İHRACATÇIYA YEŞİL PASAPORT LİMİTİ 500 BİN DOLARA İNDİ

Sayın Üyemiz,

11 Kasım 2019 tarih 30945 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ihracatçı firmaların temsilcilerine tanınan yeşil pasaport hakkına ilişkin ihracat limiti 1 milyon $'dan 500 bin $'a indirildi.

Buna göre, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin $ üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcileri ihracat tutarlarına göre değişen sayıda yeşil pasaport sahibi olabilecek.

Bahse konu Cumhurbaşkanı Kararına aşağıda yer alan linkten ulaşılabilmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191111-9.pdf

Başvuruya ilişkin detaylı bilgi ise http://dkib.org.tr/tr/ozel-bolumler-hizli-erisim-yesil-pasaport.html adresinde yer almaktadır.