SİRKÜLER (2018/32)

1. Türkiye - Kore Cumhuriyeti STA Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşmaları Hk.

2. Katar 1. Uluslararası Ürün Fuarı Hk.

3. Tunus'un COMESA'ya Katılımı Hk.

4. Chicago Boat Show - Sektörel Ticaret Heyeti 2019 Hk.

5. Afrika İçi Ticaret Fuarına Katılım Daveti Hk;

6. Fas / Korunma Önlemi Soruşturması

7. Uluslararası Tahkim Hk

8. Batum İhale Duyurusu Hk.

9. Dış Ticaret Talepleri Hk.

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

e-imzalıdır

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

Türkiye - Kore Cum. STA Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşmaları Hk.

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, ülkemiz ile Güney Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, taraflar arasındaki mal ticaretinin kademeli olarak serbestleştirilmesine ilişkin Mal Ticaret Anlaşması'nın 1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girdiği; müteakiben, Hizmet Ticaret Anlaşması'nın da 26 Şubat 2015 tarihinde imzalandığı belirtilmektedir.

Devamla, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma Kapsamında Hizmet Ticareti Anlaşmasının ilişik Notalar' la Birlikte Onaylanması Hakkındaki Karar'ın 5 Haziran 2018 (Mükerrer) tarihli Resmi Gazete' de yayımlandığı ve bahse konu Anlaşma' ya ilişkin iç onay sürecinin de tamamlandığı bildirilmektedir.

Türkiye ve Güney Kore arasında Hizmet Ticaret Anlaşması ve Yatırım Anlaşması' nın 1 Ağustos 2018 itibariyle yürürlüğe girmesi hususunda iki ülke arasında mutabakat sağlandığı ifade edilmektedir.

Bahsi geçen Anlaşma metinlerine, www.ticaret.gov.tr. Adresinden ulaşılması mümkündür.

2

Katar 1. Uluslararası Ürün Fuarı Hk.

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Doha Ticaret Müşavirliğimizden alına bir yazıya atıfla, 10 ülkenin katılımıyla 8-11 Nisan 2018 tarihinde Doha/KATAR' da düzenlenmesi planlanan, ancak daha sonra Eylül ayına ertelenen "KATAR 1. Uluslararası Ürün Fuarı'na ilişkin olarak İnternational Fairs and Promotions (IFP) adlı Katar firması tarafından Müşavirliklerine iletilen e-posta mesajında söz konusu fuarın organizasyonu için Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca yetkilendirildiğini bildirdiği ve bu durumun Müşavirliklerince de adı geçen Bakanlık nezdinde teyit edildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu fuarın 08-10 ekim 2018 tarihleri arasında İnternational Product Exhibition (IPEC) 2018 adıyla Doha Exhibition & Convention Center'da gerçekleştireceği. Fuara AZERBEYCAN, CEZAYİR, FAS, İRAN, KATAR,KUVEYT, PAKİSTAN, TACİKİSTAN, TUNUS, TÜRKİYE, VEUMMAN' ın katılım sağlayacağı ve katılım teyidi için belirlenen son tarihin 20 EYLÜL 2018 olduğu ifade edilmekte olup, İFP firması tarafından bahse konu fuar kapsamında her ülkeye ücretsiz olarak 400 metrekare alan tahsis edileceği, bu alan 250 metrekaresinin 12 metrekarelik alanlar halinde 20 firma katılımı için ayrıldığı, geri kalan 150 metrekare alanın ise toplantı ve görüşmeler için kullanılacağı, ekteki taslak stant tasarımında yer alan stantların ve mobilyaların da kurulum dahil ücretsiz sağlanacağı ve ülkelerin özel dizayn taleplerinin olması halince Circle Qatar firması tarafından ücrete tabi olarak hizmet verileceği bilgisinin edinildiği bildirilmektedir.

