Sirküler 2013/40-Rusya Federasyonu Stavrapol ve Pyatigorsk Ticaret Heyeti Hk.

SİRKÜLER (2013/40)

 

 

Sayın Firma Yetkilisi;

 

Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda Bölgemizin hedef pazarı konumunda bulunan Rusya Federasyonu'nun Bölgemize yakın Kafkasya Bölgesinin önemli illeri olan Stavropol ve Pyatigorsk şehirlerine yönelik 04-08 Kasım 2013 tarihlerinde "İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektörel Ticaret Heyeti” programı düzenlenecektir.

 

Bölgemize olan yakınlığı, Gürcistan üzerinden bu bölgeye karayolu ile geçişi sağlayan Kazbegi-Verhni Lars kapısının açılmış olmasının yanısıra 12 Milyona yakın nüfusa sahip bir bölge hinterlandında bulunan Stavropol ve Pyatigorsk şehirleri ihracatçılarımız açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Bunun yanısıra, ihracat potansiyeli açısından ön plana çıkan bahse konu bölgelerde yoğun bir inşaat hamlesinin başladığı ve önümüzdeki dönemde de büyük hacimli altyapı projelerinin yapımına başlanacağı durumları önümüzdeki yıllarda da bu Bölgenin ihracat açısından önemli fırsatlar sunacağını göstermektedir.

 

Bu kapsamda "2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında gerçekleştirilecek olan ve işadamlarımızın ulaşım, konaklama ve diğer organizasyon giderlerinin sadece %50'sini ödeyecekleri organizasyona katılmak isteyen işadamlarımızın Bakanlığımıza ön başvuru yapılabilmesini teminen ekte yer alan dilekçeyi doldurarak ivedilikle Genel Sekreterliğimize iletmeleri gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

EK : Başvuru Dilekçesi (1 Sayfa)