusu önlemlerden muaf tutulmuş olup, bu oranın üzerine çıkılması halinde önlem kapsamına alınacaktır.

Bu kapsamda, bahse konu ürünlerin Endonezya'ya ihracatında ülkemize rekabet avantajı sağlayabileceği mütalaa edilmektedir.

 

Ek-1: DTÖ Bildirimi - Alüminyum Folyo

Ek-2: DTÖ Bildirimi - Perdeler, İç Storlar, Yatak Örtüleri, vd.

Ek-3: DTÖ Bildirimi - Kumaş

 

 

8

ENDONEZYA/İPLİK KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Endonezya tarafından "İplik" (5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00 ve 5510.90.00 Endonezya Gümrük Tarife Pozisyonları Altında Yer Alan) ithalatına karşı 18 Eylül 2019 tarihinde bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatıldığı bildirilmektedir.

 

Söz konusu soruşturma kapsamında, 5 Kasım 2019 tarihinde Endonezya tarafından DTÖ Korunma Önlemleri Komitesi'ne yapılan ekli bildirimde, Endonezya Resmi Gazetesi'nde yayımlanacağı tarihten itibaren mezkûr üründe 200 gün süreyle kilogram başına 1.405 Endonezya Rupisi değerinde geçici korunma önlemi uygulayacağı ifade edilmektedir.

 

Ek-: DTÖ Bildirimi