SİRKÜLER  (2019/55)

 

 1. KBIS “Uluslararası Mutfak ve Banyo Fuarı” Hakkında Bilgi;
 2. Greyfurt Kesim ve İhraç Tarihleri Hakkında Bilgi; 
 3. Rusya Federasyonu-Gürcistan Sınırındaki Kuyruklar Hakkında Bilgi; 
 4. 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar Hakkında Bilgi; 
 5. Hindistan Demir Çelik İthalatı Mevzuat Değişikliği Hakkında Bilgi; 
 6. Rusya Federasyonunda Düzenlenen Fuarlarda Uygulanan ATA Karnesi İşlemleri Hakkında Bilgi;  
 7. AB Mevzuatında Değişiklik Hakkında Bilgi;  
 8. ABD'ye İhracat Hakkında Bilgi;  
 9. Zafer Organize Sanayi Bölgesi Hakkında Bilgi;  
 10. Nohut İhracat İhalesi Hakkında Bilgi;  
 11. Irak'ta Düzenlenecek Fuarlar Hakkında Bilgi;  
 12. Moğolistan / Build Mining Fuarı Hakkında Bilgi;
 13. Azerbaycan-Taşımacıların Karşılaştığı Mağduriyetler Hakkında Bilgi;

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

1
KBIS “ULUSLARARASI MUTFAK VE BANYO FUARI” HAKKINDA BİLGİ;
Akdeniz İhracatçı Birliklerinden alınan yazıda; 21-23 Ocak 2020 tarihleri arasında ABD/Las Vegas'ta düzenlenecek olan KBIS “Uluslararası Mutfak ve Banyo Fuarı” Türkiye milli katılımının Birliklerince gerçekleştirileceği,

“2017/4 sayılı Karar” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılım bedelinin yaklaşık %70'inin destek kapsamında olup firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyat üzerinden 107.000 Türk Lirası'na kadar destekleneceği,

Uluslararası KBIS Mutfak ve Banyo Endüstrileri Fuarı'nın kapsadığı Mobilya ve Mobilya yan sanayi ürün grupları için Kuzey Amerika'nın en büyük fuarı olarak bilindiği, Fuarın geçtiğimiz yıllarda 59 farklı ülkeden 40 bini aşkın ziyaretçiye ulaştığı, Fuara sektörde öncü 600'den fazla markanın katılım gösterdiği,

Fuara Birliklerinin Milli katılım organizasyonu altında katılacak firmalar için Katılım bedeline; yer kirası, özel stant konstrüksiyonu, stand genel ve günlük temizlik hizmeti, kataloğa giriş bedeli, internet bağlantısı, ikram (çay-kahve-kurabiye veya çerez ) hizmetlerinin dahil olduğu,  Nakliyeli katılmak isteyen firmalarımız için nakliye işlemlerinin; havayolu- tek yön olarak ve m2 başına 15 kg nakliye limitli olarak yapılacağı,

Fuara Türkiye'nin milli katılımı ile katılmak isteyen firmaların 11.11.2019  tarihine kadar online başvuru formunu doldurmaları gerektiği belirtilmektedir.

Online Başvuru Formu: KBIS LAS VEGAS 2020 FUARI BAŞVURU FORMU

Katılım Bedeli: Tahmini 1113 $/m2 (nakliyeli, bozulabilir ürün hariç, havayolu- tek yön)

                Tahmini 923 $/m2 (nakliyesiz)

Sergilenecek Ürünler: Sektör ,Mutfak ve Banyo Aksesuarları, Sıhhi Tesisat, Armatürler, Banyo Kabinleri, Zemin Kaplama, Ev otomasyonu, Aydınlatma, Doğal Taş, Seramik, Havalandırma, Su Filtrasyon Sistemleri, Mutfak ve Banyo Dolapları, Yapı Malzemeleri, Beyaz Eşya, Mutfak Banyo Teknolojileri, Mobilya Yan Sanayi Ürünlerini kapsamaktadır.

