SİRKÜLER  (2019/52)

 

 1. İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Bilgi;
 2. Kesim İhraç Tarihleri Hakkında Bilgi; 
 3. 2020-2021 Dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkeler Hakkında Bilgi; 
 4. Bağdat'ta Düzenlenmesi Planlanan Tarım Fuarı Hakkında Bilgi; 
 5. 13.Elazığ Orcik Festivali ve Bağ Bozumu Şenlikleri'ne Davet Hakkında Bilgi; 
 6. Fas Korunma Önlemi Soruşturması-Sıcak Haddelenmiş Sac Hakkında Bilgi;
 7. Azerbaycan / Şikayet Hakkında Bilgi;
 8. Lübnan Gümrük Vergisi Artışı Hakkında Bilgi;
 9. 2019 Ürünü Aflatoksinli Kuru İncir Oranı İmha Edilmesi ve AB Geri Bildirimleri Hakkında Bilgi;
 10. Dünya Helal Zirvesi 2019 ve 7. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo Hakkında Bilgi;
 11. 2019-38 Sayılı Genelge/Gümrük Fazla Mesai İşlemleri Hakkında Bilgi;
 12. Türk – Kırım Ekonomik Forumu Hakkında Bilgi;
 13. Foodex Japan 2020 Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

1
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  ile sarımsak ithalatında uygulanmakta olan gözetim uygulamasına esas alınan Ton başına ABD Doları olarak uygulanmakta olan Gümrük Kıymetleri düşürülmüş olup bahse konu Tebliğ değişikliğine aşağıda yer verilmiştir.

“MADDE 1 – 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)'in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Ton*)

0703.20

Sarımsaklar (Kuru Sarımsak)

2.000

0712.90.90.00.11

Sarımsak (işlem görmüş bütün veya parça halinde olan)  

3.000

*Ton: Brüt ağırlık”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.”

 

2
KESİM İHRAÇ TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ;
Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda, Turunçgil Kesim İhraç komisyonunca Adana-Mersin Bölgesinde çeşitli bahçelerde yapılan incelemeler sonucunda;
 • Fukumoto Portakalın 12 Ekim 2019'dan itibaren kesimine, 17 Ekim 2019'dan itibaren İhracına
 • Dobası Beni Mandarinin  12 Ekim 2019'dan itibaren kesimine, 17 Ekim 2019'dan itibaren İhracına
 • Satsuma Mandarinin 13 Ekim 2019'dan itibaren kesimine, 18  Ekim 2019'dan itibaren İhracına müsaade edildiği,

Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda ise Hasat ve İhraç Tarihini Belirleme Komisyonu tarafından İzmir ve Aydın illerine bağlı ilçe ve beldelerde yer alan bahçelerde yapılan incelemeler sonucunda;

 • Ege Bölgesi ürünü Satsuma Mandarinin 15 Ekim 2019'dan itibaren kesimine, 18 Ekim 2019'dan itibaren de ihracına müsaade edildiği bildirilmektedir.

 

3
2020-2021 DÖNEMİ HEDEF VE ÖNCELİKLİ ÜLKELER HAKKINDA BİLGİ; 
T.C. Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 'nden alınan yazıda, Pazara Giriş Komitesi'nin 10. Toplantısı'nın İhracat Genel Müdürü Ö.Volkan AĞAR başkanlığında 27 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirildiği ve Pazara Giriş Komitesi üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri çerçevesinde 2020-2021 dönemi Hedef ve Öncelikli Ülkeler listesinin aşağıdaki şekilde belirlenmesinin kararlaştırıldığı bildirilmektedir.

Hedef Ülkeler: Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti, Etiyopya, Fas, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Şili ve Rusya.

Öncelikli Ülkeler: Almanya, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Çekya, Demokratik Kongo, Endonezya, Fildişi Sahili, Filipinler, Fransa, Gana, Gürcistan, İran, İtalya, Kanada, Katar, Kazakistan, Mısır, Nijerya, Pakistan, Polonya, Romanya, Senegal, Sırbistan, Tanzanya, Ukrayna ve Vietnam.

