SİRKÜLER  (2019/44)

 

  1. Yaptırımlar Komitesi – Deaş ve El Kaide Hakkında Bilgi;
  2. Kazakistan Tahıl İhracatı 2019 Konferansı Hakkında Bilgi;
  3. ABD / Telafi Edici Vergi Önlemi Hakkında Bilgi; 
  4. Bahreyn Ticaret Heyeti,2-5 Kasım 2019 Hakkında Bilgi; 
  5. Yumurta İhracatı Hakkında Bilgi; 
  6. GSO Uygunluk Takip Sistemi Tanıtım Toplantısı Hakkında Bilgi;
  7. Brexit Sürecinde Türkiye Riskler ve Fırsatlar Semineri Hakkında Bilgi;  

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

1

YAPTIRIMLAR KOMİTESİ- DEAŞ VE EL-KAİDE HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları çerçevesinde DEAŞ VE EL- KAİDE yaptırımları konsolide listesine ilişkin değişikliğe dair bildirime https://www.un.org/press/en/2019/sc13914.doc.htm adresinden ulaşılabildiği bildirilmektedir. Söz konusu değişiklik kapsamında “Al-İttihad Al İslamiye(AIAI)” adlı grubun liderleri arasında sayılan Hassan Abdullah Hersi Al Turki'nin isminin silindiğinin görüldüğü belirtilmektedir.

 

2

KAZAKİSTAN TAHIL İHRACATI 2019 KONFERANSI HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bakanlığımıza intikal eden bir yazıda, 19-20 Eylül 2019 tarihlerinde Hilton İstanbul Bosphorus Otel'de Uluslararası” Kazak Tahıl İhracatı 2019” Konferansı'nın düzenleneceği, söz konusu Konferansa Kazakistan'ın önemli hububat ve yağlı tohum ihracatçıları, AB ve Asya ülkelerinden baklagil ithalatçıları ile lojistik şirketleri ve sanayi dernek temsilcilerinin katılmasının beklendiğinin ifade edilmektedir.

 Konferansa katılım şartları hakkında bilgi alınabilecek Kazakistan Tahıl Birliği'nin ve yetkili kişinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

SHOKAN BADIHAN

+77012955055

Sh.badykhan@grainunion.kz

www.apk-inform.com/en/conferences/kazakhgrain-2019/about

 

3

ABD / TELAFİ EDİCİ VERGİ ÖNLEMİ HAKKINDA BİLGİ; 

Bilindiği üzere, ABD tarafından ülkemiz menşeli ”inşaat demiri”(7213.10, 7214.20 ve 7228.30 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 15 Eylül 2014 tarihinden bu yana telafi edici vergi önlemi uygulanmaktadır.

Dünya Ticaret Örgütü Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması'nın ilgili hükümlerine göre, ithalatçı ülke otoriterince önlemin devamının gerekliliğini incelemek amacıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması (sunset review) başlatılmasına hükmedilmemesi halinde, yürürlükte olan bir önlem 5 yılın sonunda yürürlükten kalkmaktadır.

Bu itibarla, 3 Eylül 2019 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve https://govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-03/pdf/2019-18935.pdf bağlantısında yer alan bildirimde, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından, ülkemiz menşeli “inşaat demiri”ithalatına karşı uygulanmakta olan telafi edici vergi önleminin gözden geçirilmesini teminen 2019 yılı Ekim ayı içerisinde nihai gözden geçirme soruşturması başlatılacağı belirtilmektedir.

 

4

BAHREYN TİCARET HEYETİ, 2- 5 KASIM 2019 HAKKINDA BİLGİ; 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve meclisleri organizasyonunda 2 – 5 Kasım 2019 tarihleri arasında Bahreyn'e Ticaret Heyeti düzenleneceği, Manama şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi öngörüldüğü belirtilmektedir.

Yazıda devamla pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyette başta mücevher, gıda, mobilya, inşaat malzemeleri, otomobil yedek parçaları, elektrikli ve elektronik makineler, beyaz eşya, tekstil, hazır giyim ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren, uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmalarımız olmak üzere ilgili ihracatçılarımızın katılımlarında fayda görüldüğünün altı çizilmektedir.

