SİRKÜLER  (2019/21)

 1. Mamul madde ihracatı karşılığı satış Hk.
 2. İhracat 2019/ 3 Sayılı Tebliği Hk.
 3. Suudi Arabistan Altın ve Mücevher Ticareti Hk.
 4. Irak(Bağdat) Ticaret Heyeti, 19-21 Haziran 2019
 5. Özel Fatura İşlemleri Hk.
 6. Tarım ve Orman Bakanlığı Denetimleri Nedeniyle Tahsil Edilen Ücretler

    Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

1

Mamul madde ihracatı satış Hk.

            T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığından alınan bir yazıda, Diyarbakır ve Batman şube müdürlükleri stoklarında bulunan yaklaşık 37 bin ton ekmeklik buğdayın, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen 02.05.2019 tarihli, E.29779 sayılı yazımızın bir fotokopisi ekte gönderilmektedir.

KONU: Mamul madde ihracatı karşılığı buğday satışı Hk.

İlgi       : 08.11.2017 tarihli ve 72505 sayılı yazımız.

            Kuruluşumuz Diyarbakır ve Batman Şube Müdürlükleri stoklarında bulunan yaklaşık 37 bin ton ekmeklik buğday, ilgide kayıtlı yazımız ekinde gönderilen “mamul madde ihracatçılarına ihracattan sonra hububat satışlarına ait uygulama esasları” çerçevesinde satışa verilecektir.

 1. Satışa açılan ekmeklik buğdaylar; üretimlerinde kaplıca kızıl buğday dahil emeklik buğday kullanan un ve unlu mamuller (yufka, kadayıf, lavaş ekmeği vb.) ihracatı yapanlar ile üretimlerinde ekmeklik buğday kullanarak, bulgur ihracatı yapanlar ve Afrika ülkelerine ekmeklik buğday kullanarak makarna ihracatı yapan imalatçı-ihracatçılara satılacaktır. 
 2. Bu kapsamada ekmeklik buğday hak edişlerine ait sözleşmeler 06-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında imzalanacak, satışlarda geçerli olacak satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detaylı bilgiler Diyarbakır ve Batman Şube Müdürlüklerimizden öğrenilebilecektir.
 3. Ekmeklik buğday satışları, satışa açılan stok miktarıyla sınırlı olacaktı. Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinden hak ediş yazısı gelmiş olsa bile bu kapsamda satışa açılan stoklar tüketilmişse satış yapılmayacaktır.
 4. Kuruluşumuzdan bu kapsamda ekmeklik buğday talep eden imalatçı-ihracatçılara ait yeni hak ediş yazısı gönderilmeyecek, 18.04.2019 tarihine kadar Bölge Müdürlükleriniz tarafından Kuruluşumuza gönderilen ve belge ithalat süre sonu Mayıs, Haziran ve Temmuz 2019 aylarında biten hakedişler kapsamında işlem yapılacaktır.

 

2

İhracat 2019/ 3 Sayılı Tebliğ Hk.

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, İhracat 2006/7 sayılı “ ihracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan ihracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'nin 17. Sırasının, “Bakır ve çinko hurda ve döküntüleri” olarak değiştirildiği ve söz konusu değişikliği içeren Tebliğ'in 18/04/2019  tarihli ve 30749 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirilmektedir.

 

3

Suudi Arabistan Altın ve Mücevher Ticareti Hk.

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, ülkemiz ile Suudi Arabistan arasındaki gümrük işbirliği konularını ele almak üzere Suudi Arabistan Gümrükler İdaresi Başkanı ile gerçekleştirilen görüşmelerde, ülkemiz ile Suudi Arabistan arasındaki altın ticaretinde yaşanan gümrük sorunlarının da ele alındığı belirtilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, altın ve mücevher ticareti konusundaki sorunların sadece ülkemize has olmadığı, anılan uygulamalardan diğer ülkelerin de etkilendiği, Hariçte İşleme Rejiminin bazı kişilerce suistimali nedeniyle geçici olarak askıya alındığı, esasen sorunun vergilendirme farklılıkları nedeniyle ortaya çıktığı ve mevcut uygulama kapsamında sadece %99 oranında saf altın külçelerinin vergiden muaf olduğu, sınırlı da olsa işçilik bulunduğunda ürünlerin vergiye tabi olacağı ifade edilmekte, Dünya Ticaret Örgütü'nün altın ve mücevher işçiliğinin hesaplanması konusunda 6 metodunun bulunduğu, mevzuat gereği yalnızca işçilikten değil altının ham bedelinden de vergi alındığı, ancak beyan edilen faturalarda yer alan ham altın bedellerine de güvenemeyecekleri, bununla birlikte, mücevher ve altınla ilgili kontrollerin yapılabilmesi için ise ülkelerinde sadece iki laboratuvarın bulunduğu bildirilmektedir.

