2019/54 Görüş ve Teklifler Hk.

            Sayın Üyemiz;                           

 

            Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı niteliklerini sektörel bazda ortaya koyacak çalışmalar yapılmakta olduğu, bu ihtiyacın giderilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulamasının planlandığı bildirilmektedir.

            Aynı yazıda, söz konusu planlama ve hedefler doğrultusunda insan kaynağı niteliklerinin artırılmasına yönelik çalışmaların Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) kararları arasında da Çalışma Hayatı başlığı altında 4 nolu eylem önerisi içerisinde “Yenilikçi teknolojiler üzerinde çalışan firmalarla imalat sanayi arasındaki işbirliği altyapısının güçlendirilmesi amacıyla dijital dönüşümü destekleyen, yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap veren insan kaynakları yetkinliklerinin geliştirilmesi ve dönüştürülmesi” şeklinde yer aldığı iletilmektedir. Bu kapsamda sanayide ihtiyaç duyulan alanlarda hazırlanacak tezlerde belirlenecek başlıklarda; 11. Kalkınma Planında yer alan sektörler (Kimya, İlaç-Tıbbi Cihaz, Makine - Elektrikli Teçhizat, Otomotiv, Elektronik, Raylı Sistem Araçları) öncelikli olacak şekilde tez havuzu konularının belirlenmesi planlanmaktadır.

            YOİKK kararları arasında, Çalışma Hayatı başlığı altında 4 nolu eylem önerileri içerisinde de yer aldığı üzere, halihazırda sanayide çalışan kişilerin ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda, üniversitelerin bünyelerinde bulunan sürekli eğitim merkezlerinde verilecek kısa süreli (72 saate kadar) eğitimler ile yetkinliklerinin arttırılmasının hedeflendiği aktarılmaktadır.

            Bu bağlamda, üyelerimizin dijital dönüşümü destekleyen çalışmalarda insan kaynağı yetkinliklerinin artırılması ve YOİKK kararlarında yer alan eylemler çerçevesinde; lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim düzeyinde çalışılması gerektiği değerlendirilen projelerin/problem alanlarının Ek 1'de ve sürekli eğitim merkezlerinde verilmesi istenen eğitim başlıklarının Ek 2'de yer alan tablolara uygun şekilde doldurularak 6 Kasım 2019 Cuma gününe kadar TİM'e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize mail ( selenakman@dkib org tr ) veya faks (0462 326 94 01) yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

            Bilgileri ve gereğini rica ederim.

 

Ek-1 Sektör Talepleri Tablosuna ulaşmak için tıklayınız
Ek-2 Sürekli Eğitim Merkezleri Talepleri Tablosuna ulaşmak için tıklayınız