Ülkemiz milli katılım organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından düzenlenecek olan söz konusu fuarın 2 ve 3 boyutlu taslak yerleşim planları, taslak ülke pavilyonu tasarım ve taslak stant tasarım ile fuar ilişkin iletişim bilgileri yazımız ekinde iletilmektedir.

EK : Fuar Bilgileri

3

Tunus'un COMESA'ya Katılımı Hk.

T.C. Dışişleri Bakanlığından ulaşan bir yazıda, Tunus Büyükelçiliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Tunus'un 18-19 Temmuz 2018 tarihinde Lusaka'da düzenlenen 20. COMES(Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı) Zirvesi vesilesiyle COMESA'YA resmi olarak katıldığı bildirilmektedir.

Yazının devamında, Tunus'un COMESA'ya dahil olmasının, Dinar'ın Avro karşısında giderek değer kaybetmesi, enflasyon ve işsizliğin artması gibi nedenlerle ekonomik olarak zor dönemden geçen ülkeye ihracat ve doğrudan yabancı yatırımların artırılması bakımından yeni ufuklar açacağının değerlendirildiği belirtilmektedir. Ayrıca, COMESA'nın kamu ve özel sektör, yatırımcılar ve finans, eğitim, gıda işleme, mühendislik ve finans başta olmak üzere pek çok alanda Tunus ürünleri ve kurumlarının etkin olmasına imkan sağlayacağının mütalaa edildiği ifade edilmektedir.

Yazıda ilaveten, dijital serbest ticaret bölgesi COMESA'nın, Tunus ile birlikte 20 Afrika ülkesinde 600 milyondan fazla nüfusu barındırmakta olduğu ve Gayrisafi Yurtiçi Hasılasının 1,2 trilyon Dolar civarında olduğu belirtilmektedir.

COMESA'nın üyeleri Burundi, Komorlar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Mısır, Eritre, Etiyopya, Kenya, Libya, Madagaskar, Malavi, Mauritius, Ruanda, Tunus, Seyşeller, Svaziland, Uganda, Zambiya ve Zimbabve ülkelere açılım sağlanmasına imkan verebilecek nitelikte olduğu ve ülkemize Afrika'da yeni kapılar açabileceği değerlendirilmiştir.

4

Chicago Boat Show - Sektörel Ticaret Heyeti 2019 Hk.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda yat sektörüne yönelik olarak, Amerika'da gerçekleştirilecek Cicago Boat Show Fuarı ile eş zamanlı olarak 2019 yılı Ocak ayı içerisinde bir Sektörel Ticaret Heyeti organize edilmesi planlanmaktadır.

Söz konusu Ticaret Heyeti programının, iki ülkenin sektörel anlamda işbirliğini güçlendirmek ve Türkiye'de faaliyet gösteren yat ve ekipman ihracatçılarının ürünlerini ve faaliyetlerini Amerika'da tanıtarak ticari ilişkilerini geliştirmek anlamında önemli bir fırsat oluşturacağı mülahaza edilmektedir.

Bahse konu heyet programı 2011/1 sayılı "Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Hakkında Tebliğ” çerçevesinde değerlendirilecek ve katılımcı firmalarımız ulaşım, konaklama ve tanıtım harcamaları üzerinden %50' ye yakın devlet desteğinden faydalanabileceklerdir.

Türk yat sektörünün tanıtılması amacıyla düzenlenecek olan heyet programı çerçevesinden Türk ve Amerikalı işadamları arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi, muhatap kurum ve kuruluşların ziyaret edilmesi planlanmaktadır.