 

4
BAĞDAT'TA DÜZENLENMESİ PLANLANAN TARIM FUARI HAKKINDA BİLGİ; 
T.C Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Mecd-El Amal Uluslararası Fuar ve Konferanslar Düzenleme Şirketi'nin, 14-21 Mart 2020 tarihleri arasında Uluslararası Bağdat Fuar alanında "Tarım Makineleri ile Tarımsal ve Hayvansal Üretim Besini” için 12. Tarım Fuarı'nın (Tarım Haftası) düzenleneceği bildirilmektedir. Bu hususta, Mecd El-Amal Uluslararası Fuar ve Konferanslar Düzenleme Şirketi'nin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Mecd El-Amal Uluslararası Fuar ve Konferanslar Düzenleme Şirketi:

E-posta: eng.shahal2016@gmail.com; info@bg-iq.net

Web sitesi: http://www.bg-iq.net/fair.html

Telefon: +964 7712782919, +964 7905984770

 

5
13.ELAZIĞ ORCİK FESTİVALİ VE BAĞ BOZUMU ŞENLİKLERİ'NE DAVET HAKKINDA BİLGİ; 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınan yazıda; 12-13 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan “13.Elazığ Orcik Festivali ve Bağ Bozumu Şenlikleri” ne Birliğimize üye olan ve meyve ihracatı yapan tüm firmalarımızın davetli olduğu belirtilmektedir.

Bilgi için: Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası: 0 424 218 35 00, eyalin@elazigtso.org.tr

 

6
FAS KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI-SICAK HADDELENMİŞ SAC HAKKINDA BİLGİ; 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Fas tarafından "Sıcak Haddelenmiş Sac" ithalatına karşı 29 Mayıs 2019 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesine bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatıldığı; bu kapsamda Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanlığı tarafından DTÖ Korunma Tedbirleri Komitesi'ne yapılan ve 4 Ekim 2019 tarihinde DTÖ tarafından yayımlanan ekli bildirimde, anılan ülkenin mezkûr üründe Fas Resmi Gazetesi'nde yayımlanma tarihinden itibaren 200 gün süreyle % 25 oranında geçici korunma önlemi uygulayacağı bildirilmiştir.

Yazıda devamla, anılan 27 Eylül 2019 tarihli 20/19 sayılı kamuoyu duyurusu ile "Sıcak Haddelenmiş Sac" ithalatına karşı taraflarınca yürütülmekte olan korunma önlemi soruşturması kapsamında ilgili tarafların 14 Ekim 2019 tarihine kadar yapacağı başvuru üzerine bir kamu dinleme toplantısı düzenlenebileceği belirtilmiş; bu çerçevede, kamu dinleme toplantısının düzenlenmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından talepte bulunulduğu ve toplantı düzenlenmesini talep eden firmalarca da Bakanlığa başvuru yapılmasında fayda görüldüğü iletilmiştir.

 

7
AZERBAYCAN / ŞİKAYET HAKKINDA BİLGİ; 
T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Bir Türk vatandaşının, Remish Ceferov isimli bir Azerbaycan vatandaşına ait nakliye firması ile ülkemizden Kazakistan'a mobilya gönderilmesi hususunda anlaştığı, firmaya ait tırın yanlış güzergah kullanarak Ukrayna üzerinden Rusya Federasyonu'na giriş yapmasından dolayı 5.750 Dolar ceza ödediği, Kazakistan'da da yapılan hatalı ön beyan sebebiyle maddi ve manevi zarara uğradığı, Nur-Sultan Gümrüğü'nde işlemlerin tamamlanmasından sonra Ceferov'un tırda bulunan yükü kendisinin tanıdığı bir firmaya ait olan bir depoya boşaltıp, ilave 7.750 Dolar ödenmediği takdirde deponun adresini bildirmeyeceğini söylemesi üzerine söz konusu meblağın kendisine ödendiği ve ancak depoda bulunan mobilyaların hasara uğradığının tespit edildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Remish Ceferov'un birçok yerli nakliye firmasını aynı şekilde dolandırdığı ve adı geçenin, yaşanan olayların Bakü Büyükelçiliğimize aktarıldığını öğrendikten sonra vatandaşımızı tehdit etmeye başladığı, diğer yandan, Dışişleri Bakanlığınca dosyaların tetkikinden Remish Ceferov'un 5 Eylül 2019 tarihinde bir yıllık taşımacılık vizesi almak için Bakü Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi'ne müracaat ettiği, ancak adı geçenin ibraz etmiş olduğu seyahat sigorta belgesinin sahte olduğu ve firmanın Azerbaycan Uluslararası Nakliyeciler Derneği üyeliğinin de iptal edildiğinin tespit edildiği belirtilmektedir.

