2019/43 - İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hk.

Sayın Üyemiz;                           

 

02/09/2019 tarih  30874 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğ ile, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin Tebliğin yürürlük süresi  18 aya çıkarılarak 4 Mart 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili Tebliğe  http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190831-14.htm adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.