2019/32 - Genel Sirküler

 

SİRKÜLER  (2019/32)

 

  1. Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliği Hakkında Bilgi;
  2. INNOPROM 2019 Uluslararası Sanayi Fuarı ve Türkiye-Rusya İş Forumu Hakkında Bilgi; 
  3. Türkiye - Yunanistan Ro-Pax Gemi Hattı Hakkında Bilgi; 
  4. Üzüm Kesim ve İhraç Tarihleri Hakkında Bilgi; 
  5. Irak / İthalatı Yasaklanan Ürünler Hakkında Bilgi; 
  6. Bosna Hersek Yatırım İmkanları Hakkında Bilgi;  
  7. ÇHC'ye Kiraz İhracatı Hakkında Bilgi;  
  8. Türkmenistan Gümrük Kapılarında Yaşanan Sorunlar Hakkında Bilgi;  

Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

1

SÜT ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPO TEBLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Süt ürünlerinin emniyetli ve uygun koşullarda depolanmasını ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını amaçlayan Süt Ürünleri Lisanslı Depo Tebliği 27/6/2019 tarih 30814 sayılı Resmi Gazete''de yayımlanmış olup bahse konu tebliğin tam metnine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190627-30.htm adresinden erişim sağlanabilmektedir.

 

2

INNOPROM 2019 ULUSLARARASI SANAYİ FUARI VE TÜRKİYE-RUSYA İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan yazıda; 8-11 Temmuz 2019 tarihlerinde Rusya'nın Yekaterinburg kentinde düzenlenecek olan INNOPROM 2019 Fuarı (https://www.innoprom.com/en/) çerçevesinde, 8 Temmuz 2019 tarihinde fuar alanında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ve T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Tuna Turagay'ın katılımları ile Türkiye-Rusya İş Forumu gerçekleştirileceği,

Yekaterinburg'da bu sene onuncusu yapılan fuarda Türkiye'nin partner ülke olarak yer aldığı, Avrasya bölgesinde en hızlı gelişen fuarlardan birisi olan INNOPROM Fuarına bu yıl dünyanın 107 ülkesinden 45 binin üzerinde ziyaretçi beklendiği, 600'den fazla firmanın geliştirdikleri ürün ve teknolojileri tanıtmak üzere stand açacağı fuarda bu firmaların yetkilileri, Rusya ve diğer ülkelerden üst düzey kamu görevlileri, iş dünyası örgütleri yöneticileri ve uluslararası kurum temsilcilerinin katılımıyla yaklaşık 160 etkinliğin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bahse konu fuara ve fuar çerçevesinde yapılacak olan Türkiye-Rusya İş Forumu'na katılmak isteyen firma temsilcilerinin en geç 28 Haziran 2019 Cuma günü saat 18:00'e kadarhttps://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/964/13065adresli internet bağlantısında yer alan formu eksiksiz doldurarak, kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Uçuş, konaklama ve Yekaterinburg'da şehir içi ulaşım katılımcılar tarafından münferit olarak sağlanacaktır.

Rusya'ya seyahat edecek hususi ve umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Rusya vizesi olmayan katılımcılarımızın ivedilikle vize başvurularını tamamlamaları ve bu konuda DEİK'i bilgilendirmeleri önem arz etmektedir.

 

3

TÜRKİYE - YUNANİSTAN RO-PAX GEMİ HATTI HAKKINDA BİLGİ; 

 

Çeşme - Atina (Lavrion) 7 Saatte ve tüm Avrupa'ya sadece 1.5 günlük Transit süre ile ulaşımı sağlayacak olan Türkiye – Yunanistan Ropax gemi hattı 30 Haziran'da açılacaktır.  

30 Haziran'da Çeşme limanında açılışı ve ilk seferi yapılacak olan Ege Deniz Yolları, açılışa özel %50 indirim avantajı sunmaktadır.

Özellikle yaş meyve-sebze gibi hassasiyet gerektiren gıda ürünlerinin daha uygun maliyetlerle, daha hızlı, taze ve güvenli bir şekilde taşınmasını hedefleyen Ege Deniz Yollarının (Aegean Seaways) taşımacılar önemli bir alternatif olduğu değerlendirilmektedir.

Yeni hat ile

- Atina Lavrion'dan kalkan gemi Ancona, Bari ve Venedik'ten gelen tüm gemilere bağlantı vermektedir.

- Geminin RO-PAX özelliğinde olması şoförlerin de seyahatini mümkün kılmaktadır

Ayrıntılı bilgi için:

https://www.aegeanseaways.com/

 

4

ÜZÜM KESİM VE İHRAÇ TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ; 

 

Ticaret Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü'nce oluşturulan Sofralık Üzüm Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından Mersin (Tarsus Özbek Köyü, İncirlikuyu, Kalburca Köyü ve Sarıibrahimli Köyü) çevresi muhtelif yerlerde yapılan incelemeler sonuncunda açıkta yetişen sofralık üzümlerden Yalova incisi, kardinal , early prima, perlet, ergin çekirdeksiz vb. çeşitleri için gerekli olgunluğa (irilik,briks ve renk) eriştiği tespit edilmiş olup 28.06.2019 tarihinden itibaren kesimine ve 01.07.2019 tarihinde ihracına karar verildiği bildirilmiştir.

 

5

IRAK / İTHALATI YASAKLANAN ÜRÜNLER HAKKINDA BİLGİ; 

 

Bağdat Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen Ticaret Bakanlığımızdan alınan yazıda; Irak Gümrükler Genel İdaresi'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden 19 Haziran 2019 tarihinde yayımlanan bir duyurusunda, Irak Bakanlar Kurulu'nun 28 Mayıs 2019 tarihli toplantısında” sofralık tuz, şehriye türleri ve makarna çeşitlerinin” ithalatının yasaklamasına karar verildiği, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının 60 günün ardından yürürlüğe gireceği ve bir yıl yürürlükte kalacağının belirtildiği bildirilmektedir.