 

8
LÜBNAN GÜMRÜK VERGİSİ ARTIŞI HAKKINDA BİLGİ; 
T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye ihracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Lübnan tarafından bazı ürünlere ilişkin gümrük vergisi artışının 26/09/2019 tarihli Lübnan Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun görülen Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Kararnamesi ile (Decree No 5497) yürürlüğe girdiği, bisküviler (1905.31) ve tüketiciye yönelik ambalajlardaki deterjanlar (3402.20) için 16/05/2018 tarihli ve 23 sayılı Karar ile getirilen ithalat yasaklamasının kaldırılmış olduğu, her iki üründe de bunun yerine gümrük vergisinin 10 puan arttırıldığı (bisküviler için yeni vergi oranı yüzde 30, deterjanlar için yine yüzde 30),

Öte yandan, söz konusu düzenlemenin 4'üncü maddesi ile fatura kontrolü uygulamasının getirildiği, Beyrut Ticaret Müşavirliğince, ithalatta Lübnan Gümrüğüne sunulan belgeler arasındaki faturaların ihracat ülkesinde tasdik edilip o ülkedeki Lübnan Büyükelçiliği/Konsolosluklarından onaylanmasını aramak şeklinde bir uygulamaya geçildiği ve sadece ilgili kararda sayılan ürünler için değil tüm ithal ürünleri için faturanın çıkış ülkesinde tasdikinin aranmaya başlandığı bilgisine ulaşıldığı bildirilmektedir.

Mezkur yazıda devamla, Beyrut Ticaret Müşavirliğince, Trablus Gümrükleri ve ilgili kararı yürürlüğe koyan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile konuya ilişkin olarak irtibata geçildiği ve temas edilen yetkililer tarafından;

 • Tüm ithal ürünler için faturanın çıkış ülkesinde tasdikinin aranmaya başlandığı,
 • Ülke ve ürün ayrımı yapılmaksızın başlatılan uygulamanın büyük karışıklık yarattığı, bu nedenle sorunu çözmek için ilgili kurumlar arasında koordinasyon yapılmakta olduğu,
 • Karışıklık çözülene kadar fatura tasdikine dair sirkülerin uygulamasının şimdilik geçici bir süre askıya alındığı (gümrüklerden edinilen gayrı resmi bilgi) yönünde bilgi verildiği belirtilmektedir.

 

9

2019 ÜRÜNÜ AFLATOKSİNLİ KURU İNCİR ORANI İMHA EDİLMESİ VE AB GERİ BİLDİRİMLERİ HAKKINDA BİLGİ; 
Ege İhracatçı Birliklerinden alınan yazıda, 2019/20 sezonunda Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yetkililerine teslim edileceği 2019 ürünü kuru incirlerde aflatoksin oranının % 0,7 olması ve yeni mahsul ürünlerin 03 Ekim 2019 tarihi itibariyle firmalardan teslim alınmaya ve imha edilmeye başlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede "Aflatoksinli Kuru İncirlerin İşletmelerde Kontrolü, Teslim Alınması, İmha Edilmesi ve Geri Ödemeye İlişkin Uygulama Şartnamesi” ile "Ödeme ve Devir Dilekçe” örnekleri ekte yer almaktadır.

Diğer yandan, Avrupa Birliği belirli tarım ürünlerinin ithalatında uyguladığı denetimlerde analiz kontrol sıklığının arttırılması veya azaltılması yönündeki çalışmalarında AB Hızlı Alarm sistemi kapsamında alınan geri bildirim sayılarındaki değişimleri göz önünde bulundurduğu bildirilmektedir. Bu açıdan 2018/19 sezonunda bir önceki sezona göre Aflatoksin ve Okratoksin bulaşıklığı nedeniyle ülkemiz menşeli kuru incirler için alınan AB Hızlı Alarm Bildirim sayılarındaki düşüşün 2019/20 sezonunda da devam etmesinin sektör açısından büyük önem arz etmekte olduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede, kuru incir ihraç partilerinin hazırlığında Aflatoksin ve Okratoksin kontrollerinde azami hassasiyetin gösterilmesi, başta Avrupa Birliği olmak üzere ihraç pazarlarımızda yaşanması muhtemel sıkıntıların önüne geçilmesini sağlayacağı bildirilmektedir.

