2019/27 2019 Yılında Rusya Federasyonu'na İhraç Edilecek Yaş Meyve Sebzelerin Üretim Alanları Hk.

Sayın Üyemiz,

Trabzon Zirai Karantina Müdürlüğü'nden alınan yazıda Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürüğü'nden alınan yazıya atfen;

Rusya Federasyonu'na yaş meyve sebze ürünlerini ihraç edecek olan veya ihracatçı firmalara Rusya Federasyonu'na ihraç edilmek üzere bu ürünlerin satışını yapacak olan üreticilerin belirlenınesi gerektiği ifade edilerek,


Bu kapsamda, ihracatçı firmaların Rusya Federasyonu'na 20l9 yılında ihraç etmeyi planladıkları ürünlerin üretim alanlarıyla ilgili bilgileri Bakanlıkları ilgili müdürlüklerine ileterek üretim alanlarının kontrolünü talep etmeleri gerektiği belirtilmekte,


Bununla birlikte, Rusya Federasyonu'na yaş meyve sebze ihracat işlemleri gerçekleştiren firmaların önümüzde ki dönemde planladıkları ihracat için ürün tedarik edecekleri üreticilerin bilgilerinin Rus tarafına iletilmek üzere kayıt oluşturulmasını teminen, Bakanlıkları İl Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiğinin altı çizilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.