SİRKÜLER (2018/31)

1. EXİMBANK Kobi Tanımı Değişikliği Hk.

2. Tayland'da Trans Yağların ve Bunları İçeren Ürünlerin Yasaklanması Hk.

3. AB / Geçici Korunma Önlemi ve Hearing Hk.

4. AB / Anti - Damping Soruşturması Hk.

5. Karadağ-Budva İnşaat Fuarı Duyurusu Hk.

6. AUTOMECHANİKA Buenos Aires 2018 Hk.

7. Ukrayna / Anti - Damping Soruşturması Hk.

8. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

e-imzalıdır

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

EXİMBANK Kobi Tanımında Değişiklik Hk.

Sayın Üyemiz; Eximbank KOBİ tanımında değişikliğe gidilmiştir. "KOBİ tanımında yer alan yıllık net satış hasılatı veya mali bilançodan herhangi birinin 40 milyon TL'nin altında olması şartı değiştirilmiş, bu sınır 125 milyon TL'ye yükseltilmiştir. Diğer KOBİ kriterlerinde (çalışan sayısı sınırı ve bağımsız işletme tanımında) herhangi bir değişiklik olmamıştır.”

Eximbank Güncel KOBİ Tanımı;

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler; yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirası'nı aşmayan, bağımsız işletme tanımına giren, imalatçı, imalatçı-ihracatçı, ihracatçı ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetleri icra eden firma özelliğine sahip mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerdir.

Bir işletme;

 Başka bir işletmenin % 25 veya daha fazlasına sahip değilse,

 Herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya birkaç bağlı işletme tek başına veya müştereken bu işletmenin % 25 veya daha fazla hissesine sahip değilse,

 Konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir işletmenin hesaplarında yer almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir işletme değilse,

bağımsız işletme olarak kabul edilir.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) aşağıdaki şekilde sınıflandırılırlar.

 Mikro İşletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

 Küçük İşletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

 Orta Büyüklükteki İşletme: İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

2

Tayland'da Trans Yağların ve Bunları İçeren Ürünlerin Yasaklanması Hk.

Tayland Kamu Sağlığı Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ekli 13 Temmuz 2018 tarihli Tayland Resmi Gazetesi'nde yayımlanan mevzuat değişikliğine göre, kısmi olarak hidrojenize edilmiş yağlardan (partially hydrogenated oils) elde edilen trans yağ asitlerinin (trans fatty acids) ve bunları içeren ürünlerin Tayland'da üretimi, ithalatı ve satışı yasaklanmıştır. Sözkonusu karar, yayım tarihinden itibaren 180 gün sonra uygulamaya konulacaktır.

Bu kapsamda, Müşavirliğimizce, Tayland Kamu Sağlığı Bakanlığı (Gıda ve İlaç İdaresi- Food and Drug Administration) ile iletişime geçilmiş ve hangi ürünlerin sözkonusu düzenlemeden etkileneceğine ilişkin bilgi talep edilmiştir. Bakanlık düzenleme ile hidrojenize edilmiş yağları içeren tüm ürünlerin etkileneceğini belirtmiştir. Bakanlık yetkilisi örnek olarak, ilgili yağları içeren margarinlerin, ekmeklerin, keklerin, bisküvilerin, çikolataların, krakerlerin, hazır yemeklerin, kızartılmış gıdaların, fırınlanmış gıdaların, donatların ve kremaların üretimi, ithalatı ve satışının yasaklandığını ifade etmiştir.

