SİRKÜLER  (2019/57)

 

 1. 2020 Yılı Avrupa Birliği Gümrük Tarifesi Hakkında Bilgi;
 2. Tahsilat Genel Tebliği (Seri:C Sıra No:4) Hakkında Bilgi; 
 3. Expo West 2020 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi; 
 4. Kahverengi Kokarca Böceği Yeni Koruma Düzenlemeleri Programı Hakkında Bilgi; 
 5. Expocomer 2020 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi; 
 6. Kanada-Anti Damping Önlemi Gözden Geçirme Soruşturması Hakkında Bilgi;
 7. Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması Hakkında Bilgi;
 8. Posidonia 2020 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;
 9. Bulgaristan Varışlı Taşıtlar Hakkında Bilgi;
 10. Ürdün Amman Büyükelçimizin Görüşmeleri Hakkında Bilgi;
 11. Fas-Sıcak Haddelenmiş Sac Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

1
2020 YILI AVRUPA BİRLİĞİ GÜMRÜK TARİFESİ HAKKINDA BİLGİ;
31.10.2019 tarihli L 280 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan gümrük vergisi oranlarını içeren 2658/87 sayılı Konsey Kararına ilişkin düzenleme (Commision Implementing Regulation (EU) 2019/1776) Avrupa Birliği'nin 2020 yılı gümrük tarifesini ve üçüncü ülkelerden yapılacak ithalatlarda  01 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanacağı açıklanmıştır.

Söz konusu karara göre yayımlanan gümrük vergisi oranlarının sanayi ürünleri için Türkiye tarafından da 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle uygulanması beklenmektedir.

İlgili Karar yayımı 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olup, Karara http://publications.europa.eu/resource/cellar/4fdaf64e-fc25-11e9-8c1f-01aa75ed71a1.0006.01/DOC_1 adresinden erişim sağlanabilmektedir.

2
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ:C SIRA NO:4) HAKKINDA BİLGİ;
Tahsilat Genel Tebliği (Seri:C Sıra No:4) 25 Ekim 2019 tarih 30929 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olup, yıllık %22 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranının bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %19 olarak belirlenmiştir. Tebliğin tamamına aşağıda yer alan linkten erişim sağlanabilmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191025-7.htm

3
EXPO WEST 2020 FUARI HAKKINDA BİLGİ; 
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nden alınan bir yazıda, ABD'nin Anaheim kentinde 05-07 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek Natural Products Expo West 2020 Fuarı'na Birliklerince Türkiye milli katılım organizasyonunun düzenlenmesinin planlandığı belirtilmekte olup fuar duyurusu ve başvuruya ilişkin linkler aşağıda yer almaktadır.

Fuar duyurusu Linki: https://bit.ly/31IZgDl

Başvuru Linki: https://bit.ly/2pKX3dp

4
KAHVERENGİ KOKARCA BÖCEĞİ YENİ KORUMA DÜZENLEMELERİ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ; 
Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avustralya Federal Hükümeti Tarım Bakanlığı tarafından 24.10.2019 tarihinde yayınlanan duyuru ile 2019-2020 döneminde "kahverengi kokarca böceği-brown marmorated stink bug (BMSB)" ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin bir parçası olarak "Koruma Düzenlemeleri Programı-Safeguarding Arrangements Scheme"in uygulamaya konulduğu, söz konusu program ile "üretimden Avustralya gümrük bölgesine gelene kadarki süreçte biogüvenlik ve mevsimsel olarak ortaya çıkan haşere riskini yönetebildiği onaylanan firmalara” yönelik olarak halihazırda uygulanmakta olan gümrük işlemleri prosedürüne bir alternatif getirildiği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu Koruma Düzenlemeleri Programı'nın sadece tamamiyle veya genel merkezi itibariyle Avustralya'da mukim firmalar temelinde;

