2019/40 Elektronik Tebligat Sistemi Hk.

Sayın Üyemiz;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden den alınan 09/08/2019 tarih 209-01898 sayılı yazıda,

18/05/2017 tarihli ve 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20. maddesiyle, 03/06/2011 Tarihli ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen “Elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 40/A maddesi uyarınca Elektronik Tebligat Sistemi'ne ilişkin olarak yürütülen teknik çalışmaların tamamlandığı ve sistemin 05/11/2018 tarihinde gerçek ortamda devreye alındığı belirtilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kurmuş olduğu e-Tebligat Sistemine kayıtlı mükelleflere bu sistem aracılığı ile gönderilen tebligatların, İnternet Vergi Dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr/index.jsp?gn=eTbl) ve İnteraktif Vergi Dairesi (https://www.gib.gov.tr/e-Tebligat)   bölümlerinde sunulacağı ve Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen belgelerin, muhatabı tarafından her iki sistem üzerinden de görüntülenebileceği ifade edilmektedir.      

Bilgilerine rica ederim.