2019/33 - Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2019/33)

 

  1. TS En 12449 Bakır Ve Bakır Alaşımları-Genel Amaçlı Dikişsiz Yuvarlak Borular Standardı İle İlgili Tebliğ Hakkında Bilgi;
  2. Avustralya'ya Sarımsak İthalatında İthal İzni Uygulaması Hakkında Bilgi; 
  3. Suudi Arabistan'a Yaş Meyve Sebze İhracatı Hakkında Bilgi; 
  4. Puerto Seguro Limanı Sahibi İle Görüşme Hakkında Bilgi; 

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

1

TS EN 12449 BAKIR VE BAKIR ALAŞIMLARI-GENEL AMAÇLI DİKİŞSİZ YUVARLAK BORULAR STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

 

4/7/2019 tarih 30821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakır ve Bakır Alaşımlar Standardına İlişkin Tebliğe aşağıda yer alan linkten erişim sağlanabilir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190704-6.htm

 

2

AVUSTRALYA'YA SARIMSAK İTHALATINDA İTHAL İZNİ UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Sidney Ticaret Ataşeliğinin bir yazısına atfen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Avustralya Federal Hükümeti Tarım Bakanlığı tarafından l Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere insan tüketimine yönelik taze sarımsak (fresh garlic bulbs) ithalatında, ürünlerin Avustralya'ya ithalatı öncesinde "ithal izni" alınması uygulamasının başlatılacağının ilan edildiği, ithal izni olmaksızın Avustralya'ya getirilecek ürünlerin yeniden ihraç edileceği veya imha işlemine tabi tutulacağı belirtilmekte olup, söz konusu duyuru metnine http://www.agriculture.gov.aulimporl/industry-advicel20|9ll00-2019adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir.

 

3

SUUDİ ARABİSTAN'A YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI HAKKINDA BİLGİ; 

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda; Akdeniz İhracatçılar Birliği tarafından Suudi Arabistan'a yaş meyve sebze ihracatında yaşanan sorunların (her ürün için analiz yapılmakta olduğu ve bu analiz sonuçlarının bir haftalık süreçte dahi neticelenmediği, araç veya konteynerlardan alınan numunelerin sadece başkent Riyad'da mevcut laboratuvarlarda analiz edildiği; aradaki mesafe ve süre kaybının firmaların ihracatına sekte vurduğu, bu süreçte bekleyen ürünlerin raf ömrünün kısaldığı, limanda bekleyen araçların Free Time sürelerinin dolduğu ve 2,400 SAR''lık analiz ücretlerine ek olarak limanlarda da ek masrafların oluştuğu vb) Bakanlığımıza bildirildiği ve durumun Bakanlığımız tarafından Riyad Ticaret Müşavirliği'ne intikal ettirildiği belirtilmekte olup

Müşavirliğimizin konuya ilişkin cevabında, bahse konu sorunların Türk firmaları tarafından da kendilerine sıkça iletildiği ve durumun Riyad Büyükelçiliği tarafından Suudi Arabistan Gümrük İdaresi Başkanına bir nota marifetiyle iletildiğinin ifade edildiği belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, ülkemizden ithalatı gerçekleştirilen yaş meyve ve sebze ürünlerinde uluslararası standartların üzerinde ilaç kalıntısı bulunduğu konusunun uzun süredir Suudi makamları tarafından gündeme getirildiği; bu minvalde Suudi Arabistan Krallığı Tarım Bakanlığından konuya ilişkin bir notanın alındığının da dile getirildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda ihracatımızın sekteye uğramaması için Suudi Arabistan'a gerçekleştirilecek yaş meyve ihracatında kalıntı limitlerine azami ölçüde dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

4

PUERTO SEGURO LİMANI SAHİBİ İLE GÖRÜŞME HAKKINDA BİLGİ; 

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Asuncion Büyükelçimizin 6 Haziran 2019 tarihinde Puerto Seguro Limanı sahibi Francisco Grino ile talebi üzerine bir görüşme gerçekleştirdiği ve söz konusu görüşmede adı geçen liman sahibi tarafından;

- Grino'nun Asuncion çevresinde beş özel liman ve bir tane de kamuya ait liman bulunduğu, kendilerine ait limanının ise 100 hektarlık bir alanda depolama imkânına sahip olduğu,

- Bu kapsamda, söz konusu limanın Paraguay'a nehir yoluyla Arjantin üzerinden gelecek Türk malları için bir depolama imkânı sunabileceği,

- Türk mallarının anılan bölgede kaldığı sürece Paraguay'a satışı gerçekleşene kadar depoda kalabileceği ve herhangi bir gümrük ödemeyeceği,

- Bu çerçevede, özellikle Türk mallarının ihracatında en önemli sıkıntılardan biri olan Türkiye'den Paraguay'a kadar taşıma sürecindeki gecikmelerin aşılabileceği, Türkiye'den Paraguay'a demir çelik ürünleri satışı olan Türk şirketlerinin bu konuya ilgisinin olduğu,

- Ayrıca, söz konusu liman içerisindeki gümrüksüz alanın hâlihazırda firmalar tarafından kullandığı, bu bölgeden istenildiği takdirde Bolivya ve Brezilya'ya tekrar ihracat gerçekleştirilebileceği, Türkiye'den demir çelik ürünleri dışında elektrik kablosu gibi diğer ihraç ürünleri için de bahse konu alanın kullanılabileceği, böylece Türk üreticilerin daha rahat satış yapabilecekleri hususları ifade edilmektedir.