TİM-TEB GİRİŞİM EVİ ve DKİB ORGANİZASYONUNDA ŞİRKETLERDE VERİMLİLİK İZLEME VE GELİŞTİRME UYGULAMALARI EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

TİM-TEB Girişim Evi ve Birliğimiz Organizasyonu'nda gerçekleştirilen eğitimlere bir yenisi daha ekleniyor. Şirketlerde Verimlilik İzleme ve Geliştirme Uygulamaları" konulu eğitimde, işletmelerin günlük hayatında sıklıkla karşılaştıkları verimlilik problemleri ele alınarak, karlılığı kolaylıkla artırılabilecek çeşitli pratik yöntemler aktarılacak. 31 Ekim 2019 Perşembe günü 13.30-16.30 saatleri arasında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 3. Kat Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek eğitime katılabilmek için https://forms.gle/F6gSWmTBp39oEGg9A adresinde yer alan başvuru formunun doldurulması yeterli olup eğitim ve eğitimciye ilişkin detaybilgi aşağıda yer almaktadır.

 

ŞİRKETLERDE VERİMLİLİK İZLEME VE GELİŞTİRME UYGULAMALARI

Eğitimin Amacı: İşletmelerimiz düşük katma değer, artan maliyetler ve yeterince hızlı artırılamayan fiyatlar sonucunda giderek azalan kar seviyeleri ile mücadele etmektedir. Verimlilik bu mücadelede işletmeler için önemli bir gelişme alanıdır. Bu eğitimde işletmelerin günlük hayatında sıklıkla karşılaştıkları verimlilik problemleri ele alınacak, karlılığı kolaylıkla artırılabilecek çeşitli pratik yöntemler aktarılacaktır.

Konu;

  • Verimlilik ve katma değer problemi
  • Batık maliyetlerin yönetimi
  • Hedefe dönük fiyatlama yönetimi
  • Sabit gider yönetimi
  • Fire yönetimi
  • Verimli yatırım yönetimi
  • Verimli satış yönetimi

Çağrı ÇİLİNGİR,

Çağrı ÇİLİNGİR, Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunudur. Öğrenim hayatı boyunca birçok ulusal ve uluslararası öğrenci organizasyonda yer almıştır. 2010 yılından bu yana Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin eğitim ve danışman kadrosunun bir parçası olan Çağrı ÇİLİNGİR, çeşitli eğitim ve danışmanlık projelerine hayat vererek kendisini finansal mühendislik, üretim yönetimi, optimizasyon ve girişimcilik alanlarında geliştirmiştir.

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri arasında; Girişimcilik ve teknogirişimcilere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri verme, Melek yatırımcılığın geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri verme, Çeşitli sektörlerde “Rekabet Analizi ve Stratejik Gelişim Planı” çalışmaları sürdürme, Çeşitli sektörlere yönelik “İşletme Analizi”, “Finansman Yönetimi Analizi”, ve “Üretim Yönetimi Analizi” uygulamaları gerçekleştirme, Çeşitli sektörlere yönelik “İş Planı” hazırlama, Firmalarda “Üretim Yönetimi Sistemi” ve “Finansman Yönetimi Sistemi” kurma ve “Stratejik Yönetim Planları” oluşturma, Firmalarda iş süreçleri analizi, iyileştirilmesi ve tasarımını içeren “Süreç Projeleri” gerçekleştirme, “Hedefleme Sistemi Modelleri” ve “Tahminleme Modelleri” çalışmaları yürütme, Gelecek Stratejileri Konferanslarında danışman olarak yer alma, Bankacılık sektörüne yönelik eğitimler oluşturma ve verme yer almaktadır.

Hali hazırda yürüttüğü İş Kurma ve Geliştirme Danışmanlığı görevi doğrultusunda, girişimcilerin ve teknogirişimcilerin yetiştirilmesi ve ticari olarak sürdürülmesini sağlayacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerine ayrıca KOBİ'lerin sürdürülebilir bir şekilde büyüme ve Bankacılık sektörüne yönelik çalışmalarına başarıyla devam etmektedir.

Kayıt için: https://forms.gle/F6gSWmTBp39oEGg9A

Eğitim Yeri: Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 3. Kat Toplantı Salonu

Eğitim Tarihi: 31 Ekim 2019 

Eğitim Saati: 13.30-16.30