2018/13 Gürcistan'a Tarımsal Gıda Ürünlerine İhracatında Uygulanan Kontroller Hk.

SİRKÜLER (2018-13)

Sayın Üyemiz,

Gürcistan tarafınca hayvansal kökenli olmayan gıda maddelerinden kuru meyve ürünlerinde (incir, fındık, antepfıstığı ve bu ürünlerden üretilen ürünler) ülkeye girişinde 1 Aralık 2017 tarihi itibariyle uygulamaya konulan sınır kontrollerine ilişkin belgeler ve tercümeleri ekte yer almaktadır.

Bu belgelerde 23 Aralık 2016 tarihinde hayvansal kökenli olmayan gıda/yemlerin sınır kontrolüne ilişkin N 567 sayılı Hükümet Kararnamesinin kabul edildiği belirtilerek Karar'ın 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden bahsedilmekte ve her sevkiyatın Karar N 567'nin Ek N6'sında belirtilen modele uygun olarak bir sağlık sertifikasının eşlik etmesi gerektiği, numune alma ve analiz sonuçları ile sağlık sertifikası eşlik etmediğinde veya numune alma ve analiz sonuçlarının veya sağlık sertifikasının bu Karar hükümlerine uymaması durumunda sevkiyatın Gürcistan'a kabul edilmeyeceği vurgulanmaktadır.

Karar'a göre, 01 Aralık 2017 tarihinden itibaren Türkiye menşeli olan veya Türkiye'den sevkiyatı yapılan kuru meyve (incir, fındık, antepfıstığı ) ürünleri ile bunları içeren işlenmiş gıda ürünleri ve bileşimleri özel ithalat koşullarına tabi tutulmaktadır.

Buna göre ekte yer alan söz konusu belgelerde CN kodu (GTİP) verilen kuru meyve ürünlerinin (incir, fındık, antepfıstığı ve bu ürünlerden üretilen ürünler) Ülkemizden Gürcistan'a ihracatında yetkili il müdürlüklerince 08 Mart 2018 tarihinden itibaren, AB'ye kuru meyve ihracatında uygulanan prosedür dikkate alınarak her ihracat partisinde aflatoksin analizi için numune alınmakta, akredite laboratuvarlarda yapılan analiz sonucu uygun olan partiler için Sertifika ile Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu birlikte düzenlenmektedir.

Ayrıca ekte yer alan Gürcistan dilindeki sertifika da AB için düzenlenen sertifikaya ek olarak aynı bilgileri içerek şekilde düzenlenmelidir. AB'ye kuru meyve ihracatında yetkili 31 il müdürlüğünün (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Zonguldak) bu konuda yetkilidir.

Bu kapsamda Gürcistan ile ticarette sorun yaşanmaması açısından konu bilgilerinize önemle rica olunur.

e-imzalıdır
İdris ÇEVİK
Genel Sekreter

EK : 1) N6 Sağlık Sertifikası

2) Belgelerin ve Sağlık Sertifikasının Tercümeleri