 

6

BOSNA HERSEK YATIRIM İMKANLARI HAKKINDA BİLGİ; 

 

            T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Raiffeisen Bank yatırım bankacılığı ekibinden alınan e-postada, ülkenin en büyük mobilya üreticilerinden birinin şirket/tesis satışının bankalarınca yürütüldüğünün, söz konusu şirketin orta-üst segment ahşap mobilya üretimine yönelik 17.000 m2 kapalı alana ve son teknoloji cihazlara sahip olduğunun, şirket sahibinin emekli olmayı planlaması ve ailesinin işi devam ettirmek istememesi nedeniyle şirketini satmak istediğinin ve ülkemizden, adı geçen fabrika ile ilgilenebilecek özellikle mobilya sektöründeki yatırımcılara gizlilik sözleşmesi imzalamaları kaydıyla şirkete ilişkin kapsamlı bilgi sunulabileceğinin ifade edildiği belirtilmiş olup, Raiffeisen Bank tarafından Müşavirliğimize iletilen yatırım imkânlarına ilişkin belgeler Genel Sekreterliğimizden temin edilebilir.

 

7

ÇHC'YE KİRAZ İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Bilindiği üzere, ülkemiz ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)'ne kiraz ihracatı kapsamında fumigasyon yöntemiyle de ihracatın yapılabilmesine yönelik Çin makamlarıyla mutabakata

varılmıştır.

Bu minvalde, Pekin Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen Bakanlığımızdan alınan bir yazıda; söz konusu ülkeye kiraz ihracatında fumigasyon yönteminin de kullanılması hususundaki girişimler kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı İle ÇHC Gümrükler Genel İdaresi Arasında Türk Kirazlarının Çin'e İhraç Edilmesine Yönelik Bitki Sağlığı Gereklilikleri Protokolü'nün (ek-l) 13/06/2019 tarihinde Müşavirliğimizce paraflandığı ve söz konusu Protokol kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) tarafından iletilen firma listelerinin ÇHC Gümrükler Genel İdaresi tarafından 2110612019 tarihinde resmi siteleri üzerinden yayımlandığı belirtilmiş olup, (http://www.customs.gov.cn/customs/jyjy/dzwjyjy/qymd/zwjcp/l890063/index.html?from=groupmessage)  bu çerçevede, Çin pazarına kiraz ihracatımızda 3 saatlik bir süreci içeren fumigasyon yönteminin kullanılabilir hale geldiği ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla, mevcut listeler çerçevesinde, Çin'e kiraz ihraç etmeye izin verilen üretici firma sayısının l7'den 39'a (ek-2), paketleme firma sayısının da 8'den 15'e yükseldiği ve söz konusu l5 firmadan l3'ünün fumigasyon yöntemini uygulayabilecek (ek-3) firmalar olarak kayıt altına alındığı belirtilmektedir. Ayrıca, TOB tarafından iletilen firma listelerinin ÇHC Gümrükler Genel İdaresi tarafindan aynı şekilde ve herhangi bir yerinde incelemeye tabi tutulmadan onaylandığı ifade edilmekte olup, bu kapsamda söz konusu ülkeye tarım ürünleri ihracatımızın menfi yönde etkilenmemesi için firmalarımızca özellikle fumigasyon konusunda mezkur Protokol kapsamında kayıt altına alınan hususlara ve kriterlere dikkat edilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir,

Nitekim bahse konu Müşavirliğimizden edinilen bilgilere göre, bu yıl içerisinde Avustralya'dan fumigasyon yöntemi ile ithal edilen bir konteynır kirazda Çinli yetkililerce bazı kalıntıların tespit edilmesi sebebiyle; ÇHC makamlarının Avustralya, dan kiraz ithalatını tamamen durdurduğuna vurgu yapılmıştır. Ayrıca, ÇHC,de lüks tüketim ürünü olarak görülen ithal kirazın fiyatının market raflarında oldukça yüksek olduğu ve dönem dönem 360 RMB/kg,ı (yaklaşık 300 TL) görebildiği belirtilmektedir. Bu suretle, ilgili firmalarımızın doğru fiyatlama yapma konusunda dikkatli davranmaları ve birbirleriyle fiyat rekabeti içine girmekten kaçınmaları konusunda azami hassasiyet göstermeleri de yine önem arz etmektedir.

Ekler:

  1. Kiraz protokolü(ing.), üretici listesi ile paketleme ve fümigasyon listesi

 

8

TÜRKMENİSTAN GÜMRÜK KAPILARINDA YAŞANAN SORUNLAR HAKKINDA BİLGİ; 

 

Dışişleri Bakanlığı'nın yazısına atfen Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Türkmenistan'ı transit güzergah olarak kullanarak ülkemizden Tacikistan'a veya Tacikistan'dan ülkemize yük taşıyan taşımacılarımızın, Türkmenistan'ın İran ve Özbekistan ile olan sınır kapılarında gerekçesiz bir şekilde Türkmen makamlarınca uzun süre bekletildikleri ve geri dönmeye zorlandıkları bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, anılan sorunun çözümünü teminen ilgili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu, yeni mağduriyetler yaşanmaması için sorun çözülünceye kadar Türkmenistan güzergahı yerine farklı güzergahların kullanılmasının önem arz ettiği ifade edilmektedir.