2019/17 Genel Sirküler Hk.

Sayı

:

91243702-TİM.DKİB.GSK.[Category]

Trabzon, [Keywords]

   

 

 

Konu

:

Genel Sirküler 2019- 17

 

SİRKÜLER (2019/17)

 

1. Rusya Federasyonu Ekaterinburg INNOPROM Fuarı Hakkında Bilgi;

2. Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge Hakkında Bilgi;

3. Estonya Girişimcilik ve Bilgi İletişim Teknolojileri (ICT) Heyet Hakkında Bilgi;

4. Mısır Vize Sorunu Hakkında Bilgi;

5. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri Hakkında Bilgi;

6. İşbirliği Talebi Hakkında Bilgi;

7. Türkiye - Belarus İş Forumu Hakkında Bilgi;

8. THAIFEX 2019 - WORLD of FOOD ASIA Milli Katılım Org. Hakkında Bilgi;

9. Türkiye-Kırgızistan KEK 9. Dönem Toplantısı Hakkında Bilgi;

10. Sorumlu Denetçi Eğitimi Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgi; ilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

1

RUSYA FEDERASYONU EKATERİNBURG INNOPROM FUARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda; 8-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında Rusya Federasyonu'nun Yekaterinburgşehrinde düzenlenecek olan INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı'na ülkemizin ortak ülke statüsünde katılacağından bahisle, anılan fuara Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından bir millî katılım organizasyonu düzenleneceği bildirilmektedir.

Diğer taraftan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTİN'in INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı'na teşriflerinin beklendiği ifade edilerek; anılan fuarın, Türk malı algısı ile ülke imajının geliştirilmesine önemli katkı sağlayacak bir prestij platformu olduğu, ülkemizin üretim ve ticaret potansiyelinin diğer katılımcı ülkeler nezdinde de gösterilmesine fırsat sağlayacağı belirtilmektedir.

Resmi açılışını Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir PUTIN ile Türkiye CumhuriyetiCumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'IN yapması planlanan ve 2019 yılında 10'uncusu düzenlenecek olan fuara , 20 ülkeden 600 firmanın katılım sağlaması ve 50.000 profesyonel iş insanının ziyaret etmesi beklenmektedir. Ülkemiz bu yıl fuarda "PARTNER ÜLKE: TÜRKİYE” adı altıda yer alacaktır. Fuara iç alanda stand konstrüksiyonu dahil, nakliye hariç birim m² katılım bedeli 600.-Usd olup, nakliye hizmeti almak isteyen firmalarımız için ayrı bir hesaplama yapılacaktır.

INNOPROM 2019 Fuarına milli katılım kapsamında katılacak olan firmalarımız T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 2017/4 sayılı karar kapsamında, destek olarak yurt dışı milli fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden yararlandırılacaklardır.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından belirlenerek web sayfasında ilan edilen; yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderlere karşılık olarak katılımcıya m² bazında 3.453.-TL ödenecek olup üst limit 107.000.-TL'dir. Ayrıca söz konusu fuar "Prestijli Fuarlar” listesinde de yer almakta olup, teşvik başvurusunu Prestijli Fuar olarak yapan katılımcılarımız için ise üst limit 360.000.-TL'dir. Bu çerçevede; anılan fuara milli katılım çerçevesinde katılım sağlanmasını teminen Birliğimizle temasa geçilmesi hususu bilgilerinize sunulur.

2

DENİZYOLUYLA TAŞINACAK DOLU KONTEYNERLERİN BRÜT AĞIRLIKLARININ TESPİTİ VE BİLDİRİMİ HAKKINDA YÖNERGE HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile imzalanan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi'nin (SOLAS) VI. bölümünün A kısmının 2. kuralı gereğince, 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale geldiği ifade edilmektedir.

Doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşımacılık dokümanlarında belirtilmesi ve taşımacılık dokümanlarının, gemi yükleme planının hazırlanmasında kullanılmak üzere önceden gemi kaptanı veya temsilcisi ile kıyı tesisi işleticisine iletilmesi gerektiği; bu kapsamda, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerlerin gemilere yüklenmediği belirtilmektedir.

Bahse konu SOLAS Kuralının ülkemizde etkin bir şekilde uygulanmasını teminen 27.03.2017 tarihli ve 26544 sayılı Bakan Olur'u ile yayımlanan "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge”nin uygulanmasına yönelik anılan Bakanlığa intikal eden görüş, öneri, ihtiyaç ve talepler göz önünde bulundurularak ilave düzenlemelerle yeniden yayımlandığı ve 27.03.2017 tarihli Yönerge'nin yürürlükten kaldırıldığı da ayrıca bildirilmektedir.

Bu itibarla, dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespiti ve bildirimine ilişkin iş ve işlemlerin, 26.03.2019 tarih ve 24216 sayılı Bakan Olur'u ile yeniden yayımlanan ve anılan Genel Müdürlüğün http://www.tmkt.gov.tr/ web adresinin "Mevzuat” bölümünün "Yönergeler” kısmında erişime sunulan "Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” hükümleri doğrultusunda yürütülmesinin önem arz ettiği belirtilmektedir.