Banka Hesap Bilgileri: Alıcı Adı: Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Banka ve Şube Adı: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi (Şube Kodu :052)

IBAN (Dolar) :          TR40 0001 5001 5804 8000 9271 41

İlgili kişiler: Sultan Bayrak, Aydan Hançer (Dahili:1201,1205)

Mail : fuar@akib.org.tr

2
GREYFURT KESİM VE İHRAÇ TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ;
Akdeniz İhracatçı Birliklerinden alınan yazıda; Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu'nun 22/10/2019 tarihinde Adana-Mersin bölgesinde çeşitli bahçelerde yaptığı incelemeler sonucunda;
 • Ruby Red (Greyfurt) ve Rio Red (Greyfurt) ürünlerinin gerekli olgunluğa eriştiği tespit edilmiş olup, 24/10/2019 tarihi kesim tarihi ve 28/10/2019 tarihi ihraç tarihi olarak belirlendiği bildirilmiştir.
3
RUSYA FEDERASYONU-GÜRCİSTAN SINIRINDAKİ KUYRUKLAR HAKKINDA BİLGİ; 
T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan  yazıda, Rusya Federasyonu Hükümeti''nin 31.10.1988 tarihli ve 1272 sayılı Karayoluyla Uluslararası Taşımacılığın Denetlenmesi Hakkındaki Kararnamesine göre gümrük idarelerinin sınır gümrük noktalarında taşıt kontrolü yapmaya yetkili olduğu, Rusya - Gürcistan sınırında yer alan Verkniy Lars gümrük kapısının uluslararası taşımacılıkta ağırlık boyut kontrollerini (dingil sayısı, aks yükü vd.) yapmaya haiz ekipmana sahip olduğu, gümrük yetkililerinin ağırlık boyut ihlallerinde taşıyıcı veya temsilcisi hakkında idari müeyyide uygulayabileceği, 

Öte yandan dış ticaret erbabının, taşıyıcıların ve temsilcilerinin izin verilen ağırlık miktarı ve boyutlara dikkat etmelerinin Verkniy Lars sınır gümrük kapısında oluşan kuyrukları azaltabileceği, uygulamada ise Rusya'dan Gürcistan yönüne doğru tüm taşıma araçlarının kantar uygulamasına tabi tutularak ağırlık boyut kontrollerinin yapıldığı, bu durumun uzun kuyruklara yol açtığı ve taşımacılarımızın 5 günü aşan sürelerde kuyrukta beklediklerinin tespit edildiği ifade edilmektedir.

4
2019 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR HAKKINDA BİLGİ; 
2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar 24 Ekim 2019 Tarihli ve 30928 Sayılı Resmî Gazete yayımlanmış olup, Çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanan Karar, hayvan hastalığı tazminatı dört yıl süreyle olmak üzere, 2019 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsamaktadır.

Alan bazlı destekler kapsamında mazot ve gübre desteği olarak toplamda dekar başına tahıl ürünleri için 27 lira, bakliyatlar için 26 lira, ayçiçeği için 30 lira, soğan, fındık ve çay için 21 lira, zeytin için 19 lira, dane mısır için 29 lira, çeltik ve pamuk için ise 66 lira destek verilecektir. Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre kg başına yağlık ayçiçeğine 40 TL, mısıra 3 TL, tahıllara 10 TL, zeytinyağına 80 TL, zeytine 15 TL fark ödemesi desteği verilecektir.

Yem bitkileri desteğinde dekar başına sulu yoncaya 90, kuru yoncaya 40 lira, tek yıllık yem bitkilerine 60, silajlık sulu mısıra 100, silajlık kuru mısıra ise 40 lira destekleme verilmesi kararlaştırılmış bulunmaktadır.

Arıcılığa kovan başına 10 lira, şartları karşılayan büyükbaş hayvanlar için 350 lira, saf sütçü ırklar için 600 lira destek verilecektir. Büyükbaş hayvanlar soy kütüğüne kayıtlıysa ek olarak 175'şer lira daha ödenecektir. Küçükbaş hayvancılık yapılan 100 baş üzeri varlığa sahip çiftçilere, 5 bin lira çoban istihdam desteği verilecektir.

İlgili Karar 1.1.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup, Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191024-3.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.

5
HİNDİSTAN DEMİR ÇELİK İTHALATI MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ; 
T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Yeni Delhi Ticaret Müşavirliğinden alınan bilgiye atıfla; Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından alınan ve bir örneği ekte yer alan ithalat mevzuatı değişikliği kararı ile; 72, 73 ve 86. Fasıllarda yer alan ve kararda belirtilen ürünlerin ithalatının "serbest” halden "zorunlu kayda bağlı” hale çevrildiği ve ithalatçıların bu ürünleri 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren SIMS (steel import monitoring system) adlı online sistem vasıtasıyla ithal edebilecekleri bildirilmektedir.
 
