2019/16 -Özel Sirküler- RF'ye YMS İhracatı Hk.ÖNEMLİ

SİRKÜLER (2019/16)


Sayın Üyemiz;


Ticaret Bakanlığımız İhracat Genel Müdürlüğünden almış olduğumuz 08/04/2019 tarih ve 63534806-452.01 sayılı yazıda; Ülkemizden Rusya Federasyonu'na yapılan yaş meyve ve sebze ihracatına ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığı''ndan Bakanlığımıza intikal eden ve bir örneği ilişikte sunulan yazıya atfen; 2018 yılında Rusya Federasyonu'na yapılan yaş meyve sebze ihracatımızda anılan ülke makamlarınca gerçekleştirilen kontroller neticesinde yıl toplamında çok yoğun bir şekilde 1426 adet bildirim alındığı bu çerçevede; mezkur bildirimler neticesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulan 7 Ağustos 2018 tarihli "Rusya Federasyonu''na Yapılan Yaş Meyve Sebze İhracatı İçin Bitki Sağlığı ve Karantina Eylem Planı" ve 2018 yılında Rus uzmanlarca Ülkemizde yapılan kontroller çerçevesinde yapılan öneriler ve tespitler çerçevesinde bir dizi önlemlerin uygulamaya konulacağı belirtilmektedir.


Aynı yazıda devamla, bildirim ve geri iadelerin önlenmesi amacıyla 27 Haziran 2018 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilgili ihracatçı birlikleri temsilcileri tarafından talep edilen fumigasyon operatörü yetiştirme kursları kapsamında Bakanlıklarınca 153 firmanın ziraat mühendisi personeline fumigasyon operatör belgesi verildiği ve bu kapsamda; RF''ye ihraç edilecek domates, üzüm, çilek ve biber ürünlerinin karantina zararlarına karşı fumigasyon uygulamasının 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlatılması için paketleme tesislerindeki altyapının tamamlanmasına çalışıldığına ilişkin Rus makamlarına bilgi verildiği ifade edilmektedir.

Bu nedenle, Rusya Federasyonu'ndan alınan yoğun bildirim ve geri iadelerin önlenmesi açısından ekte sunulan Tarım ve Orman Bakanlığı yazısında belirtilen hususlara riayet edilmesi sektörümüzün menfaatine olacaktır.
Bilgileri ve gereğini önemle rica olunur.


İdris ÇEVİK
Genel Sekreter


EK: 2 Sayfa (Tarım ve Orman Bakanlığı Yazısı –İlgili hususlar)