 

10
DÜNYA HELAL ZİRVESİ 2019 VE 7. İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI HELAL EXPO HAKKINDA BİLGİ; 
T.C. Helal Akreditasyon Kurumu'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 'nden alınan yazıda, Dünya Helal Zirvesi 2019 ile 7. İslam İşbirliği (İİT) Teşkilatı Helal Expo etkinliğinin, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek himayelerinde 28 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenleneceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda 13 Eylül 2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda, kurum ve kuruluşların söz konusu programa verebilecekleri katkılar üzerinde durulduğu, kurumların yurtiçi ve yurtdışındaki paydaşlarını ve iş ortaklarını söz konusu organizasyon hakkında bilgilendirmeleri ve etkinliklere katılım sağlanması konusunda girişimler gerçekleştirmeleri yönündeki beklentilerinin iletildiği ifade edilmektedir.

Ayrıca tanıtımlarda kullanılmak üzere organizasyona ilişkin sunum ve farklı dillerde hazırlanmış tanıtım materyalleri iletilerek organizasyona ilişkin tanıtımların katılımcılar açısından yararlı olabileceği belirtilmiştir. Söz konusu tanıtım dokümanlarına http://www.dkib.org.tr/files/downloads/sirkuler/dunya_helal_zirvesi.pdf adresinden ulaşılabilir.

 

11
2019-38 SAYILI GENELGE/GÜMRÜK FAZLA MESAİ İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ; 
Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ülkemizin ihracat hedefleri ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak uygulamaya geçirilen İhracat Ana Planı kapsamında, ihracat ve bağlantılı çıkış işlemlerinde zaman kayıplarını ve maliyetleri azaltmak amacıyla hazırlanan ve bir örneği ilişik bulunan 2019/38 sayılı Genelgenin yayımlandığı, söz konusu Genelge kapsamında, ihracat ve bağlantılı çıkış işlem1eri için aşağıdaki listede yer alan gümrük müdürlüklerinin normal çalışma saatlerine ilave olarak iki saat daha açık bulundurulması ve bu ilave süre içerisinde yükümlülerce yapılan fazla mesai başvurularının da ilgili gümrük müdürlüklerince işleme konularak hizmet verilmesinin uygun bulunduğu ifade edilmektedir. 

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

İL

NÖBETÇİ GÜMRÜK

ERENKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL

İLAVE  2 SAAT

A.H.L. KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL

İLAVE  2 SAAT

AMBARLI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL

İLAVE  2 SAAT

İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR

İLAVE  2 SAAT

MERSİN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

MERSİN

İLAVE  2 SAAT

GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA

İLAVE  2 SAAT

DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ

İLAVE  2 SAAT

DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ

İLAVE  2 SAAT

 

12
TÜRK – KIRIM EKONOMİK FORUMU HAKKINDA BİLGİ; 
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden iletilen yazıda Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan aldıkları yazıda, 1 Ekim 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlendiği belirtilen Türk - Kırım Ekonomi Forumu'ndan bahisle, bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin hem Ukrayna'nın hem de uluslararası hukuk ve yasaların büyük bir ihlali olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Özerk Kırım Cumhuriyeti ve Sevastopol kentinin işgalini tanıma politikasına aykırı olduğunun ifade edildiği belirtilmektedir.
 
13
FOODEX JAPAN 2020 FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ; 
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda; Japonya'nın Chiba kentinde, 10-13 Mart 2020 tarihlerinde Makuhari Messe (Nippon Convention Center)'de düzenlenecek Foodex Japan 2020 - 45. Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun EİB Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

2020 Yılında 45.'si düzenlenecek olan Foodex Japan 2020 Fuarı'nın, gıda ihtiyacının sadece %40'ını kendisi karşılayabilen ve bu nedenle yılda yaklaşık 80 milyar $ tutarında gıda ithalatı yapan 128 milyon nüfuslu Japonya'da düzenleneceği; bölgedeki diğer ülkelerin gıda pazarına da hitap eden bir özellik taşıdığı; 2019 yılında fuara 94 ülke ve bölgeden 1.244'ü Japon, 2.072'si yabancı olmak üzere 3.316 firmanın katıldığı ve ziyaretçi sayısının 80.426 olarak gerçekleştiği ifade edilmektedir (http://www.jma.or.jp/foodex/en/).

Söz konusu fuara ilişkin detaylı bilgiye aşağıda yer alan adresten ulaşılabilmektedir. http://www.egebirlik.org.tr/duyurular.asp?Sektor=6&HID=2196275432019924104414