6
RUSYA FEDERASYONUNDA DÜZENLENEN FUARLARDA UYGULANAN ATA KARNESİ İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ; 
T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı ile Rusya Federal Gümrük Servisi (FGS) arasında mevcut işbirliği ve çalışma ortamının yasal ve kurumsal bir çerçevede daha etkin olabilmesini sağlamak amacıyla

20 Eylül 2014 tarihinde imzalanan Protokol ile kurulan "Türkiye- Rusya Ortak Gümrük Komitesi”nin üçüncü toplantısının Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Gonca YILMAZ BATUR'un katılımlarıyla 16 Temmuz 2019 tarihinde Moskova'da düzenlendiği bildirilmekte olup söz konusu toplantı öncesinde Ticaret Bakanlığı birimleri ve ilgili kurum ve kuruluşlardan talep edilen gündem önerileri ve Rusya ile gümrük alanında yaşanan sorunlar çerçevesinde toplantıda ele alınan gündem maddelerinden birinin "Uluslararası Deri ve Kürk Eşyası Fuarında ATA Karnesi İşlemleri" olarak belirlendiği belirtilmektedir.

Deri ve Kürk Eşyası Fuarı'na katılan firmalarımızın ATA Karnesi işlemlerinin uzun sürdüğü ve dolayısıyla fuara ürünlerin yetiştirilmesi konusunda sıkıntılar yaşadıkları için ATA Karnesi işlemleri çerçevesinde yapılan çalışmaların hızlandırılması yönündeki destek taleplerinin Ticaret Bakanlığı tarafından FGS'ye aktarıldığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Rusya Federal Gümrük Servisi'nden Bakanlığa iletilen yazıda; ülkemiz ile Rusya Federasyonu Gümrük İdareleri Arasında yapılan üçüncü Ortak Gümrük Komitesi toplantısında görüşülen hususlar kapsamında yapılan incelemede, 1 Ocak 2019-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında ülkemizden gelen 106 adet ATA Karnesinin Vnukovo, Domodedovo, Moskova, Mineralovodsk, Pulkovo ve Sheremetyevo Gümrüklerinde işlem gördüğü ve gümrük incelemesi olmadan ortalama 15 dakikada

işlemlerin sona erdiği bildirilmektedir.

İlaveten, 1 Ocak 2018-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında Sheremetyevo, Mineralovodsk ve Vnukovo Gümrüklerinde işlem gören 27 adet ATA Karnesinde gümrük memurlarınca;

-ATA Karnesi sahibinin imzasının olmadığı,

-Genel listenin uygun doldurulmadığı,

-İhraç ülkesi gümrük idaresi mührünün yer almadığı,

-ATA Karnesi geçerlilik süresinin dolduğu

yönünde uygunsuzlukların tespit edildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemizin Rusya'da gerçekleştirilen fuarlara katılımında ATA Karnesi işlemlerinin hızlı ve doğru bir şekilde tamamlanmasını teminen ihracatçılarımıza yukarıda yer alan tespitlere dikkat edilmesi hususunun hatırlatılmasında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

7
AB MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK HAKKINDA BİLGİ; 
T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, yem ve gıda yasası, hayvan sağlığı ve hayvan refahı kurallarına uyumun doğrulanmasının temini için gerçekleştirilen resmi kontrollere ilişkin 882/2004 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün Avrupa Birliği (AB) tarafından gözden geçirilmiş olduğu, 27 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/625 sayılı AB Resmi Kontroller Tüzüğünün söz konusu Tüzüğün yerini aldığı ve 2017/625 sayılı Tüzük ile getirilen yeni kuralların kademeli olarak uygulanabilir hale geleceği ve ana uygulama tarihinin 14 Aralık 2019 olduğu ifade edilmektedir.

2017/625 sayılı Tüzük kapsamında ülkemizi ilgilendiren temel unsurların aşağıdaki şekilde olduğu bildirilmektedir:

· Söz konusu tüzük yem ve gıda yasası, hayvan sağlığı ve refahı, bitki sağlığı ve hayvansal yan ürünler ile ilgili uyumu doğrulamak için yapılan resmi kontrolleri kapsamaktadır.

· Sınırlarda AB'ye girmeden önce kontrol edilmesi gereken hayvanlar, hayvansal kökenli ürünler, bitkiler ve diğer ürünler üzerinde yapılan kontrollerde ortak kurallar geçerli olacaktır.

· Sınırda sistematik kontrollere tabi olan hayvanlar ve ürünlerin listesi mevcut kurallara dayanacaktır.

· Halihazırda sınır kontrol görevlerini gerçekleştiren sınır denetim noktaları (border inspection posts) ve belirlenmiş giriş noktalarının (designated points of entry) yerini sınır kontrol noktaları ( border control posts) alacaktır.

