2019/14 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2019/14)

1. Dubai Gıda Sektörü TTM (Türkiye Ticaret Merkezi) Talep Toplama Hakkında Bilgi;

2. Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri Hakkında Bilgi;

3. İhracat Sertifikası Sırbistan Cumhuriyeti Hakkında Bilgi;

4. Dolandırıcılık Bildirimi Hakkında Bilgi;

5. Türkiye-Romanya Yatırım ve İş Forumu Hakkında Bilgi;

6. Çin İthalatçı Firma Listesi Hakkında Bilgi;

7. Türkiye - Romanya İş ve Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;

Konularını kapsayan sirkülerimiz Bilgi; ilerinize sunulmuştur.

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

1

DUBAİ GIDA SEKTÖRÜ TTM (TÜRKİYE TİCARET MERKEZİ) TALEP TOPLAMA HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/03/2019 tarih 73/00109 sayılı yazıda, Türkiye'nin 2023 yılı ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine olanak sağlamak amacıyla 2010/6 Sayılı Tebliğ çerçevesinde yürütülen Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) projelerinin B.A.E / Dubai, ABD / New York ve İngiltere / Londra'da faaliyete geçirildiği;

İhracatımıza ivme kazandıracağı ve ülkemizin markalaşmasına katkı sağlayacağı öngörülen TTM'lerin sektör taleplerine yönelik olarak potansiyel görülen ülkelerde projelendirildiği, bu bağlamda; B.A.E / Dubai'de Bilişim ve Mücevher, A.B.D / New York'ta Halı, Hazır Giyim, Deri ve Ev Tekstili, İş Kontratları, İngiltere / Londra'da Bilişim ve Seramik sektörleri gibi hedef odaklı yapılandırıldığı bildirilmekte olup, TTM projelerinin 2023 yılında hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşmak için katkı sağlaması ve ülkemizi farklı bölgelerde en iyi şekilde temsil edecek yapıların yaygınlaşması adına, sektörün en önemli ihracat merkezlerinden olan B.A.E/Dubai'de hazır yemek, konserve, şekerleme, meyve suları, pastacılık ve kuru gıda gibi farklı ürün gruplarından oluştuğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, B.A.E/Dubai'de kurulacak olan Gıda Türkiye Ticaret Merkezi için ilgili sektörde faaliyet gösteren ve TTM'de yer almak isteyen firmaların taleplerini en geç 27 Mart 2019 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

2

TİCARET BAKANLIĞI DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 20/03/2019 tarih 3583 sayılı yazıda, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB ), ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ( OAİB) iş birliğiyle; mevcut ihracatçılar ile ihracat potansiyeli olan firmaları bilgilendirmek amacıyla,

· Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, 1 Nisan 2019 Pazartesi günü Aksaray'da,

· Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, 2 Nisan 2019 Salı günü Karapınar'da,

· Konya Sanayi Odası ev sahipliğinde, 3 Nisan 2019 Çarşamba günü Konya'da,

Akşehir OSB Müdürlüğü ev sahipliğinde, (Konya Ticaret Odası, Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası, Beyşehir Ticaret Odası, Ilgın Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin davet edilmesi ve katılımlarıyla) 4 Nisan 2019 Perşembe günü Akşehir'de, düzenlenecek "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri”ne ilişkin program ekte sunulmakta olup, Katılım sağlamak isteyen firmaların aşağıda irtibat bilgileri yer alan ilgili Ticaret ve Sanayi Odaları'na ve Akşehir OSB Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ek: Duyuru (5 sayfa)

3

İHRACAT SERTİFİKASI SIRBİSTAN CUMHURİYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/03/2019 tarih 65-00711 sayılı yazıda, Ülkemizden Sırbistan Cumhuriyeti'ne köpek çiğneme ürünleri ihraç edilebilmesi için, anılan Bakanlık ve Sırbistan yetkili otoritelerinin çalışmaları sonrasında hazırlanan veteriner sağlık sertifikasının bir örneği ilişik bulunmakta olup, söz konusu ürünlerin Sırbistan Cumhuriyeti'ne veteriner sağlık sertifikası kullanılarak ihraç edilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Ek: Veteriner Sağlık Sertifikası Örneği (7 sayfa)