Söz konusu organizasyonun gerçekleştirilmesini teminen heyet programına katılmak isteyen üyelerimizin geç 17 AĞUSTOS 2018 CUMA günü saat mesai bitimine kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı Bilgi ve Başvuru için:

Selin AKSOY

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği

T:0212 454 09 99

F:0212 454 05 01 - 02

5

Afrika İçi Ticaret Fuarına Katılım Daveti Hk;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden almış olduğumuz yazıda; 11-17 Aralık 2018 tarihleri arasında Afrika İçi Ticaret Fuarı'nın (Intra-African Trade Fair-IATF2018) Mısır'da düzenleneceği, konferans, çalıştay ve ikili görüşme platformlarından oluşacak söz konusu etkinliğin amacının, Afrika'daki iş ve yatırım fırsatları hakkında bilgi sağlamasının yanı sıra, önde gelen firmaları ürün ve hizmet tanıtmaları için bir araya getirmek olduğu belirtilmekte olup, sözkonusu fuara ilişkin detaylı bilgiye www.intrafricantradefair.com adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

6

Fas / Korunma Önlemi Soruşturması

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bir yazıda; Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı tarafından " Kaplamalı Ahşap Paneller” (4410.11.20.11, 4410.11.20.19, 4410.11.20.90, 4410.11.30.11, 4410.11.30.19, 4410.11.30.90, 4410.19.92.11, 4410.19.92.19, 4410.19.92.90, 4410.19.93.11, 4410.19.93.19, 4410.19.93.90 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 19 Temmuz 2018 tarihinde bir koruma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatılmış olup, anılan soruşturmaya ilişkin açılış bildirimi, açılış raporu ve yabancı üretici/ihracatçı soru formu ekte yer almaktadır.

Söz konusu açılış raporunda yer verilen firmalarının soru formalarını soruşturma otoritesine iletmeleri için son tarih 13 Eylül 2018'dir. Bununla birlikte, soru formu alarak soruşturmaya dahil olmak isteyen diğer ilgili tarafların 17 Ağustos 2018 tarihine kadar ilgili Bakanlık ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Soru formlarının üzerinde yazılı olan tarihe kadar iletilmesi gerektiği, ek süre isteğinin için geçerli sebeplerinin olması gerektiği vurgulanmaktadır. Bunun dışında soruşturmaya taraf olmak ve soru formlarından bağımsız olarak soruşturmaya ilişkin yazılı görüşleri iletmek içinse son tarih 10 Eylül 2018'dir. Ayrıca, soruşturmaya ilişkin olarak bir kamu dinleme toplantısı düzenlenebileceği, bu durumda ilgili taraflara tarih ve yöntem hakkında bilgilendirme yapılacağı bildirilmektedir.

Koruma önlemi soruşturmaları, DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. Maddesi ve DTÖ Koruma önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; ön görülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak yada yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olup soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı koruma önlemi uygulanabilmektedir.

Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığımızın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (http://www.tpsa.gov.tr/) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine ilişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen " Ticaret Politikası önlemleri Soruşturmaları ve Geliştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları'nın incelenmesi faydalı olacaktır.

7

Fas / Korunma Önlemi Soruşturması

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Mezkur Bakanlık tarafından uluslararası tahkim sürecindeki Türk firmalarına ilişkin bir çalışma yapılmasının planlanmakta olduğu ifade edilerek, bu kapsamda,

-Tahkime ilişkin usul ve esaslarda herhangi bir sorun yaşanıp yaşanmadığı,

-Sorun yaşayanlar var ise sayısı,

-Tahkime ilişkin hukuki süreçlerde yardıma ihtiyaç duyulup duyulmadığı,

-Yardıma ihtiyaç duyuluyor ise ihtiyacın mahiyeti

hususlarında bilgiye ihtiyaç duyulduğu belirtilmekte olup, konuya ilişkin değerlendirmeler talep edilmektedir.

Bu çerçevede, konuya ilişkin olabilecek görüş ve değerlendirmelerinizin 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 11:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

8

Batum İhale Duyurusu Hk.

Ticaret Bakanlığımızdan almış olduğumuz yazıda bahse konu; Batum Belediyesi tarafından şehir altyapısının rehabilitasyonu projesi kapsamında açılan ihale'nin tercümesi aşağıda ilgilenen üyelerimiz için yer almaktadır.