Avustralya dışında tedarik zinciri ve/veya üretim/depolama tesisleri; düz paletler üzerinde veya üzeri açık konteynerlerde olanlar dahil dökme halde sevk edilen eşya; tamamiyle konsolide edilmiş konteynerler ile tamamen dolu vaziyetteki konteynerlerde sevk edilen eşya ve BMSB ile mücadele sezonu boyunca her bir tedarik zinciri üzerinden asgari 50 konteyner veya 5.000 araç/birim halinde ithal edilen eşya kapsamında değerlendirileceği,

Konteynerler içerisinde parsiyel olarak gönderilen eşya; birden fazla tedarikçiden temin edilen ve yine birden fazla ithalatçıya yönelik olarak sevk edilen nitelikteki eşya ile Giant African Snail, Asian Gypsy Moth veya Burnt Pine Longicorn gibi özel düzenlemelerin bulunduğu durumlar için ise, anılan programın değerlendirmeye alınmayacağı ifade edilmektedir.

Bahse konu duyuru ile başvuru belgelerine aşağıdaki adreslerden ulaşılabilmektedir.

http://vww.agriculture.gov.au/import/before/brown-marmorated-stink-bugs/safeguarding

http://www.agrieulture.gov.au/import/industry-advice/2019/169-2019

5
EXPOCOMER 2020 FUARI MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ; 
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda; 25 - 28 Mart 2020 tarihleri arasında Panama'nın Panama City kentinde düzenlenecek olan Expocomer 2020 Fuarının Türkiye milli katılım organizasyonunun üçüncü kez İMMİB organizasyonunda gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

2020 Yılında 38. kez düzenlenecek olan ve ağırlıklı olarak tekstil, inşaat, gıda, içecek, ev ve mutfak eşyaları ile kozmetik sektörüne yönelik olarak düzenlenecek olan genel ticaret fuarını 2018 yılında yaklaşık 16.000 kişinin ziyaret ettiği ve 30 ülkeden 355 firmanın ürünlerini sergilediği belirtilmektedir.

Expocomer 2020 Fuarı milli katılım organizasyonuna ilişkin ayrıntılı duyuru ve katılım şartlarına http://www.ikmib.org.tr/tr/expocomer-2020.html linkinden ulaşılabileceği hususu bilgilerine sunulur.

 
6
KANADA-ANTI DAMPING ÖNLEMI GÖZDEN GEÇIRME SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ; 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Kanada tarafından ülkemiz menşeli “Demir veya Çelikten Borular/İçi Boş Profiller” ithalatına karşı 2003 yılından bu yana uygulanmakta olan anti-damping önlemi kapsamında Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT) ve Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) tarafından nihai gözden geçirme soruşturmaları başlatıldığı ve  CBSA tarafından yürütülen soruşturma neticesinde önlemin sona ermesinin dampingin devamına ya da tekrarına neden olacağına karar verildiği hatırlatılarak CITT tarafından yürütülen soruşturma kapsamında nihai kararın açıklanmış olduğu ve söz konusu önlemin 5 yıl daha devamına karar verildiği belirtilmektedir. Bahse konusu karara https://decisions.citt-tcce.gc.ca/citt-tcce/a/en/423148/1/document.do  bağlantısından ulaşılabilmektedir.

 

7
SANAYİ ÜRÜNLERİNDE GÜMRÜK VERGİLERİNİN ASKIYA ALINMASI UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ; 
T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Sanayi I ve Sanayi II Daire Başkanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı bildirilmektedir. Bu çerçevede, AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2020 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste ekte yer almaktadır.

Yazıda devamla, söz konusu ürünlere ilişkin itirazların Ticaret Bakanlığına en geç 22/11/2019 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği ifade edilmekte olup, başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığından evrak kayıt numarası almış olması gerektiği belirtilmektedir. Başvurulara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/diger-ithalat-politikasi-uygulamalari/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.