Bahse konu heyete son başvuru tarihi 04 Ekim 2019 Cuma günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar https://bit.1y/2L2tADJ internet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderlerinden oluşan 7.566,00-TL tutarındaki katılım bedelinin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Vakıfbank Güneşli Ticaret Şb.(Şube Kodu:1248) IBAN No: TR58 0001 5001 5800 7261 1743 61 numaralı hesabına yatırılması ve ödemeye dair banka dekontlarının nebilemercan@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Yapılan başvuruların ödeme dekontları meclislerine ulaştıktan sonra kesinleşmekte olduğu, heyet hazırlık çalışmaları kapsamında uçak biletleri kesildikten ve otel rezervasyonları yapıldıktan sonra katılımcının katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesi yapılmayacağı ifade edilmektedir.

Ayrıntılı bilgi:

Nebile Mercan: nebilemercan@tim.org.tr 0312 472 05 60

Beste  Çoşkuner: bestecoskuner@tim.org.tr 0212 454 00 96

 

5

YUMURTA İHRACATI HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Abu Dabi Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'nin Al Ain şehrine 1981 yılında kurulan ve kümes hayvancılığı, yumurta, süt ve süt ürünleri üretimi yapan, sektörde kurulu ilk şirket olma özelliği taşıyan “Al Ain Farms” ismimli bir firma tarafından anılan Müşavirliğimize iletilen e-postaya atıfla, söz konusu firmanın kanatlı sektöründe özellikle tavuk yumurtası üretimi yapan firmalarımızla iletişime geçmek ve iş birliği yapmak istediği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, e-posta ekinde Müşavirliğimize iletilen ve aynı zamanda yazının ekinde bir örneğine yer verilen belgede, kuluçkalık tavuk yumurtası ithalatı için aradıkları standartlar yer almaktadır.

EK: ÜRÜN STANDARTLARI

 

6

GSO UYGUNLUK TAKİP SİSTEMİ TANITIM TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ; 

Türk Standartları Enstitüsü'nden (TSE) alınan yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, TSE'nin Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen'in oluşturduğu Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ülkelerine ihraç edilecek alçak gerilim ve oyuncak ürünlerinde zorunlu olan G işareti uygunluk değerlendirmesinde onaylanmış kuruluş olarak 2016 yılında atandığı; onaylı kuruluş olarak gerçekleştirmekte olduğu G Mark belgelendirmesi ile körfez ülkelerine ticaret yapan ulusal ve uluslararası firmalara yardımcı olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Körfez uygunluk işareti ile ilgili olarak ülkemiz firmaları için farkındalık yaratılması ve ihracat süresince karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri sorunların ele alınması için 19 Eylül 2019 tarıhinde İstanbul Ticaret Odası Merkez Binasında GSO Uygunluk Takip Sistemi Tanıtım Toplantısı düzenleneceği belirtilmektedir.

Bilgi:

NAZAN TURAN  TEL: 0312 416 63 44

E POSTA: nturan@tse.org.tr

 

7

BREXİT SÜRECİNDE TÜRKİYE RİSKLER VE FIRSATLAR SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ; 

Dış Ekonomi İlişkiler Konseyi(DEİK)'ten alınan yazı ya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, DEİK/Türkiye- İngiltere İş Konseyi tarafından 18 Eylül 2019 Çarşamba günü İstanbul Hilton Bosphorus Otel'de “Brexit Sürecinde Türkiye: Riskler ve Fırsatlar Semineri” gerçekleştireceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, İngiltere'nin en önemli gündem maddesi olan Brexit Süreci'nin, Türkiye – Birleşik Krallık – Avrupa Birliği ilişkilerine etkisinin siyasi ve ekonomik açıdan değerlendirileceği bahse konu seminerde aynı zamanda DEİK / Türkiye – İngiltere İş Konseyi ve Aston Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan Brexit Raporu'nun sunum ve dağıtımının da yapılacağı iletilmektedir.

Seminere katılmak isteyen ihracatçılarımız 11 Eylül 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar https://portal.deik.org.tr/ KatilimFormu/1009/13440 internet bağlantısında yer alan formu eksiksiz doldurarak, kayıt yaptırmaları gerekmetedir.

 

8

REFERANS FİYAT UYGULAMASI - SUDAN HAKKINDA BİLGİ; 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Sudan'a ithalatta Türk ürünlerine Çin mallarına kıyasla yüksek referans fiyat uygulaması olduğu, Türk firmaları açısından önemli bir sorun teşkil eden bu uygulamadan vazgeçilmesini teminen girişimlerde bulunulduğu ve Sudan gümrüklerinin bazı Türk ürünlerine, ithalatta uygulanan yüksek referans fiyatlar üzerinden Çin mallarına uygulanan referans fiyatlara kıyasla iyileştirme sağladığı bildirilmekte olup, referans fiyatlarında indirime tabi tutulan malların listesi ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Referans fiyatları indirime tabi tutulan Türk mallarının listesi