SİRKÜLER  (2019/28)

 

 1. Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması Ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi;
 2. ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Hakkında Bilgi; 
 3. Tokyo Türk Ticaret Merkezi Hakkında Bilgi; 
 4. Sınırlardan Öncelikli Geçiş Hakkında Bilgi; 
 5. 46. Bağdat Uluslararası Fuarı Milli Katılım Duyurusu Hakkında Bilgi; 
 6. Gümrük Beyannamelerinin 24 No'lu Kutusu Hakkında Bilgi;  

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

1

AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN ISIL İŞLEME TABİ TUTULMASI VE İŞARETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ;

Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması Ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik 25/05/2019 tarih 30784 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup bahse konu yönetmeliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

 

Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması Ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik

 

2

ABD GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; ABD tarafından 16 Ağustos 2018 tarihinde başlatılan ülkemizin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) faydalanıcı konumunun ABD Ticaret Temsilciliği tarafından gözden geçirilmesi süreci sonunda 4 Mart 2019 tarihinde ülkemizin ekonomik gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak GTS kapsamından çıkarılmasına karar verildiği ve ABD Başkanı tarafından da Başkanlık Kararının imzalanarak 17 Mayıs 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe konduğu bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, GTS kapsamında şimdiye kadar gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilebilen ürünlerin, ABD'nin diğer ülkelere uyguladığı MFN (GTS dışı) gümrük vergisi oranlarına tabi olacağı ifade edilmekte ve GTS kapsamında en çok ihracat yaptığımız sektörler olan gıda ürünleri, otomotiv aksam ve paraları, kıymetli taşlar ve mücevherat, plastik ürünleri, makineler ve aksam-parçaları sektörlerindeki ürünlerin 2019 yılı MFN gümrük vergilerinin % 0,5-%1,8 arasında değiştiğinin görüldüğü belirtilmektedir.

 

3

TOKYO TÜRK TİCARET MERKEZİ HAKKINDA BİLGİ; 

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin öncülüğünde ve koordinasyonunda diğer İşbirliği Kurum ve Kuruluşlarının katılımıyla kurulan Türkiye Ticaret Merkezlerinin bir yenisin Tokyo/Japonya'da kurulması çalışmaları, İstanbul Su ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri işbirliği ile başlatılmış olduğu belirtilmektedir.

"Su ürünler”, Kanatlı Ürünleri”, "Yaş Meyve”, "Hububat” ve " Şekerleme” sektörlerimizin kullanımına sunulması planlanan, mağaza/ofis/depo/showroom birimlerini bulunduran, içerisinde yer alan firmalara hukuki, mali ve danışmanlık hizmetlerinin sunulacağı, kira, istihdam, dekorasyon/kurulum ve tanıtım harcamaları için Ticaret Bakanlığı tarafından %75 oranında destek kapsamında yer alan projenin ve 15 sektör firmasının başvuru onayının Ticaret Bakanlığı'ndan alındığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda söz konusu Proje onayının bir örneği ekte sunulmaktadır. Buna ilaveten, Japonya Ticaret Merkezi'nde mağaza/ofis/depo/showroom açmak isteyen firmalar başvurularının en geç 31 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar suurunleri@iib.otg.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi için;

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Su Ürünleri Sektör Şubesi

Neriman VAROL

Tel: 0212 454 07 78

Faks: 0212 454 05 01 - 02

E-mail: suurunleri@iib.org.tr

4

SINIRLARDAN ÖNCELİKLİ GEÇİŞ HAKKINDA BİLGİ; 

21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin “Sınırlardan öncelikli geçiş hakkı tanınması” başlıklı 151 inci maddesinin birinci fıkrası; “Yetkilendirilmiş yükümlü sertifika sahiplerinin denetimindeki araçlara sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınır.”; ikinci fıkrası ise “Bu hakkın kullanılabileceği sınır kapıları ile geçişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükümlerinin yer aldığı hatırlatarak belirtilen hükümler çerçevesinde, 01.06.2019 tarihi itibarıyla Kapıkule Gümrük Müdürlüğü'nde; izinli gönderici yetkisine sahip firmaların, kendi tesislerinden veya ihracatta yerinde gümrükleme sahibi firmaların tesislerinden yapacakları taşımalar için öncelikli sınır geçişi uygulaması başlatılacağı ifade edilmekte olup aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmesi gerekmektedir.
 1. Taşımacının dikkat etmesi gereken hususlar
 • Öncelikli geçiş yalnızca izinli göndericilere ait taşıma araçlarının, izinli gönderici yahut ihracatta yerinde gümrükleme kapsamı tesislerden, BS-10 veya BS-11 basitleştirilmiş usul koduyla işlem gören beyannameler konusu eşyanın taşınması için çıkış yapması halinde uygulanır.
 • Öncelikli geçiş yalnızca Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS) kapsamı taşımalarda uygulanır.
 • Asıl sorumlu tarafından tescil edilen T1'e ait kontrol sonucunun A3 olması gerekmekte olup kontrol sonucu A3 olmayan beyanname kapsamında taşıma yapan araca öncelikli geçiş hakkı tanınmayacaktır.
 • Araç sürücüsü, araç kaydının yapıldığı kontrol noktasında TIR parkı görevlisine izinli gönderici olduğunu beyan edecek ve transit refakat belgesini ibraz edecektir.
 • Kontrol sonucunun olumlu olması halinde araç doğrudan çıkış kapısına en yakın TIR parkına giriş yapacak ve park girişinde pager cihazını alacaktır.
 • Araç sürücüsü çıkış yapmak istediğinde kendisine verilen pager cihazını kioska okutacak ve TIR parkından öncelikli olarak çıkış yapabilecektir.
 1. TIR parkı görevlilerinin dikkat etmesi gereken hususlar
 • İzinli gönderici yetkisi kapsamında taşıma yapıldığının beyan edilmesi halinde transit refakat belgesinde bulunan beyanname numarası ile https://uygulama.gtb.gov.tr/TransitAracTakip/Sorgu/AnaSayfa adresinden sorgulama yapılacaktır.
 • Sorgu ekranına giriş için gerekli kullanıcı adı ve şifresi, ilgili Bölge Müdürlüğünce TIR parkı işleticisine iletilecektir.
 • Sorgu sonucunda;
  • Kontrol sonucunun A3 olduğu,
  • Sorgu sonucu gelen plaka numarası ile transit refakat belgesinde yer alan plaka

