2019 YILI TARIMSAL DESTEKLEME TUTARLARI AÇIKLANDI

2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar 24 Ekim 2019 Tarihli ve 30928 Sayılı Resmî Gazete yayımlanmış olup, Çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanan Karar, hayvan hastalığı tazminatı dört yıl süreyle olmak üzere, 2019 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsamaktadır.

Alan bazlı destekler kapsamında mazot ve gübre desteği olarak toplamda dekar başına tahıl ürünleri için 27 lira, bakliyatlar için 26 lira, ayçiçeği için 30 lira, soğan, fındık ve çay için 21 lira, zeytin için 19 lira, dane mısır için 29 lira, çeltik ve pamuk için ise 66 lira destek verilecektir. Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre kg başına yağlık ayçiçeğine 40 TL, mısıra 3 TL, tahıllara 10 TL, zeytinyağına 80 TL, zeytine 15 TL fark ödemesi desteği verilecektir.

Yem bitkileri desteğinde dekar başına sulu yoncaya 90, kuru yoncaya 40 lira, tek yıllık yem bitkilerine 60, silajlık sulu mısıra 100, silajlık kuru mısıra ise 40 lira destekleme verilmesi kararlaştırılmış bulunmaktadır.

Arıcılığa kovan başına 10 lira, şartları karşılayan büyükbaş hayvanlar için 350 lira, saf sütçü ırklar için 600 lira destek verilecektir. Büyükbaş hayvanlar soy kütüğüne kayıtlıysa ek olarak 175'şer lira daha ödenecektir. Küçükbaş hayvancılık yapılan 100 baş üzeri varlığa sahip çiftçilere, 5 bin lira çoban istihdam desteği verilecektir.

İlgili Karar 1.1.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup, Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191024-3.pdf adresinden erişim sağlanabilmektedir.