· Sınır kontrol noktalarında sunulan tüm sevkiyatlar belge kontrollerinden geçecektir. Belirli hayvanlar veya ürünler için riske dayalı olarak belirlenen bir sıklıkta kimlik ve fiziksel kontroller yapılacaktır. Sıklık oranları belirleme ve değiştirme kriterleri Komisyon tarafından belirlenecektir.

· Prensipte tüm kontroller sevkiyatın vardığı sınır kontrol noktasında gerçekleştirilecek olup, Komisyon bu prensipten sapmaların hangi durum ve koşullar altında izin verileceğini belirlemek için yetkilendirilmiştir.

· Üçüncü ülkelerden AB'ye gerçekleştirilecek sevkiyatların önceden bildirilmesi için operatörler tarafından tek bir standart belge olan Ortak Sağlık Giriş Belgesi ( Common Heath Document-CHED) kullanılacaktır. Söz konusu belge örnekleri 14 Ekim 2019 tarihli ve L 261 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2019/1715 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün II sayılı ekinde yer almaktadır.

Bunlara ilaveten, 2017/625 sayılı Tüzük ile belirlenen kuralların uygulanmasına ilişkin olarak;

· AB'ye giriş yapan bazı hayvan ve ürün kategorilerinde sevkiyatların ön bildirimine ilişkin 2019/1013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü,

· Ahşap ambalaj malzemelerinin resmi kontrollerine ilişkin Yetki Devrine Dayanan Komisyon Tüzüğü,

· AB'ye giriş yapan bazı hayvan ve ürün kategorilerinde kimlik ve fiziksel kontrollerin sıklık oranlarının yeknesak uygulanmasında kuralların tespitine ilişkin taslak Komisyon Uygulama Tüzüğü hakkında AB'nin Dünya Ticaret Örgütü'ne yaptığı sağlık ve bitki sağlığı bildirimlerinin birer örnekleri ekte yer almaktadır. Bildirime konu olan söz konusu mevzuatın bazı istisnalar haricinde 14 Aralık 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacağı bildirilmektedir.

8
ABD'YE İHRACAT HAKKINDA BİLGİ; 
T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından yapılan açıklamaya atıfta bulunularak, ABD'nin "1974 Ticaret Kanununun 301. Bölümü”ne dayandırdığı ve başta havacılık sektörü olmak üzere çeşitli sektörlerde Avrupa Birliği üyesi ülkelere yönelik gerçekleştirdiği soruşturma neticesinde söz konusu ülkelerden ithal edilen yaklaşık 160 farklı ürün grubuna yönelik 18 Ekim 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere %10-%25 oranında değişen ilave vergi uygulaması getirdiği bildirilmektedir.

Söz konusu ürünlerin ve ilave vergi oranlarının yer aldığı açıklama ekte sunulmakta olup bu karar ile açıklamada yer alan AB üyesi ülkelerin ABD pazarında rekabetçiliği azalırken, ülkemiz ihracatçı firmalarının söz konusu pazarda rekabet avantajı elde edeceğinin düşünüldüğü belirtilmektedir.

Ürün listesi için tıklayınız...

9
ZAFER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ HAKKINDA BİLGİ; 
Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23/10/2019 tarih 235-02495 sayılı yazıda; Ülkemizde yerli ve yabancı yatırımcılara sunulmak üzere özellikle büyük ölçekli yatırım alanlarının üretilmesinde zorlukların yaşandığı, bu sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla 2017 yılında kuruluş süreci tamamlanan Zafer OSB'nin 1. etabının 2.289.200 m2 ve 2. etabının 1.316.181 m2 olmak üzere, toplamda 3.605.381 m2 sanayi parseli ile yaklaşık 15 milyon m2'ye genişleme alanına sahip bulunduğu,  Zafer OSB'nin coğrafi konumu, desantralizasyon yaşayan sanayiye doymuş şehirlerimize olan yakınlığı, ülkemizin en batısında yer alıp en yüksek vade ve oranlarda destek sunmasıyla oldukça cazip bir yatırım alanı olduğu, elektrik, su, doğalgaz ve telekomünikasyon gibi temel ihtiyaçlara yönelik altyapısının 2020 yılında tamamlanmasının öngörüldüğü ve bahse konu özellikleri ile büyük ölçekli yatırım projelerine önemli bir yatırım alanı alternatifi oluşturacağı ifade edilmektedir.
 
