2019/29 Rusya Federasyonu'ndan Alınan Bildirimler Hk.

SİRKÜLER (2019/29)

 

            Sayın Üyemiz;                           

            Ticaret Bakanlığından alınan 31/5/2019 tarih 44922488 sayılı yazıda Tarım ve Orman Bakanlığından iletilen yazıdan bahisle, ülkemizden Rusya Federasyonu (RF)'na ihraç edilen yaklaşık 955 ton domates, mandarin, biber nar ve portakal ürünlerinde Rus makamlarınca gerçekleştirilen kontroller neticesinde karantina zararlıları tespit edildiği ve bunun sonucu olarak Rus makamlarından 50 adet bildirim alındığı belirtilmektedir.

            Bu nedenle karantina riski taşıyan yaş meyve ve sebze ürünlerinin ülkemizden RF'ye ihracatında uluslararası ve Rus bitki sağlığı taleplerinin karşılanması konusunda bir örneği ekte yer alan "Eylem Planı" kapsamındaki önlemler ve çalışmaların takip edilmesinin önem arz ettiği ifade edilmekte olup firmalarımızın RF'ye gerçekleştirecekleri ihracat işlemlerinde söz konusu karantina unsurlarından ari ürün kullanmaları gerektiğinin altı çizilmektedir.

            Bilgileri ve gereğini rica ederim.

 

E K İ:

  1. Eylem Planı (4 Sayfa)