Öte yandan, Suudi Arabistan'a ihracat yapmak isteyen firmalarımızın gümrük bildirimine ilişkin gerekli belgeleri, ürünlerin Suudi Arabistan gümrüklerine varışından önce iletilmeleri durumunda çok kısa bir sürede gümrük işlemlerinin tamamlanabileceği belirtilmektedir.

 

4

Irak(Bağdat) Ticaret Heyeti, 19 – 20 Haziran 2019

Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar PEKCAN başkanlığında Türkiye İhracatçılar Meclisi  ve DEİK organizasyonu ile 19-21 Haziran 2019 tarihleri arasında Irak'a yönelik bir Ticaret Heyeti her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmelerinin de gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Pazar payımızın artırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyetimize en fazla ihracat yaptığımız Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ve mamuller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörleri yanı sıra, ihracatımızın düşük seviyede seyrettiği ve geliştirilmesinde fayda görülen mücevher, gemi ve yat, süs bitkileri ve fındık sektörleri ile ırak'ın dünya genelinden tedarik ettiği ve bir önceki yıla göre ithalatını en çok artıran sektörlerden olan otomotiv, makine ve zeytin ve zeytinyağı sektörleri başta olmak üzere, uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmalarımızın katılımlarında fayda görülmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu heyetimize son başvuru tarihi 21 Mayıs 2019 Salı günü mesai bitimi olup, bu tarihe kadar https://bit.1y/2PMYdxX internet bağlantısında yer alan heyet başvuru formunu doldurulmuş olması gerekmektedir.

Organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderleri için kişi başı katılım ücreti bilahare bildirilecek olup, ön başvurularının alınabilmesini teminen Irak Ticaret Heyetimizin ihracatçı firmalarımıza duyurulur.  

IRAK (BAĞDAT) TİCARET HEYETİ TASLAK PROGRAMI

19- 21 HAZİRAN 2019

19 Haziran 2019, Çarşamba

19:30 – 20:00 İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde Buluşma

21:55 – İstanbul (IST) - Bağdat (BGW) Uçuşu (TK302) Uçuş Süresi: 3s

20 Haziran 2019, Perşembe

00:55 Bağdat Uluslararası Havalimanı'na Varış

(Türkiye ile saat farkı bulunmamaktadır)

01:30 – 02:00 Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndan Otele Transfer ve Chek-in

06:30 – 09:30 Otelde Kahvaltı ve Otel'den Check-Out

09:30 – 18:30 Türkiye-Irak İş Forumu ve İkili Görüşmeler

09:30 Kayıt

10:00 – 11:00 Açılış Konuşmaları

· Sn. …, Irak Ticaret Odaları Federasyonu

· Sn. Emin Taha, Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı

· Sn. Nail Olpak, DEİK Başkanı

· Sn. İsmail Gülle, TİM Başkanı

· Sn. Muhammed Hashim Al-Ani, Irak Ticaret Bakanı

· Sn. Ruhsar Pekcan, T.C. Ticaret Bakanı

11:00 – 11:15 Çay-Kahve Arası

11:15 – 13:00 İkili İş Görüşmeleri (B2B)

13:00 – 14:00 Öğle Yemeği

14:00 – 18:30 İkili İş Görüşmeleri (B2B)

20:00 – 21:30 Heyet Akşam Yemeği

22:00 – 23:30 Bağdat Havalimanı'na Hareket ve Havalimanı'na Varış

21 Haziran 2019, Cuma

02:25 – 05:35 Bağdat (BGW) - İstanbul (IST) Uçuşu (TK303) Uçuş Süresi: 3s10d

05:35 İstanbul Havalimanı'na Varış

 

 

5

Özel Fatura İşlemleri Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden Almış Olduğumuz yazıda, fatura düzenlemeye yetkili yükümlü tarafından, Tek Pencere Portalında (TPS) Hazine ve Maliye Bakanlığı – 0999- TPS özel fatura belge kodu seçildikten sonra, özel faturada yer alan bilgiler ile sistemdeki ilgili alanların doldurularak geçici ihracat beyannamesi tescilinin alınacağı belirtilmektedir. Anılan yazıda devamla, Tek Pencere Portalına e- devlet üzerinden giriş yapılabilmekte olduğu ve işlem yapılabilmesi için gümrük idaresinden TPS yetkisi alınması gerektiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ekli 2019/15 sayılı Genelgede de belirtildiği üzere, 13/05/2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda işlemi tamamlanmayan özel faturaların, kağıt ortamında onaylanmayacağı bildirilmektedir.