numarası ve fiziki olarak aracın plakasının aynı olduğu,

 • Transit beyannamesinin tescil tarihinin 5 günden daha eski olmadığı,

Teyit edilecektir.

 • Kontrollerden birinin olumsuz olması halinde normal prosedüre göre işlem yapılacak, öncelik tanınmayacaktır.
 • Tüm kontrollerin olumlu olması halinde TIR parkı işleticisinin kendi programından izinli gönderici tente yahut izinli gönderici frigorifik seçeneklerinden uygun olan seçilecek ve önceden aktive edilmiş TIR parkı giriş kartı sürücüye verilecektir.
 • TIR parkı girişinde araç sürücüsüne, izinli göndericiye özel tanımlanmış pager cihazı verilecektir.
 1. Diğer hususlar
 • İzinli gönderici-frigorifik taşıma aracının diğer frigorifik taşıma araçlarına, izinli gönderici-tenteli taşıma aracının diğer tenteli taşıma araçlarına göre öncelikli sınır geçiş hakkı bulunmaktadır.
 • Uygulama Bakanlığımızca takip edilecek olup kullanım yoğunluğuna göre gerek duyulması halinde önceliklendirmenin boyutu değiştirilebilecektir.
 • TIR parkı işleticisi kendi programından kontrol noktasında izinli gönderici frigorifik ve izinli gönderici tenteli şeklinde veri girişi yapılmış araçların listesini (kayıt tarihi, plaka bilgisi, frigorifik/tente) Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne liste halinde 6 aylık periyodlar halinde gönderecektir.

 

5

46. BAĞDAT ULUSLARARASI FUARI

MİLLİ KATILIM DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ; 

Akdeniz İhracatçı Birliklerinden alınan yazıda 1-10 Kasım tarihleri arasında lrak-Bağdat'ta düzenlenecek olan "46. Bağdat Uluslararası Fuarı " Türkiye milli katılımının Birliklerince gerçekleştirileceği belirtilmekte olup organizasyon ve başvuruya ilişkin detaylara http://www.akib.org.tr/tr/faaliyetler-fuarlar-bagdat-uluslararasi-fuari-milli-katilimi.html adresinden erişim sağlanabilmektedir.
 

6

GÜMRÜK BEYANNAMELERİNİN 24 NO'LU KUTUSU

HAKKINDA BİLGİ; 

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Gümrük Yönetmeliği'nin 14 no'lu Ek'ini oluşturan “Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı”nın “II. Beyanname Kutularına İlişkin Açıklamalar” bölümünde; “Beyanname kutularının doldurulmasına ilişkin aşağıda yer alan açıklamalarda belirtilen kodlar Bakanlığın kurumsal internet sitesinden duyurulur.” ifadesine yer verildiği ve gümrük beyannamesinin “İşlemin Niteliği” başlıklı 24 no'lu kutusuna ticari sözleşmelere ilişkin kodun yazılacağının belirtildiği hatırlatılarak,

Gümrük beyannamesinin 24 no'lu kutusuna kaydedilen kodların dış ticaret istatistiklerinin üretilmesi amacıyla kullanıldığı, söz konusu kodların kullanılmasının, Türkiye Gümrük Bölgesi'ne giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanan kurallar bakımından herhangi bir sonuç doğurmadığı; kaydedilen kod vesilesiyle beyanname kapsamı eşyanın ne tür bir ticari sözleşmeye konu olduğu hakkında gümrük idaresine bilgi verildiği belirtilmektedir.

Dış ticaret istatistiklerinin doğru ve sağlıklı üretilmesi bakımından gümrük beyannamesinin 24 no'lu kutusunda doğru kodun beyan edilmesi önemi vurgulanan yazıda devamla, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak suretiyle Türkiye'ye kesin olarak ithal edilen ve Türkiye'den kesin olarak ihraç edilen eşyaya ilişkin gümrük beyannamelerinde, alıcı ve satıcı arasında bir sözleşmenin imzalanmadığı veya sözleşme yerine ticari faturada kayıtlı bilgiler esas alınarak beyanda bulunulduğu hallerde, eşyanın kesin satışına ilişkin kodların yanı sıra, 19 numaralı “Eşyanın mülkiyetinin parasal veya başka bir karşılıkla devredildiği işlemler- Diğer” kodunun kullanılmasının mümkün olduğunun altı çizilmekte ve bu durumda, yükümlünün beyanına itibar edilmesinin esas olduğu ifade edilmektedir.

Bu itibarla, cezai durumla karşılaşılmamasını teminen gümrük beyannamesinin 24 no'lu kutusuna, yapılan işlemin niteliğine en uygun olan kodun kaydedilmesi gerektiği önemle belirtilmektedir.