10
NOHUT İHRACAT İHALESİ HAKKINDA BİLGİ; 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından, 22.015,497 (+/-%5) MT Nohut (dökme 14.915,497 MT Naturel, çuvallı 7.100 MT Boylanmış-50 kg çuvallı) ihracatı için 05.11.2019 Salı günü saat 10.30'da TMO Genel Müdürlüğü'nde ihale yapılacağı belirtilmekte olup, ihale şartları ve ekleri Genel Seketerliğimizden temin edilebilecek olan nohut ihracat ihalesine sadece yurt dışında yerleşik firmaların katılabileceği ve isteklilerin ihaleye doğrudan veya Türkiye'de bulunan temsilcilikleri aracılığıyla da katılabilecekleri ifade edilmektedir.
 
11
IRAK'TA DÜZENLENECEK FUARLAR HAKKINDA BİLGİ; 
T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda aşağıda bilgileri yer alan fuarların duyurusunun ilgilenebilecek firmalara duyurulması gerektiği belirtilmiş olup, bununla birlikte, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine

İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım

sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği hatırlatılmaktadır.

Fuar Adı: Finans ve Bankacılık Hizmetleri Fuarı
Tarih: 25-27 Ocak 2020
Yer: Bağdat/Irak
İletişim: +9647712658333, ahmed.aljader@frontier-exchange.com
 
Fuar Adı: Irak Bankalar, Yatırım ve Sigorta Fuarı
Tarih: 18-21 Mart 2020
Yer: Bağdat/Irak
İletişim: +9647734458881, +964773300224, info@pyramidsfaireg.com,
Irak@pyramidsfaireg.com, ihaab.a@almada-group.com
 
Fuar Adı: 7. Irak Enerji Fuarı ve Konferansı
Tarih: 20-22 Nisan 2020
Yer: Bağdat/Irak
İletişim: eng.shahal@bg-iq.net +9647712782919, +9647905984770
12
MOĞOLİSTAN / BUILD MINING FUARI HAKKINDA BİLGİ; 
T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan Ulanbator Ticaret Müşavirliğinin bir yazısında, Moğolistan Yol ve Ulaşım Kalkınma Bakanlığı, Moğolistan Enerji Bakanlığı ve Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda ve Expo Mongolia LLC firması organizatörlüğünde, 14-16 Nisan 2020 tarihlerinde Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da inşaat, yol, yenilenebilir enerji ve madencilik alanlarında uluslararası bir fuar olan “Build Mining” fuarının düzenleneceği bildirilmiştir.

Aynı yazıda , “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri'nde yer alması gerektiği de belirtilmektedir.

13
AZERBAYCAN-TAŞIMACILARIN KARŞILAŞTIĞI MAĞDURİYETLER HAKKINDA BİLGİ; 
Bakü Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atfen T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'ne iletilen yazıda;

- Türkiye-Azerbaycan arasında gerçekleştirilen taşımaların genellikle herhangi bir sözleşme olmadan, şifahen yapılan anlaşmalara istinaden yapıldığının tespit edildiği,

- Taşımacılık şirketlerinin veya şoförlerim ücretleri tahsil etmeye yönelik olarak mağduriyet yaşamalarına neden olan ve hukuki yola başvurmalarının önünde engel oluşturan bu durumun önüne geçilebilmesini teminen gerekli önlemlerin alınması hususunda ilgili çatı kuruluşlara bildirimde bulunulmasının yerinde olacağının değerlendirildiği,

- Müşavirliklerine intikal eden benzeri sıkıntılarda taşımacılığa dair bir sözleşme bulunsa dahi, söz konusu metinlerde “yükün boşaltıldığı yerde nakit ödeme” ve benzeri anlam taşıyan hükümlere yer verildiğinin görüldüğü, bu tür durumlarda gümrükler kaynaklı olmamakla birlikte alıcı veya aracı yerel nakliye şirketleri kaynaklı mali sorunlar nedeniyle nakliye şirketlerimizin veya şoförlerimizin ücretlerini tahsil edemediği ve gümrüklerde uzun süreli beklemelerle karşı karşıya kaldıkları durumların ortaya çıkabildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla Azerbaycan'a taşımacılık yapan şirketlerimizin bir sözleşme karşılığı işi yüklenmesinin yanı sıra, ücretlerin mümkün olduğunca peşin olarak tahsil edilmesinin bahsi geçen mağduriyetler ve beklemeler ile şirketlerimizi için ortaya çıkan zımni maliyetlerin önüne geçilmesi açısından fayda sağlayacağının mütalaa edildiği ifade edilmektedir.