SİRKÜLER  (2019/48)

 

 1. Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Açılan Tarife Kontenjanlarının Başvuru ve Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Bilgi;
 2. Türkiye-Kuzey Makedonya İş ve Yatırım Forumu Hakkında Bilgi; 
 3. Karadağ-Türkiye İş ve Yatırım Forumu Hakkında Bilgi; 
 4. Gabon Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi; 
 5. Konferans Daveti Hakkında Bilgi; 
 6. Irak'a Bal İthalatına Yasaklama Kararı Hakkında Bilgi;  
 7. Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Hakkında Bilgi;  
 8. Malezya / Anti – Damping Soruşturması  Hakkında Bilgi;
 9. Yıllık PGD Faaliyet Raporu Hakkında Bilgi; 
 10. Tim – TEB Girişim Evi 2019 2.Dönem Startup Program Jüri Toplantıları Sonuç Raporu  Hakkında Bilgi;
 11. Irak'a Taze Üzüm İhracatı Hakkında Bilgi; 

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

1

BAZI TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANLARININ BAŞVURU VE KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere; 19.04.2019 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete ile “Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” çerçevesinde aşağıdaki tabloda belirtilen eşyanın ithalatında 31.12.2019 tarihine kadar geçerli olmak üzere %0 (Sıfır) oranında ilave gümrük vergisi tarife kontenjanı açılmıştı.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktar

İlave Gümrük Vergisi (%)

5903.10.90.90.00

Diğerleri (Yalnızca İmpertex Kumaş)

 

m2

 

 

12.972.916

%0

5903.20.90.90.00

Diğerleri (Yalnızca İmpertex Kumaş)

%0

5903.90.99.90.00

Diğerleri (Yalnızca İmpertex Kumaş)

%0


Bu defa, 25/9/2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ” ile tabloda belirtilen eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir. Tebliğe göre;

 • Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde, Ek-1'de yer alan başvuru formu ile Ek-2'de yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ticaret Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunlu olup başvuruların değerlendirilmesinde, Ticaret Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınır.
 • Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, üretim faaliyeti, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.
 • İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) kapsamında kontenjan tahsisi yapılan firmalara, tahsis konusu ürün için ikinci bir tahsis yapılmaz.

İlgili Tebliğ yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek olup,  Tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190925-6.htm adresinden erişilebilmektedir.

 

2

TÜRKİYE-KUZEY MAKEDONYA İŞ VE YATIRIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan alınan yazıda, Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi koordinasyonu ve Makedonya Ekonomi Odası işbirliğinde, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Koço Anguşev ve Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Elvin Hasan ile Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın onurlandırmaları ile “Türkiye-Kuzey Makedonya İş ve Yatırım Forumu”nun 14 Ekim 2019 tarihinde InterContinental Hotel İstanbul'da düzenleneceği belirtilmektedir.

Kuzey Makedonya, bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından bu yana serbest piyasa ekonomisine geçiş ve iş imkanlarını geliştirme çabalarında oldukça yol almış bir ülke olarak Küresel Rekabetçilik sıralamasında dünyadaki 140 ülke arasından 84. sırada ve İş Yapma Kolaylığı sıralamasında ise dünyada 190 ülke arasından 10. sırada yer almaktadır. Yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek ve özel sektörü güçlendirmek amacıyla bir süredir uygulanan ekonomik reform programı ve düşük enflasyon politikası sayesinde Kuzey Makedonya makroekonomi verilerinde kaydedilen  olumlu gelişmeler devam etmektedir.

Bahse konu Forum kapsamında; Kuzey Makedonya'daki yatırım olanaklarının anlatılacağı bir sunum, ülkedeki başarılı Türk yatırımlarının sunulacağı bir panel ve ikili iş görüşmelerinin düzenlenmesi planlanmaktadır. Etkinlik dahilinde; enerji, müteahhitlik ve teknik müşavirlik, tarım, hayvancılık, otomotiv yan sanayi ile ilaç ve tıbbi malzemeler sektörleri öncelikli işbirliği alanları olarak belirlenmiştir. Bunun yanında; bilişim teknolojileri, tekstil-konfeksiyon, deri, ağaç işleme ve mobilya, inşaat malzemeleri, su arıtma cihazları, elektrik üretimi, doğalgaz iletim ve işletme malzemeleri üretim ve ticareti, eğitim ve sağlık sektörleri ile otel ve restoran/cafe işletmeciliği potansiyel arz eden yatırım alanları olarak öne çıkmaktadır.

