2019/58 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER  (2019/58)

 

 1. IBY (Irak Bölgesel Yönetimi) -Elektrik İletkenleri Gümrük Vergileri Hakkında Bilgi;
 2. Türkiye-Filistin İş Konseyi Ortak Toplantısı ve Filistin Heyeti ile İkili Görüşmeler Hakkında Bilgi;
 3. 4. Samsun Gıda, İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik Fuarı Hakkında Bilgi;
 4. Özbekistan-Gümrük Vergileri Hakkında Bilgi;
 5. Growtech Fuarı Alım Heyeti Hakkında Bilgi;
 6. ISM 2020 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;
 7. Prodexpo 2020 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;
 8. Libya Ekonomi ve Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;
 9. Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması Hakkında Bilgi;
 10. Muhtelif Narenciye Satış İhalesi Hakkında Bilgi;
 11. Haşhaş Tohumu İhracat Belgesi Hakkında Bilgi;
 12. Bosna Hersek'e YMS İhracatı Hakkında Bilgi;
 13. ABD/İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi Hakkında Bilgi;
 14. Irak'a Domates İhracatı Hakkında Bilgi;

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

e-imzalıdır

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

 

1

KIBY (KUZEY IRAK BÖLGESEL YÖNETİMİ)-ELEKTRİK İLETKENLERİ GÜMRÜK VERGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/11/2019 tarih 555-02618 sayılı yazıda; Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) tarafından, 15 Kasım 2019'dan sonra geçerli olmak üzere cari tarifede 8544.11.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altındaki elektrik iletkenleri için 5 farklı yeni GTİP ihdas edilmiş ve yeni GTİP'lerin gümrük vergisinin hesaplanması için esas alınan referans kıymetin 1 ABD Dolarından 2 ABD Dolarına çıkarılmış olduğu bildirilmekte olup, konuyla ilgili olarak KIBY Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından ilgili gümrük müdürlüklerine iletilen yazı ve Türkçe tercümesi ilişik bulunmaktadır.

 

EK: Gümrük Tarife Değişikliği (4 Sayfa)

2

TÜRKİYE-FİLİSTİN İŞ KONSEYİ ORTAK TOPLANTISI VE FİLİSTİN HEYETİ İLE İKİLİ GÖRÜŞMELER HAKKINDA BİLGİ;

 

DEİK/Türki ye-Filistin İş Konseyi tarafından, 12 Kasım 2019 tarihinde River Plaza'da Türkiye-Filistin İş Konseyi Ortak Toplantısı ve Filistin'den gelen heyet ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 06/11/2019 tarih FIL/2019-1750 sayılı yazı ve heyet listesi ilişik bulunmaktadır.

 

EK: DEİK Yazısı ve Katılımcı Listesi ( 2 sayfa)

3

4. SAMSUN GIDA, İÇECEK ÜRÜNLERİ, GIDA İŞLEME TEKNOLOJİLERİ, PAKETLEME VE LOJİSTİK FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Tüyap Tüm Fuarcılık A.Ş.'den alınan bir yazıda; Tüyap Fuarcılık A.Ş tarafından 21-24 Kasım 2019 tarihleri arasında Samsun'da “4. Samsun Gıda, İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistik Fuarı”nın düzenleneceği ifade edilmektedir. Bahsekonu fuar ile ilgilenen firmalarımız için fuar davetiyesi ekte yer almaktadır.

 

EK: Fuar Davetiyesi (1 Sayfa)

4

ÖZBEKİSTAN-GÜMRÜK VERGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/11/2019 tarih 557-02621 sayılı yazıda; Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın PP-4470 sayılı Kararına göre, 1 Ocak 2020'den itibaren üçüncü ülkelere yönelik uygulanacak gümrük vergisi oranlarının belirlendiği, Müşavirlikçe hazırlanan ve 2020 yılından itibaren uygulanacak gümrük vergisi oranlarını yansıtan tablonun ekte sunulduğu, ayrıca PP-4470 sayılı bahse konu karara http://lex.uz/docs/4534082 internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmekte olup, gümrük vergileri artan ürünlerin genel olarak, tarım ürünleri, işlenmiş gıda ürünleri, gübreler, kozmetik ürünleri, kişisel bakım ürünleri, petrokimya ürünleri, plastik mamuller,  dış lastikler, deri ve köseleler, ahşap ürünler, tekstil ve konfeksiyon ürünleri, kıymetli metaller, demir-çelik ürünleri, makinalar ve optik ürünlerden oluştuğu belirtilmekte olup, yapılan değişikliklere göre, tüm ürünlerin yaklaşık %38'inde gümrük vergisi artışına gidildiği, birçok ürün grubunda ad-valorem vergiler ile beraber uygulanan spesifik vergilerin de artırıldığının anlaşıldığı ifade

