2019/56 Azerbaycan-Taşımacıların Karşılaştığı Mağduriyetler Hakkında Bilgi;

Sayın Üyemiz;                           

 

            Bakü Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atfen T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'ne iletilen yazıda;

  • Türkiye-Azerbaycan arasında gerçekleştirilen taşımaların genellikle herhangi bir sözleşme olmadan, şifahen yapılan anlaşmalara istinaden yapıldığının tespit edildiği,
  • Taşımacılık şirketlerinin veya şoförlerim ücretleri tahsil etmeye yönelik olarak mağduriyet yaşamalarına neden olan ve hukuki yola başvurmalarının önünde engel oluşturan bu durumun önüne geçilebilmesini teminen gerekli önlemlerin alınması hususunda ilgili çatı kuruluşlara bildirimde bulunulmasının yerinde olacağının değerlendirildiği,
  • Müşavirliklerine intikal eden benzeri sıkıntılarda taşımacılığa dair bir sözleşme bulunsa dahi, söz konusu metinlerde “yükün boşaltıldığı yerde nakit ödeme” ve benzeri anlam taşıyan hükümlere yer verildiğinin görüldüğü, bu tür durumlarda gümrükler kaynaklı olmamakla birlikte alıcı veya aracı yerel nakliye şirketleri kaynaklı mali sorunlar nedeniyle nakliye şirketlerimizin veya şoförlerimizin ücretlerini tahsil edemediği ve gümrüklerde uzun süreli beklemelerle karşı karşıya kaldıkları durumların ortaya çıkabildiği bildirilmektedir.

            Yazıda devamla Azerbaycan'a taşımacılık yapan şirketlerimizin bir sözleşme karşılığı işi yüklenmesinin yanı sıra, ücretlerin mümkün olduğunca peşin olarak tahsil edilmesinin bahsi geçen mağduriyetler ve beklemeler ile şirketlerimizi için ortaya çıkan zımni maliyetlerin önüne geçilmesi açısından fayda sağlayacağının mütalaa edildiği ifade edilmektedir.