GENELGE (2019/…)

“KDV Genel Uygulama Tebliği” kapsamında düzenlenen özel fatura işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

 1. Özel fatura düzenleyecek yükümlüler tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde bildirilmesi gereken özel fatura bilgileri Tek Pencere Portal Sistemi (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden Bakanlığımıza iletilir.
 2. Sistem tarafından bakanlığımıza iletilen özel fatura bilgileri esas alınarak 16 haneli geçici tescil numaralı ihracat beyannamesi oluşturulur ve geçici tescil numarası bildirim yapan yükümlüye Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilir.
 3. Özel fatura kapsamı eşya, ihracat işlemlerinin gerçekleştirileceği gümrük müdürlüğüne, 16 haneli geçici tescil numaralı ihracat beyannamesi numarasının bildirilmesi suretiyle “ KDV Genel Uygulama Tebliği”nde belirtilen süreler kapsamında sunulur.
 4. Muayene ile görevli memur tarafından geçici tescil numarası ile bildirilen beyan bilgileri çağırılarak kağıt ortamındaki özel fatura bilgileri ile sistem üzerinden bildirilen özel fatura bilgileri karşılaştırılır. Özel faturada yer alması gereken ancak özel fatura düzenlenirken mevcut olmayan bilgiler doldurulur ve ihracat beyannamesi tescil edilir.
 5. Eşya ve beyana ilişkin gerekli kontroller yapılarak, ihracat beyannamesinin gümrük işlemleri tamamlanır.
 6. İşlemleri tamamlanan ihracat beyannamesi çıkış bildirimi (hava ve deniz yolu) ile ilişkilendirilerek özel fatura kapsamı eşyanın fiili ihracatı gerçekleştirilir.
 7. Özel fatura işlemi kara sınır gümrük müdürlüğünden gerçekleştirilecekse, eşyanın fiili ihracatının gerçekleştirilmesini mütaakiben ihracat beyannamesi sistemi üzerinden memur tarafından kapatılır.
 8. Fiili ihracatın gerçekleştirilmesini mütaakiben kapanmış beyanı üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilir. Özel fatura işlmelerinin teyidine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile başkaca bir yazışma yapılmaz.
 9. Yukarıda belirtilen özel faturaya ilişkin elektronik işlemler ile birlikte özel fatura kapsamında kağıt ortamında halihazırda yapılan tüm işlemler aynen yapmaya devam edilir.
 10. Özel faturaya ilişkin öncelikle elektronik işlemler tamamlanır ardından kağıt ortamındaki işlemler tesis edilir.
 11. Özel Fatura kapsamı eşyanın yolcu beraberinde taşınması halinde özel fatura işlemleri elektronik ortamda yürütülmez; işlemler sadece kağıt nüsha üzerinden yapılır.

İlave bir düzenleme yapılıncaya kadar yukarıda belirtilen işlemler elektronik ve kağıt ortamında birlikte yapılmaya devam edecektir.

İşbu Genelge hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmekle birlikte, 13.05.2019  tarihinden itibaren elektronik ortamda işlemi tamamlanmayan özel fatura, kağıt ortamında onaylanmayacaktır.

 

6

Tarım ve Orman Bakanlığı Denetimleri Nedeniyle Tahsil Edilen Ücretler

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünce yapılan ithalat veteriner kontrolleri kapsamında ithalatçılardan tahsil edilen döner sermaye ücretlerinde mesai dışı yapılan kontrollere ilişkin ücret farklılıklarının kaldırıldığı bildirilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, söz konusu değişikliğin aşağıda yer alan linkte

https://www.tarimorman.gov.tr/DHDB/Duyuru/121/Döner-Sermaye-İşletmeleri-2019-Yili-Birim-Fiyat-Listesi-Güncellendi 25 Şubat 2019 tarihinde yayınlandığı ifade edilmektedir.