Bu çerçevede, katılım bedeli DEİK üyesi firmalar için 100 TL ve DEİK üyesi olmayan firmalar için 125 TL olan Forum'a katılmak isteyen Kuzey Makedonya ile halihazırda yatırım ve ticari ilişkisi olan veya ilişki kurmak isteyen firma temsilcilerinin, 4 Ekim 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1028/13562 bağlantısında yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.

 

3

KARADAĞ-TÜRKİYE İŞ VE YATIRIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ; 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan yazıda; T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Karadağ'a gerçekleştireceği resmi ziyareti vesilesiyle DEİK/Türkiye-Karadağ İş Konseyi tarafından, Karadağ Ekonomi Odası işbirliği ile 4 Ekim 2019 Cuma günü Podgoritsa Ramada Hotel'de “Karadağ-Türkiye İş ve Yatırım Forumu” gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Sayın Milutin Simovic ve Karadağ Ekonomi Bakanı Sayın Dragica Sekulic'in onurlandırmasıyla gerçekleşecek söz konusu foruma, çeşitli sektörlerden Karadağ'lı firmalarının katılımının beklendiği ve bu firmalar ile ikili görüşmeler gerçekleştirilmesi imkânı olacağı ifade edilmektedir.

2018 yılında Türkiye ile karşılıklı ticaret hacminin 93 milyon doları geçerek en yüksek seviyeye ulaşan Karadağ'da turizm, altyapı, sağlık turizmi, tarım ve hayvancılık, enerji, imalat sanayi, perakende ve toptan market zincirleri alanlarında yatırım ve işbirliği fırsatları bulunmaktadır.

Karadağ ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik hareketliliğe önemli ivme katacak söz konusu foruma katılım ücreti DEİK üyesi firmalar için 500 TL, DEİK üyesi olmayan firmalar için ise 600 TL olup, katılım için aşağıda yer alan kayıt formunun 30 Eylül 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar doldurulması gerekmektedir.

Kayıt formu: https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1037/13570

 

4

GABON TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonunda 18-20 Kasım 2019 tarihleri arasında Gabon'a bir Ticaret Heyeti düzenleneceği bildirilmekte olup, başkent Librevil'i kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete; otomotiv ana ve yan sanayi, demir çelik, mücevher, beyaz eşya, iş ve maden makineleri, palmiye yapraklarından ip/kumaş/sepet yapma makinaları (konfeksiyon makinaları), meyve depolama, meyve işleme ve ambalajlama makinaları, elektrikli makineler ve kablolar, otobanlarda elektronik geçiş ve ödeme sistemleri, yol asfaltlama çalışması yapan firmalar, inşaat malzemeleri, ambalaj malzemeleri, ağaç işleme, mobilya, tekstil, hazır giyim ve kozmetik, ayakkabılar, gıda ve tarım ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren, uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Söz konusu heyete son başvuru tarihinin 18 Ekim 2019 Cuma günü mesai bitimi olduğu, bu tarihe kadar https://bit.ly/2ms0Pqn internet bağlantısında yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması ve organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve vize giderlerinden oluşan 9.500 TL tutarındaki katılım bedelinin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Vakıfbank Güneşli Ticari Şb. (Şube Kodu: 1248) IBAN No: TR58 0001 5001 5800 7261 1743 61 numaralı hesabına yatırılması ve ödemeye dair banka dekontlarının nebilemercan@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Yapılan başvuruların, ödeme dekontlarının Meclislerine ulaştıktan sonra kesinleştiği, heyet hazırlık çalışmaları kapsamında uçak biletleri kesildikten ve otel rezervasyonları yapıldıktan sonra katılımcının katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılamadığı belirtilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi:

Nebile Mercan: nebilemercan@tim.org.tr 0312 472 05 60

Beste Coşkuner: bestecoskuner@tim.org.tr 0212 454 00 96

 

5

KONFERANS DAVETİ HAKKINDA BİLGİ; 

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından alınan yazıda, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ali EKİN tarafından 3 Ekim 2019 Perşembe günü Odalarında bir konferans düzenleneceği ve konferansın işveren ve çalışanlar arasında en çok karşılaşılan sözleşme yapılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar, fazla çalışma uygulaması, Yıllık izin uygulaması, psikolojik taciz-mobing şikayetleri, iş sözleşmesinin feshi uygulamaları, işe iade davalarında bilinmesi gerekenler, Arabuluculuk/Arabulucuya giderken nelere dikkat edilmeli gibi konuları kapsayacağı belirtilmektedir.