Duyuru

Yeterlilik sürecini takiben Bina bağlantı malzemeleri Temini İhalesi

—————————————————————————————————————————————————

Batum Belediye Altyapısının Rehabilitasyonu Son Tarih: 21.08.2018, 12:00

Faz III - Bina Bağlantı Malzemesi Temini - Yağmur Suyu 4. Kısım Gürcistan saati

—————————————————————————————————————————————————

Ülke: Gürcistan

Ref-No: KFW/BMZ 201166719 - 201397728

Batum'da Belediye Suyu Temini ve Atık Su Altyapısı Islahı - Faz III

Bina Bağlantı Malzemesi Temini - Yağmur Suyu 4. Kısım

Proje: Batum'da Belediye Suyu Temini ve Atık Su Altyapısı Islahı - Faz III

Bina Bağlantı Malzemesi Temini - Yağmur Suyu 4. Kısım

ICB No.: KFW/BMZ 201166719 - 201397728 / Batum / Faz III / C 4

İşveren: Batum Belediye İdaresi

Kaynak: KfW (Alman) Kalkınma Bankası (KfW) ve Gürcistan Cumhuriyeti

Sözleşme hükümleri, güncel KfW yönergelerine göre olacaktır. (bkz. www.kfw.de)

Proje Tedbirleri:

İhaleyle temin edilecek malzemeler, amacı, bina bağlantı tesislerinin uygulaması için borular, bağlantı parçaları, menfezler, muayene bacaları v.b. gibi malzemelerin satın alımı olan yatırım programının üçüncü fazının parçasıdır.

Bu sözleşme paketinin kapsamındaki işler üç Bölüme ayrılır:

Bölüm 1 - PP-Boruları, PP-Bağlantı parçaları temini;

Bölüm 2 - Menfez temini;

Bölüm 3 - Muayene Bacası temini;

Temin edilecek tüm malzemeler, ilgili Avrupa Standartları (EN) ve/veya Alman Standartları'nı (DIN) karşılamalıdır.

Yeterlilik Koşulları:

Koşulların sağlanması gereklidir!

• Son üç yılda yıllık en az 2,0 milyon AVRO ciro;

• Başvuru sahibi, benzer büyüklük ve karmaşıklıkta sözleşmeleri yerine getirme tecrübesine sahip olduğunu İngilizce olarak kanıtlamalıdır: Ana tedarikçi olarak başarıyla tamamlanan sözleşmeler - Son üç yıl boyuca (toplam) en az 800.000 AVRO tutarında benzer malzeme temini

İhale dokümanları başvuru sahiplerine sadece elektronik ortamda gönderilecektir. Kayıp veya geç teslimat için yükümlülük kabul edilmez. Dokümanlar ücretsizdir. Teslimatta sadece aşağıdaki E-posta adreslerinden gönderilecek ihale dokümanları kabul edilecektir.

batumiproject@gmail.com; j.tugushi@batumi.ge; Bayan Maia Zoidze veya Bay Jaba Tugushi

Teslimat Yeri: Batum Belediyesi İdare Binası (adres aşağıda verildiği gibidir)

İletişim Kurulacak Kişi: Bayan Maia Zoidze

Bay Jaba Tugushi, Bölüm Başkanı

25 Luka Aşatiani Str.
Batumi, 6010
Republic of Georgia (Gürcistan Cumhuriyeti)
Telefon/Faks +995 422 27 26 07
E-posta: batumiproject@gmail.com; jaba.tugushi@gmail.com;

j.tugushi@batumi.ge;

Danışman: MACS Energy&Water GmbH

Mr. Harald Valdix

İş Adresi:
K. Gamskhurdia No.6, Apt. 1 Batumi, 6010,

Republic of Georgia (Gürcistan Cumhuriyeti)
Telefon Numarası: +995 42227 6172
E-posta adresi: harald.valdix@macsonline.de

9

DIŞ TİCARET TALEP BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.