4

DOLANDIRICILIK BİLDİRİMİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Londra Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda; Müşavirlikleri ile iletişime geçen bazı ihracatçı firmalarımız tarafından, İngiltere'de yerleşik büyük firmaların çalışanı veya yöneticisi oldukları iddiasıyla kendileriyle e-posta ve cep telefonu mesajları marifetiyle temasa geçildiği, ticari görüşme yapmak üzere İngiltere'ye davet edildikleri, pasaport bilgileri alındıktan sonra vize başvuru ücretlerinin İngiltere'de yerleşik bir avukata ait olduğu iddia edilen hesaplara transfer edilmesinin talep edildiği ve söz konusu para transferinin ardından ilgili şahıslarla bir daha iletişim kurulamadığı bildirilmekte ve dolandırıcılık için yardım talep edildiği ifade edilmektedir.

Birleşik Krallık vize başvurularının Birleşik Krallık Vize ve Göç Dairesi (UKVI) adına ülkemizde yerleşik bir ticari şirket aracılığıyla gerçekleştirildiği hususu hatırlatılarak, sürece ilişkin detaylı bilgiye https://uk.tlscontact.com/tr/ist/index.php ve https://www.gov.uk/apply-to-come-to-the-uk bağlantıları üzerinden ulaşılabileceği; Birleşik Krallık'ta yerleşik firmaların vize başvuru sürecini firmalarımız adına gerçekleştirmesinin mümkün olmadığı; bu çerçevede, firmalarımızın benzer taleplere karşı çok ihtiyatlı olmaları, kesinlikle kişisel bilgilerini paylaşmamaları ve herhangi bir para transferi yapmamalarının önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Öte yandan, Birleşik Krallık'ta yerleşik firmaların güvenilirliği hususunda Müşavirlikleri nezdinde bilgi talebinde bulunan firmalarımıza Müşavirliklerince iletilen aşağıdaki hususların üyelerimize duyurulmasının fayda sağlayacağının değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Bu hususlar:

"Ülkemizde yerleşik firmalarımızdan İngiltere'ye yaptıkları ihracatlarında zaman zaman ödeme konusunda ortaya çıkan sorunlarla ilgili şikayetler almaktayız. Müşavirliğimize ulaşan şikayetlerin bir kısmının, İngiltere'de şahıs şirketleri dışındaki şirketlerin kayıtlı olmakla yükümlü olduğu Şirket Kayıt Kurumu (Companies House - https://beta.companieshouse.gov.uk/) internet sayfasından mevcut şirketlerin adres ve şirket numarasının kopyalanarak sanki gerçek bir şirketmiş gibi kötü niyetli kişilerce kullanılması sonucu ortaya çıktığı tespit edilmektedir.

Bu çerçevede, Companies House'ta kaydı olsa dahi firmalarımızın kötü niyetli kişi veya kişilere karşı daha duyarlı hareket etmeleri için aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir:

1) Sizden bir ödeme talep ediliyorsa, ödemenin, şirketin bankadaki hesabına değil, şahıs adına veya başka bir hesaba yapılmasının talep edilmesine şüphe ile yaklaşınız.

2) Şirket adına alan adı (domain name) uzantılı e-posta adresi yerine genel e-posta adresleri (hotmail.com, gmail.com, live.com, vb.) kullanılması, orijinal şirket domain alanı gibi gözükse de kötü niyetli kişilerce "i” gibi fark edilmesi zor harflerin eklenerek yeni domain adresi alarak ödeme talep edilmesine dikkat ediniz.