8
POSIDONIA 2020 FUARI MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ; 
İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda; Atina / Yunanistan'da 01 - 05 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan POSIDONIA 2020 Uluslararası Gemicilik Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nce 4. kez organize edilmesinin planlandığı belirtilmekte olup bahse konu milli katılım organizasyonuna ilişkin detaylı bilgi ve başvuru formu http://www.iib.org.tr/tr/fuarlar-posidonia-2020.html adresinde yer almaktadır.

 

9
BULGARİSTAN VARIŞLI TAŞITLAR HAKKINDA BİLGİ; 
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün yazısına atıfla İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, gerek Kapıkule gerekse Kapitan Andreevo sınır kapılarında yoğunluğun azaltılarak buralarda oluşan TIR kuyruklarının önüne geçilebilmesine yönelik olarak;

- 18.12.2018 tarihi itibarıyla, bitki karantinası ve veteriner kontrollerine tabi eşya hariç olmak üzere, ülkemiz çıkışlı olan ya da ülkemiz üzerinden Ortak Transit Rejimi veya TIR Karnesi kapsamında taşınan ve Bulgaristan varışlı olan eşyayı taşıyan taşıtların yalnızca Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli kara hudut kapısını kullanarak çıkış yapmalarının,

- Bakanlıklarının 18.12.2018 tarihli yazılarında ise, söz konusu talimatın, yeni bir bildirime kadar Bulgaristan ve Ortak Transit Sözleşmesi kapsamı diğer ülkeler ile Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova varışlılar hariç olmak üzere, bitki sağlığı açısından kontrole tabi eşyayı taşıyan taşıtların, 25.12.2018 tarihi itibarıyla Hamzabeyli Gümrük Kapısını kullanarak çıkış yapmaları şeklinde güncellenmesinin, uygun bulunduğu hususları hatırlatılarak,

Konuya ilişkin olarak Bakanlıklarınca yeniden yapılan değerlendirme neticesinde, yukarıda bahsi geçen uygulamanın yeni bir bildirime kadar durdurulmasının uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

10
ÜRDÜN AMMAN BÜYÜKELÇİMİZİN GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA BİLGİ; 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Amman Büyükelçimizin Ürdün'ün İrbid şehrini ziyareti çerçevesinde İrbid Belediye Başkanı Bani Hani ve İrbid Sanayi Odası Başkanı Hani Abu Hassan ile temaslarda bulunduğu belirtilerek, görüşmelerde dile getirilen aşağıdaki hususlara yer verilmiştir.
 
1- İrbid Belediye Başkanı Bani Hani;
· Vilayetin gelirlerini arttırmak için şehirdeki tarihi eserlerin restorasyonu ile büyük bir şehir pazarı açılması projesi üzerinde çalıştıklarını, bu proje için 1 milyon dinar etüd geliri harcadıklarını, 400 dönüm araziyi istimlak ettiklerini,
· Söz konusu pazarı şehrin kuzeyinde yer alan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yakınında açmayı planladıklarını, bu bölgenin Irak, Suriye, Filistin ve İsrail ulaşım güzergahı üzerinde bulunduğunu,
· Ürdün'ün meyve sebze üretiminin %70-80'inin İrbid'te üretildiği dikkate alındığında pazarın satış imkanlarını artıracağını,
· Proje için İtalya'nın Verona şehrini örnek aldıklarını, proje çalışmaları sırasında ekiplerinin İstanbul'u da ziyaret ettiğini,
· Proje finansmanında uluslararası bir bankadan kredi temin etmek için son aşamaya geldiklerini,
· Projenin istihdam ve şehrin gelir düzeyine büyük katkı sağlayacağını,
· Ayrıca, kırmızı et ve tavuk üretimi için bir çiftlik kurma projelerinin bulunduğunu bu amaçla gerekli istimlakı yaptıklarını, projenin tasarım çalışmalarının devam ettiğini,
· Toplu taşıma hizmetleri için de 2020 yılında 35 adet otobüs alarak 9 hatta ulaşıma başlayacaklarını,
· Yılda 16 megavat elektrik üretecek güneş panelleri projesi üzerinde çalıştıklarını,
· Anılan projelerde Türk firmaları ile çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını,
 