Bu kapsamda, sözkonusu kararın, bahsi geçen yağ asitlerini içeren çikolata, bisküvi vb. ürünlerin Tayland'a ihracatını yapan firmalarımızı etkileyebileceği değerlendirilmektedir

3

AB / Geçici Korunma Önlemi ve Hearing Hk.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 28 ürün grubunda yer alan çelik ithalatına karşı 26 Mart 2018 tarihinde başlatılan korunma önlemi soruşturmasının ön kararı 18 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanmıştır. Buna göre, 23 ürün grubunda 2015-2017 yıllarında AB'nin ithalat ortalamasına karşılık gelecek şekilde her bir ürün grubu için global tarife kotası açılmış olup söz konusu tarife kotasını aşan ithalatlarda ise %25 oranında ek vergi uygulanacaktır. Bahse konu kota, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin kabul edildiği tarihlerin kronolojik olarak sıralanmasıyla ayrılacaktır. Komisyon, global tarife kotasını açmasının altında yatan sebebin AB'ye söz konusu ürünlerde tarihsel ihracat akışının sürdürülebilmesi olduğunun altını çizmektedir. Mezkur geçici önlem 19 Temmuz 2018 tarihinden itibaren 200 gün süreyle yürürlükte kalacaktır.

Bilindiği üzere Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi uyarınca gelişme yolunda bir ülkeden ithalatın toplam ithalatın %3'ün altında olması ve aynı zamanda tüm gelişme yolunda ülkelerden toplam ithalatın %9'un altında olması halinde ilgili gelişme yolundaki ülke/ülkelerin önlemden muaf tutulması mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamda, 9 ürün grubunda (Manyetik Özellikli Saclar; Tenekeler; Alaşımsız ve Diğer Alaşımlı Quarto Levhalar; Sıcak Haddelenmiş Paslanmaz Sac ve Şeritler; Paslanmaz Çubuklar ve Hafif Profiller; Paslanmaz Filmaşin; Palplanşlar; Paslanmaz Çelikten Dikişsiz Borular; Mil Boruları) payımızın %3'ün altında olması sebebiyle ülkemiz menşeli söz konusu ürünler geçici önlemden muaf tutulmuştur. Bununla birlikte, 5 ürün grubunda (Paslanmaz Çelikten Quarto Levhalar; Tanecikleri Yönlendirilmiş Manyetik Sac; Ray ve Malzemeleri; Diğer Dikişsiz Borular; Alaşımsız ve Diğer Alaşımlı Soğuk İşlenmiş Çubuklar) ise önemli ithalat artışı olmaması sebebiyle tüm ülkeler menşeli söz konusu ürünler ilgili önlemden muaf tutulmuştur. Diğer yandan, 2017 yılı itibariyle AB'ye yaklaşık 2,8 milyar dolar ihracatımıza tekabül eden 14 ürün grubunda ise ülkemiz söz konusu geçici önleme tabi olacaktır.

İlaveten, söz konusu soruşturma kapsamında 12-14 Eylül 2018 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilecek kamu dinleme toplantısına (hearing) katılım sağlayabilecek tarafların listesi 13 Temmuz 2018 tarihli Ek-3'teki doküman ile yayımlanmıştır. Ayrıca bahse konu dokümanda, mezkûr toplantılara katılım sağlayacak tarafların, toplantı esnasında sunmak istedikleri materyallerin gizli ve gizli olmayan örneklerini 10 Ağustos 2018 tarihine kadar AB Komisyonu'na iletmeleri gerektiği ve söz konusu toplantıların tam tarihlerinin 17 Ağustos 2018 tarihine kadar ilan edileceği ifade edilmektedir.

4

AB / Anti - Damping Soruşturması Hk.

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nun yanı sıra ülkemiz menşeli "düşük karbonlu ferro krom "(7202,49.50 GTP'li) ithalatına karşı 23 Haziran 2017 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatılmıştır.

Bu defa, 23 Temmuz 2018 tarihinde AB Resmi gazetesi'nde yer alan bildirime göre, şikayetçilerce söz konusu soruşturmanın açılmasına sebep olan şikayetin geri çekilmesi üzerine önlemsiz sona erdirilmesine karar verilmiştir.

5

Karadağ-Budva İnşaat Fuarı Duyurusu Hk.