3) +44 70 ile başlayan telefon numaraları İngiltere'deki sabit veya mobil hatlarda kullanılmamaktadır. Mobil numaralar ülke kodu olan +44'ün ardından 71, 72, 73, 74, 75, 7624, 77, 78 ve 79 ile başlamaktadır. Diğer taraftan, profesyonel firmaların neredeyse tamamı sabit hat kullanmakta olup tarafınıza sabit hat numarasının bildirilmesinin talep edilmesi ve https://www.thephonebook.bt.com/area/ bağlantısı üzerinden ilgili numaranın şirketin bulunduğu yerleşim yerine ait olup olmadığının kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir.

4) Yeni iş yaptığınız müşterilerle ödeme biçimi olarak mümkün mertebe tarafınızı garanti altına alan yöntemleri (peşin, akreditif, vb.) kullanmanızı önermekteyiz. Zira, kötü niyetli şirketler özellikle ilk siparişlerde güven kazanabilmek için ödemenin tamamını veya bir kısmını (örneğin yarısını) peşin, geriye kalanını vadeye yayarak ödemek istemekte ancak geriye kalan miktarları ödememektedir. İthalatçı firma ile uzun dönemlerde çalışana ve aranızda güven ilişkisi oturana kadar peşin, akreditif vb. yöntemlerle çalışılması önem arz etmektedir.

5) Companies House kayıtlarında firmayı incelerken şu hususlar şirketin riskli olabileceğine işaret edebilmektedir: şirketin yakın dönemde kurulmuş olması, çok sık isim değiştirmesi, şirket sahiplerinin isminin pek çok farklı şirkette geçmesi, adres olarak belirtilen yerlerin sanal ofis veya ilgisiz yerler olması.

Ticari riskinizi azaltmak için önerilerimiz şu şekildedir:

1) Karşı taraf ile satış için etkili bir sözleşme yapmanız. Bu mümkün değilse, faturalarınızın arkasına satış şartlarını (terms of sale) ve özellikle ROT (Retention of Titlemülkiyetin muhafazası maddesi) eklemeniz ve size en uygun olan şartı (örneğin "ancak mal bedelinin tamamının hesaplarınıza geçmesi ile malın mülkiyetinin karşı tarafa geçeceğini”) belirtmeniz,

2) Yukarıdaki şartları kendinizi garantiye almak için yeterli görmemeniz durumunda karşı tarafın "kişisel garantisi”ni isteyebilirsiniz. Böylece ortaya çıkan alacak durumunda şirketin varlıkları olmasa dahi kişisel garantiyi veren şahıs aleyhine tazmin yoluna gidebilirsiniz.

3) İngiltere'de Şirket Kayıt Kurumu'nda (Companies House) şirketin kaydı olsa bile, iş yapacağınız firmanın varlığının, finansal ve diğer açılardan güvenirliğinin, bu konuda faaliyette bulunan özel şirketlerden makul bir ücret karşılığı doğrulanmasının ileride oluşabilecek sorunların önlenmesi için en etkin yol olduğu düşünülmektedir.

4) İhracat kredi sigortası için Eximbank ile görüşebilirsiniz.”

5

TÜRKİYE - ROMANYA İŞ VE YATIRIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanı Sn. Ruhsar Pekcan ve Romanya İş Ortamı, Ticaret ve Girişimcilik Bakanı Sn. Ştefan Radu Oprea'nın katılımlarıyla gerçekleşecek Türkiye - Romanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) Birinci Dönem Toplantısı vesilesiyle 19 Nisan 2019 tarihinde Renaissace İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de Türkiye - Romanya İş ve Yatırım Forumu düzenleneceği bildirilmektedir.

