SİRKÜLER  (2019/49)

 

 1. Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Hakkında Bilgi;
 2. Brexit Kapsamında Türkiye-Birleşik Krallık İlişkileri Konferansı Hakkında Bilgi; 
 3. Sırbistan-Türkiye İş Forumu  Hakkında Bilgi; 
 4. Starruby (Altıntop) Kesim İhraç Tarihleri Hakkında Bilgi; 
 5. Hindistan-Yeni Delhi 3. World Trade Expo Fuarı Hakkında Bilgi; 
 6. Fas Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;  

Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

1
TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;
Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ 7/9/2019 tarih 30901 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup bahse konu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190927-4.htm

 

2
BREXİT KAPSAMINDA TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK İLİŞKİLERİ KONFERANSI HAKKINDA BİLGİ;
Brexit kapsamında ikili ticaretimizde oluşabilecek riskler ve fırsatlar konusunda Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımı ve Meclisimiz koordinasyonunda, 18 Ekim Cuma günü saat 10:00'da Dış Ticaret Kompleksi Ömer Halisdemir Konferans salonunda "Brexit Kapsamında Türkiye- Birleşik Krallık İlişkileri Konferansı" düzenlenecektir.

Anılan konferansa Birliğiniz üyesi ve İngiltere'ye ihracat gerçekleştiren, aynı zamanda Brexit sonrası potansiyel taşıyan firmalarımızın konuya hâkim Yönetim Kurulu Üyeleri, Dış Ticaret ve İhracat Müdürleri kadrolarının yoğun katılımı önem arz ettiği ifade edilmekte olup https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCnrrSXZlSb_zTJM8nIpHCJtFdKNQYngeEmil7t51niFmF4Q/viewform?usp=pp_url adresinden konferansa kayıt yapılabilmektedir.

Brexit Kapsamında Türkiye- Birleşik Krallık ilişkileri Konferansı Program Akışı

Program Akışı

14-30 - 15:00 Takdim & Açılış Konuşmaları

 •          TİM Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem ALKİN
 •          Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü / Genel Müdür Yardımcısı Atilla BASTIRMACI

15:00 - 17:00 Brexit Kapsamında Türkiye ve Birleşik Krallık İlişkileri Konferansı

 •          Ticaret Bakanlığı AB Uzmanı Ahmet Şevket DAYIOĞLU
 •          Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Ayşe Pelin YALÇIN
 •          Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı İmge KOLAĞASIGİL
 •          Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Erzen SÖĞÜT
 •          Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Burak ŞEVKETBEYOĞLU

17:00 - 17:30 Soru-Cevap ve Kapanış

Yer: Türkiye İhracatçılar Meclisi

        Ömer Halisdemir Konferans Salonu

        Dış Ticaret Kompleksi Çobançeşme Mevkii Sanayi Cd. Yenibosna / İstanbul

 

3
SIRBİSTAN-TÜRKİYE İŞ FORUMU  HAKKINDA BİLGİ; 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) gelen yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, T.C. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'a gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, DEİK/Türkiye- Sırbistan İş Konseyi ve Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası (PKS) iş birliği ile 7 Ekim 2019 tarihinde, Palace of Serbia'da "Sırbistan-Türkiye İş Forumu” düzenleneceği bildirilmektedir. Yazının devamında son yıllarda özellikle Türk yatırımcılar için cazip bir pazar haline gelen Sırbistan'ın, kalifiye iş gücü ve iş dostu yatırım ortamı ve yatırımcılara sağladığı vergisel ve finansal teşvikler ile dikkat çekmekte olduğu ifade edilmektedir. Sırbistan, merkezi konumu ve Avrupa Birliği, Balkanlar, Türkiye, Rusya ve Kazakistan gibi çok çeşitli ülke ve bölge pazarları ile gümrüksüz ticaret imkanına sahip olması sayesinde, ihracata yönelik yatırım yapmak isteyen firmalar için bir üretim üssü olma yolunda hızla ilerlemektedir. Gerçekleştirdiği kurumsal ve yapısal reformlar sayesinde Avrupa Birliği'ne aday ülke konumunda olan Sırbistan ile ülkemiz arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için başta tekstil, otomotiv, tarım, gıda, inşaat, sanayi ve turizm sektörleri olmak üzere pek çok alanda önemli fırsatlar söz konusudur. Bunun yanında, 2019 yılında yürürlüğe giren güncellenmiş Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) iş insanlarına büyük avantajlar sunduğu belirtilmektedir. Ekte taslak programı sunulan İş Forumuna katılmak isteyen firma temsilcilerinin https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1045/13604 bağlantısında yer alan kayıt formunu 4 Ekim 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar doldurmaları ve katılım bedelini tamamlamaları belirtilmektedir. Belgrad'a gidiş dönüş özel uçakla gerçekleştirilecek olup ayrıntılı bilgi katılım formunda yer aldığı belirtilmektedir. Ülkemiz ile Sırbistan arasında var olan anlaşma gereği T.C. vatandaşları Sırbistan'a seyahatlerinde 3 ay süreyle vizeden muaftır.

 

4
STARRUBY (ALTINTOP) KESİM İHRAÇ TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ; 
Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB)'nden alınan yazıda, Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu'nun 02.10.2019 tarihinde Adana-Mersin bölgesinde çeşitli bahçelerde yaptığı incelemeler sonucunda, Starruby (Altıntop) çeşidinin gerekli olgunluğa eriştiği tespit edilmiş olup 05.10.2019 tarihinin kesim ve 09.10.2019 tarihinin ihraç tarihi olarak belirlendiği bildirilmektedir.

 

5
HINDISTAN-YENI DELHI 3. WORLD TRADE EXPO FUARI HAKKINDA BİLGİ; 
Yeni Delhi Müşavirliğinden alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, "3. World Trade Expo (WTE)" adlı fuarın 13-14 Kasım 2019 tarihleri arasında Mumbai/Hindistan'da düzenleneceği bildirilmektedir. Öte yandan, ülkemizden katılım olması halinde, en fazla 5 firma için 6 metrekare büyüklüğünde ve bazı temel eşyaların yer aldığı bir "ülke pavyonu" nun ücretsiz olarak tahsis edileceği belirtilmektedir. Bilindiği üzere, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerekmektedir.

 

6
FAS KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ; 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından "Kaplamalı Ahşap Paneller" (4410.11.20,11,4410.11.20.19, 44l0.11.20.90,4410.11.30.1l, 44l0.11.30.19, 4410.11.30.90, 4410.19.92.11,44l0.19.92.19, 4410.19,92.90, 4410.19.93.1l, 4410.19.93.19, 4410.19.93.90 Fas Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması kapsamında 19 Eylül 2019 tarihinde Fas Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirime göre, anılan ülke tarafından global kota uygulamasına gidilmiş olup 20 Eylül 2019 - 3l Temmuz 2020 tarihleri arasında 26.460.000 kg, l Ağustos 2020 - 3l Temmuz 202l tarihleri arasında 29.106.000 kg ve l Ağustos 2021 - 3l Temmuz 2022 tarih1eri arasında 32.0l6.600 kg ürün vergisiz olarak Fas'a ihraç edilebilecektir. Belirtilen tarihler arasında belirlenen söz konusu kotalann aşımı durumunda ise kilogram başına 1,6 dirhem ek vergi alınacaktır.