Ek: TİM Yazısı ve Ek (13 sayfa)

3

ESTONYA GİRİŞİMCİLİK VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (ICT) HEYET HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) / Türkiye - Estonya İş Konseyi ve Enterprise Estonia iş birliğiyle 16-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında Tallin/Estonya'ya düzenlenecek olan girişimcilik ve bilgi iletişim teknolojileri (ICT) heyet ziyaretine ilişkin olarak DEİK'ten alınan 08/04/2019 tarih EST/2019-0665 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: DEİK Yazısı ve Ekleri (5 sayfa)

4

MISIR VİZE SORUNU HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09/04/2019 tarih 187-00875 sayılı yazıda; Son zamanlarda Mısır'ın ülkemizdeki temsilciliklerince, firmalarımızın vize başvurularının sonuçlandırılmasında gecikmeler yaşandığı ve söz konusu durumun firmalarımızın fuarlara katılamaması veya geç katılması gibi olumsuz sonuçlara yol açtığı ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, Mısır'da düzenlenen milli ya da bireysel katılımlı uluslararası fuar organizasyonlarında yer almak isteyen Türk firma temsilcilerinin vize almaları konusunda Mısır yetkililerince Müşavirliğimize ve Büyükelçiliğimize destek verilmediği ve Mısır ile iş yapan firmalarımızın seyahat tarihinden en az 3 ay öncesinde vize başvurularını tamamlamalarının önemli olduğu bildirilmekte olup, Mısır'da yaşayan Türk işadamları ile yapılan görüşmelerde, Mısır'da kurulu Türk-Mısır İşadamları Derneği'nin grup vizesi alımı konusunda yardımcı olabileceğinin öğrenildiği belirtilmektedir.

5

AB TARIM MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 05/04/2019 tarih 43286415 sayılı yazısı ekinde tarafımıza gönderilen ve Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki çeşitli değişiklikleri konu alan AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği

yazısından bir nüsha ilişik bulunmaktadır.

Ek: AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinin Yazısı (2 sayfa)

6

İŞBİRLİĞİ TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

Taşkent Ticaret Müşavirliği'nden alınan 08/04/2019 tarihli yazıda; Özbekistan Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen son kararnamelere dayanarak,"OOO Zuhra Omad Fayz” firmasının 2019 yılının başından beri Taşkent bölgesinde pamuktan iplik işlenmesi için yıllık 1.000 ton olmak üzere pamuk ipliği üretimi yapmayı planlamakta olduğu, bunun için Taşkent Hakimi'nin "enerji, su ve doğalgaz kaynaklarına dair teknik şartların hazırlanmasına yönelik” 1288 sayılı, 09.10.2018 tarihli kararına göre 3,5 hektarlık bir arazinin ayrıldığı,

İplik üretimiyle ilgili iş planı hazırlandığı ve söz konusu proje için yatırımcı ve ortak bulunması konusunda yardım talep edildiği belirtilmekte olup, bu itibarla, söz konusu firma talebine yönelik ilgili olabilecek firmaların aşağıda iletişim detayları bulunan Taşkent Ticaret Müşavirliğiyle temasa geçmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

 

Abdullah Yavuz TÜRKER

Ticaret Müşaviri

 

Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliği

Akademik Yahya Gulyamov Ko'chasi No:87

Tashkent/Uzbekistan

Tel: +998 71 233 29 19

Faks: +998 71 233 29 19

E-posta: taskent@ticaret.gov.tr

Web: http://www.ticaret.gov.tr/

Ek: İşbirliği Talebi (2 sayfa)

7

TÜRKİYE - BELARUS İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Aleksandr Lukaşenko'nun ülkemize yapacağı resmi ziyaret kapsamında 16 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecek olan Türkiye- Belarus İş Forumuna ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 08/04/2019 tarih BRUS/2019-0666 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: DEİK Yazısı ve Ekleri (3 sayfa)

8

THAIFEX 2019 - WORLD OF FOOD ASIA MİLLİ KATILIM ORG. HAKKINDA BİLGİ;

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (OAİB) alınan bir yazıda; 28 Mayıs - 01 Haziran 2019 tarihleri arasında Bangkok - Tayland'da düzenlenecek olan THAIFEX 2019 World of Food Asia Fuarı'na ilişkin Türkiye milli katılım organizasyonunun OAİB Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, katılımcıların fuarda kiraladıkları m² başına 2.130.-TL ile Ticaret Bakanlığı tarafından desteklendiği fuarın katılım bedelinin m² başına nakliye dahil 920.-USD,

nakliye hariç 720.-USD olarak belirlendiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu fuara katılmak isteyen üyelerimizin ilişikte yer alan başvuru formunu doldurarak OAİB Genel Sekreterliği'ne ( oaib-pr@oaib.org.tr ) göndermeleri gerekmektedir.

9

TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN KEK 9. DÖNEM TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; Eşbaşkanlığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay tarafından deruhte edilecek Türkiye-Kırgızistan KEK 9. Dönem Toplantısı'nın 2019 yılı içerisinde ülkemizde düzenlenmesinin planlandığından bahisle, söz konusu toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere, ihracatçılarımızın Kırgızistan pazarında karşılaştığı sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlar talep edilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen üyelerimizin Kırgızistan pazarında karşılaştığı sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların ekli form vasıtasıyla en geç 15 Nisan 2019 Cuma mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

EK: Sorun Bildirim Formu_Kirgizistan_11.4.2019.docx

10

SORUMLU DENETÇİ EĞİTİMİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Marmara Bölge Müdürlüğü'nden alınan yazıda; 8 - 10 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından Gazi Bulvarı No:126, Basmane, Konak/İZMİR adresinde 2019/21 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eklerinde yer alan tüm ürün gruplarını kapsayan Sorumlu Denetçi Eğitimi düzenleneceğinden bahisle, imalatçı-ihracatçı firmaların konu hakkında bilgilendirilmesi hususu bildirilmektedir.