2- İrbid Sanayi Odası Başkanı Hani Abu Hassan ve Oda üyeleri;
· Türkiye'deki sanayi ve ticaret odalarıyla ilişkilerinin geliştirilmesi için desteğimizi beklediklerini,
· Ürdün'ün ABD ile imzalamış olduğu STA kapsamındaki avantajlardan faydalanmak üzere Türk yatırımcılarını beklediklerini, özellikle son bir yılda %25 büyüme gösteren tekstil sektöründe Türk imalatçılarını da görmek istediklerini ifade etmişlerdir.
 

Anılan yazıda devamla, İrbid'in, Ürdün'ün kuzeyinde, toprağın verimli ve her şeyden önemlisi su fakiri ülkede suyun bulunduğu ikinci büyük şehri olduğu, uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen, içinde bir Türk müteahhitlik firmasının da proje üstlendiği önemli su dağıtım kanalları ve boru hatları projelerinin yapımının devam edildiği bölge konumunda bulunduğu, ayrıca, kuzeyde bir üçgen şeklinde yer alan “Mafrak-Jerash-İrbid”in; sanayi, tarım ve tarih/kültür adına önemli merkezlerden Filistin, İsrail ve Suriye'ye geçiş noktası üzerinde bulunması yönüyle lojistik öneme de sahip olduğu belirtilmektedir.

Öte yandan, Amman toplu taşıma projesi kapsamında Türk firmaları tarafından tedarik edilen otobüsler ve kazanılan Amman şehir içi hatların işletimi işi dikkate alınarak, İrbid konusunda otobüs üreticisi firmaların bilgilendirilmesinin ve vakitlice takibinin yapılmasının yararlı olacağının; kırmızı et ve tavuk üretimi konusunda ise bu alanda anahtar teslimi proje üstlenen firmalarımızın bilgi sahibi olmasında fayda bulunduğu hususlarının değerlendirildiği de ayrıca bildirilmektedir.
 
11
FAS-SICAK HADDELENMİŞ SAC KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ; 
Rabat Ticaret Müşavirliğinden alınan bir Yazıya atıfla Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Fas Gümrük İdaresinin internet sitesinde yayımlanan 2l Ekim 2019 tarihli ve 5977/2ll sayılı Gümrük Sirkülerinde, "Sıcak Haddelenmiş Sac” (72.08; 72.11.l3; 72.11.14; 72.11.19; 72.25.30; 72.25.40; 72.26.20.00.11; 72.26.20.00.2l; 72.26.20.00.30; 72.26.20.00.40; 72.26.20.00.5l; 72.26.20.00.52; 72.26.20.00.59; 72.26.91; 72.26.99.90.91; 72.26.99.90.99) ithalatına 22 Ekim 2019 tarihinden itibaren 200 gün boyunca % 25 ek vergi uygulanacağı ifade edilmekte, söz konusu ek vergi ile ilgili olarak tahsil edilen tutarların ve ilişkin KDV'nin gümrük idaresi uhdesinde tutulacağı vurgulanmaktadır.
Öte Yandan, bahse konu Sirkülerde söz konusu ek verginin;
- Sıcak haddelenmiş sac ürünlerinin Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı Sanayi Departmanı tarafından usulüne uygun olarak onaylanmış fatura ile ithal edilmesi.
- Gümrük Sirküleri eki ülke menşeli olarak ithal edilmesi.
- Önlemin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen taşıma belgelerine sahip olup doğrudan ve
münhasır bir şekilde Fas'a ithal edilmesi
hallerinde uygulanmayacağı belirtilmektedir: