SİRKÜLER  (2019/42)

 1. Fuar Duyuruları Hakkında Bilgi;
 2. İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Hakkında Bilgi;
 3. Yaptırımlar Komitesi DAEŞ ve El Kaide Hakkında Bilgi; 
 4. Batı Azerbaycan Eyaleti Yatırım Forumu Hakkında Bilgi; 
 5. Hint İş İnsanları Heyetinin Ülkemizi Ziyareti Hakkında Bilgi; 
 6. Kontrole Tabi Ürünlerin Posta İle Tayvan'a İhracatı Hakkında Bilgi; 
 7. Lübnan Gümrük Vergisi Artışı Hakkında Bilgi;
 8. CNR Food İstanbul 2019 Fuarı Alım Heyeti Hakkında Bilgi;
 9. Fiata Diploma Eğitim Kayıtları Hakkında Bilgi;
 10.  Faslı Firma Alacak Sorunu Hakkında Bilgi;
 11. Konteyner Yüklemeleri Hakkında Bilgi;

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

1

FUAR DUYURULARI HAKKINDA BİLGİ;
 

T. C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılarda;

 • Bratislava Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla ,24 Ekim 20l9 tarihinde Slovak Yatırım ve Ticareti Geliştirme Ajansı (SARIO) tarafından Bratislava/Slovakya'da işadamlarına yönelik bir ticari eşleştirme fuarının gerçekleştirileceği, söz konusu fuarın SARIO tarafından 13 yıldır düzenlenmekte olduğu, bu yıl akıllı sanayi, inovasyon, robot, otomotiv, e-mobility ve akıllı şehirler konusunda ikili iş görüşmelerinin ve sektörlere ilişkin bilgilerin paylaşıldığı panel ve sunumların yapılmasının öngörüldüğü, sözkonusu fuara ilişkin ayrıntılı bilgilere https://www.sario.sk/en/events-projects/slovak-matchmaking-fair-bratislava-20l9  internet adresinden ulaşılabildiği,
 • Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, l2-14 Eylül 2019 tarihlerinde Aşkabat'ta "Türkmenistan Enerji Sanayisinin Kalkınmasında Temel Eğilimler" konulu uluslararası fuar ve bilimsel konferansının düzenleneceği, etkinliklerde katılımcıların Türkmenistan'da enerji sektöründeki yatırım ortamı hakkında kapsamlı bilgiye erişebileceği belirtilmekte, enerji alanında dünya genelinde bilimsel ve sınai başarıların ve teknolojilerin kullanıldığı son gelişmeler ile projelere yer verileceği ifade edilerek ülkemiz firmalarının davet edildiği,
 • Dışişleri Bakanlığından alınan yazılarda,
  • 2-4 Eylül 2019 tarihleri arasında Bağdat/Irak'ta "2nd Health Expo" fuarı
  • 7-1l Kasım 2019 tarihleri arasında Erbil/Irak'ta, Estetik ve Moda Fuarı"
  • 20-22 Nisan 2020 tarihinde Bağdat/Irak'ta "7th Iraq Energy Exhibition and Conference" fuarının gerçekletirileceği
  • Bahse konu fuarlar için iletişim bilgilerinin aşağıdaki gibi olduğu
   • Estetik ve Moda Fuarı - info@eraarbo.com 009647504490485
   • 7th Iraq Energy Exhibition and Conference - eng.shahal@bg-iq.net 009647905984770
 • Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçiliğinden alınan bir yazıya atfen
  • 1-5 Ekim 2019 tarihlerinde Zenica'da "26. Genel Bosna Hersek Fuarı ZEPS 2019" adlı fuar
  • 26-28 Eylül 2019 tarihlerinde Saraybosna'da "Saraybosna Helal Fuarı"nın düzenleneceği

belirtilmektedir.

Yazılarda devamla, “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri'nde yer alması gerektiğinin altı çizilmektedir.

2

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;
 

2020 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin listesini içeren İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/27) 28.08.2019 tarih ve 30872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190828-4.htm

 

3

YAPTIRIMLAR KOMİTESİ DAEŞ VE EL KAİDE HAKKINDA BİLGİ;
 

T.C. “iletilen bir yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararları çerçevesinde DAEŞ ve El-Kaide Yaptırım Komitesi Konsolide Listesine iki şatısın daha eklenmesine dair SCA/139l8 sayılı bildirime https://www.un.org/press/en/20l9/scl3918.doc.htm  internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

 

4

BATI AZERBAYCAN EYALETİ YATIRIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ; 
 

T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Urumiye Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atıfla; 2-3 Ekim 2019 tarihlerinde İran-Urumiye'de gerçekleştirilmesi planlanan ve özellikle tekstil, madencilik, lojistik, petrokimya ile turizm alanlarında başta Batı Azerbaycan Eyaleti olmak üzere İran'ın yatırımcılara sunduğu imkanların ele alınacağı Batı Azerbaycan Eyaleti Yatırım Forumu gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

 

5

HİNT İŞ İNSANLARI HEYETİNİN ÜLKEMİZİ ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ; 
 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Yeni Delhi Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla; Hindistan'ın en büyük 4 Ticaret ve Sanayi Odası arasında yer alan " PHD Chamber of Cornmerce and Industry" üyelerinden oluşacak 15-20 kişilik bir heyetin 14-20 Eylül 2019 tarihleri arasında Moldova'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği, söz konusu ziyaret çerçevesinde bahsi geçen heyetin 18-20 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul'da bulunacağı, bu çerçevede başta bilgi teknolojileri, ilaç sanayi, tekstil ve gıda sektörlerindeki firmalar olmak üzere ülkemiz iş dünyası ile de görüşmeler yapmak istediklerinin belirtildiği ifade edilmektedir.