T.C. Podgoritsa Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda, Karadağ'ın Budva şehrinde yer alan Adriya Fuar Merkezi'nden alınan bir e-postaya ithafen;ilgili fuar merkezi tarafından 19-23 Eylül 2018 tarihinden 40. İnşaat Fuarı organizasyonu düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla söz konusu fuar katılımın ülkemiz firmalarına sadece Karadağ pazarı için değil Batı Balkan Bölgesi inşaat ve yapı malzemeleri pazarına yönelik iş bağlantıları kurma konusunda katkı sağlayacağı, Fuar Merkezi tarafından fuar Müşavirlik kanalıyla bilgi edinildiğini belirterek başvuracak olan Türk firmalarına %30 oranında indirim sağlanacağı da ayrıca ifade edilmiş olup, irtibata geçilebilecek temsilcinin iletişim bilgileri aşağıda iletilmektedir.

İletişim:

Nada MIRJANIĆ - Proje Müdürü

AD JADRANSKI SAJAM

Tel: 00382 33 410 405

Faks: 00382 33 452 132

Cep: 00382 69 039 122

E-mail: marketing@jadranskisajam.co.me

Web: www.adrifair.org

6

AUTOMECHANİKA Buenos Aires 2018 Hk.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de her 2 yılda bir düzenlenen ve Güney Amerika'nın otomotiv sektöründeki en önemli fuarlarından biri olarak nitelendirilen AUTOMECHANİKA BUENOS AİRES Fuarı Odamız 2018 yılı fuar programı içerisinde yer almaktadır.

AUTOMECHANİCA Buenos Aires 2018 Fuarı, 7-10 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olup, Türkiye milli iştirak organizasyonu Hall 1'de gerçekleştirilecektir.

AUTOMECHANİCA Buenos Aires Türkiye milli iştiraki katılım ücreti tüm hizmetler dahil 830 ABD/m2'dir.

İstanbul Ticaret Odası tarafından sektör mensuplarına avantajlı imkanlar sunabilmek amacı ile 2018 yılı ikinci yarısında dolar kuru sabitlenmiş olup 1 ABD Dolar karşılığı 4 TL olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede Automechanika Buenos Aires Türkiye milli iştiraki katılım m2 bedeli 3320 TL olup, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından iştirakçilere katılım bedeli üzerinden 1561 TL/m2 destek sağlanacaktır.

Bilgi ve Başvuru için :

İDİL ASLANTAŞ - ŞABAN ORUÇ

TEL: 0212 455 61 13 - 0212 455 61 12

CEP: 0533 959 30 57

E-POSTA: idil.aslantas@ito.org.tr , saban.oruc@ito.org.tr

7

Ukrayna / Anti - Damping Soruşturması Hk.

Bilindiği üzere, Ukrayna tarafından ülkemiz menşeli "Enjektörler” (9018.31 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatılmıştı.

Bu defa Kiev Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda, Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı Ticari Koruma Departmanı'nca Müşavirliklerine iletilen bir yazıdan bahisle, mezkur soruşturma çerçevesinde 08/08/2018 tarihinde saat 15.00'te Kiev, Ukrayna'da Drujba Narodiv Bulvarı No: 28 Oda No: 517 adresinde bir dinleme toplantısı düzenleneceği ifade olunarak, söz konusu toplantıya katılacak kişilerin 27/07/2018 tarihine kadar adı geçen Bakanlığa bildirilmesi gerektiği ifade olunmaktadır.

Mezkur yazıda ayrıca, Milli Üreticilerin Dampingli İthalattan Korunması Hakkında Ukrayna Kanunu'nun 6 ncı maddesi uyarınca, dinleme toplantısı sırasında dile getirilen tüm hususların Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı tarafından ancak anılan hususların 17/08/2018 tarihine kadar anılan Bakanlığa Ukraynaca dilinde ve yazılı olarak iletilmesi kaydıyla dikkate alınacağının bildirildiği ifade olunmaktadır.

Bu kapsamda sözkonusu soruşturmalara taraf olmuş olan ihracatçılarımızın toplantıya katılıp katılmayacağı hususunda bilgi vermesi rica olunur.

8

DIŞ TİCARET TALEP BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.