SİRKÜLER  (2019/53)

 

  1. Kesim İhraç Tarihleri Hakkında Bilgi;
  2. 2019 Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri Hakkında Bilgi; 
  3. UL Sertifikası Hakkında Bilgi; 
  4. Kanada'ya İhracat Hakkında Bilgi; 
  5. Irak Lojistik Kısıtlamalar Hakkında Bilgi; 

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

1
KESİM İHRAÇ TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ;
Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonunca, Adana-Mersin Bölgesindeki muhtelif bahçelerde yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki ürünlerin gerekli olgunluğa eriştiği tespit edilmiş olup,
  • Navelina (Portakal) için 17/10/2019 tarihinin kesim ve 21/10/2019 tarihinin ihraç tarihi,
  • M.Seedles (Altıntop) için 18/10/2019 tarihinin kesim ve 24/10/2019 tarihinin ihraç tarihi,

olarak belirlendiği bildirilmiştir.

 

2
2019 DESİGN TURKEY ENDÜSTRİYEL TASARIM ÖDÜLLERİ HAKKINDA BİLGİ;
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda; TURQUALITY® marka desteğinin 2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nın Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" ile 2015/9 sayılı "Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar" kapsamında yürütüldüğü ve dünyanın ilk devlet destekli marka geliştirme programı olduğu bildirilmektedir.

Aynı yazıda devamla; ülkemizde tasarım farkındalığını yükseltmek üzere Ticaret Bakanlığı, TİM ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun (ETMK) katkılarıyla "Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri" organizasyonun sekizincisinin, 14-17 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye Tasarım Haftası kapsamında Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgiyewww.designturkey.org.trsitesinden ulaşılabilmektedir.

 

3
UL SERTİFİKASI HAKKINDA BİLGİ; 
Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda; ihracatçı firmalarımızca Amerika Birleşik Devletleri (ABD) pazarına girişte engel teşkil ettiği gerekçesi ile Underwrites Laboratories (UL) tarafından sağlanan “UL Sertifikası”nın Bakanlığımız ihracat destekleri kapsamına alınmasının talep edildiği belirtilerek, talebe ilişkin Bakanlıktan alınan cevabi yazı özetlenmektedir. Buna göre;

- ABD'de sertifikasyon sisteminin, merkezi hükümet tarafından yürütülmeyip, eyaletlerin inisiyatifinde bulunduğu,
- UL Sertifikasının birkaç eyalet (Florida ve 4 eyalet) dışında ABD pazarında zorunlu olmamakla birlikte, sertifikanın tüketicide yüksek kalite göstergesi olarak bir algı oluşturduğundan sertifikalı ürünlerin tercih edildiği,
- UL markasının ülkemizdeki TSE markası gibi ürün güvenliği bakımından önem arz eden bir marka durumuna geldiğinin ifade edildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, ülkemizde UL Sertifikası veren bir laboratuvar bulunmamakla birlikte, bu konuda danışmanlık hizmeti veren firmaların olduğu, söz konusu danışmanlık hizmeti kapsamında teslim alınan numunelerin UL Laboratuvarlarına gönderildiği, laboratuvar sonuçlarına göre uygun ürünlere UL Sertifikası düzenlendiği, bu kapsamda, ürün inceleme sürecine göre değişiklik arz etmekle birlikte asgari 20.000 Avro'dan başlayan fiyatlandırmaların Underwrites Laboratories'in ABD'deki merkezi tarafından tespit edildiği hususları da ayrıca belirtilmektedir.

Ayrıca, UL Sertifikasının 2014/8 sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin Ek-5 listesinde bulunduğu, bu nedenle Sertifika bedelinin Bakanlık tarafından sağlanan destek kapsamında bulunduğu bildirilmektedir.

 

4
KANADA'YA İHRACAT HAKKINDA BİLGİ; 
Ottava Ticaret Müşavirliğinin bir yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Kanada'nın yaklaşık l,l milyar ABD Doları tutarındaki yaş meyve ve sebze sektörünün büyük bölümünü kontrol eden ve toplam yaş meyve ithalatının %90'ından fazlasını gerçekleştiren 400 üyeli CPMA-Canadian Produce Marketing Association (Kanada Ürünü Pazar|ama Birliği) tarafından, diplomatik temsilciliklere yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına iştirak edildiği belirtilmekte olup, söz konusu toplantıya ilişkin bahse konu Müşavirliğimizce hazırlanan bilgi notları ve ekleri ilişikte yer almaktadır.

Ottava Ticaret Müşavirliği Bilgi Notu

 

5
IRAK LOJİSTİK KISITLAMALAR HAKKINDA BİLGİ; 
Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, her yıl Irak-Kerbela'da düzenlenen "Erbain" törenleri nedeniyle bir takım lojistik kısıtlamaların gündeme geldiği; bu çerçevede lojistik sektöründen edinilen ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimindeki ilgili kurumlardan teyit edilmeye çalışılan haberlere göre, bu yılki Erbain Törenleri nedeniyle 14-20 Ekim 2019 tarihleri arasında Kuzey Irak ile güney bölgeler arasındaki yük taşımacılığına dair lojistik faaliyetlerin tatil edilerek sadece küçük araç ve yolcu taşımacılığına izin verildiği, muhtemelen 25 Ekim 2019 tarihinde de Kerbela'da büyük bir anma töreni etkinliği yapılacağından söz konusu tarihte de lojistik faaliyetlerin kısıtlanacağı bilgisinin alındığı belirtilmektedir.