 

6

KONTROLE TABİ ÜRÜNLERİN POSTA İLE TAYVAN'A İHRACATI HAKKINDA BİLGİ; 
 

Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyonu tarafından Tarım ve Orman Bakanlığına iletilen mektuba atfen T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Tayvan Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim ve Karantina Bürosu'nun (BAPHIQ) talebi üzerine, 20 Haziran 2019 tarihinden itibaren, Tayvan'ın fabrika kontrollü maddelerin postayla alınmasına ilişkin yeni düzenlemelerinin hayata geçtiği, bu kapsamda kontrollü maddelerin, Tayvan'a posta ile gönderilemeyeceği; aksi halde ürünler iade veya imha edileceği, sağlık sertifikası gerekli olmayan fabrika kontrollü veyahut önceden onayı alınmış olan maddeler için istisnanın söz konusu olduğu belirtilmektedir.

 

7

LÜBNAN GÜMRÜK VERGİSİ ARTIŞI HAKKINDA BİLGİ; 
 

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Lübnan'da 2019 yılı Bütçe Kanunu'nun 31 Temmuz 2019 tarihinde fiilen yürürlüğe girdiği bildirilerek, kamu gelirlerinin arttırılması ve yerli sanayinin korunması amacıyla ürünlerin toplam ithalatının yüzde 55'e ulaştığı durumlarda, mallara menşe ayrımı olmaksızın 3 yıl süreyle tüm ithalat üzerinden ilave %3 gümrük vergisinin uygulanmaya başlandığı belirtilmektedir.

Bununla birlikte, KDV istisnasından yararlanan temel gıda maddeleri, akaryakıt ve hammadde ile yatırım mallarının bu uygulamadan muaf olacağının hükme bağlandığı ancak, bu ürünlere dair bir listenin henüz bulunmadığı ifade edilmektedir.

 

8

CNR FOOD İSTANBUL 2019 FUARI ALIM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ; 
 

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda;  Birlikleri organizasyonunda, 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında, İstanbul'da düzenlenecek olan, "CNR Food İstanbul 2019 - Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı” ile eş zamanlı olarak, 3-6 Eylül 2019 tarihleri arasında alım heyeti programı gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

CNR Expo Fuar Merkezi'nin aşağıda belirtilen adresinde, 4 Eylül 2019 Çarşamba günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek olan ikili görüşmelere katılmak isteyen firmaların, görüşmek istedikleri firmaları işaretlemek suretiyle ekteki formları doldurarak en geç 2 Eylül 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar suurunleri@iib.org.tr adresine e-posta ile göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Adres.
CNR Expo Fuar Merkezi Yeşilköy-Bakırköy- İstanbul

İlgili personel:

Neriman VAROL

Tel: +90 212 454 07 78

Faks: + 90 212 454 05 01 - 02

Ek 1: Alım Heyeti Firma Listesi

Ek 2: Alım Heyeti İkili İş Görüşmeleri Katılımcı Başvuru Formu

 

9

FIATA DİPLOMA EĞİTİM KAYITLARI HAKKINDA BİLGİ; 
 

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği'nin (UTİKAD) bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Ülkemizde bu yıl 5. dönemine 21 Eylül'de başlanacak lojistik ve taşımacılık sektörüne özel mesleki eğitim olan “FIATA Diploma in Freight Forwarding – FIATA Diploma Eğitiminin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) desteği ile gerçekleştirileceği, diploma sahiplerinin 1 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe giren Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği'ne göre taşıma işleri faaliyetlerinde bulunacak firmalarda mesleki yeterlilik şartı olarak aranan ÜDY veya ODY belgesinden muaf tutulacağı ve 21 Eylül 2019 - 13 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak olan Diploma Eğitimi derslerini başarıyla tamamlayan katılımcıların FIATA Diploması, FIATA Hava Kargo Sertifikası ve İTÜ tarafından verilen Lojistik Uzmanlık Sertifikası'nı almaya hak kazanacağı belirtilerek, anılan eğitime katılmak için UTİKAD ile iletişime geçilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

10

FASLI FİRMA ALACAK SORUNU HAKKINDA BİLGİ; 
 

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atıfla "Sedefsan Matbaacılık Gıdı Maddeleri Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi"nin Fas/Kazablanka'da faaliyet gösteren Finetti şirketi nezdinde alacak sorunu olduğu, firmanın geçtiğimiz yıllarda da zaman zaman ödemelerde temerrüde düştüğü, yakın dönemde ise basında finansal zorluk yaşadığı yönünde haberler çıktığının tespit edildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda bahsi geçen Faslı firma ile ticaret yapacak firmalarımızın alacaklarını teminat altına almak bakımından ihtiyatlı davranmaları yararlı mütalaa edilmektedir.