 

6

IRAK'A BAL İTHALATINA YASAKLAMA KARARI HAKKINDA BİLGİ; 

Erbil Gümrük Ataşeliği'nin e-posta yazısına atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Irak basınında çıkan 'bal ithalatının yasaklanacağı' haberleri üzerine söz konusu bilginin teyit edilmesini teminen İbrahim Halil Gümrük Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçildiği, alınan cevaplara göre bahse konu haberlerde ifade edildiği gibi yerel üreticilerin korunması gerekçesiyle Irak Tarım Bakanlığınca 25 Eylül 2019 tarihinden itibaren Irak'a bal ithalatına yasaklama kararı alındığı, anılan yasaklama kararının sadece KIBY'i değil bütün Irak'ı kapsadığının öğrenildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu ürünün Irak'a yönelik gerçekleştirilecek sevkiyatlarında ithiyatlı olunmasında yarar görüldüğü ifade edilmektedir.

 

7

DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan ihracata yönelik destek programlarının tanıtımı kapsamında, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonu ve Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliğinde 30 Eylül - 3 Ekim 2019 tarihleri arasında Diyarbakır, Kızıltepe (Mardin), Gaziantep ve Şanlıurfa'da Dış Ticaret Seminerleri düzenlenecektir.

 

8

MALEZYA ANTİ DAMPİNG SORUŞTURMASI  HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından Singapur ve ülkemiz menşeli “inşaat Demiri” (7214.10, 7214.20, 7214.30, 7214.99, 7228.10, 7228.20, 7228.30, 7228.40, 7228.50,7228.60 ve7228.80) Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 26 Nisan 2019 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturmasının ön kararına ilişkin bildirimin 26 Nisan 2019 tarihinde Bakanlıklarına iletilmiş olduğu ve anılan ön kararda ülkemiz firmaları için 23 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 120 gün süreyle %0-%20.09 arasında değişen oranlarda geçici önlem tatbik edilmesine hükmedildiği belirtilmektedir.

 

9

YILLIK PGD FAALYET RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, anılan Bakanlıkça gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine yönelik olarak, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Meteroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan”2018 yılı piyasa gözetimi ve denetimi genel müdürlüğünün web sayfası üzerinde yer alan “ faaliyet raporları” bölümünden erişim sağlanabileceği belirtilmektedir.

 

10

TİM – TEB GİRİŞİM EVİ 2019 2.DÖNEM STARTUP PROGRAMI JÜRİ TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU  HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, TİM – TEB Girişim Evleri 2015 yılından bu yana, yenilikçi, yüksek, katma değerli ve ihracat potansiyeli olan girişimcileri geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla İstanbul, İzmir, Gaziantep, Denizli, Bursa, Konya, Mersin, Trabzon, Edirne ve Erzurum olmak üzere toplamda 10 ilde çalışmalarını sürdürdüğü, TİM – TEB girişim evleri programlarından biri olan start up programı ile yüksek katma değerli, ihracat potansiyeline sahip girişimlere ve teknoloji firmalarına verilen hizmetler aracılığıyla, ilgili girişim/firmalarımızın ticari faaliyetlerinin hızlandırılması hedeflendiği,  2019 yılı 2. Dönem start up jüri toplantılarının, 2-10 Eylül 2019 tarihleri arasında, 10 farklı ilde yer alan TİM- TEB girişim evlerimizde İhracatçı Birliklerimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreterlik yetkilerinin de katılımları ile başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirtilerek,

Bu kapsamda, ilgili programa aday girişimcilerin kısa sunumları değerlendirilerek toplam 66 teknogirişimci seçildiği ve önümüzdeki dönemde bu girişimcilere ofis kullanımı, yönetim danışmanlığı, tanıtım, müşteri yatırımcı buluşmaları ve network desteklerinden yararlanma imkanlarının sağlanacağı ifade edilmektedir.

 

11

IRAK'A TAZE ÜZÜM İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Erbil Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; IKBY Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı tarafından Mısır, İran ve Türkiye'den ithal edilen ürünlerle bölgede yerleşik üreticinin rekabet edememesi nedeniyle tarım sektörünün ve yerli üretimin korunması amacıyla IKBY bölgesine sofralık üzüm ithalatının 23 EYLÜL 2019 tarihli karar ile yasaklandığı belirtilmektedir.