edilmektedir.

 

EK:     Tablo (146 Sayfa)

 

5

GROWTECH FUARI ALIM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;                                         

 

Growtech Eurasia 2019-19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'na yönelik ve eşzamanlı olarak 26-29 Kasım 2019 tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde Genel Sekreterlikleri organizatörlüğünde düzenlenecek olan Alım Heyeti programına ilişkin olarak Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 04/11/2019 tarih 98-01920 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

BAİB Yazısı ve Ekleri  ( 3 sayfa)

6

ISM 2020 FUARI MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;                                         

 

Köln/Almanya'da 02-05 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan ISM Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı'na ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 01/11/2019 tarih 206-06441 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

EK: İİB Yazısı ve Ekleri  ( 8 sayfa)

7

PRODEXPO 2020 FUARI MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;                                          

 

10-14 Şubat 2020 tarihleri arasında Moskova/Rusya Federasyonu'nda düzenlenecek olan “Prodexpo 2020 Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı”na ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 01/11/2019 tarih 206-06451 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

 

EK: İİB Yazısı ve Ekleri  ( 9 sayfa)

8

Libya Ekonomi ve Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;

 

 T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 01/11/2019 tarih 535-02571 sayılı yazıda; Libya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği tarafından 11-12 Kasım 2019 tarihlerinde Fas Rabat'ta “Libya Ekonomi ve Yatırım Forumu” başlıklı bir forumun düzenleneceği, bahse konu forumun bölgesel ve uluslararası şirketler ile iş dünyası temsilcilerine açık olduğu bildirilmekte olup, anılan foruma ilişkin ayrıntılı bilgilere www.leif.ly adresinden erişimin mümkün bulunduğu ifade edilmektedir.

 

9

SANAYİ ÜRÜNLERİNDE GÜMRÜK VERGİLERİNİN ASKIYA ALINMASI UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Sanayi Daire Başkanlıklarından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya almanın, üretimin tüketimi karşılamadığı ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı ifade edilmektedir.

AB ya da Türk firmalarınca 01.07.2020 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin listede yer alan söz konusu ürünlere ilişkin itirazların Ticaret Bakanlığı'na en geç 22.11.2019 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasiuygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmekte olup başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı'ndan evrak kayıt numarası alınmış olması gerektiği belirtilmektedir.

Ek:  Ticaret Bakanlığı'ndan alınan liste ( 89 sayfa)

10

MUHTELİF NARENCİYE SATIŞ İHALESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden alınan yazıda, İşletmelerinin 2019 yılı üretimi tahmini 1.120 Ton Navelina Portakal, 60 Ton Mandarin, 1.350 Ton Greyfurt olmak üzere toplam 2.530 Ton muhtelif narenciye satış ihalesinin 05.11.2019 Salı günü saat 14.00'de İşletmelerinde yapılacağı bildirilmekte olup ihaleye ait ilan örneği ekte yer almaktadır.