 

11

KONTEYNER YÜKLEMELERİ HAKKINDA BİLGİ; 
 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Blok mermer taşınması esnasında konteynerlerde hasar oluştuğu iddiası ile ilave ücret talep edildiği, konteynerlerin kötü kullanıldığı ve kirletildiği öne sürülerek acentelerin yurt dışı kolları tarafından firmalara ceza kesildiği hususu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na iletildiği ve geçen Bakanlık'tan alınan cevabi yazıda, blok mermer ihracatı süreçlerinde mermer taşınması esnasında konteynerlerde oluşan hasarlar ve temiz olmayan konteynerler nedeniyle ürünlerin teslim edildiği limanlarda cezai müeyyide uygulanması konusunun Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünce incelendiğinin belirtildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, yük taşıma birimlerinin paketlenmesi için uygulama kodunun (CTU Kodu), Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından yayımlanan yük taşıma biriminin (konteyner vb.) taşıma zincirinde görev alan aktörleri için konteynerlerdeki yükün emniyetli bağlanması ve istiflenmesi ile nihai tüketicisine emniyetli ulaştırılması amacıyla birçok emniyete alma bilgilerini içerdiği, bahse konu kodun IMO nezdinde ve ülkemizde zorunlu olmadığının dile getirildiği,

Bununla birlikte, Kodun uygulanması ile ilgili görev ve sorumluluğun Genel Müdürlüklerinde olduğu, konu ile ilgili çalışmaların başlatılarak konteynerleri yükleyenlerin (paketleme, istifleme ve bağlama) yükleme güvenliği eğitimi almalarının 1 Kasım 2019 tarihi itibarı ile zorunlu hale getirildiği, bu kapsamda 23-25 Ağustos tarihlerinde CTU Kod Eğiticileri Eğitim Seminerinin gerçekleştirildiği,

Yazıda ayrıca, CTU Kod Kural 4.2.1 uyarınca, taşımaya sunulan konteynerlerin, taşımaya uygun, hasarsız ve tüm muayenelerinin yapılmasının CTU Operatörü sorumluluğunda olduğu, yükleme yapacak ihracatçıya veya nakliyeciye bu özelliklere haiz konteyner verilmesinin, ihracatçının yükleme yapmadan önce kendisine taşıma için gönderilen konteynerin sağlam, yüklemeye uygun ve periyodik muayenelerinin yapılmış olmasından emin olmasının ve bu şartları karşılamayan konteynerin yüklenerek taşımaya sunulmamasının gerekli olduğu,

İhracatçıya CTU operatörü tarafından gönderilen konteynerde yapısal bir hasar veya genel koşullarında uygunsuzluğun (emniyet onay sertifikası eksikliği, muayene tarihinin geçmesi, kapılarının kapanmaması, işaretlenmesinde eksiklik vb.) ihracatçı tarafından tespit edilmesi halinde bu durumun ihracatçı tarafından bir hasar/durum tespit tutanağı ile kayıt altına alınmasının ve CTU operatörüne bildirilmesinin gerektiği, CTU operatörünün söz konusu konteyner ile taşıma yapılmasında ısrar etmesi halinde piyasa koşulları dikkate alınarak konteynerin yüklenerek taşımaya sunulabileceği, emniyeti zafiyete düşürecek şekilde bir hasarın veya eksikliğin konteynerde bulunması durumunda can, mal ve çevre emniyetinin tehlikeye atılacağının göz ardı edilmemesinin vurgulandığı,

Varış limanında ihracatçıya cezai yaptırım uygulanması durumunda ise ihracatçının hasar tespit tutanağını ve CTU operatörünü zamanında konteynerlerin değiştirilmesi hususunda bilgilendirdiğini kanıt göstererek uygulanan cezayı CTU operatöründen talep edebileceği ve gerekli yasal haklarını kullanabileceğinin dile getirildiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, ülkemizdeki mermer blok yüklemelerinde, gerekli emniyete alma kurallarının uygulanmasında sıkıntılar yaşandığının Genel Müdürlüklerince gerçekleştirilen kıyı tesisi denetimlerinde gözlemlendiği, konteynerin yapısal olarak iyi kondisyonda olsa dahi emniyetli bağlama yapılmaması durumunda blok mermer yükünün konteynere ve hatta diğer yüklere zarar vermesinin olası olduğu ve bu itibarla, konunun yukarıdaki bilgiler ışığında Genel Müdürlükleri çalışma alanında bulunmasından dolayı taleplerin görüş amaçlı olmak yerine muhatap talebinin direk olarak değerlendirme yapılması için Genel Müdürlüklerine yönlendirilmesinin istendiğinin altı çizilmektedir.