Ay nı yazıda; Romanya'nın GSYİH'sı 2018 verilerine göre 245.590 ABD $ olmuştur ve %5,1 oranında büyüme kaydetmiş olduğu, 2019 yılında ise %3,5 oranında artarak 265,3 milyar ABD $ olması beklendiği, Romanya'nın Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük ikinci pazarı konumunda olduğu ifade edilerek,

Türkiye - Romanya ikili ticaret hacmi 2018 yılında 6.3 milyar ABD $ olarak kaydedilmiş olduğu, Romanya'da 14.000'in üzerinde Türk firması bulunmakta olduğu ve Romanya'daki Türk yatırımlarının üçüncü ülkeler üzerinden gelenlerle beraber 6 milyar ABD $ aşmış oduğu belirtilmektedir. 90'dan fazla Türk müteahhidimizin Romanya'da başarılı projeleri ile faaliyet göstermekte olduğu ifade edilen sözkonusu yazıda; Romanya'da ağır sanayi, otomotiv ve yan sanayi, tekstil, elektrik - elektronik, ağaç işleme, inşaat malzemeleri, tarım, perakendecilik, ulaştırma(otoyollar, demiryolu, havaalanları, kentsel ve sosyal altyapı), turizm, tarım ve hayvancılık, finans, sağlık ve sağlık turizmi, inşaat ( konut, alışveriş merkezi, gayrimenkul, otel), tekstil, çelik, çimento, lastik sanayileri ve medya alanlarında yatırım ve işbirliği imkanları bulunmaktadır. Romanya'da yeni gelişmekte olan kamu - özel sektör ortaklığı (PPP) modelinde iki ülke iş dünyası arasında işbirliği imkanlarının gelişmesi beklenmekte olduğu belirtilmektedir. Aynı zamanda eğitim alanında da işbirlikleri gerçekleştirilmesi mümkündür.

Orta Avrupa'nın coğrafi ve stratejik olarak önemli ülkelerinden birisi olan Romanya'nın önde gelen firma temsilcileri ile ikili görüşme imkanının bulunacağı toplantının programı ekte yer almakta olup toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin aşağıda yer alan kayıt formunu doldurarak, toplantı katılım bedeli olan 170 Türk Lirası'nın kayıt formunda belirtilen DEİK hesap numarasına 9 Nisan 2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar ödenmesi rica olunur.

Katılım formu:

https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/891/12618

Detaylı bilgi için irtibat kişisi:
Sn. Nil Sarıtepe, (nsaritepe@deik.org.tr; 0212 339 50 20)

Ek: Taslak Program

6

ÇİN İTHALATÇI FİRMA LİSTELERİ HAKKINDA BİLGİ;

Pekin Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir e-posta mesajında; Çin'de gıda, demir, çelik, inşaat ekipmanları ve doğal taş alanında faaliyet gösteren bazı birlikler, ithalatçı firmalar, süpermarketler ve alışveriş merkezi yöneticisi şirketlerin bilgileri iletilmiş olup, bahsi geçen bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir. İlgilenen üyelerimizin doğrudan iletişime geçmesi beklenmektedir.

Ek: İlgili firma listesine ulaşmak için tıklayınız.

7

ZİRAAT MÜHENDİSİ DANIŞMANLARA YÖNELİK EĞİTİM HAKKINDA BİLGİ;

Rusya Federasyonuna ihracat yapan firmaların danışman ziraat mühendislerine, Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından 26 Mart 2019 Salı günü saat 10.00'da, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği toplantı salonunda "Ürünlerin Bildirime Konu Olan Organizmalar Yönüyle Kontrolü Ve Ürün Hazırlama” konusunda eğitim verilecektir.

Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü'nden konu ile ilgili alınan yazıya göre, danışman ziraat mühendislerinin eğitimlere katılmaması halinde firmaların ürün kontrollerinin yapılmayacağı bildirilmektedir.

BAİB (BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ)

ADRES BİLGİLERİ

Topçular Mh. Aspendos Bulvarı No:163 - Muratpaşa / Antalya

Elektronik posta: baib@baib.gov.tr

Telefon: +90 0 242 505 1 000

Faks: +90 0 242 505 1 010