EK-2: İlan Örneği

11

HAŞHAŞ TOHUMU İHRACAT BELGESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Hindistan'ın talebi doğrultusunda, haşhaş tohumu ihraç edecek firmalara TMO tarafından, haşhaş tohumunun yurtiçinde yasal olarak üretildiğine ve gıda amaçlı kullanılmasında bir sakınca olmadığına dair ıslak imzalı "Yasal Üretim Sertifikası” hazırlandığı, bu kapsamda üretim sertifikası hazırlanması sırasındaki hizmetler karşılığı olarak; Zirai Karantina ve Zirai Mücadele Müdürlükleri tarafından ihracatçı firmalara verilen Bitki Sağlık Sertifikası bedeli kadar ödeme yapılmasının Genel Müdürlükçe uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, her bir Yasal Üretim Sertifikası için 2019 yılında ödenecek tutarın 63 TL (Altmışüç Türk Lirası) olarak uygulanacağı, ödemenin ihracatçı firmalarca TMO İzmir Şubesi Müdürlüğü'nün TR 67 0001 5001 5800 7300 5776 36 IBAN numaralı hesabına yatırılması ve ödemeye ait banka dekontunun hashas.portal@tmo.gov.tr adresine gönderilmesinin beklendiği bildirilmektedir.

12

BOSNA HERSEK'E YMS İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Saraybosna Ticaret Müşavirliğinin yazısına atıfla Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Bosna Hersek'e yaş meyve ve sebze (YMS) ihracatına ilişkin olarak anılan ülke makamlarınca gerçekleştirilen bitki sağlığı denetimleri neticesinde ülkemiz menşeli 21 ton mandalinanın ithalatına, izin verilen azami seviyenin üzerinde pestisit kalıntısına (Fenvalerat adlı madde) rastlanıldığı gerekçesiyle izin verilmediği belirtilmektedir.

Ülkemizden Bosna Hersek'e gönderilen mandalinalarda son bir yıl içinde üç kez kabul edilebilir seviyenin üzerinde pestisit tespit edildiğinin basında yer aldığı, söz konusu vakaların ülkemiz imajını ve Bosna Hersek pazarında önemli paya sahip olduğumuz YMS ihracatımızı olumsuz etkilediği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Bosna Hersek'e gerçekleştirilen YMS ihracatlarında söz konusu ülkenin bitki sağlık şartlarının sağlanması ve karantina etmenlerinden ari ürün kullanılmasının büyük önem arz ettiği ifade edilmektedir.

13

ABD/İNŞAAT DEMİRİ TELAFİ EDİCİ VERGİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "İnşaat Demiri” ithalatına karşı 15 Eylül 2014 tarihinden bu yana telafi edici vergi (countervailing duty) uygulandığı belirtilmektedir. Bu çerçevede, 1 Kasım 2019 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde, tarafların mevcut telafi edici vergi önlemi kapsamında 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı'na Kasım ayının sonuna kadar başvuruda bulunabilecekleri ve 1 Kasım 2019 tarihli bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-11-01/pdf/FR-2019-11-01.pdf bağlantısından ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınan Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın 7 nci maddesi uyarınca, ihracatçı firmaların talebiyle yürürlükteki sübvansiyon önlemlerine yönelik açılan idari gözden geçirme soruşturmalarında, anılan Uygulama Usul ve Esasları kapsamında yer alan firma desteklerinden yararlanmak isteyen ihracatçı firmaların soruşturmayı yürütecek kuruma başvurularını yapmadan önce hizmet alacakları avukatlık/danışmanlık firmasına yaptırdıkları ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla birlikte üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne başvurarak TİM'in uygun ve Bakanlıklarının olumlu görüşünü alması gerektiği bildirilmektedir.

Ayrıca, Bakanlığın olumlu görüşünü almadan yürürlükte olan sübvansiyon önlemlerinin gözden geçirilmesi için ilgili ülke makamlarına başvuru yapan firmaların, başvuru yaptıkları soruşturma ile bu soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren sonraki 2 yıl boyunca başlatılacak diğer tüm soruşturmalar için mezkur Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki hiçbir destekten faydalanamadığı ifade edilmektedir.

14

IRAK'A DOMATES İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Erbil Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, IKBY Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı, Tarım ve Ormancılık Genel Müdürlüğü tarafından yerli üretimin korunması amacıyla 01.09.2019 tarihinde getirilen domates ithalat yasağının 02.11.2019 tarihinde kaldırıldığı, karpuz, soğan, patates ve salatalık gibi ürünlerden alınan 350 Irak Dinarı tutarındaki mevsimsel ilave vergi uygulamasına da aynı tarihte son verildiği ifade edilmektedir.